Advertisement

The Color Revolutions in the Former USSR Countries, Viewed in the Light of Chaos Theory

 • Özlem DemirkıranEmail author
Conference paper
Part of the Springer Proceedings in Complexity book series (SPCOM)

Abstract

Since the beginning of the 2000s, color revolutions have emerged in the former Soviet geography. Essentially, a pattern was applied in the development of these movements: external support provided to the opposition, youth organizations, and the media; nonviolent actions undertaken; etc. Right after elections, the people started protesting against alleged irregularities in those elections. The revolutions succeeded in Georgia (the 2003 Rose Revolution), Ukraine (the 2004 Orange Revolution), and Kyrgyzstan (the 2005 Tulip Revolution), but although the same pattern was implemented in some other countries, the revolutions did not succeed there. This chapter attempts to explain why a revolution did not happen in the case of Belarus, in the light of chaos theory.

Keywords

Chaos theory Former USSR countries Color revolutions Belarus 

References

 1. Akşar, K. (2009). Soğuk Savaş Sonrasi Dönemde Büyük Gülerin Kafkasyaüda Nüfuz Kazanma Mücadeleleri-Kirgizistan Devrimi, (Unpublished master dissertation), Trakya University, Edirne.Google Scholar
 2. Arrow, R. (2011, February 22). Devrimin kitabı yazılır mı? BBC News. https://www.bbc.com/turkce/haberler/2011/02/110222_gene_sharp. Accessed 2 Mar 2019.
 3. Atıcı Köktaş, N. (2015). Saakaşvili Dönemi Gürcistan: İç ve Dış Politika Üzerine Bir Değerlendirme. Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2, 95–110.Google Scholar
 4. Baev, P. K. (2011). “A Matrix for Post-Soviet ‘Color Revolutions’: Exorcising the Devil from the Details”, International Area Studies Review, 14(2), 3–22.CrossRefGoogle Scholar
 5. Bayramoğlu, G. (2016). Karmaşıklık Paradigması Işığında Örgüt Teorilerinin Yeniden Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensstitüsü Dergisi, (35), 49–63.Google Scholar
 6. Bütz, M. R. (1997). Chaos and complexity implications for psychological theory and practice. Washington, DC: Taylor and Francis.Google Scholar
 7. Cabbarlı, H. (2016). İki Güç Arasındaki Ukrayna. Karadeniz Araştırmaları, (50), 95–123.CrossRefGoogle Scholar
 8. Canan, S. (2016). Kimsenin Bilemeyeceği Şeyler. İstanbul: Tuti Kitap.Google Scholar
 9. Çıraklı, Ü., Dalkılıç, S., & Hacıhasanoğlu, T. (2017). Kaos Teorisi, Karmaşıklık Teorisi, Karmaşık Uyarlamalı Sistemler: Sağlık Hizmetleri Açısından Bir Derleme. International Journal of Academic Value Studies (Javstudies), 3(16), 330–343.CrossRefGoogle Scholar
 10. Companjen, F. J. (2010). Georgia. In D. Ó Beacháin & A. Polese (Eds.), The colour revolutions in the former Soviet republics: Successes and failures (pp. 13–29). Abingdon: Routledge.Google Scholar
 11. Donnari, E. (2006, March 13). Zubr opposition movement: Strong like bison. https://cafebabel.com/en/article/zubr-opposition-movement-strong-like-bison-5ae004c3f723b35a145dba41/. Accessed 2 Mar 2019.
 12. Ertürk, A. (2012). Kaos Kuramı: Yönetim ve Eğitimdeki Yansımaları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(3), 849–868.Google Scholar
 13. Gerlach, J. (2014). Color revolutions in Eurasia. SpringerBriefs in Political Science. Cham: Springer.Google Scholar
 14. Halidov, İ. (2013). Kırgızistan Devrimlerinde Son Durum. Akademik Bakış Dergisi, 38, 1–19.Google Scholar
 15. Kakışım, C. (2017). Küreselleşen Dünyada Devlet Egemenliği ve Ülke Toprağı Kavramları: “Renkli Devrimler” Örneği. Sobider (Sosyal Bilimler Dergisi The Journal of Social Sciences), 4(10), 236–246.Google Scholar
 16. Lale, A. (2018). Kaos Teorisi ve Uluslararası İlişkiler: Arap Baharı Örneği (Unpublished master’s thesis). Gazi University Institute of Social Sciences, Ankara.Google Scholar
 17. Marcus, U. (2010). Belarus. In D. Ó Beacháin & A. Polese (Eds.), The colour revolutions in the former Soviet republics: Successes and failures (pp. 118–135). Abingdon: Routledge.Google Scholar
 18. Marples, D. R. (2006). Color revolutions: The Belarus case. Communist and Post-Communist Studies, 39, 351–364.CrossRefGoogle Scholar
 19. Milliyet. (2010, April 8). Kırgızistan’da Halk Darbesi. Milliyet. http://www.milliyet.com.tr/kirgizistan-da-halk-darbesi/dunya/haberdetay/08.04.2010/1222128/default.htm. Accessed 7 Mar 2019.
 20. Ó Beacháin, D., & Polese, A. (2010). Introduction. In The colour revolutions in the former Soviet republics: Successes and failures (pp. 1–12). Abingdon: Routledge.CrossRefGoogle Scholar
 21. Oğan, S. (2005). Kırgızistan’da “Yağma” Devrimi. http://turksam.org/kirgizistan-da-yagma-devrimi. Accessed 20 Mar 2019.
 22. Oğan, S. (2006). Turuncu Devrimler. http://turksam.org/turuncu-devrimler-kitabi-birinci-bolum. Accessed 23 Feb 2019.
 23. Sandıklı, A., & İsmayılov, E. (2015). 2014–2015 Yılında Harp Akademileri Komutanlığında İcra Edilen Paneller. İstanbul: Genelkurmay Başkanlığı.Google Scholar
 24. Sharp, G. (2010). From dictatorship to democracy. Boston: Albert Einstein Institution.Google Scholar
 25. Topak, S. T. (2014). Sivil Toplum Kuruluşları ve Sosyal Medya Bağlamında "Renkli Devrimler" ve "Arap Baharı" Süreçlerinin Karşılaştırmalı Analizi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 9(3), 233–254.Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2020

Authors and Affiliations

 1. 1.International Relations DepartmentSüleyman Demirel UniversityIspartaTurkey

Personalised recommendations