Advertisement

Couple and Family Therapy Training in the Context of Turkey

 • Nilufer Kafescioglu
 • Yudum Akyıl
Chapter
Part of the Focused Issues in Family Therapy book series (FIFT)

Abstract

This chapter summarizes the history of the field of couple and family therapy in the Turkish context with its developments and challenges. Couple and family therapy practice has emerged in Turkey after a number of practitioners of Turkish origin have received trainings abroad. Upon their return to the Turkish training and clinical context, some of these practitioners have also started to provide trainings in Turkey. Over the last decade, the couple and family therapy field has attracted a great deal of attention from different training institutions, the public, universities, as well as the Turkish government. Especially after the issuance of a regulation allowing the establishment of family counseling centers by the Ministry of Family and Social Policies, there has been an explosion of “family counseling” programs in the country. A number of both family counseling and family therapy professional associations have also been established, some of which have contributed to the development of standards for couple and family therapy training and practice in Turkey.

Keywords

Couple and family therapy Turkey Training standards Policies 

References

 1. Akyıl, Y., & Güven, N. (2016). Yüzyüze: Türkiye’den çift ve aile terapisi öyküleri. İstanbul, Trukey: Pegasus Yayınları.Google Scholar
 2. Akyıl, Y., Üstünel, A. Ö., Alkan, S., & Aydın, H. (2015). Türkiye’de çift ve ailelerle çalışan uzmanlar: Demografik özellikler, eğitim ve klinik uygulamalar. Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 35, 57–84.Google Scholar
 3. Arduman, E. (2013). A perspective on evolving family therapy in Turkey. Journal of Contemporary Family Therapy, 35, 364–375. https://doi.org/10.1007/s10591-013-9268-0 CrossRefGoogle Scholar
 4. Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. (2011). Resmi Gazete (Sayı: 27916). Retrieved from http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110426-1.htm
 5. Beaton, J., Dienhart, A., Schmidt, J., & Turner, J. (2009). Clinical practice patterns of Canadian couple/marital/family therapists. Journal of Marital and Family Therapy, 35, 193–203. https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.2009.00116.x CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. Eraslan, D., Camoglu, D., Harunzade, Y., Ergun, B., & Dokur, M. (2012). Interpersonal communication in and through family: Structure and therapy in Turkey. International Review of Psychiatry, 24, 128–133. https://doi.org/10.3109/09540261.2012.657162 CrossRefGoogle Scholar
 7. Fişek, G. O. (1991). A cross-cultural examination of proximity and hierarch as dimensions of family structure. Family Process, 30, 121–133. https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.1991.00121.x CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Hakkında Yönetmelik. (2009). Resmi Gazete (Sayı: 27152). Retrieved from http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2009/02/20090225-4.htm
 9. Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği. (2012). Resmi Gazete (Sayı: 28401). Retrieved from http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16567& MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=
 10. Kağıtçıbaşı, Ç. (1982). The changing value of children in Turkey. Honolulu, HI: East-West Center.Google Scholar
 11. Kağıtçıbaşı, Ç. (1996). Family and human development across cultures. Mathway, NJ: Lawrence Erlbaum Publisher.Google Scholar
 12. Kaslow, N. J., Celano, M. P., & Stanton, M. (2005). Training in family psychology: A competencies-based approach. Family Process, 44, 337–353. https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.2005.00063.x CrossRefPubMedGoogle Scholar
 13. Konuk, E., Akyıl, Y., Arduman, E., Erenel, S., & Sarımurat Baydemir, N. (2011). CFT in Turkey: Legal regulations and standards for education. İstanbul, TR: VI. National Family and Marriage Therapy Congress.Google Scholar
 14. Korkut, Y. (2001). Aile danışmanlığı ve aile terapisi hizmetleri. Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 22, 111–133. https://doi.org/9411/117823 Google Scholar
 15. Korkut, Y. (2007). Türkiye’de aile terapisi ve terapistlerinin durumu: eğitim standartları, terapi yönelimleri, çalışma biçimleri ve eğitim ihtiyaçları üzerine bir çalışma. Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 27, 13–30.Google Scholar
 16. Miller, J. K., Todahl, J. L., & Platt, J. J. (2010). The core competency movement in marriage and family therapy: Key considerations from other disciplines. Journal of Marital and Family Therapy, 36, 59–70. https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.2009.00183.x CrossRefPubMedGoogle Scholar
 17. Morris, J. (2007). Characteristics and clinical practices of rural marriage and family therapists. Journal of Marital and Family Therapy, 33, 439–442. https://doi.org/ 10.1111/j.1752-0606.2007.00043.x CrossRefPubMedGoogle Scholar
 18. Nelson, T. S., Chenail, R. J., Alexander, J. F., Crane, D. R., Johnson, S. M., & Schwallie, L. (2007). The development of core competencies for the practice of marriage and family therapy. Journal of Marital and Family Therapy, 33, 417–438. https://doi.org/. https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.2007.00042.x CrossRefPubMedGoogle Scholar
 19. Nichols, W. (2013). Family therapy: Concepts and methods. Boston, MA: Pearson.Google Scholar
 20. Northey, W. F. (2002). Characteristics and clinical practices of marriage and family therapists: A national survey. Journal of Marital and Family Therapy, 28, 487–494. https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.2009.00147.x CrossRefPubMedGoogle Scholar
 21. Roberts, J., Abu-Baker, K., Fernandez, C. D., Garcia, N. C., Fredman, G., Kamya, H., … Vega, R. Z. (2014). Up close: Family therapy challenges and innovations around the world. Family Process, 53, 544–576. https://doi.org/10.1111/famp.12093 CrossRefPubMedGoogle Scholar
 22. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği. (2007). Resmi Gazete (Sayı: 26666). Retrieved from http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/10/20071007-1.htm
 23. Sunar, D. (2002). Change and continuity in the Turkish middle class family. In E. Özdalga & R. Liljestrom (Eds.), Autonomy and dependence in family: Turkey and Sweden in critical perspective (pp. 217–238). Istanbul, Trukey: Swedish Research Institute.Google Scholar
 24. Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun. (1928). Retrieved from http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.1219.pdf
 25. Türk Psikologlar Derneği. (2008). Meslek yasası çalışmaları. Retrieved from https://www.psikolog.org.tr/ozluk-haklari/Meslek-Yasasi-Calismalari-1975-2008.pdf
 26. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği. (2017). Ruh sağlığı yasa tasarısı toplantısı 24 Mart 2017. Retrieved from http://www.turkpdristanbul.com/ruh-sagligi-yasa-tasarisi-toplantisi-24-mart-2017/
 27. Turkish Neuropsychiatric Society. (2017). Retrieved from http://wpanet.org/detail.php?section_id=7&content_id=1964
 28. Türkiye Psikiyatri Derneği. (2006). Ruh sağlığı platform: Basın duyurusu “ruh sağlığı yasası hemen şimdi”. Retrieved from http://www.psikiyatri.org.tr/121/ruh-sagligi-platformu-basin-duyurusu-ruh-sagligi-yasasi-hemen-simdi
 29. Türkiye Psikiyatri Derneği. (2017). Ruh sağlığı yasası çalışmaları sürüyor. Retrieved from http://www.psikiyatri.org.tr/1729/ruh-sagligi-yasasi-calismalari-suruyor

Copyright information

© Springer International Publishing AG, part of Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

 • Nilufer Kafescioglu
  • 1
 • Yudum Akyıl
  • 2
 1. 1.Ozyegin UniversityİstanbulTurkey
 2. 2.Istanbul Bilgi UniversityİstanbulTurkey

Personalised recommendations