Advertisement

The Czech Republic: From Ethnic Discrimination to Social Inclusion in the Educational System

 • Laura FónadováEmail author
 • Tomáš Katrňák
 • Natalie Simonová
Chapter

Abstract

This chapter offers a systematic review of sociological research in the Czech Republic on ethnicity and educational inequality between 1990 and 2015. We identify three research traditions: (1) ethnic discrimination in the educational system, (2) the mapping of ethnic inequalities in education, and (3) educational resources, social contexts, and under-achievement. These traditions have developed in chronological order and are to some extent thematically linked. Roma ethnicity is the most dominant object of research in all three; other minorities, such as Slovaks, Ukrainians, Vietnamese, and Russians, show a smaller effect of ethnicity on educational inequalities compared to the Roma. All three traditions are based primarily on both the sociological research (peer-reviewed articles and books) as well as the official reports and policy papers produced by non-governmental organisations, non-profit organisations, and the Czech government. Our conclusions show that the development of writing about ethnicity can be defined by a shift from ethnic discrimination to social inclusion in Czech educational system. This finding characterizes the socio-political measures suggested by all three traditions.

Bibliography

 1. Amnesty International. (2009). Injustice Renamed. Discrimination in Education of Roma Persistent in the Czech Republic. London: Amnesty International Publications.Google Scholar
 2. Amnesty International. (2015). Must Try Harder. Ethnic Discrimination of Romani Children in Czech Schools. London: Amnesty International Ltd. https://www.amnestyusa.org/sites/default/files/musttryharder_embargoed_report.pdf. Accessed 24 June 2016.
 3. Amnesty International and European Roma Rights Centre. (2012). Five More Years of Injustice. Segregated Education for Roma in the Czech Republic. London: Amnesty International Ltd. http://www.errc.org/cms/upload/file/five-more-years-of-injustice-november-2012.pdf. Accessed 28 June 2016.
 4. Balabánová, H. (1998). Romské děti v českých školách [Roma Children in Czech Schools]. Demografie, 40(3), 173–176.Google Scholar
 5. Baršová, A., & Barša, P. (2005). Přistěhovalectví a liberální stát. Imigrační a integrační politiky v USA, západní Evropě a Česku [Migration and the Liberal State. Immigration and Integration Policies in the USA, Western Europe, and the Czech Republic]. Brno: Masaryk University, International Institute of Political Science.Google Scholar
 6. Blahoutová, T. (2013). An Overview of the Migration Policies and Trends – Czech Republic. http://migrationonline.cz/en/an-overview-of-the-migration-policies-and-trends. Accessed 7 Nov 2016.
 7. Čada, K. (2015). Romští žáci v předškolním vzdělávání [Roma Pupils in Preschool Education]. In D. Greger, J. Simonová, & J. Straková (Eds.), Spravedlivý start? Nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu [Fair Start? Unequal Chances in Preschool Education and in Transition to Primary Level] (pp. 27–37). Praha: Charles University, Faculty of Education.Google Scholar
 8. Cahn, C., & Chirico, D. (1999). A Special Remedy: Roma and Schools for the Mentally Handicapped in the Czech Republic. Hungary: European Roma Rights Center. http://eric.ed.gov/?id=ED459273. Accessed 28 June 2016.
 9. Canek, D. (2000). Roma and Other Ethnic Minorities in Czech and Slovak Schools (1945–1998). Open Society Institute. http://pdc.ceu.hu/archive/00001746/01/canek.pdf. Accessed 29 June 2016.
 10. Čermák, Z., & Janská, E. (2011). Rozmístění a migrace cizinců jako součást sociálněgeografické diferenciace Česka [Distribution and Migration of Foreigners as a Part of the Socio-geographical Differentiation of Czechia]. Geografie, 116(4), 422–439.Google Scholar
 11. CZSO. (2014a). Výběrové šetření pracovních sil [Labour Force Survey]. Praha: Czech Statsitical Office.Google Scholar
 12. CZSO. (2014b). Národnostní struktura obyvatel [Population by Nationality]. https://www.czso.cz/documents/10180/20551765/170223-14.pdf/d0d27736-ef15-4f4f-bf26-e7cb3770e187?version=1.0. Accessed 7 Nov 2016.
 13. CZSO. (2015a). Foreigners in the Czech Republic – 2015. https://www.czso.cz/csu/czso/1-demographic-aspects-of-the-foreigner-s-life. Accessed 7 Nov 2016.
 14. CZSO. (2015b). Table 1–7. Foreigners – 10 Most Frequent Citizenships: EU-Citizens and Third-Country Nationals by Region of the CR as at 31 December 2014. https://www.czso.cz/documents/10180/20556729/29002715_t1-07.pdf/c03a98f8-13d1-4aad-9905-6470fff857f5?version=1.0. Accessed 7 Nov 2016.
 15. CZSO. (2015c). Vývoj obyvatelstva České republiky – 2014 [Population Developments in the Czech Republic – 2014]. https://www.czso.cz/csu/czso/vyvoj-obyvatelstva-ceske-republiky-2014. Accessed 7 Nov 2016.
 16. CZSO. (2016). Foreigners: Number of Foreigners. https://www.czso.cz/csu/cizinci/cizinci-pocet-cizincu. Accessed 7 Nov 2016.
 17. Drbohlav, D. (2001). The Czech Republic. In C. Wallace & D. Stola (Eds.), Patterns of Migration in Central Europe (pp. 203–226). Basingstoke: Palgrave Macmillan.CrossRefGoogle Scholar
 18. Drbohlav, D. (2003). Immigration and the Czech Republic (with a Special Focus on the Foreign Labor Force). The International Migration Review, 37(1), 194–224.CrossRefGoogle Scholar
 19. Euridice. (2009/10). Struktury systémů vzdělávání a odborné přípravy v Evropě: Česká republika [Structure of Education Systems in Europe: The Czech Republic]. European Commision. http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/system-vzdelavani-v-cr. Accessed 9 Nov 2016.
 20. European Roma Rights Centre. (2004). Stigmata: Segregated Schooling of Roma in Central and Eastern Europe. Budapest: European Roma Rights Centre. http://www.errc.org/article/stigmata-segregated-schooling-of-roma-in-central-and-eastern-europe/1892. Accessed 29 June 2016.
 21. European Roma Rights Centre. (2007). The Impact of Legislation and Policies on School Segregation of Romani Children. A Study of Anti-Discrimination Law and Government Measures to Eliminate Segregation in Education in Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Romania and Slovakia. Budapest: European Roma Rights Centre. http://www.errc.org/cms/upload/media/02/36/m00000236.pdf. Accessed 30 June 2016.
 22. European Roma Rights Centre and Roma Education Fund. (2009). Persistent Segregation of Roma in the Czech Education System (Pre-publication Draft). http://www.errc.org/cms/upload/media/03/AC/m000003AC.pdf. Accessed 28 June 2016.
 23. Fónadová, L. (2014). Nenechali se vyloučit: Sociální vzestupy Romů v České společnosti [Would Not Be Excluded. Social Mobility of Roma in the Czech Society]. Brno: Masaryk University.Google Scholar
 24. Fučík, P. (2015). Co říkají vyučující o dětech migrantů a dětech z etnických menšin: Výsledky dotazníkového šetření [Teachers on Migrant and Ethnic Minority Children: Survey Findings]. In L. Jarkovská, K. Lišková, & J. Obrovská (Eds.), Etnická rozmanitost ve škole. Stejnost v různosti [Ethnic Diversity in the Classroom. Sameness in Difference] (pp. 97–124). Praha: Portál.Google Scholar
 25. Fučík, P., Haltufová, M., Marada, R., & Nekorjak, M. (2010). Ethnic Differences in Education in the Czech Republic: Survey Report (EDUMIGROM Survey Studies). Budapest: Central European University, Center for Policy Studies. https://www.edumigrom.eu/sites/default/files/field_attachment/page/node-5387/edumigromsurveyreportczech-republic.pdf. Accessed 30 June 2016.
 26. Gabal, I. (2006). Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti [Analysis of Socially Excluded Areas]. Praha: Ministry of Education, Youth, and Sports, Gabal Analysis and Consulting, Nová škola, ops. http://www.gac.cz/userfiles/File/nase_prace_vystupy/GAC_MAPA_analyza_SVL_aAK_CJ.pdf. Accessed 7 July 2016.
 27. Gabal, I. (2007). Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže [Educational Attitudes and Needs of Roma Youth]. Praha: Gabal Analysis and Consulting. http://www.gac.cz/userfiles/File/nase_prace_vystupy/GAC_ROMSKOLY_analyza_vzdelavacich_potreb_romskych_deti_FINAL.pdf. Accessed 7 July 2016.
 28. Gabal Analysis and Consulting. (2009). Vzdělanostní dráhy a vzdělanostní šance romských žákyň a žáků základních škol v okolí vyloučených romských lokalit. Závěrečná zpráva [Educational Paths and Chances of Roma Pupils from Socially Excluded Localities. Final Report]. Praha: Ministry of Education, Youth, and Sports, Gabal Analysis and Consulting. http://www.gac.cz/userfiles/File/nase_prace_vystupy/GAC_Vzdelanostni_drahy_a_sance_romskych_deti.pdf. Accessed 8 July 2016.
 29. Gabal, I., & Čada, K. (2010). Romské děti v českém vzdělávacím systému [Roma Children in the Czech System of Education]. In P. Matějů, J. Straková, & A. Veselý (Eds.), Nerovnosti ve vzdělání: Od měření k řešení [Educational Inequalities: From Measurement to Solution] (pp. 109–129). Praha: SLON.Google Scholar
 30. Greger, D., Simonová, J., & Straková, J. (Eds.). (2015). Spravedlivý start? Nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu [Fair Start? Unequal Chances in Preschool Education and in Transition to Primary Level]. Praha: Charles University, Faculty of Education. http://pages.pedf.cuni.cz/uvrv/files/2016/04/Spravedlivy_start.pdf. Accessed 8 July 2016.
 31. Hájková, V., & Strnadová, I. (2010). Inkluzivní vzdělávání [Inclusive Education]. Praha: Grada.Google Scholar
 32. Hůle, D. (2007). Segregační aspekty “proromských” politik [Segregation Features of “Pro-Roma” Policies]. Demografie, 49(1), 40–46.Google Scholar
 33. Human Rights Watch. (1996). Roma in the Czech Republic. Foreigners in the Own Land. Human Rights Watch, 8(11). https://www.hrw.org/legacy/reports/1996/Czech.htm. Accessed 29 June 2016.
 34. Hušek, P., & Tvrdá, K. (2016). The Collective Singularity of Anti-racist Actors: A Case Study of the Roma Minority in the Czech Republic. Ethnic and Racial Studies, 39(1), 49–67.CrossRefGoogle Scholar
 35. Ivanov, A., & Zhelyazková, A. (Eds.). (2002). The Roma in Central and Eastern Europe. Avoiding the Dependency Trap. Bratislava: United Nations Development Programme.Google Scholar
 36. Janská, E., Průšvicová, A., & Čermák, Z. (2011). Možnosti výzkumu integrace dětí Vietnamců v Česku: příklad základní školy Praha-Kunratice [Researching Integration of Vietnamese Children in the Czech Republic: An Example of Primary School in Praha-Kunratice]. Geografie, 116(4), 480–496.Google Scholar
 37. Jarkovská, L., Lišková, K., & Obrovská, J. (2015). “Přistupujeme k nim stejně, ale…” Jak učitelé nakládají s mizející etnickou homogenitou v českých školách [“We Treat Them the Same, but…” Teachers and Disappearing Ethnic Homogamy in Czech Schools]. In L. Jarkovská, K. Lišková, & J. Obrovská (Eds.), Etnická rozmanitost ve škole. Stejnost v různosti [Ethnic Diversity in the Classroom. Sameness in Difference] (pp. 35–58). Praha: Portál.Google Scholar
 38. Katrňák, T. (2004). Odsouzeni k manuální práci. Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině [Destined for Manual Work. Educational Reproduction in Worker Families]. Praha: Sociologické nakladatelství.Google Scholar
 39. Katrňák, T., & Simonová, N. (2011). Intergenerační vzdělanostní fluidita a její vývoj v České republice v letech 1989 až 2009 [Intergenerational Educational Fluidity and Its Trends in the Czech Republic between 1990 and 2009]. Sociologický časopis, 47(2), 207–242.Google Scholar
 40. Katzorová, D., Janků, K. S., Marada, R., & Svoboda, A. (2008). Country Report on Education: Czech Republic (EDUMIGROM Background Papers). Budapest: Central European University, Center for Policy Studies. http://www.romaeducationfund.hu/sites/default/files/documents/edumigrom_background_paper_czechrepublic_educ.pdf. Accessed 28 June 2016.
 41. Kocourek, J., & Pechová, E. (Eds.) (2007). S vietnamskými dětmi na českých školách [Vietnamese Children in Czech Schools]. Jinočany: Nakladatelství H&H Vyšehradská.Google Scholar
 42. Konečný, T., Basl, J., Mysliveček, J., & Simonová, N. (2012). Alternative Models of Entrance Exams and Access to Higher Education: The Case of the Czech Republic. Higher Education, 63(2), 219–235.CrossRefGoogle Scholar
 43. Linhartová, T., & Horáčková, K. (2015). Děti a žáci s odlišným mateřským jazykem v předškolním a primárním vzdělávání [Non-Native Speaker Children in Preschool and Primary Education]. In D. Greger, J. Simonová, & J. Straková (Eds.), Spravedlivý start? Nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu [Fair Start? Unequal Chances in Preschool Education and in Transition to Primary Level] (pp. 38–49). Praha: Charles University, Faculty of Education.Google Scholar
 44. Lišková, K., Hubatková, B., & Obrovská, J. (2015). Migrace do Československa od meziválečného období do současnosti [Immigration to Czechoslovakia: Interwar Period Onwards]. In L. Jarkovská, K. Lišková, & J. Obrovská (Eds.), Etnická rozmanitost ve škole. Stejnost v různosti [Ethnic Diversity in the Classroom. Sameness in Difference] (pp. 185–203). Praha: Portál.Google Scholar
 45. Mareš, P. (2003). Romové: Sociální exkluze a inkluze [Roma: Social Exclusion and Inclusion]. Sociální práce/Sociálna práca, 3(4), 65–75.Google Scholar
 46. Matějů, P. (1986). Demokratizace vzdělání a reprodukce vzdělanostní struktury v ČSSR ve světle mobilitních dat [Democratization of Education and Reproduction of Educational Structure in Czechoslovakia in the Light of Mobility Data]. Sociologický časopis, 17(2), 131–152.Google Scholar
 47. Matějů, P. (1993). Who Won and Who Lost in a Socialist Redistribution in Czechoslovakia? In Y. Shavit & H. P. Blossfeld (Eds.), Persistent Inequality. Changing Educational Attainment in Thirteen Countries (pp. 251–271). Boulder/San Francisco/Oxford: Westview Press.Google Scholar
 48. Matějů, P., Řeháková, B., & Simonová, N. (2007). The Czech Republic: Structural Growth of Inequality in Access to Higher Education. In Y. Shavit, R. Arum, & A. Gamoran (Eds.), Stratification in Higher Education: A Comparative Study (pp. 374–399). Stanford: Stanford University Press.Google Scholar
 49. Ministry of Education, Youth, and Sports. (2015). Vývojová ročenka školství 2004/5–2014/15 [Developments in Education System Yearbook 2004/5–2014/15]. http://www.ceskaskola.cz/2015/10/vyvojova-rocenka-skolstvi-200405201415.html. Accessed 9 Nov 2016.
 50. Ministry of Education, Youths, and Sports. (2013). RVP ZV (Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání) [Framework Educational Programme for Basic Education]. Praha: Ministry od Education, Youths, and Sports. http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani. Accessed 30 Dec 2015.
 51. Ministry of Labour and Social Affairs. (2007). Analýza přístupu žen imigrantek a mužů imigrantů ke vzdělávání a na trh práce v ČR [Education and Labour Market Entry of Migrants in the Czech Republic]. Praha: Ministry of Labour and Social Affairs, Gabal Analysis and Consulting. http://www.gac.cz/userfiles/File/nase_prace_vystupy/GAC_CIZnaTP_analyza_pristupu_imigrantu_aimigrantek_naTP_publikace.pdf. Accessed 7 July 2016.
 52. Nekorjak, M., Souralová, A., & Vomastková, K. (2011). Uvíznutí v marginalitě: vzdělávací trh, “romské školy” a reprodukce sociálně prostorových nerovností [Stuck in Marginality: Educational Market, “Roma Schools”, and Reproduction of Social-spatial Inequalities]. Sociologický časopis, 47(4), 657–680.Google Scholar
 53. Němec, J. (2005). Včela má pilu aneb Přípravné třídy pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí [The Bee Has a Saw. Preparatory Classes for Children from Socially Disadvantaged Background]. Brno: Masaryk University, Faculty of Education.Google Scholar
 54. Němec, J. (2009). Sociální a kulturní determinanty a strategie edukace romských žáků [Sociocultural Determinants and Education Strategies for Roma Pupils]. Orbis Scholae, 3(1), 99–120.CrossRefGoogle Scholar
 55. OECD. (2017). Education at a Glance Interim Report. Paris: OECD.Google Scholar
 56. Omin, M., & Winant, H. (1994). Racial Formation in the United States from 1960s to the 1990s. New York: Routledge.Google Scholar
 57. Open Society Foundations. (2010). No Data-No Progress. Country Findings. New York: Open Society Foundations. https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/no-data-no-progress-country-reports-20100628_0.pdf. Accessed 7 July 2016.
 58. Open Society Institute. (2006). Monitoring Education for Roma 2006. A Statistical Baseline for Central, Eastern, and South Eastern Europe. New York: Open Society Institute. https://www.opensocietyfoundations.org/sites/default/files/monitoring_20061218.pdf. Accessed 7 July 2016.
 59. Rákoczyová, M., & Trbola, R. (Eds.) (2012). Sociální integrace přistěhovalců v České republice [Social Integration of Migrants in the Czech Republic]. Praha: Sociologické nakladatelství.Google Scholar
 60. Roma Education Fund. (2007). Advancing Education of Roma in the Czech Republic. Country Assessment and the Roma Education Fund’s Strategic Directions. Budapest: Roma Education Fund. http://www.romaeducationfund.hu/sites/default/files/publications/czech_report.pdf. Accessed 30 June 2016.
 61. Schebelle, D., & Horáková, M. (2012). Bariéry integračního procesu reflexí cizinců z třetích zemí [Barriers to Integration Process as Seen by Foreigners from Third Countries]. Praha: VÚPSV.Google Scholar
 62. Šimíková, I. (2003). Romové jako sociálně vyloučená skupina [The Roma as a Socially Excluded Group]. In P. Navrátil et al, Romové v české společnosti [Roma in the Czech Society] (pp. 56–73). Praha: Portál.Google Scholar
 63. Simonová, N. (2003). The Evolution of Educational Inequalities in the Czech Republic after 1989. British Journal of Sociology of Education, 24(4), 469–483.CrossRefGoogle Scholar
 64. Simonová, N. (2008). Educational Inequalities and Educational Mobility under Socialism in the Czech Republic. The Sociological Review, 56(3), 429–453.CrossRefGoogle Scholar
 65. Simonová, N. (2011). Vzdělanostní nerovnosti v české společnosti: Vývoj od počátku 20.století do současnosti [Educational Inequalities in the Czech Society. Developments from the Beginning of the 20th Century Onwards]. Praha: Slon.Google Scholar
 66. Simonová, N., & Soukup, P. (2009). Reproduction of Educational Inequality in the Czech Republic after the Velvet Revolution in the European Context. In R. Becker & A. Hadjar (Eds.), Expected and Unexpected Consequences of the Educational Expansion in Europe and USA (pp. 133–151). Stuttgart/Wien/Bern: Haupt.Google Scholar
 67. Simonová, N., & Soukup, P. (2010). Působení primárních a sekundárních faktorů sociálního původu při přechodu na vysokou školu v ČR: výsledky výzkumu PISA-L [The Effect of Primary and Secondary Factors of Social Origin on the Transition to University in CR: Finding from PISA-L]. In J. Straková, P. Matějů, & A. Veselý (Eds.), Nerovnosti ve vzdělávání. Od měření k řešení [Educational Inequalities. From Measurement to Solution] (pp. 313339). Praha: Slon.Google Scholar
 68. Sirovátka, T. (2003). Zaměstnanost a materiální podmínky života Romů [Employment and Material Living Conditions of the Roma]. In P. Navrátil et al (Eds.), Romové v české společnosti [Roma in the Czech Society] (pp. 155–161). Praha: Portál.Google Scholar
 69. Sirovátka, T. (2006). Labour Market Exclusion of the Roma in Post-Communist Countries. In T. Sirovátka et al. (Eds.), The Challenge of Social Inclusion: Minorities and Marginalised Groups in Czech Society (pp. 111–132). Brno: Barrister & Principal.Google Scholar
 70. Srb, V. (1998). Skolarizace romských dětí v základních školách 1969/70 – 1996/97 [Educating Roma Children at Primary Level 1969/70 – 1996/97]. Demografie, 40(3), 176–181.Google Scholar
 71. Steinberg, S. (1989). The Ethnic Myth: Race, Ethnicity and Class in America. Boston: Beacon Press.Google Scholar
 72. Straková, J., & Tomášek, V. (2013). Měření vědomostí a dovedností romských žáků v rámci šetření PISA 2009 [Measuring Knowledge and Skills of Roma Pupils in PISA 2009]. Pedagogika, 63(1), 41–53.Google Scholar
 73. The Office of Government of the Czech Republic. (2012). Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2012 [Situation of National Minorities in the Czech Republic in 2012 – Report]. http://www.vlada.cz/assets/ppov/rnm/dokumenty/dokumenty-rady/zprava_2012_tiskarna.pdf. Accessed 20 Nov 2016.
 74. Tuček, M. (2003). Mezigenerační vzdělanostní mobilita [Educational Mobility between Generations]. In M. Tuček (Ed.), Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí [Dynamics of the Czech Society and People’s Lives at the Turn of the Century] (pp. 350–370). Praha: Sociologické nakladatelství.Google Scholar
 75. Uherek, Z. (2003). Úspěšné a neúspěšné strategie integrace cizinců [Successful and Unsuccessful Strategies of Integration of Foreign Nationals]. Praha: The Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences.Google Scholar
 76. Uherek, Z., & Černík, J. (2004). Výzkumné zprávy a studie o integraci cizinců na území České republiky [Research Reports on and Studies of Integration of Foreigners in the Czech Republic]. http://cizinci.cz/repository/2291/file/vyzkum.pdf. Accessed 24 Nov 2016.
 77. Van Dijk, A. T. (1987). Communicating Racism: Ethnic Prejudice in Thought and Talk. Newbury Park: Sage.Google Scholar
 78. Vavrečková, J., & Dobiášová, K. (2012). Integrace dětí migrantů ze třetích zemí v oblasti vzdělávání v České republice [Educational Integration of Migrant Children from Third Countries in the Czech republic]. Fórum sociální politiky, 5(6), 9–16.Google Scholar
 79. Vojtíšková, K. (2012). Vzdělávání dětí cizinců na pražských základních školách [Children-Foreigners at Elementary Schools in Prague]. Naše společnost, 10(2), 10–19.Google Scholar
 80. Votavová, R. (2013). Rozdílný význam pojmů integrace a inkluze [Integration and Inclusion – Differences in Meaning]. http://clanky.rvp.cz/clanek/c/SSC/17243/ROZDILNY-VYZNAM-POJMU-INTEGRACE-A-INKLUZE.html/. Accessed 7 July 2016.
 81. Watch, H. (1992). Czechoslovakia’s Endangered Gypsies (A Helsinki Watch Report). New York: Human Rights Watch. https://www.hrw.org/reports/pdfs/c/czechrep/czech.928/czech928full.pdf. Accessed 29 June 2019.
 82. World Bank. (2012). Toward an Equal Start: Closing the Early Learning Gap for Roma Children in Eastern Europe. http://siteresources.worldbank.org/EXTROMA/Resources/RomaECD_FinalReport.pdf. Accessed 2 Dec 2016.

Copyright information

© The Author(s) 2019

Authors and Affiliations

 • Laura Fónadová
  • 1
  Email author
 • Tomáš Katrňák
  • 1
 • Natalie Simonová
  • 2
 1. 1.Faculty of Economics and Administration, Faculty of Social StudiesMasaryk UniversityBrnoCzech Republic
 2. 2.Institute of SociologyCzech Academy of SciencePragueCzech Republic

Personalised recommendations