Advertisement

The 2015 Parliamentary Election in Poland: A Political Déjà vu

 • Agnieszka Stępińska
 • Artur Lipiński
 • Kinga Adamczewska
Chapter
 • 233 Downloads
Part of the Political Campaigning and Communication book series (PCC)

Abstract

In 2015, Polish political actors and society faced the challenge of “double elections” for the second time since the transformation of the political system in 1989. It happened for the first time in 2005. The accumulation of two elections in one year was not the only similarity between the 2005 and 2015 elections in Poland. In fact, the 2005 elections provided many contextual factors determining the course of the election campaigns, including fierce competition between two political parties: Prawo i Sprawiedliwość and Platforma Obywatelska. This chapter discusses the findings of the analysis of the media coverage of the 2015 parliamentary election in Poland. The findings showed that the media mirrored the political scene by focusing on inter-party relations and campaign tactics, as well as framing politics as a strategic game. The data also supports previous observations on an interpretative model of Polish journalism.

References

 1. Aalberg, T., Strömbäck, J., & de Vreese, C. (2012). The framing of politics as strategy and game: A review of concepts, operationalizations and key findings. Journalism, 13(2), 162–178.CrossRefGoogle Scholar
 2. Bajka, Z. (2000). Dziennikarze lat dziewięćdziesiątych [Journalists of the 1990s]. Zeszyty Prasoznawcze, 3–4, 42–63.Google Scholar
 3. CBOS. (2015). Polacy o uchodźcach—w internecie i “realu” [Poles on Refugees—on the Internet and “in Reality”], no. 149. Retrieved December 4, 2016, from http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_149_15.PDF.
 4. Culbertson, H. (1983). Three perspectives in American journalism. Journalism Monographs, 83, 1–33.Google Scholar
 5. Cybulska, A. (2015). Poparcie dla kandydatów w wyborach prezydenckich [Support for Presidential Candidates]. Komunikat z badań CBOS, no. 28. Retrieved January 14, 2017, from http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_028_15.PDF.
 6. Dobek-Ostrowska, B., Barczyszyn, P., & Michel, A. (2013). Zmiana w dziennikarstwie. Kultura zawodowa polskich dziennikarzy [Journalistic change. Professional culture of Polish journalists]. Studia Medioznawcze, 1(52), 11–28.Google Scholar
 7. Dobek-Ostrowska, B., & Głowacki, M. (Eds.). (2008). Comparing Media Systems in Central Europe: Between Commercialization and Politicization (pp. 9–24). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.Google Scholar
 8. Dziemidok, B. (1998). Partie polityczne a wybory prezydenckie 1995 roku w Polsce [Political Parties and Presidential Election in 1995 in Poland]. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej.Google Scholar
 9. Eurobarometer. (2015). Media use in the European Union. Standard Eurobarometer Report, 84, Autumn.Google Scholar
 10. Gemius. (2015). Wyniki badania Megapanel PBI/Gemius za listopad 2015 [Results of the Megapanel PBI/Gemius Study—November 2015]. Retrieved February 18, 2017, from https://www.gemius.pl/wszystkie-artykuly-aktualnosci/wyniki-badania-megapanel-pbigemius-za-listopad-2015.html.
 11. Glajcar, R. (2013). Model of election of the head of state of the Third Polish Republic balancing between institutional coherence and political pragmatism. Political Preferences, 4, 39–51.Google Scholar
 12. Grabowska, M. (2004). Podział postkomunistyczny: Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku [Post-communist Cleavage. The Social Basis of Politics in Poland after 1989]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.Google Scholar
 13. Grochal, R. (2015, September 4). Wyliniałe lisy to za mało, aby pokonać PiS [Obsolete stock is too little to defeat PiS]. Gazeta Wyborcza.Google Scholar
 14. Hanitzsch, T. (2007). Deconstructing journalism culture. Toward a universal theory. Communication Theory, 17(4), 367–385.CrossRefGoogle Scholar
 15. Jurga-Wosik, E., Stępińska, A., Narożna, D., Secler, B., & Adamczewska, K. (2017). Między informacją a komentarzem: polski model dziennikarstwa w świetle badań empirycznych [Between news and commentary: Polish model of journalism—Empirical studies]. In I. Hofman & D. Kępa-Figura (Eds.), Współczesne media—gatunki w mediach [Modern Media—Genres in Media] (pp. 131–144). Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.Google Scholar
 16. Kaczyński, J. (2015). Stawka jest bardzo wysoka. List do członków PiS [The Stake is High. Letter to the Members of PiS]. Retrieved January 11, 2017, from http://niezalezna.pl/63950-stawka-jest-bardzo-wysoka-list-jaroslawa-kaczynskiego-do-czlonkow-pis.
 17. Kopacz, E. (2015). Przemówienie premier Ewy Kopacz z Konwencji Platformy Obywatelskiej RP [The Speech of Prime Minister Ewa Kopacz at the Convention of Civic Platform]. Retrieved January 11, 2017, from http://www.platforma.org/aktualnosc/42422/przemowienie-premier-ewy-kopacz-z-konwencji-platformy-obywatelskiej-rp.
 18. KRRiT. (2015). Rynek telewizyjny w II kwartale 2015. Retrieved January 10, 2017, from http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/kontrola/program/tv/kwartalne/rynek-telewizyjny-w-ii-kwartale-2015.pdf.
 19. Kukiz, P. (2015). Retrieved August 19, 2017, from https://www.facebook.com/kukizpawel/posts/958933797507674.
 20. Lipiński, A. (2016). Prawica na polskiej scenie politycznej. Historia, organizacja, tożsamość [The Right on the Polish Political Scene. History, Organization, Identity]. Warszawa: Elipsa.Google Scholar
 21. Majewski, P. (2015, June 29). JOW ma być paliwem Kukiza [First-past-the-post is to be the Fuel for Kukiz]. Rzeczpospolita.Google Scholar
 22. Markowski, R. (2016). The Polish parliamentary election of 2015: A free and fair election that results in unfair political consequences. West European Politics, 39(6), 1311–1322.CrossRefGoogle Scholar
 23. Mazzoleni, G. (2008). Populism and the media. In D. Albertazzi & D. McDonnel (Eds.), Twenty First Century Populism. The Spectre of Western European Democracy (pp. 49–64). Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan.CrossRefGoogle Scholar
 24. Mellado, C. (2015). Professional roles in news content: Six dimensions of journalistic role performance. Journalism Studies, 4, 596–614.CrossRefGoogle Scholar
 25. Milliard, F. (2010). Democratic Elections in Poland, 1991–1997. Routledge.Google Scholar
 26. Nowina Konopka, M. (2015). Czy Andrzej Duda wygrał dzięki internetowi? [Did internet help Andrzej Duda to win?]. Przegląd Politologiczny, 2, 87–100.CrossRefGoogle Scholar
 27. Petru, R. (2015, September 23). Wkurzyła mnie ciepła woda [I was pissed off by the hot water]. Gazeta Wyborcza.Google Scholar
 28. Pieńkowski, M. (2015, June 22). Starzy liderzy wracają do łask [The old leaders are coming back into favor]. Rzeczpospolita.Google Scholar
 29. Piontek, D., & Hordecki, B. (2010). Nagłośnienie kampanii do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. przez polskie tabloidy “Super Express” i “Fakt. Gazetę Codzienną” [Media coverage of the EU Parliamentary election campaign in 2009—A case of Polish tabloids “Super Express” and “Fakt. Gazeta Codzienna”]. In B. Dobek-Ostrowska (Ed.), Studia empiryczne nad komunikowaniem politycznym w Polsce [Empirical Studies on Political Communication in Poland] (pp. 211–224). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.Google Scholar
 30. Piontek, D., & Hordecki, B. (2011). Ideał polityka jako wyznacznik rynkowej atrakcyjności tabloidów w Polsce [Ideal of a politician as an indicator of the market value of tabloids in Poland]. In J. Miluska (Ed.), Wartości w polityce. Między sprawnością a moralnością [Values in Politics. Between Efficiency and Morality] (pp. 11–26). Poznań: WydawnictwoWydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.Google Scholar
 31. Salgado, S., & Strömbäck, J. (2012). Interpretive journalism: A review of concepts, operationalizations and key findings. Journalism, 13(2), 144–161.CrossRefGoogle Scholar
 32. Salgado, S. (with contributions of Balabanic, I., Garcia-Luengo, Ó., Mustapic, M., Papathanassopoulos, S., Stępińska, A.). (2015). Elections news in six European countries: What is covered and how?—Study for research project. Retrieved from http://repositorio.ul.pt/handle/10451/29827
 33. Stankiewicz, A. (2015, January 30). Bardzo krótka kampania [A very short campaign]. Rzeczpospolita.Google Scholar
 34. Stępińska, A. (2004). Marketingowe strategie wyborcze. Wybory prezydenckie w Polsce 1990–2000 [Election Marketing Strategies. Presidential Elections in Poland 1990–2000]. Poznań: Wydawnictwo Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.Google Scholar
 35. Stępińska, A. (2007). Wizerunek czy program? – audycje wyborcze kandydatów na urząd Prezydenta RP (1990–2005) [Image or agenda? – A study on Polish presidential election campaign spots (1990–2005)]. In A. Stelmach (Ed.), Czy upadek demokracji? Wymiar praktyczny [A Fall of Democracy? Practical Perspective] (pp. 183–194). Poznań: Wydawnictwo Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.Google Scholar
 36. Stępińska, A. (2010). ‘Double elections’ as a context of political communication. Analyzing the 2005 parliamentary and presidential campaign advertising in Poland. CEU Political Science Journal, 5(2), 202–237.Google Scholar
 37. Stępińska, A., Jurga-Wosik, E., Adamczewska, K., Secler, B., & Narożna, D. (2016). Journalistic role performance in Poland. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, 2, 37–52.Google Scholar
 38. Stępińska, A., & Ossowski, S. (2012). Three generations of Polish Journalists: Professional roles and identities. Journalism Studies, 5–6, 857–867.CrossRefGoogle Scholar
 39. Szacki, W. (2015, June 10). Taka lepsza Platforma [Such an improved Platform]. Polityka.Google Scholar
 40. Szczerski, K. (2015, January 23). Nomenklatura wiecznie żywa [Nomenclature system lives forever]. Rzeczpospolita.Google Scholar
 41. W polityce. (2015a). Piechocińskiego sny na jawie [Piechocinski’s daydreaming]. Retrieved January 11, 2017, from http://wpolityce.pl/polityka/244923-piechocinskiego-sny-na-jawie-marzy-mi-sie-wielka-koalicja-po-pis-psl-z-psl-em-na-czele-pobudka-moze-byc-przykra.
 42. W polityce. (2015b). Ostre przemówienie Korwin-Mikkego w PE: “Imigranci to zalew Europy śmieciem ludzkim, który nie chce pracować!” Na sali oburzenie… Retrieved August 10, 2017, from https://wpolityce.pl/polityka/264717-ostre-przemowienie-korwin-mikkego-w-pe-imigranci-to-zalew-europy-smieciem-ludzkim-ktory-nie-chce-pracowac-na-sali-oburzenie-wideo
 43. Weaver, D. H., & Wilhoit, G. C. (1996). The American Journalist in the 1990s: U.S. News People at the End of an Era. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.Google Scholar
 44. Wiatr, J., Raciborski, J., Bartkowski, J., Frątczak-Rudnicka, B., & Kilias, J. (2003). Demokracja polska 1989–2003 [Polish Democracy 1989–2003]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.Google Scholar
 45. Wirtualne Media. (2015a). “Wiadomości” TVP1 liderem oglądalności programów informacyjnych [“Wiadomości” TVP1 – A Leader of Viewership among Newscasts]. Retrieved May 6, 2015, from https://www.tvp.info/19950237/wiadomosci-tvp1-liderem-ogladalnosci-wsrod-programow-informacyjnych.
 46. Wirtualne Media. (2015b). “Fakt” o 38 proc. w dół, a “Gazeta Wyborcza” – o 63 proc. Sprzedaż dzienników od 2005 roku (raport) [“Fakt” – 38 percent sales drop and “Gazeta Wyborcza” – 68 percent sales drop. Daily newspapers sale since 2005 (report)]. Retrieved January 21, 2017, from http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/fakt-o-38-proc-w-dol-a-gazeta-wyborcza-o-63-proc-sprzedaz-dziennikow-od-2005-roku-raport

Copyright information

© The Author(s) 2019

Authors and Affiliations

 • Agnieszka Stępińska
  • 1
 • Artur Lipiński
  • 1
 • Kinga Adamczewska
  • 1
 1. 1.Adam Mickiewicz UniversityPoznańPoland

Personalised recommendations