Advertisement

The Current State of Forest Genetic Resources in Romania

 • Flaviu PopescuEmail author
 • Dragoș Postolache
 • Alexandru Lucian Curtu
Chapter
Part of the Advances in Global Change Research book series (AGLO, volume 65)

Abstract

In Romania, the forest genetic resources are included in two National Catalogues. The first one is The National Catalogue of Forest Genetic Resources which includes 698 core units with the main objective of conservation, and having a total area of 19889.6 ha. The second one is The National Catalogue of Forest Reproductive Material, including all base units designated to produce forest reproductive material, 2930 units for 45 forest tree species being listed, with a total area of 40209.3 ha. More than 300 source units of the basic material category are also entirely and partly included in the FGR conservation category, due to the importance of using these resources as base reproductive material. There are GIS databases for both catalogues.

Keywords

Forest reproductive material Basic material units Genepool Seed sources Romania 

Notes

Acknowledgements

The authors acknowledge to the Department of Forest Genetics and Tree Breeding – National Institute for Research and Development in Forestry “Marin Drăcea” for necessary facilities and to funding agencies (ANCSI, PN09460209, PN16330201, PN16330203, and UEFISCDI, Contract 618/2005) for financial assistance.

References1

 1. Budeanu, M., Stuparu, E., & Tănasie, Ş. (2016). Identificarea de noi resurse genetice forestiere de cvercinee cu adaptabilitate ridicată. Revista de Silvicultură și Cinegetică, 38, 21–26.Google Scholar
 2. Enescu, V. (1969). Arborete-rezervații pentru producerea semințelor selecționate. București: Editura Agro-Silvică.Google Scholar
 3. Enescu, V. (1975). Ameliorarea principalelor specii forestiere. București: Editura Ceres.Google Scholar
 4. Enescu, V., Doniţă, N., Bândiu, C., Contescu, L., Chiriţă, C. D., & Roșu, C. (1988). Zonele de recoltare a seminţelor forestiere în R.S. România. Ministerul Silviculturii, ICAS, Seria II a, 60pg.Google Scholar
 5. Geburek, T., & Turok, J. (2005). Conservation and management of forest genetic resources in Europe. Zvolen: Arbora Publishers 694pg.Google Scholar
 6. Lalu, I. (1996). Catalogul Naţional al Resurselor Genetice Forestiere – Partea I. ICAS Manuscript.Google Scholar
 7. Pârnuţă, G., Lorenţ, A., Tudoroiu, M., & Petrila, M. (2010). Regiunile de provenienţă pentru materialele de bază din care se obţin materialele forestiere de reproducere din România. Bucureşti: Editura Silvică.Google Scholar
 8. Pârnuţă, G., Stuparu, E., Budeanu, M., Scărlătescu, V., Marica, F. M., Lalu, I., Tudoroiu, M., Lorenţ, A., Filat, M., Teodosiu, M., Nica, M. S., Cheşnoiu, E. N., Pârnuţă, P., Mirancea, I., Marcu, C., Pepelea, D., Dinu, C., Marin, S., Daia, M., Dima, G., Şofletea, N., & Curtu, A. L. (2011). Catalogul naţional al resurselor genetice forestiere. Bucureşti: Editura Silvică.Google Scholar
 9. Pârnuţă, G., Budeanu, M., Stuparu, E. L., Scărlătescu, V., Chesnoiu, E. N., Tudoroiu, M., Filat, M., Nica, M. S., Teodosiu, M., Lorent, A., Daia, M., & Dinu, G. C. (2012). Catalogul Naţional al Materialelor de Bază pentru producerea Materialelor Forestiere de Reproducere. București: Editura Silvică.Google Scholar
 10. Popescu, F., Postolache, D., & Pitar, D. (2015). Aspecte privind conservarea şi managementul resurselor genetice forestiere din România. Revista de Silvicultură şi Cinegetică, 37, 13–17.Google Scholar
 11. Scărlătescu, V., Stuparu, E., & Budeanu, M. (2012). Resursele genetice forestiere de Brad (Abies alba Mill.) din România. Revista de Silvicultură și Cinegetică, 31, 30–33.Google Scholar
 12. Şofletea, N. (2005). Genetică şi ameliorarea arborilor. Braşov: Editura “Pentru Viaţă”.Google Scholar
 13. Stănescu, V. (1984). Aplicații ale geneticii în silvicultură. București: Editura Ceres 291pg.Google Scholar
 14. Stănescu, V., & Şofletea, N. (1998). Silvicultura cu bazele geneticii forestiere. Bucureşti: Editura “Ceres”.Google Scholar
 15. Stănescu, V., Șofletea, N., & Popescu, O. (1997). Flora forestieră lemnoasă a României. București: Editura Ceres 451pg.Google Scholar
 16. ***Inventarul Forestier Naţional. Rezultatele primului ciclu (2008–2012). INCDS “Marin Drăcea”. Available online at: http://www.mmediu.ro/articol/rezultate-ifn-ciclul-i-2008-2012/1667.
 17. ***Legea 46/2008. Codul Silvic – Monitorul Oficial Partea I, Nr.238/2008.Google Scholar
 18. ***Legea 107/2011. Comercializarea materialelor forestiere de reproducere – Monitorul Oficial, Partea I, Nr.430/2011.Google Scholar
 19. ***Ordinul Ministrului 945/2012 pentru aprobarea Catalogului Național al Resurselor Genetice Forestiere și a Instrucțiunilor tehnice privind managementul durabil al resurselor genetice forestiere – Monitorul Oficial, Partea I, Nr.419/2012.Google Scholar
 20. ***Ordinul Ministrului 1028/2010. Aprobarea delimitării și descrierii regiunilor de proveniență pentru materialele de bază din care se obțin materiale forestiere de reproducere din categoria “sursă identificată” și “selecționat” pentru speciile de interes forestier din România. Monitorul Oficial, Partea I, Nr.617bis/2010.Google Scholar
 21. ***Ordinul Ministrului 1645/2013 pentru aprobarea Catalogului Național al materialelor de bază și a modelului filei Catalogului Național al materialelor de bază - Monitorul Oficial, Partea I, Nr.539/2013.Google Scholar
 22. ***Raport privind starea pădurilor Românie. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Available online at: http://www.mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/2016-12-16_Raport_Starea_padurilor_2015.pdf.

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2019

Authors and Affiliations

 • Flaviu Popescu
  • 1
  Email author
 • Dragoș Postolache
  • 2
  • 3
 • Alexandru Lucian Curtu
  • 4
 1. 1.National Institute for Research and Development in Forestry “Marin Drăcea”SimeriaRomania
 2. 2.National Institute for Research and Development in Forestry “Marin Drăcea”Cluj-NapocaRomania
 3. 3.University of Agricultural Sciences and Veterinary MedicineCluj-NapocaRomania
 4. 4.Department of Forest SciencesTransilvania University of BraşovBraşovRomania

Personalised recommendations