Advertisement

Police Basic Training in Sweden: Vocational or Academic? An Educational Muddle

 • Anders Green
Chapter

Abstract

For 15 years, between 2000 and 2015, I’ve been working on and off as a senior lecturer in criminology at the Swedish National Police Academy (SNPA) in the northern outskirts of Stockholm. The ups and downs have been significant, including admission closures and immense increases in the numbers of students. Not least have there been ample rumours about the future of the picturesque campus per se as well as the future of police basic training. In this chapter I’ll try to elaborate the long-lasting, and a bit muddy, developments of Swedish police basic training and what its future might hold. To paraphrase the title of David H Bayley’s (1994) classic book Police for the Future, in the case of Sweden the discussions regarding police basic training for the future has been going on for so long that the future has become the present. Noteworthy is that the perspectives for the future in Bayley (ibid) just contains the organization and new strategic ways of policing. Basic training is, on the whole, disregarded.

References

 1. Bayley, D. H. (1994). Police for the Future. New York: Oxford University Press.Google Scholar
 2. Bergman, B., & Heder, M. (2013). Polisstudenters och polisers uppfattning om polisutbildningen. Solna: Polishögskolan.Google Scholar
 3. Brottsförebyggande rådet. (2013). Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Stockholm: Fritzes.Google Scholar
 4. Brulin, C., Eriksson, N., Ridderstad, A., & Sarre, R. (2010). Extern utvärdering av polisutbildningen vid Umeå universitet. Umeå: Umeå universitet.Google Scholar
 5. Granér, R. (2004). Patrullerande polisers yrkeskultur. Lund Dissertations in Social Work, Lunds Universitet.Google Scholar
 6. Green, A. (1991). Brott och straff i partipolitiken. Kriminalpolitik på svenska. Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen.Google Scholar
 7. Holgersson, S. (2005). Yrke: Polis. Yrkeskunskap, motivation, IT-system och andra förutsättningar för polisarbete. Linköping Studies in Information Science, Dissertation No 13: Linköpings Universitet.Google Scholar
 8. Interpellation. 2006/07:26.Google Scholar
 9. Interpellation. 2006/07:208.Google Scholar
 10. Interpellation. 2008/09:616.Google Scholar
 11. Interpellation. 2009/10:221.Google Scholar
 12. Jakobsson Öhrn, H., & Stark, A. (2014). Polisiär grundutbildning. En kartläggning av höstterminen 2013 vid Polishögskolan i Solna, Linnéuniversitetet i Växjö och Umeå universitet, Solna: Polishögskolan.Google Scholar
 13. Justitiedepartementet Ds 1996:11 Rekrytering och grundutbildning av poliser, Stockholm: Fritzes.Google Scholar
 14. Justitiedepartementet Ju 2012/8213/PO Regeringsbeslut.Google Scholar
 15. Kommittédirektiv. 2006:10 En ny polisutbildning.Google Scholar
 16. Kommittédirektiv. 2006:139 En polisutbildning för framtiden.Google Scholar
 17. Kommittédirektiv. 2015:29 En förändrad polisutbildning.Google Scholar
 18. Knutsson, J. (2010). Den myndighetsanknutna polisforskningen—en kommenterad biografi, Växjö: Linnéuniversitetet.Google Scholar
 19. Lauritz, L. E., & Hansson, J. (2013). Lära för livet—att vara polis i en föränderlig värld. In N. Eklund & L. Landström (Eds.), Polisen—verksamhet och arbete (pp. 66–82). Malmö: Liber.Google Scholar
 20. Löfven, S. (2014). Statement of Government Policy. Available at: http://www.socialdemokraterna.se/upload/Samarbetsregeringen/Statement%20of%20Government%20Policy.pdf. Accessed 14 Aug 2016.
 21. Motion. 2005/06:Ju358 Polisen i medborgarnas tjänst.Google Scholar
 22. Motion. 2006/07:Ju377 En förbättrad polisutbildning.Google Scholar
 23. Nitz, L. (2012, March 17). Lyssna på allmänhetens krav om en bättre polisutbildning, Beatrice Ask, Aftonbladet.Google Scholar
 24. Nitz, L. (2014, September 23). Visa handlingskraft för en professionell polis, Svenska Dagbladet.Google Scholar
 25. Nitz, L. (2016, April 17). Ingen konkurrens om man vill bli polis längre. Expressen. Google Scholar
 26. Nitz, L., Johansson, M., Sarnecki, J., & Granér, R. (2012, December 20). Vi behöver en kompetent polis, Expressen. Google Scholar
 27. Olsson, J. (2013). Från självskydd till akademisk teori—att förena den polisiära och akademiska världen. In N. Eklund & L. Landström (Eds.), Polisen—verksamhet och arbete (pp. 83–100). Malmö: Liber.Google Scholar
 28. Polisen. (2013). Södertörns högskola får utbilda poliser. Available at: https://polisen.se/Arkiv/Pressmeddelandearkiv/Rikspolisstyrelsen/Sodertorns-hogskola-far-utbilda-poliser/. Accessed 10 Aug 2016.
 29. Polisförbundet. (2012). Åtta av tio svenskar vill reformera polisutbildningen. Available at: http://www.polisforbundet.se/blog/2012/03/19/atta-av-tio-svenskar-vill-reformera-polisutbildningen/. Accessed 8 Aug 2016.
 30. Polishögskolan. (2012). Översyn av Polisprogrammet vid Sörentorp. Slutrapport. Solna: Dnr: PHS-750-1750/11.Google Scholar
 31. Polisutbildningen Umeå universitet. (2015). Ansökan om inrättande av huvudområde polisiärt arbete för högskole- och kandidatexamen. http://www.umu.se/om-universitetet/pressinformation/pressmeddelanden/nyhetsvisning//polisutbildningen-i-umea-ger-hogskoleexamen.cid253980 Accessed 8 Aug 2016.
 32. Rikspolisstyrelsen. (1997). Ny grundutbildning för poliser.Google Scholar
 33. Rohdin, B., & Mikkonen, M. (2008). Uppföljning av Polisutbildningen för de studenter som tog examen vårterminen 2003 och 2005. Växjö universitet.Google Scholar
 34. Schoultz, E. (2016). 36 platser gapar tomma på polisutbildningen. Polistidningen, 17 OctoberGoogle Scholar
 35. SFS. (2014:1105) Förordning om utbildning till polisman.Google Scholar
 36. Socialdemokraterna. (2013). Ett tryggare Sverige. Bekämpa brotten och brottens orsaker. https://www.socialdemokraterna.se/Documents/Ett%20tryggare%20Sverige.pdf. Accessed 8 Aug 2016.
 37. SOU. 1994:103 Studiemedelsfinansierad polisutbildning. Delbetänkande av 1994 års polisutredning. Stockholm: Fritzes.Google Scholar
 38. SOU. 2008:39 Framtidens polisutbildning. Slutbetänkande. http://www.regeringen.se/contentassets/7ff601e38a2842d495a8183c60e01ee1/framtidens-polisutbildning-sou-200839 Accessed 21 Feb 2016.
 39. SOU. 2016:39 Polis i framtiden—polisutbildningen som högskoleutbildning. Betänkande av polisutbildningsutredningen. Stockholm: Wolters Kluwer.Google Scholar
 40. Statskontoret. (2016) Ombildningen till en sammanhållen polismyndighet. Delrapport 1 om genomförandearbetet (2016:22).Google Scholar
 41. Örebro universitet. (2011). Två frågor om polisutbildningen, http://www.blaljus.nu/sites/default/files/filarkiv/pdf/2012_arkiv/enkat_om_polisutbildn.pdf. Accessed 16 Aug 2016.

Copyright information

© The Author(s) 2018

Authors and Affiliations

 • Anders Green
  • 1
 1. 1.The Swedish National Council for Crime PreventionStockholmSweden

Personalised recommendations