Advertisement

Bilthoven: Playground for the Elite (1925–1938). Primary School and High School

 • Rob HerberEmail author
Chapter
Part of the Springer Biographies book series (SPRINGERBIOGS)

Abstract

As mentioned earlier, Nico was born in Dordrecht on 11 March 1920. In 1921 or 1922 he moved to Vlaardingen.

References

 1. 1.
  Interview Rob Herber with E Bloembergen, 20 November 2006Google Scholar
 2. 2.
  Bloembergen AR. Het gezin van Rie en Auke Bloembergen 1917–1956 (The family of Rie and Auke Bloembergen 1917—1956). Eigen Beheer, Wassenaar (2003)Google Scholar
 3. 3.
  Werkgroep kadastrale atlas provincie Utrecht/Historische Kring D’Oude School. De Bilt in 1832 (1999)Google Scholar
 4. 4.
  Doedens A, Cladder J. Een dorp betrapt: fraude in De Bilt. 14: 60–64 (2005). De Biltse GriftGoogle Scholar
 5. 5.
  Beijen JW. De zin van het nutteloze (The meaning of the useless). Rarekiek van de 19e eeuwse jaren der 20ste eeuw. Donker, Rotterdam (1970)Google Scholar
 6. 6.
 7. 7.
  Heijden J vd, Drees E. Kees Boeke en de Werkplaats: “Wij gaan een schooltje beginnen en ik heb al een schrift en penhouder!” De Biltse Grift nr 15 3–5 (1996)Google Scholar
 8. 8.
  Adresboek Bilthoven (1922)Google Scholar
 9. 9.
  Bilthovensch Adresboek (1927)Google Scholar
 10. 10.
  Bloembergen AR. Het gezin van Rie en Auke Bloembergen 1917–1956 (The family of Rie and Auke Bloembergen 1917—1956). Eigen Beheer, Wassenaar (2003)Google Scholar
 11. 11.
  Beijen JW. De zin van het nutteloze (The meaning of the useless). Rarekiek van de 19e eeuwse jaren der 20ste eeuw. Donker, Rotterdam (1970)Google Scholar
 12. 12.
 13. 13.
  Koopman A. In: Pieterse E (red) Van Dijckschool 80 jaar. Een reis rond de wereld. Utrecht (1997)Google Scholar
 14. 14.
  Interview Rob Herber with H Bloembergen, 6 November 2006Google Scholar
 15. 15.
  Interview Rob Herber with E Bloembergen, 20 November 2006Google Scholar
 16. 16.
  Archief Utrechts Stedelijk GymnasiumGoogle Scholar
 17. 17.
  Interview Rob Herber with N Bloembergen, 7 December 2006Google Scholar
 18. 18.
  Bloembergen AR. Het gezin van Rie en Auke Bloembergen 1917–1956 (The family of Rie and Auke Bloembergen 1917—1956). Eigen Beheer, Wassenaar (2003)Google Scholar
 19. 19.
  Nicolaas Bloembergen. In: Mattson J, Simon M. The Pioneers of NMR and Magnetic Resonance in Medicine, Dean Books, Jericho, V.S (1996)Google Scholar
 20. 20.
 21. 21.
  nl.wikipedia.org/wiki/DoopsgezindGoogle Scholar
 22. 22.
 23. 23.
  Weber M. Die protestantische Ethik und der ‘Geist’ des Kapitalismus. Tübingen, Mohr (1934)Google Scholar
 24. 24.
  Bloembergen AR. Het gezin van Rie en Auke Bloembergen 1917–1956 (The family of Rie and Auke Bloembergen 1917—1956). Eigen Beheer, Wassenaar (2003)Google Scholar
 25. 25.
  Staal PE, Automobilisme in Nederland. Een geschiedenis van gebruik, misbruik en nut (Motoring in the Netherlands. A history of use, abuse, and usefulness). Walburg Pers, Zutphen (2003)Google Scholar
 26. 26.
  Interview Rob Herber with N Bloembergen, 6 December 2006Google Scholar
 27. 27.
  Hondius P. De Bloembergens van de Van Ostadelaan. Hoog Soeren, 23 January 2003Google Scholar
 28. 28.
  Bloembergen AR. Het gezin van Rie en Auke Bloembergen 1917–1956 (The family of Rie and Auke Bloembergen 1917—1956). Eigen Beheer, Wassenaar (2003)Google Scholar
 29. 29.
  Interview Rob Herber with E Bloembergen, 20 November 2006Google Scholar
 30. 30.
  Interview Rob Herber with A R Bloembergen 2 February 2007Google Scholar
 31. 31.
  Hondius P. De Bloembergens van de Van Ostadelaan. Hoog Soeren, 23 January 2003Google Scholar
 32. 32.
 33. 33.
  nl.wikipedia.org/wiki/Beurskrach_van_1929Google Scholar
 34. 34.
 35. 35.
  Jille E. Nobelprijswinnaar Nico Bloembergen. Vox Hieronymi 34:10–11 (2006)Google Scholar
 36. 36.
  Interview Rob Herber with N Bloembergen, 6 December 2006Google Scholar
 37. 37.
  Interview Rob Herber with J Visser 30 March 2007Google Scholar
 38. 38.
  Interview Rob Herber with J Visser 30 March 2007Google Scholar
 39. 39.
  people.clarkson.edu/~ekatz/scientists/ruhmkorff.htmGoogle Scholar
 40. 40.
  nl.wikipedia.org/wiki/BobineGoogle Scholar
 41. 41.
  people.seas.harvard.edu/~jones/cscie129/nu_lectures/lecture6/hertz/Hertz_exp.htmlGoogle Scholar
 42. 42.
  Interview Rob Herber with N Bloembergen, 6 December 2006Google Scholar
 43. 43.
  Interview Rob Herber with N Bloembergen, 6 December 2006Google Scholar
 44. 44.
  Interview Rob Herber with J Visser 30 March 2007Google Scholar
 45. 45.
  Interview Rob Herber with N Bloembergen, 6 December 2006Google Scholar
 46. 46.
  Bloembergen AR. Het gezin van Rie en Auke Bloembergen 1917–1956 (The family of Rie and Auke Bloembergen 1917–1956). Eigen Beheer, Wassenaar (2003)Google Scholar
 47. 47.
  Nicolaas Bloembergen. In: Mattson J en Simon M. The Pioneers of NMR and Magnetic Resonance in Medicine, Dean Books, Jericho, V.S (1996)Google Scholar
 48. 48.
  Interview Rob Herber with J Caro, 22 November 2006Google Scholar
 49. 49.
  Interview Rob Herber with N Bloembergen, 6 December 2006Google Scholar
 50. 50.
  Interview Rob Herber with N Bloembergen, 6 December 2006Google Scholar
 51. 51.
  Vox Hieronymi 34 10–12 (2006)Google Scholar
 52. 52.
  Bloembergen N. Nuclear Magnetic Relaxation. Rijksuniversiteit Leiden, Leiden (1948). DissertationGoogle Scholar
 53. 53.
  Span P. Korte historie van het onderzoek naar begaafdheid in Nederland. In: Span P, De Bruin- De Boer AL, Wijnekus MC (red) Het testen van begaafde kinderen (Testing gifted children). Samson Onderwijsbegeleiding, Alphen aan de Rijn (2001)Google Scholar
 54. 54.
  Nelissen J en Span P (red) Begaafde kinderen op de basisschool: suggesties voor didactisch handelen (Gifted children in primary school: suggestions for didactic action). Bekadidact, Baarn (1999)Google Scholar
 55. 55.
  Nelissen J and Span P (red) Begaafde kinderen op de basisschool: suggesties voor didactisch handelen (Gifted children in primary school: suggestions for didactic action). Bekadidact, Baarn (1999)Google Scholar
 56. 56.
  Nelissen J. De derde factor. Naar een constructivistische opvatting van begaafdheid (The third factor. Towards a constructivist conception of giftedness). Vernieuwing 59(4):7–9 (2000)Google Scholar
 57. 57.
  Griehsel M. Interview with Nicolaas Bloembergen, Nobel Web AG (2004)Google Scholar
 58. 58.
  Ericsson KA, Roring RW, Nandagopal K. Giftedness and evidence for reproducibly superior performance: an account based on the expert performance framework. High Ability Studies.18:3–56 (2007)CrossRefGoogle Scholar
 59. 59.
  Ridley M. Nature via Nurture. Harper Collins, New York (2003)Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Utrecht UniversityUtrechtThe Netherlands

Personalised recommendations