Advertisement

Physical Geography of the Czech Republic

 • Milan ChytrýEmail author
Chapter
Part of the Plant and Vegetation book series (PAVE, volume 14)

Abstract

Geodiversity, climate, hydrology and historical and recent effects of humans on land-cover in the Czech Republic are briefly described. The aim of this chapter is to provide basic information necessary for understanding current and historical patterns in the distribution of the flora and vegetation in this country, their ecology and dynamics.

Notes

Acknowledgements

I thank Jiří Danihelka, Handrij Härtel, Zdeněk Kaplan, Zdeněk Palice and Marinus Werger for comments on this text, Ondřej Hájek for preparing the maps, Kryštof Chytrý for preparing an R script for climate diagrams and technical processing of photographic plates, Pavel Dřevojan and Zuzana Sixtová for editing the list of references, Tony Dixon for English proofreading and Irena Axmanová for her help with proof correcting. The work was supported by the Czech Science Foundation (project no. 14-36079G, Centre of Excellence Pladias).

References

 1. Bajer A, Houška J (2009) Minerální síla půd [Mineral power of soils]. In: Hrnčiarová T, Mackovčin P, Zvara I (eds) Atlas krajiny České republiky [Landscape atlas of the Czech Republic]. Ministerstvo životního prostředí České republiky, Praha and Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice, p 139Google Scholar
 2. Beneš J (1996) The synantropic landscape history of the Šumava Mountains (Czech side). Silva Gabreta 1:237–241Google Scholar
 3. Bičík I, Krupková L (2009a) Změna výměry trvalých travních porostů (1845–2000) [Change of permanent grassland area (1845–2000)]. In: Hrnčiarová T, Mackovčin P, Zvara I (eds) Atlas krajiny České republiky [Landscape atlas of the Czech Republic]. Ministerstvo životního prostředíČeské republiky, Praha and Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice, p 88Google Scholar
 4. Bičík I, Krupková L (2009b) Změna výměry lesních ploch (1845–2000) [Change of forest land area (1845–2000)]. In: Hrnčiarová T, Mackovčin P, Zvara I (eds) Atlas krajiny České republiky [Landscape atlas of the Czech Republic]. Ministerstvo životního prostředí České republiky, Praha and Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice, p 89Google Scholar
 5. Boháč Z (1987) Postup osídlení a demografický vývoj českých zemí do 15. století [Settlement expansion and demographic development of the Czech Lands until the 15th century]. Historická demografie 12:59–88Google Scholar
 6. Břízová E (2009) Quaternary environmental history of the Čejčské Lake (S. Moravia, Czech Republic). Bulletin of Geosciences 84:637–652Google Scholar
 7. Brůna V, Křováková K, Nedbal V (2005) Stabilní katastr jako zdroj informací o krajině [Stable cadastre as a source of landscape information]. Historická geografie 33:397–409Google Scholar
 8. Cháb J, Stráník Z, Eliáš M (2007) Geologická mapa České republiky 1: 500 000 [Geological map of the Czech Republic 1: 500 000]. Česká geologická služba, PrahaGoogle Scholar
 9. Chlupáč I, Brzobohatý R, Kovanda J, Stráník Z (2011) Geologická minulost České republiky [Geological history of the Czech Republic], 2nd edn. Academia, PrahaGoogle Scholar
 10. Cilek V (2001) The loess deposits of the Bohemian Massif: silt provenance, palaeometeorology and loessification processes. Quaternary International 76–77:123–128Google Scholar
 11. Čítek J, Krupauer V, Kubů F (1998) Rybnikářství [Fishpond management], 2nd edn. Informatorium, PrahaGoogle Scholar
 12. Engel Z, Šobr M, Křížek M (2003) Mechové jezírko v Krkonoších – fyzickogeografická studie [Mechové jezírko Lake in the Krkonoše Mts – a physico-geographical study]. Opera Corcontica 40:201–207Google Scholar
 13. Engel Z, Nývlt D, Křížek M, Treml V, Jankovská V, Lisá L (2010) Sedimentary evidence of landscape and climate history since the end of MIS 3 in the Krkonoše Mountains, Czech Republic. Quaternary Science Reviews 29:913–927Google Scholar
 14. Fialová L (2007) Obyvatelstvo České republiky v dlouhodobé perspektivě (1. díl) [Population of the Czech Republic in a long-term perspective]. Geografické rozhledy 17:26–27Google Scholar
 15. Futák P (2008) Vývoj osídlení [History of settlement]. In: Jongepierová I (ed) Louky Bílých Karpat [Grasslands of the White Carpathian mountains]. ZO ČSOP Bílé Karpaty, Veselí nad Moravou, pp 29–37Google Scholar
 16. Härtel H, Cílek V, Herben T, Jackson A, Williams R (eds) (2007) Sandstone landscapes. Academia, PrahaGoogle Scholar
 17. Hejcman M, Hejcmanová P, Pavlů V, Beneš J (2013) Origin and history of grasslands in Central Europe – a review. Grass and Forage Science 68:345–363Google Scholar
 18. IUSS Working Group WRB (2015) World reference base for soil resources 2014, update 2015. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. FAO, RomeGoogle Scholar
 19. Jankovská V, Pokorný P (2013) Reevaluation of the palaeoenvironmental record of the former Komořanské jezero lake: late-glacial and Holocene palaeolimnology and vegetation development in north-western Bohemia, Czech Republic. Preslia 85:265–287Google Scholar
 20. Klápště J (2012) The Czech Lands in medieval transformation. Brill, LeidenGoogle Scholar
 21. Kopecký M, Vojta J (2009) Land use legacies in post-agricultural forests in the Doupovské Mountains, Czech Republic. Applied Vegetation Science 12:251–260Google Scholar
 22. Kozák J, Němeček J (2010) Soil atlas of the Czech Republic. Czech University of Life Sciences, PragueGoogle Scholar
 23. Krahulec F, Blažková D, Balátová-Tuláčková E, Štursa J, Pecháčková S, Fabšičová M (1997) Louky Krkonoš: rostlinná společenstva a jejich dynamika [Grasslands of the Krkonoše Mountains: plant communities and their dynamics]. Opera Corcontica 33(1996):1–250Google Scholar
 24. Nováková B (2009) Krajina ve 12. století [Landscape in the 12th century]. In: Hrnčiarová T, Mackovčin P, Zvara I (eds) Atlas krajiny České republiky [Landscape atlas of the Czech Republic]. Ministerstvo životního prostředí České republiky, Praha and Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice, pp 74–75Google Scholar
 25. Nožička J (1957) Přehled vývoje našich lesů [Historical overview of our forests]. Státní zemědělské nakladatelství, PrahaGoogle Scholar
 26. Pánek T, Hradecký J (eds) (2016) Landscapes and landforms of the Czech Republic. Springer, ChamGoogle Scholar
 27. Peel MC, Finlayson BL, McMahon TA (2007) Updated world map of the Kӧppen-Geiger climate classification. Hydrology and Earth System Sciences 11:1633–1644Google Scholar
 28. Pokorný P (2011) Neklidné časy. Kapitoly ze společných dějin přírody a lidí [Unstable times. Chapters from the common history of nature and humans]. Dokořán, PrahaGoogle Scholar
 29. Rivas-Martínez S, Penas Á, Díaz TE (2004) Bioclimatic map of Europe. Bioclimates. University of León, LeónGoogle Scholar
 30. Tolasz R, Míková T, Valeriánová A, Voženílek V (eds) (2007) Atlas podnebí Česka [Climate atlas of Czechia]. Český hydrometeorologický ústav/Univerzita Palackého v Olomouci, Praha/OlomoucGoogle Scholar
 31. Tyl R (2009) Režim průměrných měsíčních průtoků (1961–2005) [Regime of average monthly discharges (1961–2005)]. In: Hrnčiarová T, Mackovčin P, Zvara I (eds) Atlas krajiny České republiky [Landscape atlas of the Czech Republic]. Ministerstvo životního prostředí České republiky, Praha and Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice, p 128Google Scholar
 32. Vavříček D, Pancová Šimková P (2014) Atlas lesních půd ČR [Atlas of forest soils of the Czech Republic]. Mendelova univerzita v Brně, BrnoGoogle Scholar
 33. Vlnas R (2009) Hydrologická bilance (1980–2005) [Hydrological balance (1980–2005)]. In: Hrnčiarová T, Mackovčin P, Zvara I (eds) Atlas krajiny České republiky [Landscape atlas of the Czech Republic]. Ministerstvo životního prostředí České republiky, Praha and Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice, pp 126–127Google Scholar
 34. Vondrák D, Prach J, Houfková P (2015) Sedimenty postglaciálních jezer v ČR – unikátní přírodní archívy (českou) limnologií přehlížené [Sediments of postglacial lakes in the Czech Republic – unique natural archives overlooked by (Czech) limnology]. In: Rádková V, Bojková J (eds) XVII. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti Voda – věc veřejná – Sborník příspěvků. Masarykova univerzita, Brno, pp 162–167Google Scholar
 35. Vysloužilová B, Danková L, Ertlen D, Novák J, Schwartz D, Šefrna L, Delhon C, Berger JF (2014) Vegetation history of chernozems in the Czech Republic. Vegetation History and Archaeobotany 23(Suppl 1):S97–S108Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing AG 2017

Authors and Affiliations

 1. 1.Department of Botany and ZoologyMasaryk UniversityBrnoCzech Republic

Personalised recommendations