Advertisement

Evaluating the Recent ‘Integrated Approach’ to Alcohol Policy Designed to Promote Moderate Alcohol Consumption Among Dutch Young People

 • Rob BovensEmail author
 • Dike van de Mheen
Chapter

Abstract

For the last 15 years, alcohol policy in the Netherlands has shifted focus from adults (and predominantly students) to younger people aged 10–18 years old (mainly secondary school students).

References

 1. Bieleman, B., Biesma, S., Kruize, A., & Snippe, J. (2004). Alcoholverstrekking aan jongeren 2003. Naleving leeftijdsgrenzen 16 en 18 jaar uit de Drank- en Horecawet. Metingen 1999, 2001 en 2003 [Compliance alcohol and licensing act and the legal age]. Groningen and Rotterdam: Intraval.Google Scholar
 2. Bovens, R. (1987). Alcohol program: An educational program for drunken drivers in prison. In M. J. M. Brand-Koolen (Ed.), Studies on the Dutch prison system (pp. 151–157). Berkeley, CA: Kugler Publications.Google Scholar
 3. Bovens, R. H. L. M. (1991). Rijders onder invloed beïnvloed. Onderzoek naar het effect van cursussen alcohol en verkeer [Driving under the influence of alcohol: Evaluation of alcohol traffic courses. Dissertation]. Groningen: Wolters Noordhoff. Google Scholar
 4. Bovens, R. H. L. M. (2010). De preventiewerker centraal. Een bijdrage aan de ontwikkeling van de verslavingspreventie [The focus on the professional in prevention. Oration]. Zwolle: Windesheim.Google Scholar
 5. Bovens, R. H. L. M., Mathijssen, J. J. P., & van de Mheen, H. M. (2018). Resultaten IkPas-Actie 2018 [PDF]. Tilburg: Tranzo.Google Scholar
 6. Bovens, R. H. L. M., & Prinsen, P. J. (1984). Extra politie-inzet en rijden onder invloed; verslag van een surveillance-experiment in de gemeente Weert [Experimental increase of police surveillance in driving under the influence of alcohol]. The Hague: WODC.Google Scholar
 7. Bovens, R. H. L. M., Schuitema, A., & Schmidt, P. M. (2017). IkPas: een definitieve breuk met het verleden? Verslaving, 13(4), 208–222.Google Scholar
 8. Cuijpers, P. (2002). Effective ingredients of school-based drug prevention programs: A systematic review. Addictive Behaviors, 27, 1009–1023.CrossRefGoogle Scholar
 9. De Graaf, I., Bovens, R., Lemmers, L., Naaborgh, L., Schulten, I., & Verdurmen, J. (2008). Beperking alcoholschade bij kinderen en jongeren [Limitation of harm caused by alcohol to children and adolescents]. In A. J. M. Bonnet-Breusers (Ed.), Praktijkboek Jeugdgezondheidszorg (pp. Artikel VI 3.3-1 t/m 3.3-26). Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.Google Scholar
 10. De Graaff, D., & Poort, E. (2004). Evaluatie van de Zomercampagne 2003. ‘Drank: De kater komt later’ [Evaluation study of the summer campaign 2003. ‘Booze: the hangover comes later’]. Haarlem: ResCon Research and Consultancy.Google Scholar
 11. De Leeuw, R., Kleinjan, M., Lammers, J., Lokman, S., & Engels, R. (2014). De effectiviteit van De Gezonde School en Genotmiddelen voor het basisonderwijs [The effectiveness of the healthy school and substance use]. Kind en Adolescent, 35(1), 2–21.CrossRefGoogle Scholar
 12. De Looze, M., Vermeulen-Smit, E., Ter Bogt, T. F., Van Dorsselaer, S. A., Verdurmen, J., Schulten, I., … Vollebergh, W. A. (2014). Trends in alcohol-specific parenting practices and adolescent alcohol use between 2007 and 2011 in the Netherlands. International Journal of Drug Policy, 25(1), 133–141.CrossRefGoogle Scholar
 13. Dutch Senate. (2009). Wijziging van de Mediawet 2008 en de Tabakswet ter implementatie van de richtlijn Audiovisuele mediadiensten. Memorie van antwoord [Change of the Media Legislation 2008]. Dossier 31876, The Hague.Google Scholar
 14. Food Service Institute Netherlands. (2018). FSIN Food500 2018. Ede, FSIN.Google Scholar
 15. Garretsen, H. F. L. (2001). Dutch alcohol policy developments: The last decades and present state of affairs. Medicine and Law, 20, 301–311.PubMedGoogle Scholar
 16. I&O Research. (2018). Rijden onder invloed in Nederland in 2002–2017. Ontwikkeling van het alcoholgebruik van automobilisten in weekendnachten [Driving while intoxicated in the Netherlands in 2002–2017. Development of the alcohol use among drivers during weekend nights]. The Hague: Ministry of Infrastructure and Environment.Google Scholar
 17. Inchley, J., Currie, D., Vieno, A., Torsheim, T., Ferreira-Borges, C., Weber, M. M., … Breda, J. (2018). Adolescent alcohol-related behaviours: Trends and inequalities in the WHO European Region, 2002–2014. Observations from the Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) WHO collaborative cross-national study. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.Google Scholar
 18. Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem. Alcohol. Available at https://www.ladis.eu/en.
 19. Malmberg, M., Kleinjan, M., Overbeek, G., Vermulst, A., Lammers, J., Monshouwer, K., … Engels, R. C. M. E. (2015). Substance use outcomes in the Healthy School and Drugs program: Results from a latent growth curve approach. Addictive Behaviors, 42, 194–202.CrossRefGoogle Scholar
 20. Ministry of Health, Wellbeing and Sports. (2018). Nationaal Preventie Akkoord: Naar een gezonder Nederland [National Prevention Agreement: Towards healthier conditions in the Netherlands]. The Hague: Ministry of Health, Wellbeing and Sports.Google Scholar
 21. Monshouwer, K., Van Dorsselaer, S., Gorter, A., Verdurmen, J., & Vollebergh, W. (2004). Jeugd en riskant gedrag 2003 [Adolescents and risk-taking behaviour 2003]. Utrecht: Trimbos Institute, Netherlands Institute of Mental Health and Addiction.Google Scholar
 22. Mulder, J., Bovens, R., Franken, F., & Sannen, A. (2013). Proces in uitvoering. Een zoektocht naar de operationalisatie van cruciale procesfactoren in de uitvoering van regionale alcoholprojecten [Process in operation: Searching for important criteria to implement regional alcohol programs]. Utrecht: Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP).Google Scholar
 23. National Institute for Public Health and Environment. (2013). Effectief alcoholbeleid: hoe pakt u dat aan? Aanbevelingen voor alcoholmatiging in de regio [How to implement effective alcohol policy]. Bilthoven: RIVM.Google Scholar
 24. National Institute for Public Health and Environment. (2018a). Quickscan mogelijke impact Nationaal Preventieakkoord [Quickscan possible impact National Prevention Agreement]. Bilthoven: RIVM.Google Scholar
 25. National Institute for Public Health and Environment. (2018b). Volksgezondheid Toekomstverkenningen 2018 [Orientation on Public Health in the future]. Bilthoven: RIVM.Google Scholar
 26. National Institute of Health Promotion and Disease Prevention. (2004). Jaarverslag alcoholvoorlichtingscampagne 2003: Drank maakt meer kapot dan je lief is [Annual Report alcohol education campaign 2003: Alcohol destroys more than you care for]. Woerden, The Netherlands: NIGZ.Google Scholar
 27. National Quality of Nutrition Organization. (2007). Handleiding lokaal alcoholbeleid: een integrale benadering [Manual local alcohol policy]. The Hague.Google Scholar
 28. Roodbeen, R., Geurtsen, S., & Schelleman-Offermans, K. (2018). Could you buy me a beer? Measuring secondary supply of alcohol in Dutch on-premise outlets. Journal of Studies on Alcohol and Drugs, 79(1), 74–78.CrossRefGoogle Scholar
 29. Stevens, G., Van Dorsselaer, S., Boer, M., de Roos, S., Duinhof, E., ter Bogt, T., … de Looze, M. (2018). HBSC 2017: Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland. Utrecht: Universiteit Utrecht.Google Scholar
 30. Tapert, S. F., & Schweinsburg, A. D. (2005). The human adolescent brain and alcohol use disorders. Recent Developments in Alcoholism, 17, 177–197.CrossRefGoogle Scholar
 31. The ESPAD Group. (2016). ESPAD Report 2015. Results from the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs. Lisbon, European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction.Google Scholar
 32. Tweede Kamer der Staten Generaal. (1986). Alcohol en samenleving. Nota [House of Representatives. Alcohol and Society. Memorandum]. The Hague, SDu, Tweede Kamer, vergaderjaar 1986–1987, 19 243, nrs. 2–3.Google Scholar
 33. Tweede Kamer der Staten Generaal. (1997). Wijziging van de Drank- en Horecawet. Memorie van Toelichting [House of Representatives. Amendment of the Licensing act. Explanatory Memorandum]. The Hague, SDu, Tweede Kamer, vergaderjaar 1997–1998, 25 969, nr. 3.Google Scholar
 34. Tweede Kamer der Staten Generaal. (2005). Alcoholbeleid. Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 24 Maart 2005 [House of Representatives. Alcohol Policy. Letter from the Minister of Health, Wellbeing and Sports, 24 March 2005]. The Hague, SDu, Tweede Kamer, vergaderjaar 2005–2006, 27 565, nr. 32.Google Scholar
 35. Valkenberg, H., & Nijman, S. (2017). Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol [Intoxications and accidents due to alcohol]. Amsterdam: Veiligheid.nl.Google Scholar
 36. Valkenberg, H., Van der Lely, N., & Brugmans, M. (2007). Alcohol en jongeren: een ongelukkige combinatie [Alcohol and youngsters: An unfortunate combination). Medisch Contact (online).Google Scholar
 37. Van der Stel, J. C. (1995). Drinken, Drank en Dronkenschap [Drink, booze and drunkeness. Dissertation]. Hilversum: Verloren.Google Scholar
 38. Van der Vorst, H., Engels, R., Meeus, W., & Deković, M. (2006). The impact of alcohol-specific rules, parental norms about early drinking and parental alcohol use on adolescents’ drinking behavior. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 47(12), 1299–1306.PubMedGoogle Scholar
 39. Van Laar, M. W., & Van Gestel, B. (2019). Nationale Drug Monitor 2018 [National Drug Monitor 2018]. The Hague: Scientifical Research and Documentation Center Ministry of Safeness and Justice/Utrecht, Trimbos Institute.Google Scholar
 40. Verdurmen, J. (2006). Alcoholgebruik en jongeren onder de 16 jaar. Schadelijke effecten en effectiviteit van alcoholinterventies [Alcohol use and youngster under 16 years. Harmful effects and effectiveness of interventions]. Utrecht: Trimbos Institute, Netherlands Institute of Mental Health and Addiction.Google Scholar
 41. Wood, A. M., Kaptoge, S. K., Butterworth, A. S., Willeit, P., Warnakula, S., Bolton, T., … Bell, S. (2018). Risk thresholds for alcohol consumption: Combined analysis of individual-participant data for 599 912 current drinkers in 83 prospective studies. The Lancet, 391(10129), 1513–1523.Google Scholar
 42. World Health Organisation. (2018). Global status report on alcohol and health 2018. Geneva: World Health Organization; Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.Google Scholar
 43. World Health Organisation. (2019). Heavy episodic drinking among drinkers. https://www.who.int/gho/alcohol/consumption_patterns/heavy_episodic_drinkers_text/en/. Accessed 13 June 2019.
 44. Wuyts, C., Barbier, S., & Loosveldt, G. (2016, July 13–15). Comparison of alcohol consumption in European countries, and some methodological thoughts. Presented at the 3rd International ESS Conference, Lausanne, Switzerland.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Tranzo, Scientific Center for Care and Wellbeing, School of Social and Behavioural SciencesTilburg UniversityTilburgThe Netherlands

Personalised recommendations