Advertisement

Adaptation, Marketisation or Resilience? Multiculturalism in Local Practices at the Polish-Ukrainian Borderland

 • Dariusz Wojciech Wojakowski
Chapter

Abstract

This chapter presents how multiculturalism is used in the local policies of resilience in three towns located on the Polish-Ukrainian borderland. Local authorities in Poland use multiculturalism as a local brand. This leads to the appearance of an “industry of multiculturalism”, which is the form of the marketisation of culture. In Ukraine, multiculturalism is the bottom-up idea developed by the local non-governmental organisations. Local authorities were not interested in these practices prior to 2014. Since then, the new authorities have included multiculturalism to their own agenda. Multiculturalism at the local level in Poland and Ukraine is basically an adaptive resource. In recent years, the multicultural traditions have been used as a component of policies of resilience, which positively reshapes local communities and is tied into the democratic movements.

Keywords

Multiculturalism Polish-Ukrainian borderland Local policy of resilience Marketisation of cultural activity Local communities 

References

 1. Bartkowski, J. (2009). Instytucjonalizacja zarządzania projektami unijnymi – próba typologii. In J. Kurczewska & H. Bojar (Eds.), Wyciskanie brukselki? O europeizacji społeczności lokalnych na pograniczach (pp. 129–155). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.Google Scholar
 2. Beck, U. (1992). Risk Society. Toward a New Modernity. London: SAGE.Google Scholar
 3. Bieniecki, M. (2005). Włodawski Festiwal Trzech Kultur. Z notatnika badacza społeczności lokalnej we Włodawie. In J. Kurczewska & H. Bojar (Eds.), Granice na pograniczach (pp. 199–215). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.Google Scholar
 4. Building Resilience to Recurrent Crisis. (2012). USAID Policy and Program Guidance. Retrieved February 12, 2016, from https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1870/USAIDResiliencePolicyGuidanceDocument.pdf.
 5. Buzalka, J. (2007). Nation and Religion: The Politics of Commemoration in the South-East Poland. Berlin: Lit Verlag.Google Scholar
 6. Castells, M. (1997). Power of Identity. Cambridge, MA: Blackwell.Google Scholar
 7. Castles, S., de Haas, H., & Miller, M. J. (2014). The Age of Migration. International Population Movements in the Modern World. New York: Palgrave Macmillan.Google Scholar
 8. Chłopecki, J. (1989). Czas, świadomość, historia. Warszawa: KiW.Google Scholar
 9. Clauss-Ehlers, C. S. (2010). Cultural Resilience. In C. S. Clauss-Ehlers (Ed.), Encyclopedia of Cross-Cultural School Psychology (pp. 324–326). New York: Springer.CrossRefGoogle Scholar
 10. Dolińska, K., & Makaro, J. (2013). O wielokulturowości monokulturowego Wrocławia. Wrocław: Wydawnictwo UWr.Google Scholar
 11. European Commission. (2007). European Agenda for Culture. Retrieved April 4, 2017, from https://ec.europa.eu/culture/policy/strategic-framework/intercultural-dialogue_en.
 12. Geertz, C. (1993). Local Knowledge. London: Fontana Press.Google Scholar
 13. Grossman, M. (2013). Prognosis Critical: Resilience and Multiculturalism in Contemporary Australia. M/C Journal: A Journal of Media and Culture, 16(5). Retrieved September 8, 2018, from http://journal.mediaculture.org.au/index.php/mcjournal/article/view/699.
 14. Haselberger, B. (2014). Decoding Borders. Appreciating Border Impacts on Space and People. Planning Theory & Practice, 15(4), 505–526.  https://doi.org/10.1080/14649357.2014.963652.CrossRefGoogle Scholar
 15. Illmer, A. (2010, October 17). Chancellor Merkel Says German Multiculturalism Has ‘Utterly Failed’. Deutsche Welle. Retrieved April 4, 2017, from http://www.dw.com/en/chancellor-merkel-says-german-multiculturalism-has-utterly-failed/a-6118859.
 16. Kempny, M. (2004). Wspólnota i polityka tożsamości jako sposoby organizacji kulturowej różnorodności – o potrzebie nowej topiki teorii społecznej w dobie globalizacji. In M. Jacyno, A. Jawłowska, & M. Kempny (Eds.), Kultura w czasach globalizacji (pp. 179–200). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.Google Scholar
 17. Kempny, M., Kapciak, A., & Łodziński, S. (Eds.). (1997). U progu wielokulturowości. Nowe oblicza społeczeństwa polskiego. Warszawa: Oficyna Naukowa.Google Scholar
 18. Kopytoff, I. (1986). The Cultural Biography of Things. In A. Appadurai (Ed.), The Social Life of Things. Commodities in Cultural Perspective (pp. 64–94). Cambridge: Cambridge University Press.CrossRefGoogle Scholar
 19. Kurczewska, J. (2008). Europeizacja społeczności lokalnych jako problem badawczy. In J. Kurczewska (Ed.), Oblicza lokalności. Ku nowym formom życia lokalnego (pp. 25–53). Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.Google Scholar
 20. Kurczewski, J. (2016). Drohobycz – miasto przechodnie czy wyzwolone? In J. Kurczewski, D. Wojakowski, & L. Tymoszenko (Eds.), O Drohobyczu, trójmieście i zagłębiu. Polsko-ukraińskie studia z socjologii historycznej (pp. 292–327). Rzeszów: Wydawnictwo UR.Google Scholar
 21. Kurczewski, J., & Wojakowski, D. (2012). O Drohobyczu, odkrywanej wielokulturowości i niewypowiedzianym pojednaniu. In J. Kurczewski & A. Herman (Eds.), Antagonizm i pojednanie w środowiskach wielokulturowych (pp. 177–213). Gdańsk: słowo/obraz terytoria.Google Scholar
 22. Kymlicka, W. (2013). Neoliberal Multiculturalism? In P. Hall & M. Lamont (Eds.), Social Resilience in the Neoliberal Era (pp. 99–125). Cambridge: Cambridge University Press.CrossRefGoogle Scholar
 23. Levine, S., Pain, A., Bailey, S., & Fan, L. (2012). The Relevance of ‘Resilience’? HPG Policy Brief, 49, 1–4.Google Scholar
 24. Lucini, B. (2014). Multicultural Approaches to Disaster and Cultural Resilience. How to Consider Them to Improve Disaster Management and Prevention: The Italian Case of Two Earthquakes. Procedia Economics and Finance, 18, 151–156.  https://doi.org/10.1016/S2212-5671(14)00925-3.CrossRefGoogle Scholar
 25. Malik, K. (2015). The Failure of Multiculturalism. Community Versus Society in Europe. Foreign Affairs, March/April 2015. Retrieved April 4, 2017, from https://www.foreignaffairs.com/articles/western-europe/failure-multiculturalism.
 26. Meniok, W. (2016). Drogi do Schulza w jego rodzinnym Drohobyczu zawsze są otwarte. In J. Kurczewski, D. Wojakowski, & L. Tymoszenko (Eds.), O Drohobyczu, trójmieście i zagłębiu. Polsko-ukraińskie studia z socjologii historycznej (pp. 207–226). Rzeszów: Wydawnictwo UR.Google Scholar
 27. Parsons, T. (1991). The Social System. London-New York: Routledge.Google Scholar
 28. Rex, J. (1997). The Concept of Multicultural Society. In M. Guinbernau & J. Rex (Eds.), The Ethnicity Reader (pp. 205–218). Cambridge: Polity Press.Google Scholar
 29. Valdes, H. M., Rego, A., Scott, J., Aguayo, J. V., & Bittner, P. (2012). How to Make Cities More Resilient. A Handbook for Local Government Leaders. Geneva: United Nations.Google Scholar
 30. Waddell, C. (2013). Multiculturalism, Community Resilience and Emergency Management – The Power of One: Collaborative Approach. Retrieved October 2, 2018, from http://www.floodplainconference.com/papers2013/Alison%20Duff%20Full%20Paper.pdf.
 31. Wilken, L. (2012). Anthropological Studies of European Identity Construction. In U. Kockel, M. Nic Craith, & J. Frykman (Eds.), A Companion to the Anthropology of Europe (pp. 125–144). Oxford: Blackwell Publishing.Google Scholar
 32. Wojakowski, D. (2013). “Kresowe ideologie” w lokalnych społecznościach Polski Wschodniej. In T. Zarycki (Ed.), Polska Wschodnia i orientalizm (pp. 134–145). Warszawa: Scholar.Google Scholar
 33. Wojakowski, D. (2015). Wielokulturowość jako wartość w społeczności lokalnej pogranicza. In M. Bieńkowska & W. Żelazny (Eds.), Pogranicza (pp. 71–87). Białystok: Wydawnictwo UwB.Google Scholar
 34. Zarycki, T. (2013). Polskie dyskursy o ‘Wschodzie’ wewnętrznym i zewnętrznym – próba analizy krytycznej. In T. Zarycki (Ed.), Polska Wschodnia i orientalizm (pp. 186–206). Warszawa: Scholar.Google Scholar
 35. Znaniecki, F. (1980). Cultural Sciences. Their Origin and Development. New Brunswick and London: Transaction Books.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2019

Authors and Affiliations

 • Dariusz Wojciech Wojakowski
  • 1
 1. 1.AGH - University of Science and TechnologyKrakówPoland

Personalised recommendations