Advertisement

Transconceptualisation of Gender Budgeting Ideas in the Polish Context

 • Zofia Łapniewska
Chapter

Abstract

This chapter refers to gender budgeting practices in the Central and Eastern European (CEE) countries, with particular attention to Poland, in relation to their historical and cultural context and current political debates. The author discusses how the character and scope of the gender budgeting projects have altered—from simple analyses of the budgetary allocations for the burning problems indicated by inhabitants, through the studies of unpaid and care works, to gender and well-being research projects conducted recently. The two latest case studies from Poland are critically examined and conclusions as well as directions of future research are put forward as an inspiration to academics as well as practitioners in the region.

References

 1. Addabbo, Tindara. 2008. Well-Being Gender Budgets: Italian Local Government Cases. CAP Paper No. 41. http://155.185.68.2/campusone/web_dep/CappPaper/Capp_p41.pdf. Accessed 10 Sep 2016.
 2. Addabbo, Tindara, Diego Lanzi, and Antonella Picchio. 2010. Gender Budgets: A Capability Approach. Journal of Human Development and Capabilities 11 (4): 479–501. https://doi.org/10.1080/19452829.2010.520900.CrossRefGoogle Scholar
 3. Akcja Konin. 2012. Obywatelska Strategia KONIN 2020. Projekt. Konin: Akcja Konin.Google Scholar
 4. Bałandynowicz-Panfil, Katarzyna, and Urszula Opacka. 2005a. Gdańsk Gender Budget Initiative. E. Zofia Łapniewska and Trans. Adam Jagusiak. Gdańsk: The Network of East-West Women, NEWW-Polska.Google Scholar
 5. ———. 2005b. Gdańska Inicjatywa Budżetowania pod Kątem Płci: analiza gender budget. Gdańsk: Stowarzyszenie Współpracy Kobiet NEWW-Polska.Google Scholar
 6. BBC. 2016. Black Monday: Polish Women Strike Against Abortion Ban. BBC News, October 3. http://www.bbc.com/news/world-europe-37540139. Accessed 27 Feb 2016.
 7. Cerwonka, Allaine. 2008. Traveling Feminist Thought: Difference and Transculturation in Central and Eastern European Feminism. Signs 33 (4): 809–832. https://doi.org/10.1086/528852.CrossRefGoogle Scholar
 8. Desperak, Izabela. 2014. Kobiety w budżecie. Raport z analizy budżetów miasta Łodzi z lat 2010–2014. Łódź: Fundacja Miejski Kolektyw.Google Scholar
 9. Duda-Gwiazda, Joanna. 2001. Szminka na sztandarze. Kobiety Solidarności 1980–1989. Rozmowy. Ed. Ewa Kondratowicz, 303–330. Warszawa: Wydawnictwo Sic!Google Scholar
 10. FP6. 2016. Sixth Framework Programme 2002–2006. Research & Innovation, European Commission. https://ec.europa.eu/research/fp6/index_en.cfm. Accessed 10 Sep 2016.
 11. Frankowska, Sylwia. 2016. Budżet wrażliwy na płeć—inicjatywa konińska. Raport zprojektu. Konin: Fundacja Pełnym Głosem.Google Scholar
 12. Ghodsee, Kristen. 2004. Feminism-by-Design: Emerging Capitalisms, Cultural Feminism, and Women’s Nongovernmental Organizations in Postsocialist Eastern Europe. Signs 29 (3): 727–753.CrossRefGoogle Scholar
 13. GRS. 2016. Gdańska Rada do spraw Seniorów. http://bip.gdansk.pl/prezydent-miasta/gdanskie-rady/Gdanska-Rada-ds-Seniorow,a,1520. Accessed 10 Sep 2016.
 14. GUS. 2005. Budżet czasu ludności 1 VI 2003-31 V 2004. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.Google Scholar
 15. ———. 2015. Budżet czasu ludności. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.Google Scholar
 16. ———. 2016. Migracje wewnętrzne ludności. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/migracje-wewnetrzne-ludnosci/. Accessed 24 Feb 2017.
 17. GUTW. 2016. Gdański Uniwersytet Trzeciego Wieku. http://gutw.ug.edu.pl. Accessed 9 Sep 2016.
 18. Himmelweit, Susan. 2016. Childcare as an Investment in Infrastructure. In Economics and Public Policy: Reflections on the Work and Impact of Ailsa McKay, ed. Jim Campbell and Morag Gillespie, 83–93. Abingdon: Routledge.Google Scholar
 19. Jaruga-Nowacka, Izabela. 2000. Zmiana sytuacji kobiet po 1989 roku—poprawa czy pogorszenie? In Polskie oblicza feminizmu. Materiały z konferencji “Polskie oblicza feminizmu”, ed. Weronika Chańska and Danuta Ulicka, 53–57. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.Google Scholar
 20. KBO. 2016. Koniński Budżet Obywatelski 2015–2019. http://www.kbo.konin.pl/. Accessed 17 Sep 2016.
 21. Konarski, Łukasz. 2010. Gender studies na UG? Dziekan prawa: To ja zakładam ośrodek badań nad pedofilią. Gazeta Wyborcza, February 16. http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,7566336,Gender_studies_na_UG__Dziean_prawa__To_ja_zakladam.html. Accessed 24 Feb 2017.
 22. Korolczuk, Elżbieta. 2014. ‘The War on Gender’ from a Transnational Perspective Lessons for Feminist Strategising. https://pl.boell.org/sites/default/files/uploads/2014/10/war_on_gender_korolczuk.pdf. Accessed 23 Feb 2017.
 23. KSA. 2014. Kraków dla wszystkich? Polityka antydyskryminacyjna a krakowska administracja samorządowa. Raport z monitoringu 2011–2014. Kraków: Fundacja Autonomia.Google Scholar
 24. Łapniewska, Zofia. 2013. Budżetowanie pod kątem płci warunkiem wzrostu jakości życia mieszkanek i mieszkańców. In Budżetowanie wrażliwe na płeć a jakość życia. Raport z projektu “Budżet równych szans. Gender budgeting dla samorządów”, 12–60. Warsaw: UNDP Project Office in Warsaw.Google Scholar
 25. ———. 2015a. Metodologia Badań. Projekt ‘Budżet wrażliwy na płeć—inicjatywa konińska’. http://pelnymglosem.pl/wpcontent/uploads/2016/01/metodologia-badan-budzet-wrazliwy-na-plec.pdf. Accessed 14 Sep 2016.
 26. ———. 2015b. (Re)claiming Space by Urban Commons. Review of Radical Political Economics. doi:https://doi.org/10.1177/0486613415616217.
 27. ———. 2016a. First-World Aspirations and Feminism Translocation. In Search of Economic and Leftist Alternatives. In Solidarity in Struggle. Feminist Perspectives on Neoliberalism in East-Central Europe, ed. Eszter Kováts, 21–30. Budapest: Friedrich Ebert-Stiftung.Google Scholar
 28. ———. 2016b. Well-Being in the Context of Gender Equality. In Gender Equality and Quality of Life. Perspectives from Poland and Norway, ed. Marta Warat, Ewa Krzaklewska, Anna Ratecka, and Krystyna Slany, 61–101. Warsaw: Peter Lang.Google Scholar
 29. Łapniewska, Zofia, Magdalena Korona, Ewa Pieszczyk, and Marta Siciarek. 2013. Budżetowanie wrażliwe na płeć a jakość życia. Raport z projektu “Budżet równych szans. Gender budgeting dla samorządów”. Warsaw: UNDP Project Office in Warsaw.Google Scholar
 30. Luxmoore, Jonathan. 2014. Polish Church Declares War on Gender Ideology A Pastoral Letter by Polish Bishops Has Caused Backlash from Some Who See Attack as a ‘Witch Hunt’. OSV Newsweekly, January 29. https://www.osv.com/OSVNewsweekly/Story/TabId/2672/ArtMID/13567/ArticleID/13990/Polish-Church-declares-war-on-gender-ideology.aspx. Accessed 22 Feb 2017.
 31. Nails, Donna, and Julianna Arnold. 2001. Gender Assessment and Plan of Action for USAID/Bulgaria. Washington, DC: WIDTECH.Google Scholar
 32. NEWW. 2016. Raporty. http://www.neww.org.pl/achivements/meeting/0.html. Accessed 8 Sep 2016.
 33. Nussbaum, Martha C. 2001. Women and Human Development: The Capabilities Approach. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
 34. Penn, Shana. 2003. Podziemie kobiet. Trans. Hanna Jankowska. Warszawa: Rosner & Wspólnicy Sp. z o.o.Google Scholar
 35. Pratt, Mary L. 1992. Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation. London: Routledge.CrossRefGoogle Scholar
 36. Rothe, Andrea, Birgit Erbe, Werner Fröhlich, Elisabeth Klatzer, Zofia Łapniewska, Monika Mayrhofer, Michaela Neumayr, Michaela Pichlbauer, Malgorzata Tarasiewicz, and Johanna Zebisch with contributions by Maciej Dębski. 2008. Gender Budgeting as a Management Strategy for Gender Equality at Universities. Concluding Project Report. Munich: Frauenakademie München e.V.Google Scholar
 37. Sen, Amartya K. 1993. Capability and Well-Being. In The Quality of Life, ed. Martha C. Nussbaum and Amartya K. Sen. Oxford: Clarendon Press.Google Scholar
 38. Skrzypiec, Ryszard. 2016. Realizacja Konińskiego Budżetu Obywatelskiego. Edycja 2016. Raport z monitoringu. Warszawa: Ośrodek Badania Aktywności Lokalnej.Google Scholar
 39. Titkow, Anna. 2005. Praca domowa kobiet—czy powinna być odpłatna? Interview by Aneta Górnicka-Boratyńska. Wysokie Obcasy, Gazeta Wyborcza, April 23.Google Scholar
 40. Titkow, Anna, Danuta Duch-Krzystoszek, and Bogusława Budrowska. 2004. Nieodpłatnapraca kobiet. Mity, realia, perspektywy. Warszawa: IFiS PAN.Google Scholar
 41. UNDP. 2012. Regulamin konkursu “Budżet równych szans. Gender budgeting dla samorządów”. Warszawa: UNDP Project Office Poland.Google Scholar
 42. Wallerstein, Immanuel. 1998. Utopistics: Or Historical Choices of the Twenty-First Century. New York: The New Press.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2018

Authors and Affiliations

 • Zofia Łapniewska
  • 1
 1. 1.Jagiellonian University in KrakówKrakówPoland

Personalised recommendations