Advertisement

Cyberbullying in Hungary

Chapter
 • 566 Downloads
Part of the Palgrave Studies in Cybercrime and Cybersecurity book series (PSCYBER)

Abstract

With regard to cyberbullying, 33.4% of all participating students reported being involved in cyberbullying at least once or twice, and 2.8% more than twice in the previous 4 months (63.8% never bullied anybody online). With regard to cybervictimization, 31.1% of all participating students reported being involved in cybervictimization at least once or twice, and 2.6% more than twice in the previous 4 months (66.3% never was a cybervictim). Overall frequency analysis showed that the most common cyberbullying types in our sample were sending mean, cruel, or threatening messages online to someone they know (flaming: 32.3%), followed by denigration (putting down someone online by sending or posting cruel gossip, rumours, or other harmful material: 6.0%), exclusion (helping to exclude someone from an online group: 5.9%), outing (sharing someone’s personal secrets or images online without permission: 4.7%) and impersonation (creation of a fake profile to send or post materials to damage someone’s reputation or friendships: 2.8%).

Notes

Acknowledgements

This publication and the study presented has been produced with the financial support of the DAPHNE programme of the European Union. European Daphne III Program (Project JUST/2011/DAP/AG/3259) Tabby in Internet. Threat Assessment of Bullying Behaviour among youngsters. Transferring Internet Preventive procedures in Europe. The contents of this article are the sole responsibility of the authors of the article and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission. No conflict of interests present.

References

 1. Buda, M. (2009). Közérzet és zaklatás az iskolában. Iskolakultúra, 19(5–6), 3–15.Google Scholar
 2. Davis, S., & Nixon, C. L. (2014). The youth voice project: Student insights into bullying and peer mistreatment. Champaign: Research Press Publishers.Google Scholar
 3. Englander, E., Parti, K., & McCoy, M. (2015). Evaluation of a university-based bullying and cyberbullying prevention program. Journal of Modern Education Review, 5(10), 937–950.  https://doi.org/10.15341/jmer(2155-7993)/11.05.2015 CrossRefGoogle Scholar
 4. Figula, E. (2004). Az iskolai erőszak jelenségének feltárása. a tanulók érintettségének. szerepviselkedésének elemzése egy vizsgálat tükrében. Alkalmazott Pszichológia, 4, 19–35.Google Scholar
 5. Garandeau, C. F., Lee, I. A., & Salmivalli, C. (2014). Differential effects of the KiVa anti-bullying program on popular and unpopular bullies. Journal of Applied Developmental Psychology, 35, 44–50.  https://doi.org/10.1016/j.appdev.2013.10.004 CrossRefGoogle Scholar
 6. Gyurkó, Sz., & Virág, Gy. (2009). Az iskolai erőszak megítélésének különbségei és hasonlóságai a gyermekvédelmi és az oktatási intézményrendszerben. Kutatási zárótanulmány. Budapest: Országos Kriminológiai Intézet. Available online at the webpage of the Hungarian Institute of Criminology. Retrieved January 15, 2017, from http://www.okri.hu/images/stories/kutatok/ viraggyorgy/isk _eroszak_2009.pdf
 7. Király, O., Zsila, Á., & Demetrovics, Z. (2016). Viselkedési addikciók. In Z. Elekes (Ed.), Európai iskolavizsgálat az alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásokról (ESPAD) – 2015. Magyarországi eredmények. Budapest: Budapesti Corvinus Egyetem.Google Scholar
 8. Mayer, J., Nádori, J., & Vígh, S. (2009). Kis könyv a felelősségről. Adalékok az iskolai agresszió természetrajzához. Budapest: Mérei Ferenc Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet.Google Scholar
 9. Olweus, D. (1995). Bullying or peer abuse at school: Facts and intervention. Current Directions in Psychological Science, 4(6), 196–200.  https://doi.org/10.1111/1467-8721.ep10772640 CrossRefGoogle Scholar
 10. Paksi, B. (2010). Az iskolai agresszió előfordulása. intézményi percepciója. Új Pedagógiai Szemle (1–2), 119–134.Google Scholar
 11. Parti, K. (2016). A megfélemlítés (bullying) szabályozása Magyarországon és külföldön. In Medias Res, 1, 114–146.Google Scholar
 12. Ságvári, B., & Galácz, A. (2011). EU Kids Online II. Hungarian report. Available online at the webpage of the EU Kids Online project. Retrieved from http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/EUKidsOnline/EU%20Kids%20II%20(2009-11)/National%20reports/ Hungarian%20report.pdf
 13. Simon, D., Zerinváry, B., & Velkey, G. (2012). Az iskolai bántalmazás megjelenése az 5–8 évfolyamos diákok körében: jelenségek és magyarázatok a normál és az alternatív tantervű iskolákban. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.Google Scholar
 14. Smith, P. K., Mahdavi, J., Carvalho, M., Fisher, S., Russell, S., & Tippett, N. (2008). Cyberbullying: Its nature and impact in secondary school pupils. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49, 376–385.  https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2007.01846.x CrossRefGoogle Scholar
 15. Várnai, D., & Zsíros, E. (2014). Kortársbántalmazás és verekedés. In Á. Németh & A. Költő (Eds.), Egészség és egészségmagatartás iskoláskorban. Budapest: Health Behaviour in School-Aged Children (HBSC): A WHO-collaborative Cross National Study. National Report 2014.Google Scholar
 16. Veenstra, R., Lindenberg, S., Huitsing, G., Sainio, M., & Salmivalli, C. (2014). The role of teachers in bullying: The relation between antibullying attitudes, efficacy, and efforts to reduce bullying. Journal of Educational Psychology, 106(4), 1135–1143.  https://doi.org/10.1037/a0036110 CrossRefGoogle Scholar
 17. Virág, G., & Parti, K. (2011). Sweet child in time: Online sexual abuse of children–A research exploration. The Open Criminology Journal, 4(1), 71–90.  https://doi.org/10.2174/1874917801104010071 CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2018

Authors and Affiliations

 1. 1.National Institute of CriminologyBudapestHungary
 2. 2.Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Elméleti IntézetBudapestHungary
 3. 3.Department of Medical Social Sciences, Feinberg School of Medicine, Institute for Sexual and Gender Minority Health and WellbeingNorthwestern UniversityEvanstonUSA

Personalised recommendations