Advertisement

A Comparison of Two Polish Party Leaders: Jarosław Kaczyński and Donald Tusk

 • Ben StanleyEmail author
Chapter
Part of the Palgrave Studies in Political Psychology book series (PSPP)

Abstract

This chapter compares the two most important political figures in Poland after the restoration of democracy in 1989: Jarosław Kaczyński and Donald Tusk. The two are the most obvious choices for a comparative analysis of party leadership in Poland. Both served multiple terms in office, encompassing periods of opposition as well as government. This makes it possible to observe the evolution of their leadership styles and the impact they had on their respective parties. Yet, they are interesting cases not only for their longevity but also in the ways their contrasting leadership styles and political objectives have shaped contemporary Polish politics. Both played leading roles in the consolidation of Poland’s party system after the ‘false start’ of the post-communist divide.

Keywords

Political careers Need for power Domestic challenges Polarization 

References

 1. Bochwic, T. (1991). Odwrotna strona medalu. Warszawa: Oficyjna Wydawnicza MOST.Google Scholar
 2. Centrum Badania Opinii Społecznej. (2014). Zaufanie do polityków w elektoratach partyjnych, Komunikat z badań 166/2014. https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2014/K_166_14.PDF.
 3. Centrum Badania Opinii Społecznej. (n.d.). Portret Donalda Tuska po ponad trzech latach sprawowania urzędu premiera, Komunikat z badań BS/83/2011. https://cbos.pl/SPISKOM.POL/2011/K_083_11.PDF.
 4. Dorn, L., Łukasiak, A., & Rybak, A. (2009). Rozrachunki i wyzwania. Warszawa: Prószyński Media Sp. z o.o.Google Scholar
 5. Dudek, A. (2016). Historia polityczna Polski 1989–2015. Kraków: Znak.Google Scholar
 6. Enyedi, Z. (2005). The role of agency in cleavage formation. European Journal of Political Research, 44(5), 697–720. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1475-6765.2005.00244.x.CrossRefGoogle Scholar
 7. Gazeta.pl. (2017). Kaczyńskiemu puściły w Sejmie nerwy. ‘Zabiliście mojego brata! Jesteście kanaliami!’. http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,22113756,kaczynskiemu-puscily-w-sejmie-nerwy-zabiliscie-mojego-brata.html.
 8. Gazeta Wyborcza. (2013). Tusk pokonał Gowina. Dostał 79,58 proc. głosów. Pozostaje szefem PO. http://wyborcza.pl/1,75398,14480289,Tusk_pokonal_Gowina__Dostal_79_58_proc__glosow__Pozostaje.html.
 9. Grabowska, M. (2004). Podział postkomunistyczny: społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku. Warszawa: Scholar.Google Scholar
 10. Janicki, M., & Władyka, W. (2013). Premier Donald Tusk o Platformie, rządzie i własnych planach. Polityka. https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1544533,1,premier-donald-tusk-o-platformie-rzadzie-i-wlasnych-planach.read.
 11. Kowalczyk, K., & Sielski, J. (2006). Partie i ugrupowania parlamentarne III RP. Toruń: Dom Wydawniczy DUET.Google Scholar
 12. Krasowski, R. (2016). Czas Kaczyńskiego. Warszawa: Czerwone i Czarne.Google Scholar
 13. Lichocka, J. (2008). Na prawo od nas tylko ściana [interview with Jarosław Kaczyński]. Rzeczpospolita, November 20.Google Scholar
 14. Matyja, R. (2009). Od ruchu ‘trzech tenorów’ do partii Tuska. In M. Migalski (Ed.), Platforma Obywatelska (pp. 54–81). Polskie partie polityczne. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.Google Scholar
 15. Matyja, R. (2010). Od silnego przywództwa do partii monocentrycznej. In M. Migalski (Ed.), Prawo i Sprawiedliwość (pp. 24–55). Polskie partie polityczne. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.Google Scholar
 16. Millard, F. (2006). Poland’s politics and the travails of transition after 2001: The 2005 elections. Europe-Asia Studies, 58(7), 1007–1031.  https://doi.org/10.1080/09668130600926215.CrossRefGoogle Scholar
 17. Newsweek. (2010a). Jarosław Kaczyński: Chcę być premierem [interview]. https://www.newsweek.pl/polska/rozmowa-newsweeka-z-jaroslawem-kaczynskim/10bblm9.
 18. Newsweek. (2010b). ‘To moja ostatnia kadencja’. Tusk o przyszłości na czele PO. https://www.newsweek.pl/polska/tusk-chce-byc-szefem-po-tylko-jeszcze-przez-4-lata/crk8r43.
 19. Onet.pl. (2013). ‘Gazeta Wyborcza’: Platforma Obywatelska w liczbach. https://wiadomosci.onet.pl/kraj/gazeta-wyborcza-platforma-obywatelska-w-liczbach/hzxcj.
 20. Paszkiewicz, K. A. (2004). Partie i koalicje polityczne. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.Google Scholar
 21. Pech, L., & Scheppele, K. L. (2017). Illiberalism within: Rule of law backsliding in the EU. Cambridge Yearbook of European Legal Studies, 19, 3–47.CrossRefGoogle Scholar
 22. Platforma Obywatelska. (2019). Historia. https://platforma.org/historia.
 23. Prawo i Sprawiedliwość. (2016). V Kongres Prawa i Sprawiedliwości. http://pis.org.pl/aktualnosci/v-kongres-prawa-i-sprawiedliwosci.
 24. Prawo i Sprawiedliwość. (2019). Historia partii. http://pis.org.pl/partia/historia-partii.
 25. Sobolewska-Myślik, K., Kosowska-Gąstoł, B., & Borowiec, P. (2009). Od centralizacji do demokratyzacji - struktura organizacyjna Platformy Obywatelskiej RP. In M. Migalski (Ed.), Platforma Obywatelska (pp. 26–53). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.Google Scholar
 26. Stanley, B. (2016). Confrontation by default and confrontation by design: Strategic and institutional responses to Poland’s populist coalition government. Democratization, 23(2), 263–282.CrossRefGoogle Scholar
 27. Stanley, B. (2019). Working in the gaps left behind: Radical right movements in a consolidating party system. In M. Caiani & O. Cisar (Eds.), Radical right ‘movement parties’ in Europe (pp. 168–183). London and New York: Routledge.Google Scholar
 28. Stanley, B., & Cześnik, M. (2019). Populism in Poland. In D. Stockemer (Ed.), Populism around the world (pp. 67–87). Cham: Springer.Google Scholar
 29. Szczerbiak, A. (2002). Poland’s unexpected political earthquake: The September 2001 parliamentary election. Journal of Communist Studies and Transition Politics, 18(3), 41–76.  https://doi.org/10.1080/714003608.CrossRefGoogle Scholar
 30. Szczerbiak, A. (2007). ‘Social Poland’ defeats ‘liberal Poland’? The September–October 2005 Polish parliamentary and presidential elections. Journal of Communist Studies and Transition Politics, 23(2), 203–232.  https://doi.org/10.1080/13523270701317463.CrossRefGoogle Scholar
 31. Szczerbiak, A. (2008). The birth of a bipolar party system or a referendum on a polarizing government? The October 2007 Polish parliamentary election. Journal of Communist Studies and Transition Politics, 24(3), 415–443.CrossRefGoogle Scholar
 32. Tusk, D. (1998). Idee gdańskiego liberalizmu. In D. Tusk (Ed.), Idee gdańskiego liberalizmu (pp. 16–57). Gdańsk: Fundacja Liberałów.Google Scholar
 33. Wp.pl. (2018). PO - Platforma Obywatelska - Członkowie, liderzy, sondaże. https://wiadomosci.wp.pl/po-platforma-obywatelska-6032708608316033c.

Copyright information

© The Author(s) 2020

Authors and Affiliations

 1. 1.SWPS UniversityWarsawPoland

Personalised recommendations