Advertisement

Beehive Rocks in the Bükk Foothills: A Landscape Born in Fire

 • Csaba Baráz
Chapter
Part of the World Geomorphological Landscapes book series (WGLC)

Abstract

The southern foothills of the overwhelmingly carbonaceous Bükk Mountains (a member of the North Hungarian Mountain Range) are mostly built up of silicic volcanic rocks. The majority of tuffs welded to various degrees (from soft tuffs to hard welded ignimbrites) are of rhyolitic composition and derive from Miocene Plinian or Ultraplinian eruptions—the type with the highest energy release in Earth history. Quaternary geomorphic evolution (fluvial incision and lateral erosion, aeolian action, sheet wash and weathering processes, primarily frost shattering) dissected tuff sheets into groups of conical mounds and ridges, into which the people of the remote past carved niches and transformed them into the so-called “beehive rocks”.

Keywords

Rhyolite Ignimbrite Ultraplinian eruption Miocene Beehive rocks Bükk Foothills 

References

 1. Balogh K (1964) A Bükkhegység földtani képződményei (Geological formations of the Bükk Mountains). Ann Hung Geol Inst 48(2):245–719 (in Hungarian)Google Scholar
 2. Baráz Cs (1999) Kaptárkövek a Bükkalján. Sziklaméhészettől a magyar ősvallásig (Beehive rocks in the Bükk foothills: from rock apiculture to the ancient beliefs of the Magyars). Főnix Kiadó, Debrecen, 123 p (in Hungarian)Google Scholar
 3. Baráz Cs (2000) A kaptárkövek fülkéinek koráról, rendeltetéséről és használóiról (On the age, function and users of niches in beehive rocks). Turán 30(3) (June–July 2000):72–81 (in Hungarian)Google Scholar
 4. Baráz Cs (2005) A bükkaljai kaptárkövek felszínalaktani vizsgálata és a kaptárfülkék korának meghatározása (Geomorphological investigation and dating of beehive rocks in the Bükk Foothills). In: Dobos A, Ilyés Z (szerk.), Földtani és felszínalaktani értékek védelme (Protection of geological and geomorphological monuments). Eszterházy Károly College, Eger, pp 203–215Google Scholar
 5. Baráz Cs, Kiss G (2010) From the Devil’s Towers to the rocks with horse-shoe tracks. Marked rocks and places of fable in the Mátra Forest. Bükk National Park Directorate, Eger 52 pGoogle Scholar
 6. Baráz Cs, Mihály P (1995–1996) A Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kaptárkő topográfia újabb eredményei és a fülkék rendeltetésének vizsgálata (New findings of the topography of beehive rocks in Heves and Borsod-Abaúj-Zemplén County and the investigation of the function of niches). Annals of the Dobó István Castle Museum, Eger 31–32, pp 63–105 (in Hungarian)Google Scholar
 7. Bartalos Gy (1891) Egervidéki “kaptárkövek” és barlangok (Beehives and caves around Eger). Archaeologiai Étesítő 11:136–141 (in Hungarian)Google Scholar
 8. Borsos B (1991) A bükkalji kaptárkövek földtani és felszínalaktani vizsgálata (Geological and geomorphological investigation of beehive rocks in the Bükk Foothills). Földrajzi Közlemények 115(3–4):121–137 (in Hungarian)Google Scholar
 9. Császár G (2005) Magyarország és környezetének regionális földtana I. Paleozoikum–paleogén (Regional geology of Hungary and environs I. Paleozoic-Paleogene). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 328 p (in Hungarian)Google Scholar
 10. Csorba P (1982) Krioplanációs formák és üledékek a Zempléni-hegységben (Cryoplanation landforms and deposits in the Zemplén Mountains). Földrajzi Értesítő 31(2–3):201–220 (in Hungarian)Google Scholar
 11. Dobos A (2002) A Bükkalja II. Felszínalaktani leírás (The Bükk Foothills II: geomorphological description). In: Baráz Cs (ed) A Bükki Nemzeti Park. Hegyek, erdők, emberek (The Bükk National Park: Mountains, forests, people). Bükk National Park Directorate, Eger, pp 217–227 (in Hungarian)Google Scholar
 12. Erdős K (1972) Az Alsó-Bükk kaptárkövei (Beehive rocks in the Lower Bükk). Studium III. Students’ scientific circles, Kossuth Lajos University, Debrecen, pp 109–126 (in Hungarian)Google Scholar
 13. Harangi Sz (2011) Vulkánok. A Kárpát–Pannon térség tűzhányói (Volcanoes in the Carpathian-Pannonian region). GeoLitera, Szeged, 440 p (in Hungarian)Google Scholar
 14. Hámor G, Ravasz-Baranyai L, Balogh K, Árva-Sós E (1980) A magyarországi miocén riolittufa-szintek radiometrikus kora (Radiometric ages of the Miocene rhyolite tuff levels in Hungary). Annual Report of the Hungarian Geological Institute for 1978, pp 65–73 (in Hungarian)Google Scholar
 15. Kanen RA (2001) Pyroclastic deposits. Geologynet. Mineral Services, Wantirna, VIC, Australia. http://www.geologynet.com/pyro.htm
 16. Karátson D (1998) Vulkanológia I (Volcanology I). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 237 p (in Hungarian)Google Scholar
 17. Lukács R (2000) Vulkanológiai vizsgálatok a Mész-hegy és Tur-bucka területeken (Bükkalja). Esettanulmány a Bükkalja Ignimbrit Vulkáni Terület képződményeinek korrerálásához (Volcanological investigations in the Mész Hill and Tur Mound area, Bükk Foothills: Case study for the correlation of the Bükk Foothills Ignimbrite Volcanic Area). Manuscript. Students’ scientific circles, Department of Petrology and Geochemistry, Eötvös Loránd University, Budapest, 68 p (in Hungarian)Google Scholar
 18. Lukács R (2009) A Bükkalja miocén sziliciumgazdag piroklasztitjainak petrogenezise: következtetések a magmatározó folyamatokra (Petrogenesis of the Miocene silicic pyroclastic rocks of Bükkalja, Norhern Hungary: inferences for magma reservoir processes). Manuscript PhD thesis. Department of Petrology and Geochemistry, Institute of Geosciences and Geography, Eötvös Loránd University, Budapest, 160 p (in Hungarian)Google Scholar
 19. Lukács R, Harangi Sz , Radócz Gy, Kádár M, Pécskay Z, Ntaflos Th (2010) A Miskolc-7, Miskolc-8 és Nyékládháza-1 fúrások miocén vulkáni kőzetei és párhuzamosításuk a Bükkalja vulkáni képződményeivel (Miocene volcanites in the boreholes Miskolc-7, Miskolc-8 and Nyékládháza-1 and their correlation with the volcanic formations of the Bükk Foothills). Földtani Közlöny 140(1):31–48 (in Hungarian)Google Scholar
 20. Németh K, Martin U (2007) Practical volcanology. Lecture notes for understanding volcanic rocks from field based studies, vol 207. Occasional papers of the Hungarian Geological Institute, Budapest, p 221Google Scholar
 21. Pentelényi L (2005) A bükkaljai miocén piroklasztikum összlet (The Miocene pyroclast series in the Bükk Foothills). In: Pelikán P (ed) A Bükk hegység földtana (Geology of the Bükk Mountains). Hungarian Geological Institute, Budapest, pp 110–125 (in Hungarian)Google Scholar
 22. Pinczés Z (1985) Periglacial slope deposits and landforms in Hungarian mountains of volcanic origin. In: Pécsi M (ed) Environmental and dynamic geomorphology. Akadémiai Kiadó, Budapest, pp 109–119Google Scholar
 23. Póka T, Zelenka T, Szakács A, Seghedi I, Nagy G, Simonits A (1998) Petrology and geochemistry of the Miocene acidic explosive volcanism of the Bükk Foreland, Pannonian Basin, Hungary. Acta Geol Hung 41(4):437–466Google Scholar
 24. Saád A, Korek J (1965) Denkmäler der Frühmittelalterlichen Imkerei am Fuss des Bükkgebirges. Die Fragen der Felsen mit Bienennischen. Acta Archaeologica Hungarica 17:369–394Google Scholar
 25. Varga Gy (1981) Újabb adatok az összesült tufatelepek és ignimbritek ismeretéhez (New data on welded tuffs and ignimbrites). Annual Report of the Hungarian Geological Institute for 1979, pp 499–509 (in Hungarian)Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing Switzerland 2015

Authors and Affiliations

 1. 1.Department of Ecotourism and Environmental EducationBükk National Park DirectorateMiskolcHungary

Personalised recommendations