Advertisement

Reaching Out to Sub-Municipal Decentralization: An Ongoing Challenge in Belgium

 • Ellen Wayenberg
 • Trui Steen
Chapter
Part of the Governance and Public Management book series (GPM)

Abstract

Today, Belgium counts one local government with sub-municipal units on its territory: Antwerp. Its nine SMUs—labelled districts—are operational from the 1st of January 2001 onwards in the fields of public affairs; youth, culture and sports policy; senior policy; traffic policy; public works; festivities; and communication. Over the years, the Antwerp city government has granted more autonomy to the districts, be it little by little. The chapter explores this historic and unique pathway towards sub-municipal decentralization, thus revealing why typical issues concerning the districts’ governing capacity, their finances and communication with the city centre still pop up today.

References

 1. Ackaert, J., & Dekien, C. (1989). Samenvoeging van gemeenten: veranderingen in de gemeentelijke organisatie en beleidsvoering. Beleidsevaluerend onderzoek m.b.t. de gemeenten uit het Vlaamse Gewest. Leuven: KuLeuven.Google Scholar
 2. De Ceuninck, K. (2009). Over de bestuurlijke schaal van de Vlaamse lokale overheden. In V. A. voor Bestuurszaken (Ed.), Memorandum 2009–2014, aanbevelingen voor een krachtig bestuurlijk beleid (pp. 73–127). Brussel: VLABEST.Google Scholar
 3. De Decker, P., Hubeau, B., & Nieuwinckel, S. (1996). In de ban van stad en wijk [Under the spell of the city and the neighbourhood]. Berchem: EPO.Google Scholar
 4. De Decker, P., Kesteloot, C., De Maesschalck, F., & Vranken, J. (2005). Revitalizing the City in an Anti-Urban Context: Extreme Right and the Rise of Urban Policies in Flanders, Belgium. International Journal of Urban and Regional Research, 29(1), 153–171.CrossRefGoogle Scholar
 5. De Herdt, D., & Voets, J. (2011). Binnengemeentelijke decentralisatie in Vlaanderen: leren uit de ervaringen van Antwerpen en Rotterdam. Leuven: Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen.Google Scholar
 6. De Peuter, B., Pattyn, V., & Wayenberg, E. (2011). Territorial Reform of Local Government: Evaluation Criteria Underpinning Decisions and Debate in Flanders. Local Government Studies, 37(5), 533–552.CrossRefGoogle Scholar
 7. De Rynck, F., & Wayenberg, E. (2013). De lokale besturen. In A. Hondeghem, W. Van Dooren, F. De Rynck, B. Verschuere, & S. Op de Beeck (Eds.), Handboek bestuurskunde: organisatie en werking van het openbaar bestuur (pp. 191–230). Brugge: Vanden Broele.Google Scholar
 8. De Wever, B. (1997). Het Vlaams-nationalisme na de Tweede Wereldoorlog. Verrijzenis of herrijzenis ? Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis, 3, 277–290.Google Scholar
 9. Fitzpatrick, J. L., Sanders, J. R., & Worthen, B. R. (2011). Program Evaluation: Alternative Approaches and Practical Guidelines (4th ed.). Boston, MA: Pearson Education.Google Scholar
 10. Homans, L. (2014). Beleidsnota Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid 2014–2019. Brussel: Vlaams Parlement.Google Scholar
 11. Homans, L. (2015). Beleidsbrief Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid 2015-2016. Brussel: Vlaams Parlement.Google Scholar
 12. Homans, L. (2016). Beleidsbrief Binnenlands Bestuur en Stedenbeleid 2016-2017. Brussel: Vlaams Parlement.Google Scholar
 13. Maes, R. (1985). De territoriale decentralisatie: huidige situatie en toekomstperspectieven. Brussel: Inbel.Google Scholar
 14. van Ostaaijen, J., Karsten, N., Tops, P., & Tran, A. (2015). De kracht van kleinschalig bestuur. Een onderzoek naar de mogelijkheden en opportuniteiten van het binnengemeentelijk samenwerkingsmodel in Antwerpen. Tilburg: Tilburg University.Google Scholar
 15. Stad Antwerpen. (2001). Antwerpse bestuursakkoord 2001–2006. Antwerpen: Stad Antwerpen.Google Scholar
 16. Stad Antwerpen. (2002). Handboek procedures binnengemeentelijke decentralisatie. Antwerpen: Stad Antwerpen.Google Scholar
 17. Stad Antwerpen. (2005). Antwerpse legendes (pp. 29–31). Antwerpen: Stichting ECU.Google Scholar
 18. Stad Antwerpen. (2011). Jaarverslag Stad Antwerpen 2011. Antwerpen: Stad Antwerpen.Google Scholar
 19. Stad Antwerpen. (2013). Bestuursakkoord Antwerpen 2013–2018. Antwerpen: Stad Antwerpen.Google Scholar
 20. Stad Antwerpen. (2015). Boek 3. Budget 2015. Stad Antwerpen. Antwerpen: Stad Antwerpen.Google Scholar
 21. Stad Antwerpen (2016). Districtsraad. Stad Antwerpen [online]. Retrieved May 31, 2017, from https://www.antwerpen.be/nl/info/56cc44f5b1a8a744718b4587/districtsraad
 22. Stad Antwerpen (2017). Stad in cijfers. Stad Antwerpen [online]. Retrieved May 31, 2017, from https://stadincijfers.antwerpen.be/databank/
 23. Stufflebeam, D. L., & Coryn, C. L. S. (2012). Evaluation theory, models, and applications (2nd ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.Google Scholar
 24. Van Assche, D. (2005). Lokale politiek als katalysator van vertrouwen? Binnengemeentelijke decentralisatie in Antwerpen. Brugge: Vanden Broele.Google Scholar
 25. Van Assche, D., Buts, M., & Dierickx, G. (2004). Lokaal besturen in de stad: probleemstellende nota ter onderbouwing van een advies van de Hoge Raad voor Binnenlands bestuur over de binnengemeentelijke decentralisatie in Antwerpen. Antwerpen: Universiteit Antwerpen.Google Scholar
 26. Van Dooren, W., and Sinardet, D. (2013). Small is beautiful? Lessons from a Decade of Decentralisation in Antwerp. In P. De Grauwe & P. Van Parijs (Eds.), Must Brussels’s Communes be Merged? The Experiences of Antwerp, Berlin and Vienna. Re-Bel initiative, [online] p. 9. Retrieved May 31, 2017, from http://www.rethinkingbelgium.eu/rebel-initiative-ebooks/ebook-13-must-brussels-communes-be-merged-experiences-antwerp-berlin-vienna
 27. Van Volcem, M. (2016). Centrumsteden in evolutie. Editie 2016. Architect.be [online]. Retrieved May 31, 2017, from http://architect.be/files/pdf/Centrumsteden_in_evolutie_2016.pdf
 28. Wayenberg, E. (2004). Vernieuwingen in de Vlaamse centrale-lokale verhoudingen: op weg naar partnerschap? Een kwalitatieve studie van de totstandkoming en uitvoering van het sociale impulsbeleid. Leuven: KULeuven.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2018

Authors and Affiliations

 • Ellen Wayenberg
  • 1
 • Trui Steen
  • 2
 1. 1.Faculty of Economics and Business AdministrationGhent UniversityGhentBelgium
 2. 2.KU Leuven Public Governance InstituteLeuvenBelgium

Personalised recommendations