Advertisement

Sustainable Supply Chain Management in the Perspective of Sharing Economy

 • Piotr Banaszyk
 • Anna ŁupickaEmail author
Chapter
Part of the EcoProduction book series (ECOPROD)

Abstract

In the literature, a notion of managing a sustainable supply chain or sharing economy is current over a decade. The research goal of this chapter is the reconstruction and interpretation of the key assumptions of the sharing economy and the concept of managing the sustainable supply chain, and then, confronting these assumptions with answering the question signaled as a research problem. How can the sharing economy be the theoretical basis for a conceptual reference to supply chain management? Proposed premises to the model building assume that sustainable supply chain management is implemented due to optimization criteria, closely related to the TBL approach, which is correlated with sharing economy.

Keywords

Managing the sustainable supply chain Sharing economy Categories Practices Definitions Optimization criteria 

References

 1. Awasthi A, Grzybowska K, Hussain M, Chauhan SS, Goyal SK (2014) Investigating organizational characteristics for sustainable supply chain planning under fuzziness. In: Kahraman C, Öztaysi B (eds) Supply chain management under fuzziness: recent developments and techniques. Studies in fuzziness and soft computing, vol 313. Springer, Berlin.  https://doi.org/10.1007/978-3-642-53939-8_5CrossRefGoogle Scholar
 2. Bąk-Sokołowska M (2015) Znaczenie zrównoważonej logistyki w redukcji kosztów i poprawie jakości obsługi na przykładzie wybranych firm. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, January 2015Google Scholar
 3. Baraniecka A (2008) Strategia EHCR w medycznym łańcuchu dostaw. Gospodarka Materiałowa i Logistyka 8:14Google Scholar
 4. Brdulak H (ed) (2012) Future logistics. PWE, WarszawaGoogle Scholar
 5. Burnes B (2004) Managing change: a strategic approach to organizational dynamics. Prentice Hall, Harlow, pp 96–103Google Scholar
 6. Cała-Wacinkiewicz E, Podgórzańska R, Wacinkiewicz D (eds) (2010) Encyclopedia of international questions. C.H. Beck, Warszawa, p 612Google Scholar
 7. Capό-Vicedo J, Mula J, Capό J (2011) A social network-based organizational model for improving knowledge management in supply chains. Supply Chain Manag: Int J 16(5):379–388Google Scholar
 8. Carter CR, Rogers DS (2008) A framework of sustainable supply chain management: moving toward new theory. Int J Phys Distrib Logist Manag 38(5):360–387CrossRefGoogle Scholar
 9. Chandler A Jr (1962) Strategy and structure: chapters in the history of industrial enterprise. MIT Press, Cambridge, p 314Google Scholar
 10. Cheng JH, Yeh CH, Tu CW (2008) Trust and knowledge sharing in green supply chains. Supply Chain Manag: Int J 13(4):283–295CrossRefGoogle Scholar
 11. Christopher M (1998) Logistics and supply chain management. Pearson Education Publishing, HarlowGoogle Scholar
 12. Codagnone C, Martins B (2016) Scoping the sharing economy: origin, definitions and regulatory issues. Institute for Perspective Technological Studies. Digital Economy Working Papers 2016/01, pp 11–12Google Scholar
 13. Czapiński J (2001) Szczęście—złudzenie czy konieczność? In: Kofta M, Szutrowa T (eds) Złudzenia, które pozwalają żyć. PWN, Warszawa, p 268Google Scholar
 14. Domański R (1992) Systemy ekologiczno-ekonomiczne. Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, p 17Google Scholar
 15. Dobro wspólne, Encyklopedia PWN, 18 Oct 2016. http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/dobro-wspolne;3893272.html
 16. Environmentally Sustainable Transport. Future Strategies and Best Practices. Synthesis Report of the OECD Project on Environmentally Sustainable Transport (EST), Conference, OECD, Vienna (2000)Google Scholar
 17. Gagnon S. Horizontal management, Encyclopedic dictionary of public administration. http://www.dictionnaire.enap.ca/dictionnaire/docs/definitions/definitions_anglais/horizontal_management.pdf. Accessed 6 Nov 2018
 18. Helfer J-P, Kaliko M, Orsini J (1998) Management: strategie et organisation. Vuibert, Paris, p 216, 242–243Google Scholar
 19. Jastrzębska E, Legutko-Kobus P (2015) Ekonomia współpracy—definicje, klasyfikacje i dobre praktyki, Zarządzanie Publiczne nr 4(40):446Google Scholar
 20. Lindergaard S. Open management: the idea of our time. http://www.managementexchange.com/blog/moonshot/open-management-idea-our-time. Accessed 6 Nov 2018
 21. Lowellyn J (2015) Sustainability footprints in SMEs: strategy and case studies for entrepreneurs and small business. Wiley, Hoboken, p 9Google Scholar
 22. Łupicka A (2004) Zintegrowany łańcuch dostaw w teorii i praktyce gospodarczej. Poznań, UEPGoogle Scholar
 23. Ostrom E (1990) Governing the commons. The evolutions of institutions for collective action. Cambridge University Press, Cambridge, p 90Google Scholar
 24. Parteka T (1997) Planowanie strategiczne w równoważeniu struktur regionalnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, p 37Google Scholar
 25. Pietrewicz JW (2011) Environmental protection in conditions of the processes of globalization. OW SGH w Warszawie, Warszawa, p 71Google Scholar
 26. Porter M (1992) Strategia konkurencji Metody analizy sektora i konkurentów. PWE, Warszawa, pp 21–22Google Scholar
 27. Poskrobko B (ed) (2007a) Environmental management. WarszawaGoogle Scholar
 28. Poskrobko B (2007b) Ku ekonomii zrównoważonego rozwoju. In: Obszary badań nad trwałym i zrównoważonym rozwojem, Ekonomia i Środowisko, Białystok, pp 10–14Google Scholar
 29. Rifkin J (2016) Społeczeństwo zerowych kosztów krańcowych. Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa, pp 175–189Google Scholar
 30. Rogall H (2010) Ekonomia Zrównoważonego Rozwoju. Zysk i Spółka, Warszawa, pp 89–91Google Scholar
 31. Seuring S, Mueller M (2008) From a literature review to a conceptual framework for sustainable supply chain management. J Clean Prod 56:1–6CrossRefGoogle Scholar
 32. Short J (1992) Environment, global and local effects. In: Transport growth in question, 12th international symposium on theory and practise in transport economics. ECMT, LisbonGoogle Scholar
 33. Słodowa-Hełpa M. Odkrywanie na nowo dobra wspólnego. Wykład inaugurujący rok akademicki 2015/2016 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. https://repozytorium.ur.edu.pl/bitstream/handle/item/1168/01%20Słodowa-Hełpa%20M.pdf. Accessed 18 Oct 2016
 34. Surana A (2005) Chain networks: a complex adaptive systems perspective. Int J Prod Res 43(20):4235–4265CrossRefGoogle Scholar
 35. Szumniak-Samolej J (2013) Odpowiedzialny biznes w gospodarce sieciowej. Wydawnictwo Poltext, WarszawaGoogle Scholar
 36. The rise of the sparing economy. EY Published, Kolkata (2015), p 14Google Scholar
 37. Tundys B (2017) Zarządzanie zrównoważonym I odpowiedzialnym łańcuchem dostaw—analiza metod, narzędzi i dobrych praktyk. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej 2:73–83CrossRefGoogle Scholar
 38. United Nations, UN Global Compact Office and BSR Executive Summary: Practical Steps to Supply Chain Sustainability (2008)Google Scholar
 39. Williamson O (1994) Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe. WN PWN, Warszawa, pp 104–115Google Scholar
 40. Wincewicz-Bosy M, Stawiarska E, Łupicka A (2017) Contemporary challenges for supply chains. Texter, WarszawaGoogle Scholar
 41. Wojewódzka-Król K, Załoga E, Niedzielski P (2016) Nowe wyzwania stojące przed transportem w: Transport, Nowe wyzwania. PWN, Warszawa, pp 28–36Google Scholar
 42. www.apics.org, 24 Oct 2018

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2020

Authors and Affiliations

 1. 1.Poznan University of Economics and BusinessPoznanPoland

Personalised recommendations