Advertisement

Application of Telemedical Technologies in Remote Evaluation of Soldiers’ Vital Signs during Training and in Combat Conditions

 • Ireneusz Wochlik
 • Jarosław Bułka
 • Łukasz Folwarczny
 • Krzysztof Daniec
 • Karol Jędrasiak
 • Roman Koteras
 • Aleksander M. Nawrat
Part of the Studies in Systems, Decision and Control book series (SSDC, volume 2)

Abstract

The article presents the potential use of computer systems for remote evaluation of soldiers’ vital signs and the transfer of results to the Command and Control Center or the Medical Support Centre. This article also suggests a number of possible solutions that can be successfully adopted both in training and in combat conditions. Furthermore, it indicates new sources of development to this rapidly progressing field of technology.

Keywords

remote control systems teleoperations UCEV UGV ARV 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. 1.
  Izworski, A., Koleszyńska, J., Tadeusiewicz, R., Bułka, J., Wochlik, I.: Artificial intelligence algorithms in computer aided diabetes therapy. In: Arabnia, H.R., Yang, M.Q., Deng, Y., et al. (associate eds.) BIOCOMP 2009: Proceedings of the 2009 International Conference on Bioinformatics & Computational Biology, Las Vegas, Nevada, USA, July 13-16, vol. 1, pp. S.364–S.369. Bibliogr. s. 368–369, Abstr. CSREA Press, USA (2009) ISBN: 1-60132-093-0, 1-60132-094-9 (1-60132-095-7)Google Scholar
 2. 2.
  Bułka, J., Izworski, A., Wochlik, I.: Wykorzystanie słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu w diagnostyce systemu słuchowego człowieka — (Diagnostics of auditory system usingauditorybrain-stemresponse). In: Podstawy Inżynierii Biomedycznej: [podręcznik akademicki], T. 1/pod red. nauk. Ryszarda Tadeusiewicza, Piotra Augustyniaka, pp. S.205–S.214. Bibliogr. s.213–s.214. Wydawnictwa AGH, Kraków (2009) (Wydawnictwa Naukowe/Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; KU 0352). — ISBN 978-83-7464-263-7Google Scholar
 3. 3.
  Izworski, A., Wochlik, I., Bułka, J., Pracuch, P., Bruski, Ł., Skarżyński, P.: Systemy teleinformatyczne w platformie badań zmysłów — (Telemedical system for screening examination platform). In: Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna: XVI Krajowa Konferencja: Warszawa, 26–29 kwietnia 2010/IBIB PAN, PTIB, PAN. [IBIB PAN], Warszawa: Opis częśc. wg okł, — S. [1] (2010)Google Scholar
 4. 4.
  Strzelczyk, P., Wochlik, I., Izworski, A., Bułka, J., Orzechowski, T.: Inteligentny system telemedyczny do wsparcia diagnostyki badań ABR — Intelligenttelemedical system supporting the diagnosis of ABR examinations. Bio-Algorithms and Med-Systems (Print)/Jagiellonian University. Medical College; 6(12(suppl. 1)), s.189–s.190 (2010) ISSN 1895-9091; Tekst pol.-ang. MCSB 2010: Modelowanie Cybernetyczne Systemów Biologicznych/Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny. Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum, Laboratorium Biocybernetyki. Katedra Automatyki. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. CMUJ, Kraków (2010) Google Scholar
 5. 5.
  Strzelczyk, P., Wochlik, I., Tadeusiewicz, R., Izworski, A., Bułka, J.: Telemedical system in evaluation of auditory brainsteam responses and support of diagnosis. In: Nguyen, N.T., Le, M.T., Świątek, J. (eds.) ACIIDS 2010, Part II. LNCS (LNAI), vol. 5991, pp. 21–28. Springer, Heidelberg (2010)Google Scholar
 6. 6.
  Czekierda, Ł., Masternak, T., Skałkowski, K., Wyszkowski, P.: Applying SOA and virtual organization concepts in an interactive telemedical consultation system. In: MCCSIS 2012 [Dokumentelektroniczny]: IADIS Multi Conference on Computer Science and Information Systems: Lisbon, Portugal, July 17–23, 2012: Proceedings. Wersja do Windows. Dane tekstowe/International Association for Development of the Information Society. [S.\,l.]. IADIS Press, 1 dyskoptyczny. ISBN 978-989-8533-08-1. S.13– S.20. Wymaganiasystemowe: Adobe Acrobat Reader; napęd CD-ROM. Tytułprzejęto z ekranutyt. (powybraniuopcji: e-Health 2012). Bibliogr. s. 20, Abstr. Macedo, M. (ed.) Publikacjazamieszczona w części: e-Health 2012: Proceedings of the IADIS International Conference (2012) ISBN 978-972-8939-70-0Google Scholar
 7. 7.
  Augustyniak, P.: Data queuing for non-uniform telemedical reporting. In: Burduk, R., Kurzyński, M., Woźniak, M., Żołnierek, A. (eds.) Computer Recognition Systems 4. AISC, vol. 95, pp. 539–547. Springer, Heidelberg (2011); Bibliogr. s. 547, Abstr.Google Scholar
 8. 8.
  Augustyniak, P.: Discrete nonlinear control of the diagnostic quality in distributed telemedical systems. In: Piętka, E., Kawa, J. (eds.) Information Technologies in Biomedicine. AISC, vol. 69, pp. 355–366. Springer, Heidelberg (2010); Bibliogr. s. 366, Abstr.Google Scholar
 9. 9.
  Jaworek, J., Kańtoch, E.: Elektrofizjologiczny system monitorowaniapacjenta w ruchu — Electrophysiology-based monitoring system for human in motion. Bio-Algorithms and Med-Systems (Print)/Jagiellonian University. Medical College 6(12(suppl. 1)), 77–78 (2010), Tekst pol.-ang. MCSB 2010: Modelowanie Cybernetyczne Systemów Biologicznych/Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny. Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum, Laboratorium Biocybernetyki. Katedra Automatyki. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. CMUJ, Kraków (2010)Google Scholar
 10. 10.
  Duplaga, M., Zieliński, K.: Evolution of IT-enhanced healthcare: from telemedicine to e-health. In: Zieliński, K., Duplaga, M., Ingram, D. (eds.) Information Technology Solutions for Healthcare: With 98 Figures (3 in Color). Springer-Verlag London Limited, London (2006), (HI Health Informatics. Tyt. poprz.: Computers in Health Care/Hannah, K.J., Ball, M.J. (series eds.)) Opis częśc. wg okł. S.1– S.21. Bibliogr. s. 19– s. 21, Summ.Google Scholar
 11. 11.
  Tadeusiewicz, R.: Lewatywa przez Internet, czyli blaski i cienie Telemedycyny — [Enema via Internet oradvantages and disadvantages of telemedicine]. In: Klikasz i Znikasz?: Psychologia Internetu, Kraków, Marca 17-19, konferencja/PSSiAP Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii [S. l. : s. n., 2006]. — S. [1–2] (2006)Google Scholar
 12. 12.
  Augustyniak, P.: Modeling the adaptive telemedical system with continuous data-dependent quality control. In: SMC 2007 [Dokumentelektroniczny]: XII International Conference – System Modelling and Control, Zakopane, Poland. Wersja do Windows. Dane tekstowe/Institute of Computer Science, Technical University of Łódź, Poland (et al.), October 17-19, S.[1–8]. TU, Łódź (2007); 1 dyskoptyczny. ISBN 978-83-909816-2-8. Wymaganiasystemowe: Adobe Acrobat Reader; napęd CD-ROM. Bibliogr. s. [8], Abstr.Google Scholar
 13. 13.
  Augustyniak, P.: Personal wearable monitor of the heart rate variability. Bio-Algorithms and Med-Systems (Print)/Jagiellonian University. Medical College 6(12(suppl. 1)), s. 39 (2010) ISSN 1895-9091; MCSB 2010: Modelowanie Cybernetyczne Systemów Biologicznych/Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny. Uniwersytet Jagielloński. Collegium Medicum, Laboratorium Biocybernetyki. Katedra Automatyki. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. CMUJ, Kraków (2010)Google Scholar
 14. 14.
  Słowikowski, P., Zieliński, K.: Security and safety of telemedical systems. In: Zieliński, K., Duplaga, M., Ingram, D. (eds.) Information Technology Solutions for Healthcare: With 98 Figures (3 in Color). Springer-Verlag London Limited, London (2006) (HI Health Informatics. — Tyt. poprz.: Computers in Health Care/ Hannah, K.J., Ball, M.J. (series eds.)). Opis częśc. wg okł. S.63–S.84. Bibliogr. s.82–s.84, Summ.Google Scholar
 15. 15.
  Soja, J., Duplaga, M., Dańda, J., Wąsowski, D., Skucha, W., Bestyńska-Krypel, A., Sładek, K., Niżankowska-Mogilnicka, E.: Specjalistyczne konsultacje telemedyczne w chorobach układu oddechowego realizowane w oparciu o połączenia satelitarne — Second-opinion telemedical interactions in pulmonarymedicine based on satellite data transmission. Nowiny Lekarskie = Medical News: dwumiesięcznik naukowy Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 76(suppl. 1), s. 69, 194 W (2007) ISSN 0860-7397. 63. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich = 63rd Congress of the Association of PolishSurgeons: Poznań, 12–15 września 2007 r.: streszczenia wykładów i zgłoszonych prac naukowych = abstracts of lectures and submitted scientific papers. Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej UM, Poznań (2007)Google Scholar
 16. 16.
  Dańda, J.: Zobacz pełny wykaz publikacji Autora/AutorówGoogle Scholar
 17. 17.
  Tadeusiewicz, R.: Systemowe podejście do wybranych zagadnień telemedycyny [System approach to some telemedicine problems] pod red. In: Kulczyckiego, P., Hryniewicza, O., Kacprzyka, J., Autorzy, Bubnicki, Z., et al.: Techniki Informacyjne w Badaniach Systemowych, pp. S.341–S.359, Bibliogr. s.355–s.359, Streszcz. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa (2007)Google Scholar
 18. 18.
  Izworski, A., Wochlik, I., Bułka, J., Pracuch, P., Bruski, Ł., Skarżyński, P.: Systemy teleinformatyczne w platformie badań zmysłów [Telemedical system for screening examination platform]. In: Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna: XVI Krajowa Konferencja: Warszawa, 26–29 kwietnia 2010/IBIB PAN, PTIB, PAN. [IBIB PAN], Warszawa, Opis częśc. wg okł. S. [1] (2010)Google Scholar
 19. 19.
  Jaworek, J., Kańtoch, E.: Telemedycyna – nauka przydatna dziś, niezbędna jutro [Telemedicine – science usefultoday, necessarytomorrow]. In: Tadeusiewicza, R., Augustyniaka, P. (pod red. nauk)/ Podstawy Inżynierii Biomedycznej : [Podręcznik Akademicki], T. 2. Wydawnictwa AGH, Kraków (Wydawnictwa Naukowe/Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; KU 0352), pp. S.393–S.398. Bibliogr. s. 398 (2009) ISBN 978-83-7464-263-7Google Scholar
 20. 20.
  Tadeusiewicz, R.: Telemedycyna dla Społeczeństwa Informacyjnego [Telemedicine for Information Society]. Nauka i Biznes/Wyższa Szkoła Biznesu Dąbrowa Górnicza (18), s.8–s.9. Bibliogr. s.9 (2008) ISSN 1505-0653 Google Scholar
 21. 21.
  Tadeusiewicz, R.: Telemedycyna jako ważny, ale trudny składnik społeczeństwa informacyjnego [Telemedicine as important but difficult element of the informationsociety]. In: Bliźniuk, G., Nowak, J.S. (red. nauk.) Społeczeństwo Informacyjne: Doświadczenie i Przyszłość. PTI Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice, OddziałGórnośląski, pp. S.99–S.123. Bibliogr. s.111–s.118 (2006)Google Scholar

Copyright information

© Springer International Publishing Switzerland 2014

Authors and Affiliations

 • Ireneusz Wochlik
  • 1
 • Jarosław Bułka
  • 1
 • Łukasz Folwarczny
  • 2
 • Krzysztof Daniec
  • 3
 • Karol Jędrasiak
  • 3
 • Roman Koteras
  • 3
 • Aleksander M. Nawrat
  • 3
 1. 1.AGH University of Science and TechnologyKrakowPoland
 2. 2.Silvermedia Sp. z o.o.KrakowPoland
 3. 3.Institute of Automatic ControlSilesian University of TechnologyGliwicePoland

Personalised recommendations