Advertisement

The Netherlands

 • Jan Oldenburger
 • Henny Schoonderwoerd
Chapter

Abstract

National Forest Inventory assessment began in the Netherlands in 1938 and from 2012 to 2013 NFI6 was completed. NFI5 was designed as a continuous forest inventory and NFI6 builds on this. In between NFI4 (1980–1985) and NFI5 (2001–2005) a project was carried out to estimate volume, increment and harvest levels in the Dutch forests (Houtoogststatistiek en Prognose oogstbaar hout (HOSP)) (1988–1999).

Keywords

Forest Management Permanent Plot Plot Location Private Forest Owner Harvest Level 
These keywords were added by machine and not by the authors. This process is experimental and the keywords may be updated as the learning algorithm improves.

References

 1. Cunia T (1964) Weighted least squares method and construction of volume tables. Forest Sci 10:180–191Google Scholar
 2. Dik EJ (1984) De schatting van het houtvolume van staande bomen van een aantal in de bosbouw gebruikte soorten. Band 19(1). Uitvoerig verslag Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en landschapsbouw “ De Dorskamp”. WageningenGoogle Scholar
 3. Dik EJ (1990) De schatting van volumes en werkhoutlengten bij populier. Rapport 590. Instituut voor bosbouw en groenbeheer “De Dorschkamp”, WageningenGoogle Scholar
 4. Dik EJ (1992) Een volumetabel voor zwarte els in Nederland. IBN-DLO rapport 703. IBN-DLO, WageningenGoogle Scholar
 5. FAO (2004) Global forest resources assessment update 2005: terms and definitions (final version). Forest Resources Assessment Programme Working Paper 83/E, FAO Forestry Department, RomeGoogle Scholar
 6. FOREST EUROPE, UNECE and FAO (2011) Sustainability of European forests: status and trends in sustainable forest management in Europe. Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe, FOREST EUROPE Liaison Unit OsloGoogle Scholar
 7. Hazeu GW, Schuiling C, Dorland GJ, Roerink GJ, Naeff HSD, Smidt RA (2014) Landelijk Grondgebruiksbestand Nederland versie 7 (LGN7); Vervaardiging, nauwkeurigheid en gebruik. Alterra-rapport 2548. Alterra Wageningen UR (University & Research centre), WageningenGoogle Scholar
 8. Kramer H, Hazeu GW, Clement J (2007) Basiskaart Natuur 2004. Vervaardiging van een landsdekkend basisbestand terrestrische natuur in Nederland. WOT werkdocument 40. Alterra Wageningen UR, WageningenGoogle Scholar
 9. Kramer H, Born GJ van den, Lesschen JP, Oldengarm J, Van den Wyngaert JJ (2009) Land use and land use change for LULUCF reporting under the convention on climate change and the Kyoto protocol. Alterra-report 1916. Alterra Wageningen UR, WageningenGoogle Scholar
 10. Schelhaas MJ, Clerkx APPM, Daamen WP, Oldenburger JF, Velema G, Schnitger P, Schoonderwoerd H, Kramer H (2014) Zesde Nederlandse bosinventarisatie: methoden en basisresultaten. Alterra-report 2545. Alterra Wageningen UR, WageningenGoogle Scholar
 11. Schoonderwoerd H (1993) Schatters voor de grondvlakbijgroei van individuele bomen. Maatschap Daamen Schoonderwoerd Miedema & de Klein, MaurikGoogle Scholar
 12. Schoonderwoerd H, Daamen WP (2000) Kwantitatieve aspecten van bos en bosbeheer in Nederland: Resultaten Houtoogststatistiek 1995–1999. Stichting Bosdata, WageningenGoogle Scholar
 13. Van den Wyngaert IJJ, Arets EJMM, Kramer H, Kuikman PJ, Lesschen JP (2012) Greenhouse gas reporting of the LULUCF sector: background to the Dutch NIR 2012. Alterra-report 1035.9. Alterra Wageningen UR, WageningenGoogle Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing Switzerland 2016

Authors and Affiliations

 1. 1.Probos FoundationWageningenThe Netherlands
 2. 2.Bureau SilveWageningenThe Netherlands

Personalised recommendations