Advertisement

Under the Nazi and Soviet Rule: Polish Lands During World War II (1939–1945)

 • Piotr Koryś
Chapter
 • 198 Downloads

Abstract

The chapter analyses the consequences of WWII for Poland and Polish society. The author presents the history of German and Soviet occupation, the creation of the Polish Government-in-Exile and the rise of the Polish Underground State. Economic, social, and demographic consequences of war are analysed, in particular, the scheduled extermination of the population of Poland (including the Holocaust). Debates on the political and economic architecture of new Poland are presented, as well as new borders of Poland on the new map of post-war Europe.

References

 1. Biuro Odszkodowań Wojennych. (1947). Sprawozdanie w przedmiocie strat i szkód wojennych Polski w latach 1939–1945. Warszawa: Biuro Odszkodowań Wojennych przy Prezydium Rady Ministrów.Google Scholar
 2. Davies, N. (1986). God’s playground: A history of Poland. Vol. 2: To the present. Oxford: Clarendon Press.Google Scholar
 3. Leder, A. (2014). Prześniona rewolucja: ćwiczenie z logiki historycznej (Wyd. pierwsze). Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.Google Scholar
 4. Łuczak, C. (1979). Polityka ludnościowa i ekonomiczna hitlerowskich Niemiec w okupowanej Polsce. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.Google Scholar
 5. Łuczak, C. (1996). Pod niemieckim jarzmem: kraj Warty 1939–1945. Poznań: PSO [Pracownia Serwisu Oprogramowania].Google Scholar
 6. Madajczyk, C. (1973). Założenia generalne i charakter przesiedleń hitlerowskich. Studia Historiae Oeconomicae, 8, 4–34.Google Scholar
 7. Madajczyk, C. (1987). Die Okkupationspolitik Nazideutschlands in Polen 1939–1945. Berlin: Akademie.Google Scholar
 8. Piesowicz, K. (1987). Demograficzne skutki II wojny swiatowej. Studia Demograficzne.Google Scholar
 9. Roszkowski, W. (2017). Historia Polski 1914–2015 (Wyd. 12. rozszerzone). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Google Scholar
 10. Snyder, T. (2010). Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin. New York: Basic Books.Google Scholar
 11. Winstone, M. (2014). The dark heart of Hitler’s Europe: Nazi rule in Poland under the general government. I. B. Tauris.Google Scholar
 12. Wyka, K. (1984). Życie na niby: Pamiętnik po klęsce. Warszawa: Wydawnictwo Literackie.Google Scholar
 13. Zaremba, M. (2012). Wielka trwoga: Polska 1944–1947: ludowa reakcja na kryzys. Kraków: Znak.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2018

Authors and Affiliations

 • Piotr Koryś
  • 1
 1. 1.University of WarsawWarsawPoland

Personalised recommendations