Advertisement

In the Footsteps of Lorentz, Kramers, and Ornstein

 • Rob HerberEmail author
Chapter
Part of the Springer Biographies book series (SPRINGERBIOGS)

Abstract

Nico Bloembergen, from now on referred to by his surname, continued his scientific education at the University of Utrecht.

References

 1. 1.
  Greenlaw B. wih.org/blog/2016/01/29/immerse-in-the-dutch-golden-age-of-art-and-science/Google Scholar
 2. 2.
 3. 3.
  Snelders HAM. Inleiding in de geschiedenis van de natuurwetenschappen in ons land (Introduction to the history of the natural sciences in our country). dspace.library.uu.nl/bitstream/handle/1874/21451/c1.pdGoogle Scholar
 4. 4.
  Kox AJ. Hendrik A. Lorentz. In: Kox AJ (red) Van Stevin tot Lorentz. Portretten van achttien Nederlandse natuurwetenschappers (From Stevin to Lorentz. Portraits of eighteen Dutch natural scientists). Bert Bakker, Amsterdam, 1990Google Scholar
 5. 5.
  Snelders, HAM. Lorentz, Hendrik Antoon (1853–1928). In Biografisch Woordenboek van Nederland. www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwnl/lorentz
 6. 6.
 7. 7.
 8. 8.
  Heilbron JL. Max Planck_s compromises on the way to and from the Absolute. In: Evans J, Thorndike AS (eds) Quantum mechanics at the crossroads. Springer, Berlin, 2007Google Scholar
 9. 9.
  Einstein A. H.A. Lorentz als Schöpfer und als Persönlichkeit, Leiden (1953)Google Scholar
 10. 10.
  Vellinga SYA. De uitdaging van crisis en bezetting, de jaren 1936–1946 (The challenge of crisis and occupation, the years 1936–1946). In: Dunk HW von der, Heere WP, Reinink AW (red). Tussen ivoren toren en grootbedrijf. De Utrechtse Universiteit, 1936–1986 (Between ivory tower and large company. The Utrecht University, 1936–1986). Maarssen, Schwartz, 1986Google Scholar
 11. 11.
  Snelders HAM. Julius, Willem Henri (1860–1925). In: Biografisch Woordenboek van Nederland. www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/BWN/lemmata/bwn2/julius
 12. 12.
 13. 13.
 14. 14.
 15. 15.
  Einstein A. W.H. Julius, 1860–1925. Astrophysical J 63:196–198, 1926Google Scholar
 16. 16.
  Heijmans HG. Wetenschap tussen universiteit en industrie. De natuurkunde in Utrecht onder W.H. Julius en L.S. Ornstein 1896–1940 (Science between university and industry. Physics in Utrecht under W.H. Julius and L.S. Ornstein 1896–1940). Erasmus Publishing, Rotterdam, 1994Google Scholar
 17. 17.
  Ornstein LS. Toepassing der Statistische Mechanica van Gibbs op molekulair-theoretische vraagstukken. Eduard IJdo, Leiden, 1908Google Scholar
 18. 18.
 19. 19.
 20. 20.
 21. 21.
  Einstein, Albert (1956) [1926]. Investigations on the Theory of the Brownian Movement? (PDF). Dover Publications. Retrieved 2013-12-25Google Scholar
 22. 22.
  Uhlenbeck GE, Ornstein LS. On the theory of the Brownian motion. Phys Rev 23: 823 (1930)CrossRefGoogle Scholar
 23. 23.
  Ornstein LS. Problemen der kinetische theorie der stof. In: Jaarboek der Rijks-Universiteit te Utrecht,1914–1915, Oratie 1915Google Scholar
 24. 24.
  Letter Arnold Sommerfeld to Hermann Jordan, President Faculty of mathematics and sciences, 19 June 1929Google Scholar
 25. 25.
  Ornstein LS, Moll WJH, Burger HC. Objective Spektralphometrie. Vieweg, Braunschweig, 1932Google Scholar
 26. 26.
  Dresden M, Kramers HA. Between Tradition and Revolution. Springer, New York, 1987Google Scholar
 27. 27.
  Interview Rob Herber with N Bloembergen, 6 December 2006Google Scholar
 28. 28.
  Interview Rob Herber with M Bouman, 8 March 2007Google Scholar
 29. 29.
  Dresden M, Kramers HA. Between Tradition and Revolution. Springer, New York, 1987Google Scholar
 30. 29.
  O'Connor JJ, Robertson EF. Hendrik Anthony Kramers. www-history.mcs.ac.uk/Biographies/Kramers.html
 31. 30.
  Interview Rob Herber with M Bouman, 8 March 2007Google Scholar
 32. 31.
  Kramers HA. Die Grundlagen der Quantentheorie, 1933Google Scholar
 33. 33.
  Casimir HBG. Het toeval van de werkelijkheid. Een halve eeuw natuurkunde (The coincidence of reality. Half a century of physics). Meulenhoff, Amsterdam, 1983Google Scholar
 34. 34.
  Heijmans HG. Wetenschap tussen universiteit en industrie. De natuurkunde in Utrecht onder W.H. Julius en L.S. Ornstein 1896–1940 (Science between university and industry. Physics in Utrecht under W.H. Julius and L.S. Ornstein 1896–1940). Erasmus Publishing, Rotterdam, 1994Google Scholar
 35. 35.
  Heijmans HG. Wetenschap tussen universiteit en industrie. De natuurkunde in Utrecht onder W.H. Julius en L.S. Ornstein 1896–1940 (Science between university and industry. Physics in Utrecht under W.H. Julius and L.S. Ornstein 1896–1940). Erasmus Publishing, Rotterdam, 1994Google Scholar
 36. 36.
  Vox Studiosorum 74:152, 1938Google Scholar
 37. 37.
 38. 38.
  Interview Rob Herber with J Caro, 22 November 2006Google Scholar
 39. 39.
  Interview Rob Herber with B Lansberg, 29 January 2007Google Scholar
 40. 40.
  Interview Rob Herber with M Bouman, 8 March 2007Google Scholar
 41. 41.
  Michiel Wijers HJ. Proeve van een genealogie van de wiskunde en de informatica in Nederland (Proof of a genealogy of mathematics and computer science in the Netherlands). www.win.tue.nl/~wijers/GeneaMathCSNL.pdf
 42. 42.
  La Bastide-van Gemert S. _Elke positieve Aktie begint met critiek_. Hans Freudenthal en de didactiek van de wiskunde (Every positive Action starts with criticism ‘. Hans Freudenthal and the didactics of mathematics). Verloren, Hilversum, 2006Google Scholar
 43. 43.
  Interview Rob Herber with B Streefland, 12 February 2007Google Scholar
 44. 44.
  Bockwinkel HBA. Kollege Integraalrekening. Holland, Amsterdam, 1932Google Scholar
 45. 45.
 46. 46.
  Interview Rob Herber with M Bouman, 8 March 2007Google Scholar
 47. 47.
  Interview Rob Herber with N Bloembergen, 8 December 2006Google Scholar
 48. 48.
  Telephone interview Rob Herber with C de Jager, 18 March 2007Google Scholar
 49. 49.
  Interview Rob Herber with B Streefland, 12 February 2007Google Scholar
 50. 50.
  Interview Rob Herber with M Bouman, 8 March 2007Google Scholar
 51. 51.
  Interview Rob Herber with B Streefland, 12 February 2007Google Scholar
 52. 52.
  Interview Rob Herber with M Bouman, 8 March 2007Google Scholar
 53. 53.
  Interview Rob Herber with N Bloembergen, 8 December 2006Google Scholar
 54. 54.
  Vox Studiosorum 74:219, 1938Google Scholar
 55. 55.
  Vox Studiosorum 75:51, 1939Google Scholar
 56. 56.
  Vox Studiosorum 75:116–117, 1939Google Scholar
 57. 57.
  Interview Rob Herber with J Caro, 22 November 2006Google Scholar
 58. 58.
  Utrechtsch Faculteitenblad 6:162, 1939Google Scholar
 59. 59.
  Interview Rob Herber with J Caro, 22 November 2006Google Scholar
 60. 60.
  Interview Rob Herber with B Lansberg, 29 January 2007Google Scholar
 61. 61.
  Utrechtsch Faculteitenblad 7:74, 1940Google Scholar
 62. 62.
  Vox Studiosorum 76:92, 1940Google Scholar
 63. 63.
  Vox Studiosorum 74:179 en 183, 1938Google Scholar
 64. 64.
  Vox Studiosorum 75:179, 1939Google Scholar
 65. 65.
  Vox Studiosorum 75:207, 1939Google Scholar
 66. 66.
  Vox Studiosorum 75:233, 1939Google Scholar
 67. 67.
  Vox Studiosorum 75:245, 1939Google Scholar
 68. 68.
  Brugman JC. Bezet en verzet. De Bilt en Bilthoven in oorlogstijd (Occupation and resistance. De Bilt and Bilthoven in wartime). JC Brugman, Bilthoven, 1993Google Scholar
 69. 69.
  Vox Studiosorum 76:11, 1940Google Scholar
 70. 70.
  Vox Studiosorum 76:19, 1940Google Scholar
 71. 71.
  Vox Studiosorum 76:33, 1940Google Scholar
 72. 72.
  Vox Studiosorum 76:47, 1940Google Scholar
 73. 73.
  Utrechtsch Faculteitenblad 7:119–120, 1940Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Utrecht UniversityUtrechtThe Netherlands

Personalised recommendations