Advertisement

Roma Education in Post-socialist Classrooms: Between Segregation and Inclusion

 • Jana Obrovská
Chapter

Abstract

Obrovská introduces the historical background of Roma students’ education after the Second World War in the Czech context and highlights the ambivalent processes of disappearing ethnic homogeneity in educational settings after the Velvet Revolution, coupled with the continuing segregation of Roma students. Departing from the prevailing research based on either statistical data and official documents, or on the perspectives of parents or teachers, the book instead examines the experiences of those who actually represent the minority in question—Roma students in inter-ethnic educational settings. The chapter presents the main research questions of the study, embeds the study within the ethnographic research concerned with friendships in multi-ethnic schools, while contrasting the principles of the “new sociology of childhood” paradigm with “cultural deficit” approaches.

References

 1. Agentura Evropské unie pro základní práva. (2014). Vzdělávání: Situace Romů v jedenácti členských zemí EU. Průzkum romské populace—zaměřeno na údaje. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie.Google Scholar
 2. Alexander, J. C. (2006). Social performance: Symbolic action, cultural pragmatics, and ritual. In J. C. Alexander, B. Giesen, & J. L. Mast (Eds.), Social performance. Symbolic action, cultural pragmatics and ritual (pp. 29–90). Cambridge: Cambridge University Press.CrossRefGoogle Scholar
 3. Araújo, M. (2016). A ‘very prudent integration’: White flight, school segregation and the de-politicization of (anti)-racism. Race Ethnicity and Education, 19(2), 300–323.  https://doi.org/10.1080/13613324.2014.969225CrossRefGoogle Scholar
 4. Arslan, Y., & Saridele, U. (2012). Pre-service teachers’ perceptions about rituals in education and rituals’ functions. Procedia—Social and Behavioral Sciences, 55, 1175–1182.  https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.09.612CrossRefGoogle Scholar
 5. Barron, I. (2007). An exploration of young children’s ethnic identities as communities of practice. British Journal of Sociology of Education, 28(6), 739–752.  https://doi.org/10.1080/01425690701610001CrossRefGoogle Scholar
 6. Bell, C. (1992). Ritual theory, ritual practice. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
 7. Bittnerová, D., Doubek, D., & Levínská, M. (2011). Funkce kulturních modelů ve vzdělávání. Praha: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy.Google Scholar
 8. Bourdieu, P., & Passeron, J. C. (1990). Reproduction in education, society and culture. London: SAGE Publications.Google Scholar
 9. Brubaker, R. (2004). Ethnicity without groups. Cambridge: Harvard University Press.CrossRefGoogle Scholar
 10. Česká školní inspekce. (2012). Tematická zpráva. Postup transformace bývalých zvláštních škol ve školním roce 2011/2012. Česká školní inspekce. Retrieved July 5, 2016, from http://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/PDF_el._publikace/Tematick%C3%A9%20zpr%C3%A1vy/2012_TZ_Postup_transformace_zvlastni_skoly_2011_2012.pdf
 11. Česká školní inspekce. (2014). Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: Situace a doporučení. Praha: Česká školní inspekce.Google Scholar
 12. Český statistický úřad. (2011). Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Počet obyvatel s obvyklým pobytem podle národnosti. Český statistický úřad. Retrieved from https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=uziv-dotaz#k=5
 13. Český statistický úřad. (2016). Vývoj počtu cizinců v ČR. Český statistický úřad. Retrieved January 31, 2018, from http://www.statistikaamy.cz/2016/02/vyvoj-poctu-cizincu-v-cr/
 14. Český statistický úřad. (2017). Počet obyvatel v obcích k 1.1. 2017. Praha: Český statistický úřad. Retrieved January 31, 2018, from https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112017
 15. Collins, R. (2004). Interaction ritual chains. Princeton, NJ: Princeton University Press.CrossRefGoogle Scholar
 16. Connolly, P. (2002). Racism, gender identities and young children: Social relations in multi-ethnic, inner-city primary classroom. London: Routledge.CrossRefGoogle Scholar
 17. Connolly, P. (2008). Race, gender and critical reflexivity in research with young children. In P. Christensen & J. Allison (Eds.), Research with children. Perspectives and methods (pp. 173–188). Abington: Routledge.Google Scholar
 18. Corsaro, W. A. (1997). The sociology of childhood. Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press.Google Scholar
 19. D’Amato, J. (1996). Resistance and compliance in minority classrooms. In E. Jacob & C. Jordan (Eds.), Minority education. Anthropological perspectives (pp. 181–207). Norwood: Alex Publishing Corporation.Google Scholar
 20. Davidová, E. (1995). Romano Drom=Cesty Romů. 1945–1990. Změny v postavení a způsobu života Romů v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Olomouc: Univerzita Palackého with support of Muzeum romské kultury.Google Scholar
 21. Deegan, J. G. (1996). Children’s friendships in culturally diverse classrooms. London: The Falmer Press.Google Scholar
 22. Devine, D., & Kelly, M. (2006). ‘I just don’t want to get picked on by anybody’: Dynamics of inclusion and exclusion in a newly multi-ethnic Irish primary school. Children and Society, 20(2), 128–139.  https://doi.org/10.1111/j.1099-0860.2006.00020.xCrossRefGoogle Scholar
 23. D. H. and Others v. The Czech Republic (Council of Europe. Court of Human Rights. Grand Chamber). (2007). European Roma Rights Centre. Retrieved October 10, 2018, from http://www.errc.org/uploads/upload_en/file/02/D1/m000002D1.pdf
 24. Drbohlav, D. (2003). Immigration and the Czech republic. (with a special focus on the foreign labor force). The International Migration Review, 37(1), 194–224.  https://doi.org/10.1111/j.1747-7379.2003.tb00134.xCrossRefGoogle Scholar
 25. Durkheim, E. (2002). Elementární formy náboženského života. Systém totemismu v Austrálii. Praha: OIKOYMENH.Google Scholar
 26. Ernst, G., & Statzner, L. E. (1994). Alternative visions of schooling: An introduction. Anthropology and Education Quarterly, 25(3), 200–207.  https://doi.org/10.1525/aeq.1994.25.3.04x0139iCrossRefGoogle Scholar
 27. European Union Agency for Fundamental Rights. (2012). The Situation of Roma in 11 EU member states—Survey results at a glance. Luxembourg: Publications Office of the European Union.Google Scholar
 28. Foley, D., Hurtig, J., & Levinson, B. A. (2000). Anthropology goes inside: The new educational ethnography of ethnicity and gender. Review of Research in Education, 25, 37–98.  https://doi.org/10.2307/1167321CrossRefGoogle Scholar
 29. Fučík, P., Haltufová, M., Marada, R., & Nekorjak, M. (2009). EDUMIGROM. Survey report—Czech Republic. Brno: Masarykova univerzita.Google Scholar
 30. Gabal, I., & Čada, K. (2010). Romské děti v českém vzdělávacím systému. In P. Matějů, J. Straková, & A. Veselý (Eds.), Nerovnosti ve vzdělávání. Od měření k řešení (pp. 109–129). Praha: Sociologické nakladatelství.Google Scholar
 31. GAC spol. s r.o. (2015). Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR. Evropský sociální fond v ČR. Retrieved August 13, 2016, from http://www.esfcr.cz/file/9089/
 32. Gay y Blasco, P. (2016). ‘It’s the best place for them:’ Normalising Roma segregation in Madrid. Social Anthropology, 24(4), 446–461.  https://doi.org/10.1111/1469-8676.12333CrossRefGoogle Scholar
 33. Gillborn, D. A. (1990). Race’ ethnicity and education. Teaching and learning in multi-ethnic schools. London: Routledge.CrossRefGoogle Scholar
 34. Goffman, E. (1959). Presentation of self in everyday life. New York: Anchor Books Doubleday & Company.Google Scholar
 35. Goffman, E. (1967). Interaction rituals: Essays on face to face behaviour. New York: Anchor Books Doubleday & Company.Google Scholar
 36. Golis, O. (2017). Nejsem nějaký rasista… velký, prvňáky jsem do plynu neposílal, hájí se autor komentáře pod fotkou z Teplic. Český rozhlas. Retrieved May 7, 2018, from https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/zs-plynarenska-rasismus-1trida-facebook-reakce-policie_1711160600_ogo
 37. Horváthová, J. (2002). Kapitoly z dějin Romů. Praha: Společenství Romů na Moravě and Muzeum romské kultury in Nakladatelství Lidové noviny.Google Scholar
 38. James, A., Jenks, C., & Prout, A. (1998). Theorising childhood. Cambridge: Polity Press.Google Scholar
 39. Law, I., & Swan, S. (2011). Ethnicity and education in England and Europe: Gangstas, geeks and gorjas. London: Routledge.Google Scholar
 40. Lišková, K., Hubatková, B., & Obrovská, J. (2015). Migrace do Československa od meziválečného období do současnosti. In L. Jarkovská, K. Lišková, J. Obrovská, & A. Souralová (Eds.), Etnická rozmanitost ve škole. Stejnost v různosti (pp. 185–203). Praha: Portál.Google Scholar
 41. Mac an Ghaill, M. (1993). Beyond the white norm: The use of qualitative methods in the study of black youthsʼ schooling in England. In P. Woods & M. Hammersley (Eds.), Gender and ethnicity in schools. Ethnographic accounts (pp. 145–165). New York: Routledge.Google Scholar
 42. Marada, R., Nekorjak, M., Souralová, A., & Vomastková, K. (2010). EDUMIGROM: Community study report: Czech Republic. Brno: Masarykova univerzita.Google Scholar
 43. McLaren, P. (1999). Schooling as a ritual performance. Toward a political economy of educational symbols and gestures. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.Google Scholar
 44. Messing, V. (2017). Differentiation in the making: Consequences of school segregation of Roma in the Czech Republic, Hungary, and Slovakia. European Education, 49(1), 89–103.  https://doi.org/10.1080/10564934.2017.1280336CrossRefGoogle Scholar
 45. Moravcová, M. (2006). Národnost jako jeden z rozměrů identity dětí. Lidé města, 8(2). Retrieved September 24, 2016, from http://www.lidemesta.cz/archiv/cisla/8-2006-2/narodnost-jako-jeden-z-rozmeru-identity-deti.html
 46. Nečas, C. (1999). Romové v České republice včera a dnes. Olomouc: Univerzita Palackého.Google Scholar
 47. Němec, J. (2009). Sociální a kulturní determinanty a strategie edukace romských žáků. Orbis Scholae, 3(1), 99–120.  https://doi.org/10.14712/23363177.2018.250CrossRefGoogle Scholar
 48. Ogbu, J. U., & Simons, H. D. (1998). Voluntary and involuntary minorities: A cultural-ecological theory of school performance with some implications for education. Anthropology & Education Quarterly, 29(2), 155–188.  https://doi.org/10.1525/aeq.1998.29.2.155CrossRefGoogle Scholar
 49. Quantz, R. A., O’Connor, T., & Magolda, P. (2011). Rituals and student identity in education: Ritual critique for a new pedagogy. New York: Palgrave Macmillan.CrossRefGoogle Scholar
 50. Ratcliffe, P. (2004). Race, ethnicity and difference. Imagining the inclusive society. Maidenhead: Open University Press.Google Scholar
 51. Rostas, J. (2013). Ten years after: A history of Roma school desegregation in Central and Eastern Europe. Budapest: Central European University Press.Google Scholar
 52. Šeďová, K., & Švaříček, R. (2012). Zapomenuté hodnoty a sny ve výchově. Rozhovor s Christophem Wulfem. Studia paedagogica, 17(2), 109–116.  https://doi.org/10.5817/SP2012-2-7CrossRefGoogle Scholar
 53. Sidiropulu Janků, K. (2015). Nikdy jsem nebyl podceňovanej. Ze slovenských osad do českých měst za prací. Poválečné vzpomínky. Brno: MUNI Press.Google Scholar
 54. Smetáčková, I., & Jahodová, D. (2015). Ambivalence rozšiřování obzorů: Percepce genderu a etnicity na prvním stupni ZŠ. Praha: Otevřená společnost, o.p.s.Google Scholar
 55. Straková, J., & Tomášek, V. (2013). Měření vědomostí a dovedností romských žáků v rámci šetření PISA 2009. Pedagogika, (1), 41-53. Retrieved May 7, 2018, from http://pages.pedf.cuni.cz/pedagogika/files/2013/04/Pedag_13_1_Mereni_Strakova.pdf
 56. Szalai, J., & Schiff, C. (Eds.). (2014). Migrant, Roma and post-colonial youth in education across Europe: Being ‘visibly different’. London: Palgrave Macmillan.Google Scholar
 57. Troyna, B., & Hatcher, R. (1992). Racism in children’s lives. A study of mainly-white primary schools. London: Routledge.Google Scholar
 58. Tudge, J., & Hogan, D. (2005). An ecological approach to observations. In S. Greene & D. Hogan (Eds.), Researching children’s experience. Methods and approaches (pp. 102–122). London: SAGE Publications.Google Scholar
 59. Veale, A. (2005). Creative methodologies in participatory research with children. In S. Greene & D. Hogan (Eds.), Researching children’s experience. Approaches and methods (pp. 253–272). London: SAGE Publications.Google Scholar
 60. Veřejný ochránce práv. (2012). Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol. Veřejný ochránce práv. Retrieved December 10, 2015, from https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/DISKRIMINACE/Vyzkum/Vyzkum_skoly-zprava.pdf
 61. Víšek, P. (1999). Program integrace—Řešení problematiky romských obyvatel v období 1970 až 1989. In Romové v České republice (1945–1998) (pp. 184–218). Praha: Socioklub.Google Scholar
 62. Wulf, C. (Ed.). (2010). Ritual and identity. The staging and performing rituals in the lives of young people. London: Tufnell.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2018

Authors and Affiliations

 • Jana Obrovská
  • 1
 1. 1.Faculty of EducationMasaryk UniversityBrnoCzech Republic

Personalised recommendations