Advertisement

Analysis of Expanded Possibilities of ITS Systems Augmented with New Vision System Elements: The Case of Lodz

 • Remigiusz KozlowskiEmail author
 • Anna Palczewska
 • Lukasz Borowiecki
Conference paper
 • 673 Downloads
Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 715)

Abstract

Vision systems are effective tools for optimization and control of numerous processes. They serve as a platform for the development of autonomic, smart solutions both for vehicles and intelligent transportation systems (ITS). The data acquired by the former are critical to the functioning of the latter. Vision systems enhance the capacity of ITS to effectively manage city logistics. This paper aims to identify new possibilities offered by the addition of more cameras to an existing ITS based on analysis of the largest ITS in Poland, which was deployed in Łódź, the country’s third most populous city, in December 2015.

Keywords

Intelligent transportation systems ITS Use of cameras Vision systems 

Notes

Acknowledgement

Authors would like to thank to Lodz Board of Roads and Transport and special for Traffic Management Centre of City of Lodz for help and support.

References

 1. 1.
  Iwan, S., Małecki, K.: Analiza wybranych krajowych architektur ITS i wskazania dla architektury dla Polski. Drogi lądowe, powietrzne i wodne 5, 33–43 (2011)Google Scholar
 2. 2.
  Marczak, M., Kozłowski, R.: Budowa inteligentnych systemów transportowych jako szansa dla zrównoważonego rozwoju regionów. Ekonomia i Zarządzanie 6(2), 34–42 (2014). BiałystokGoogle Scholar
 3. 3.
  Kozłowski, R.: Wpływ infrastruktury transportu na rozwój klastrów na przykładzie regionu łódzkiego w. In: Sosnowski, J. (ed.) Klastry logistyczne na tle procesów rozwoju regionu, pp. 148–159. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź (2011)Google Scholar
 4. 4.
  ITS Polska. Inteligentne Systemy Transportowe. http://www.itspolska.pl/?page=11. Accessed 18 Jan 2017
 5. 5.
  Kabaciński, W., Żal, M.: Sieci telekomunikacyjne. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2008, p. 231 (2012)Google Scholar
 6. 6.
  ITS Polska, Inteligentne Systemy Transportowe. http://www.itspolska.pl/?page=11. Accessed 18 Jan 2017
 7. 7.
  Kożlak, A.: Inteligentne systemy transportowe jako instrument poprawy efektywności transportu, pp. 1–2. Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny, Sopot (2008)Google Scholar
 8. 8.
  Łakota, K.: Źródła i bazy danych związane z nadzorem w its systemach. Вісник Національного транспортного університету 20, 156 (2010)Google Scholar
 9. 9.
  Litwin, M., Oskarbski, J., Jamroz, K.: Inteligentne Systemy Transportu – Zaawansowane Systemy Zarządzania Ruchem za. http://www.itspolska.pl/?page=11. Accessed 18 Jan 2017
 10. 10.
  Oskarbski, J., Jamroz, K.: Zarządzanie bezpieczeństwem ruchu drogowego w systemie Tristar. Konferencja Gambit 2006, Gdańsk maj 2006. In: Koźlak, A. (ed.) Inteligentne systemy transportowe jako instrument poprawy efektywności transportu, p. 4. Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Sopot (2006)Google Scholar
 11. 11.
 12. 12.
  Modelewski, K.: Zoneminder – darmowy system monitoringu w ITS. http://przeglad-its.pl/2011/03/11/zoneminder-darmowy-system-monitoringu-w-its/. Accessed 21 Apr 2017
 13. 13.
  Sumiła, M., Kasprzyk, Z.: Koncepcja wykorzystania inteligentnych kamer IP do wspomagania nadzoru wizyjnego ITS. Logistyka 4 (2012)Google Scholar
 14. 14.
  Materiały Centrum Sterowania Ruchem Zarządu Dróg i Transportu w ŁodziGoogle Scholar
 15. 15.
  http://www.itspolska.pl/?page=11. Accessed 21 Apr 2017
 16. 16.
  Portal Informacji pasażerskiej. www.its.lodz.pl. Accessed 23 Apr 2017
 17. 17.
  Urazińska, A.: Już 185 kamer monitoruje Łódź. Będzie jeszcze więcej. http://lodz.wyborcza.pl/lodz/1,35153,19713763,juz-185-kamer-monitoruje-lodz-bedzie-jeszcze-wiecej.html?disableRedirects=true. Accessed 26 Feb 2017
 18. 18.
  Kozlowski, R., Palczewska, A., Jablonski, J.: The scope and capabilities of ITS – the case of Lodz. In: Mikulski, J. (ed.) Challenge of Transport Telematics. CCIS 640. Springer, Heidelberg (2016). doi: 10.1007/978-3-319-49646-7_26 Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG 2017

Authors and Affiliations

 • Remigiusz Kozlowski
  • 1
  Email author
 • Anna Palczewska
  • 1
 • Lukasz Borowiecki
  • 1
 1. 1.University of LodzLodzPoland

Personalised recommendations