Advertisement

Winegrowing in Slovenia in the Twentieth Century

 • Žarko LazarevićEmail author
Chapter
Part of the Palgrave Studies in Economic History book series (PEHS)

Abstract

The topic of this paper is a brief outline of viticulture and winemaking in Slovenia, starting from the phylloxera outburst and extending into the 1970s and partly the 1980s. The First chapter presents the general development trends, while the second chapter covers the vine and wine varieties as well as the structure of vineyards. Due to a very slow qualitative transformation in viticulture and winemaking processes, attention is paid to “self-propagated” (American) vine and wines, and the social stigma accompanying this type of wine production. In the last chapter, the example of Slovenian indigenous wine Cviček is presented as a case of the socio-political connotations. Both the wine produced from “self-propagated” vines as well as Cviček can be defined as “people’s wines”, as they were accessible to everyone and drank on every occasion, as opposed to quality wines that were dedicated to higher social strata. Wine was not a socially neutral product.

Keywords

Winegrowing Slovenia Viticulture Vines Twentieth Century 

References

 1. Adamič, F. (1997). Oris slovenskega vinogradništva in vinarstva. Ljubljana: Biotehniška fakulteta.Google Scholar
 2. Billing, M. (1995). Banal Nationalism. Sage.Google Scholar
 3. Gorice in vino. (1976). Ptuj: Regional Museum.Google Scholar
 4. Gospodarska in družbena zgodovina. (1970). Ljubljana: DZS.Google Scholar
 5. Granda, S. (2005). K zgodovini cvička. In: Mihelič, D. Otorepčev zbornik. Ljubljana: ZRC, pp. 181–302.Google Scholar
 6. Hrček, L. (2002). Spomini slovenskega agronoma, vinogradniškega strokovnjaka in šolnika. Ljubljana.Google Scholar
 7. Ichijo, A., Ranta, R. (2016). Food, National Identity and Nationalism. Palgrave Macmillan.Google Scholar
 8. Krajevni leksikon Dravske banovine. (1938). Ljubljana.Google Scholar
 9. Kuljaj, I. (2001). Cviček. Ljubljana.Google Scholar
 10. Lazarević, Ž. (1994). Kmečki dolgovi na Slovenskem. Ljubljana: ZPS.Google Scholar
 11. Pančur, A. (2008). Ponarejanje vina pred prvo svetovno vojno. Zgodovina za vse., 2, 143–151.Google Scholar
 12. Pirc, I. (1939). Prehrana prebivalstva. Socialni problemi slovenske vasi, Book I. Ljubljana: Socialno ekonomski institut, pp. 73–113.Google Scholar
 13. Pulko, B. (2012). Razvoj vinogradništva na Štajerskem od časa nadvojvode Janeza do danes. Agricultura, 9, 1, 21–30.Google Scholar
 14. Seručnik, M. (2005). Spopad s trtno ušjo na Kranjskem v luči gradiva Deželnega zbora in odbora za Kranjsko. Kronika, 53, 3, 365–376.Google Scholar
 15. Seručnik, M. (2011). Trtna uš, ta strašno drobna pošast. Ljubljana: ZRC.Google Scholar
 16. Slabe, J. (2007). Proč s šmarnico. Zgodovina za vse, 2, 89–105.Google Scholar
 17. Spominski zbornik Slovenije. (1938). Ljubljana: Jubilej.Google Scholar
 18. Štern, V. (1958). Razvoj vinogradniške proizvodnje v naslednjih petih letih. In: Stanje in perspektivni razvoj sadjarstva in vinogradništva v Sloveniji. Ljubljana: Zadružna poslovna zveza Slovenije, pp. 76–146.Google Scholar
 19. Terčelj, D. (1974). Značilnosti dolenjskega cvička. Raziskave in študije 53. Ljubljana: Kmetijski institute Slovenije, p. 15.Google Scholar
 20. Trsni izbor in vinski tipi za Dravsko banovino. (1935). Ljubljana.Google Scholar
 21. Vošnjak, J. (1893). Trtna uš in trtoreja. Ljubljanski zvon, year 13, 11. Retrieved from http://www.dlib.si (URN:NBN:SI:DOC-D3GRENCW).
 22. Za izboljšanje življenjskih pogojev našega kmetijstva. (1939). Ljubljana.Google Scholar

Documents Online

 1. Kmetijske in rokodelske novice (21 October 1874), 32, 42. Retrieved from http://www.dlib.si (URN:NBN:SI:DOC-U6RABG68).
 2. Kmetijske in rokodelske novice (22 September 1875), 33, 38. Retrieved from http://www.dlib.si (URN:NBN:SI:DOC-R1D5SDQY).
 3. Kmetijske in rokodelske novice (12 September 1883), 41, 37. Retrieved from http://www.dlib.si (URN:NBN:SI:DOC-OUT11LEC).
 4. Kmetijske in rokodelske novice (15 August 1888), 46, 33. Retrieved from http://www.dlib.si (URN:NBN:SI:DOC-KO6GVXN2).
 5. Kmetijske in rokodelske novice (4 March 1891a), 49, 9. Retrieved from http://www.dlib.si (URN:NBN:SI:DOC-37O7UEF9).
 6. Kmetijske in rokodelske novice (1 April 1891b), 49, 13. Retrieved from http://www.dlib.si (URN:NBN:SI:DOC-QL76P8XN).
 7. Statistical Yearbooks from 1955 to 1991. Retrieved from https://www.stat.si/StatWeb/en/yearbooks&year=2013.

Copyright information

© The Author(s) 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Institute of Contemporary HistoryLjubljanaSlovenia

Personalised recommendations