Advertisement

Display of the Sacred Relics Gallery in the Museum of Turkish and Islamic Art, Istanbul

 • Beyza Uzun
Chapter
Part of the Heritage Studies in the Muslim World book series (HSMW)

Abstract

This chapter examines the display of the newly formed Sacred Relics Gallery (Mukaddes Emanetler) in the Museum of Turkish and Islamic Art (TİEM) in Istanbul by looking at both physical and conceptual elements of the gallery. For the first time, the sacred relics of the Prophet Muhammad were installed as an individual and permanent exhibition gallery after the renovation of the Museum on its 100th anniversary in 2014. By taking into consideration the TİEM’s approach to exhibiting these objects, starting from its opening in 1914, this study looks at the motivations process of formation of the Sacred Relics Gallery, based on semi-structured interviews carried out with the Museum’s curators.

Keywords

Display Sacred relics Museum of Turkish and Islamic Art Istanbul 

References

 1. Abdülaziz Bey. 2002. Osmanlı Adet, Merasimleri ve Tabirleri. Istanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.Google Scholar
 2. Ahmed Süreyya. 1918. Evkaf-ı İslamiyye Müzesi. İslâm Mecmuası 4 (56): 1112–1116.Google Scholar
 3. Bozkurt, Nebi. 2006. Mukaddes Emanetler. In Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, vol. 31. Istanbul: Diyanet Vakfı.Google Scholar
 4. Çubukçu, Aydın. 2015. AKP’nin Kültür Politikası. In Marka Takva Tuğra: AKP Döneminde Kültür ve Politika, ed. Kemal İnal, Ulaş Başar Gezgin, and Nuray Sancar. Istanbul: Evrensel Kültür Kitaplığı.Google Scholar
 5. Diker, Hasan Fırat. 2008. Müzelerde Teşhir ve Tanzim: Topkapı Sarayı Müzesi Kutsal Emanetler Dairesi Örneği. Dissertation, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.Google Scholar
 6. Duncan, Carol. 1991. Art Museums and the Ritual of Citizenship. In Exhibiting Cultures: The Poetics and Politics of Museum Display, ed. Ivan Karp and Stephen D. Lavine. Washington, DC: Smithsonian Institution Press.Google Scholar
 7. Göleç, Mustafa. 2014. Siyaset, İdeoloji ve Müzecilik: II. Meşrutiyetdte Evkaf-ı İslamiyye Müzesi. Journal of Turkish Studies 30 (Spring).Google Scholar
 8. Haberler. 2006. Beyazıt’taki Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi’nde Yer Alan “Kutsal Emanetler Bölümü” Ziyarete Açıldı. Haberler.com, September 29. www.haberler.com/beyazit-taki-turk-vakif-hat-sanatlari-muzesi-nde-haberi/.
 9. ———. 2007. Başbakan Erdoğan, Restorasyonu Tamamlanan Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Bölümünün Açılışını Yaptı. Haberler.com, December 29. www.haberler.com/basbakan-erdogan-restorasyonu-tamamlanan-topkapi-haberi/.
 10. İnal, Kemal. 2015a. AKP’nin Bitmeyen Pedagojik Sınavı. In Marka Takva Tuğra: AKP Döneminde Kültür ve Politika, ed. Kemal İnal, Ulaş Başar Gezgin, and Nuray Sancar. Istanbul: Evrensel Kültür Kitaplığı.Google Scholar
 11. ———. 2015b. Sınıf, Kültür ve Akp. In Marka Takva Tuğra: AKP Döneminde Kültür ve Politika, ed. Kemal İnal, Ulaş Başar Gezgin, and Nuray Sancar. Istanbul: Evrensel Kültür Kitaplığı.Google Scholar
 12. Iqna. 2007. Kutsal Emanetler Müzeye Tavan Yaptırdı. Uluslararası Kur’an Haber Ajansı, December 29. www.iqna.ir/tr/news/1615747/kutsal-emanetler-m%C3%BCzeye-tavan-yapt%C4%B1rd%C4%B1.
 13. Kerametli, Can, and Zahir Güvemli. 1974. Türk ve İslam Eserleri Müzesi. Istanbul: Akbank.Google Scholar
 14. Köksal, Ayşe H. 2015. Ekonomi ve Siyaset Bağlamında Müzeler. In Marka Takva Tuğra: AKP Döneminde Kültür ve Politika, ed. Kemal İnal, Ulaş Başar Gezgin, and Nuray Sancar. Istanbul: Evrensel Kültür Kitaplığı.Google Scholar
 15. Mertoğlu, Mehmet Suat. 2009. Salâtü Selâm. In Türkiye Diyanet İşleri İslam Ansiklopedisi, vol. 36. Istanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.Google Scholar
 16. Ölçer, Nazan. 2002. Türk ve İslam Eserleri Müzesi. Istanbul: Akbank.Google Scholar
 17. Ortaylı, İlber. 2007. Mekanlar ve Olaylarıyla Topkapı Sarayı. Istanbul: Kaynak.Google Scholar
 18. Şahin, Seracettin. 2016. Interview with the museum director. Istanbul, December 28.Google Scholar
 19. Shaw, Wendy M.K. 2003. Possessors and Possessed: Museum, Archaeology, and the Visualization of History in the Late Ottoman Empire. Los Angeles, CA: University of California Press.Google Scholar
 20. ———. 2011. National Museums in the Republic of Turkey: Palimsets within a Centralized State. In Building National Museums in Europe 1750–2010, ed. Peter Aronsson and Gabriella Elgenius. Linköping: Linköping University Electronic Press.Google Scholar
 21. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı. 2014a. Bakanlıktan Kutlu Doğum Haftasına Özel Program. Kültür ve Turizm Bakanlığı, April 13. http://basin.kulturturizm.gov.tr/TR,93018/bakanliktan-kutlu-dogum-haftasina-ozel-program.html.
 22. ———. 2014b. Türk ve İslam Eserleri Müzesi 100 Yaşında ve Yeni Yüzüyle Ziyaretçilerini Bekliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı. http://basin.kulturturizm.gov.tr/TR,121998/turk-ve-islam-esereri-muzesi-100-yasinda-yeni-yuzuyle-z-.html.
 23. Timur, Taner. 2015. AKP: Sosyal Sınıf, Siyaset ve Kültür. In Marka Takva Tuğra: AKP Döneminde Kültür ve Politika, ed. Kemal İnal, Ulaş Başar Gezgin, and Nuray Sancar. Istanbul: Evrensel Kültür Kitaplığı.Google Scholar
 24. ‘Türk ve İslam Eserleri Müzesi’. 1953. Yirminci Asır Gazetesi, April 30.Google Scholar
 25. Türk ve İslam Eserleri Müzesi Rehberi. 1939. First Museum Catalogue. Istanbul: Devlet Basımevi.Google Scholar
 26. Ülker. 2011. Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nin yıllık ziyaretçi sayısını 3 ayda yakaladı. [‘The Museum of Turkish and Islamic Art Reached Its Annual Visitor Numbers Within Three Months’]. 1400. Yılında Kuran-ı Kerim Sergisi, Ülker, December 23. www.ulker.com.tr/tr/haberler/haber-detay/-yilinda-kuran-i-kerim.
 27. Unustası, Müjde, ed. 2010. 1400: Yılında Kur’an-ı Kerim. Istanbul: Antik A.Ş.Google Scholar
 28. Yavuz, M. Hakan. 2012. Secularism and Muslim Democracy in Turkey. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2020

Authors and Affiliations

 • Beyza Uzun
  • 1
 1. 1.IMT LuccaLuccaItaly

Personalised recommendations