Advertisement

Responding to Needs of Higher Analytical Competence in the Police: Master Programmes at the Norwegian Police University College

 • Aun Hunsager Andresen
 • Nina Jon
Chapter

Abstract

When the Norwegian Police University College offered its first master in police science program (120 ECTS) in 2006, it was an answer to a perceived need in the police for more analytical skills and competencies among its staff. The goal of the master’s degree was to provide more relevant research on policing, analytical competence and strategic work carried out in the police districts. Such competence is an important prerequisite if the police are to develop their knowledge-driven work. Several of the master's theses submitted during the Master's program show how the Norwegian police lack important knowledge in their effort to produce and use strategic analysis. The findings of the master theses also point to the fact that there is a lack of reflection over experience, assesment and analyses, which should be the basis of knowledge-driven policework. Today the Norwegian Police University College is offering both av Master's degree in police science, and a Master's degree in criminal investigation. Hopefully these programs will provide the norwegian police with better ability to conduct their work in a knowledge-driven and strategic way in the future.

References

 1. Aas. (2014). Kvalitetsundersøkelsen: Politiutøverens syn på politiutdanningen (p. 2). Oslo: PHS Forskning.Google Scholar
 2. Benan, & Ludvigsen K. (2013). Kunnskapsstyrt politi: Strategiske analyser i praksis (Masteroppgave, PHS). Hentet fra http://www.nb.no/id tjeneste/URN: NBN: no-bibsys_brage_43575
 3. Berge. (2015). Et politiblikk på tillit: En studie av politiets publikumsrettede tillitsarbeid (Masteroppgave, PHS). Hentet fra http://hdl.handle.net/11250/ 2358418
 4. Bjørkelo, B., & Gundhus, H. I. (2015). Å forbedre en etat. Magma, 2, 36–46.Google Scholar
 5. Dyrøy, Å. (2010). If It’s Not a Case It’s Not a Problem: A Study of Resource Allocation Within the Norwegian Police (Masteroppgave, PHS). http://idtjeneste.nb.no/URN:NBN:no-bibsys_brage_18759
 6. Graner og Kronkvist. (2014). Kontroll av og i politiorganisasjonen I: Innføring i politivitenskap (Larsson m. fl. 2014). Oslo: Cappelen Damm.Google Scholar
 7. Gundhus. (2009). For sikkerhets skyld: IKT, yrkeskulturer og kunnskapsarbeid i politiet. Oslo: Unipub.Google Scholar
 8. Haugland. (2014). Hva kan forklare veksten i bevæpningsordrer i politiet? (Masteroppgave, PHS). Hentet fra http://hdl.handle.net/11250/275157
 9. Henriksen. (2014). Politiet som lærende organisasjon (Masteroppgave, UIO).Google Scholar
 10. Jacobsen, D. I., & Thorsvik, J. (2013). Hvordan organisasjoner fungerer: Innføring i organisasjon og ledelse. Bergen: Fagbokforlaget.Google Scholar
 11. Jaschke, H.-G., & Neidhardt, K. (2007). A Modern Police Science as an Integrated Academic Discipline: A Contribution to the Debate on Its Fundamentals. Policing and Society, 17(4), 303–320.CrossRefGoogle Scholar
 12. Johannessen, m. fl. (2005). Samfunnsvitenskapelig metode.Google Scholar
 13. Jonassen. (2010). Evaluering av ekstraordinære hendelser i politiet som grunnlag for utvikling v ny kunnskap (Masteroppgave, PHS). Hentet fra http://hdl.handle.net/11250/174767
 14. Kjærner-Semb. (2015). Å lære seg sivilt politiarbeid: En kvalitativ studie av erfaringslæring ved Spesielle Operasjoner og Teknisk og Taktisk Spaning (Masteroppgave, PHS). Hentet fra http://hdl.handle.net/11250/2375445
 15. Melby. (2016). Bruk av sikkerhetssamtalen som metode ved et utvalg klareringsmyndigheter (Masteroppgave, PHS). Hentet fra http://hdl.handle.net/11250/2389987
 16. Moser, I., Frafjord, A., & Getrang, H. (2015). Hvorfor er master i helse og sosialfag noe negativt? Hentet 18 August 2015 fra http://Forskning.no/meninger/kronikk/2015/04/Hvem-har mastersyken
 17. Ørn M. (2012). “Den som har begge bena på jorda, står stille”: en studie av hvorfor politiet viderefører det straffeforfølgende paradigmet for å redusere distribusjonen av narkotika i Norges tre største byer og hvordan videreføringen påvirker det forebyggende paradigmet (Masteroppgave, PHS). Hentet fra http://www.nb.no/idtjeneste/URN:NBN:no-bibsys_brage_37733
 18. Sporaland. (2011). “En for alle, alle for en?”: en studie av ledergruppen i Rogaland politidistrikt som en kunnskapsbasert virksomhet! (Masteroppgave, PHS). Hentet fra http://hdl.handle.net/11250/174769
 19. Stenbro. (2014). Politiets rasjonale i endring : en diskursanalyse av politi- oglensmannsetatens styrings- og handlingsbetingelser (Masteroppgave, PHS). Hentet fra http://hdl.handle.net/11250/191051
 20. Støylen. (2016). Hemmeligholdets makt: Hvordan konstruerer hemmelighold samarbeidspraksis mellom Politiets sikkerhetstjeneste og Den Kongelige politieskorte? (Masteroppgave, PHS). Hentet fra http://hdl.handle.net/11250/2382366
 21. Tinholt, L. H. (2013). Kunnskapsstyrt politiarbeid: i hvilken grad benyttes kunnskapsgrunnalget i strategiske analyser som styringsverktøy (Masteroppgave, Politihøgskolen). Hentet fra http://www.nb.no/idtjeneste/URN:NBN:no-bibsys_brage_42830
 22. White, D., & Heslop, R. (2012). Educating, Legitimising or Accessorising? Alternative Conceptions of Professional Training in UK Higher Education: A Comparative Study of Teacher, Nurse and Police Officer Educators. Police Practice and Research, 13(4), 342–356.CrossRefGoogle Scholar
 23. Winnæss, P., & Helland, H. (2014). Politistudentene: Hvem er de og hvorfor vil de bli politi? Nordisk politiforskning, 1(2), 93–123.Google Scholar
 24. Winsnes. (2011). Kunnskapsstyrt politiarbeid: kulturelle og strukturelle barrierer i bekjempelsen av organisert kriminalitet (Masteroppgave PHS). Hentet fra http://hdl.handle.net/11250/174779

Copyright information

© The Author(s) 2018

Authors and Affiliations

 • Aun Hunsager Andresen
  • 1
 • Nina Jon
  • 2
 1. 1.Agder police precinctKristiansandNorway
 2. 2.Norwegian Police University CollegeOsloNorway

Personalised recommendations