Advertisement

Narrating the Field, Narrating Life

 • Handan Çağlayan
Chapter

Abstract

The field on which this book is based is multilayered in time and space. First, it involves the opportunity spaces where Kurdish women gained access to political activism and political organization, extending to the implications of their politicization for the patriarchal settings within which they struggled for gender equality. Second, it signifies the dialectic between repression and emancipatory struggles along ethnic, gender, and class lines.

References

 1. Akkaya, A. H. (2016). The Kurdistan Workers’ Party (PKK): National liberation, insurgency and radical democracy beyond borders. Ghent, Belgium: Faculty of Political and Social Sciences, Ghent University.Google Scholar
 2. Akkaya, A. H. & Jongerden, J. (2011). The PKK in the 2000s: Continuity through breaks? In M. Casier & J. Jongerden (Eds.), Nationalism and politics in Turkey: Political Islam, Kemalism and the Kurdish issue (pp. 143–162). New York & London: Routledge. https://biblio.ugent.be/publication/3101181.
 3. Alakom, R. (1995). Jinen Kurd: Li Kurdistane hêzeke nûh. Spånga, Sweden: Weşanen Apec.Google Scholar
 4. Barth, F. (1979). Principles of social organization in Southern Kurdistan. USA: AMS Press. Turkish Edition: Barth, F. (2001). Kürdistan’da Toplumsal Örgütlenmenin İlkeleri (H. Özsoy & R. Ş. Özsoy, Trans.), İstanbul: Avesta.Google Scholar
 5. Beşikçi, İ. (1969). Doğu’da değişim ve yapısal sorunlar (Göçebe Alikan aşireti). Ankara: Doğan Yayınevi.Google Scholar
 6. Bruinessen, M. (1992). Agha, Shaikh and State: The social and political structure of Kurdistan. London: Zed Books. Turkish edition: Bruinessen, M. (1992). Ağa, Şeyh ve Devlet: Kürdistan’ın Sosyal ve Politik Örgütlenmesi (R. Arslan, Trans.). Ankara: Özge Yayınları.Google Scholar
 7. BSV. (2004). Zorunlu göçün çocuk ve gençler üzerindeki etkileri. İstanbul: BSV Yayınları.Google Scholar
 8. Çağlayan, H. (1998). Türkiye’de kadın işçilerin sendikal katılımı [Women workers’ participation in trade unions in Turkey] (Unpublished MA thesis). Ankara: Ankara Üniversitesi.Google Scholar
 9. Çağlayan, H. (2014). Same home different languages. Intergenerational language shift: Tendencies, limitations, opportunities. The case of Diyarbakır (Agata Fortuna, Trans.). Diyarbakır: DİSA. Turkish edition: Çağlayan, H. (2014). Aynı Evde Ayrı Diller. Kuşaklararası Dil Değişimi: Eğilimler, Sınırlar, Olanaklar. Diyarbakır Örneği.Google Scholar
 10. Du Bois, B. (1983). Passionate scholarship: Notes on values, knowing and method in feminist social science. In G. Bowles & R. Duelli Klein (Eds.), Theories of women’s studies (pp. 105–116). London, Boston, Melbourne, and Henley: Routledge & Kegan Paul.Google Scholar
 11. EPİDEM. (2004). Saha Çalışma Raporu. Diyarbakır: Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Kadın Merkezi.Google Scholar
 12. Göç-Der (Göç Edenler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği). (2002). Yayınlanmamış Göç Araştırma Raporu.Google Scholar
 13. Göral, S., Işık, A., & Kaya, Ö. (2013). Konuşulmayan gerçek, zorla kaybetmeler. İstanbul: Hakikat, Adalet, Hafıza Merkezi.Google Scholar
 14. Güneş, C. (2012). Kurdish national movement: From protest to resistance. London and New York: Routledge. Turkish Edition: Güneş, C. (2013). Türkiye’de Kürt ulusal hareketi: Direnişin söylemi (E. B. Yıldırım, Trans.). Ankara: Dipnot.Google Scholar
 15. Hassanpour, A. (2001). The (re)production of patriarchy in the Kurdish language. In S. Mojab (Ed.), Women of a non-state nation: The Kurds (pp. 227–263). Costa Mesa, CA: Mazda.Google Scholar
 16. Işık, O., & Pınarcıklıoğlu, M. M. (2001). Nöbetleşe yoksulluk: Sultanbeyli örneği. İstanbul: İletişim.Google Scholar
 17. İçduygu, A., & Sirkeci, İ. (1999). Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinde göç hareketleri. In O. Baydar (Ed.), 75 yılda köylerden şehirlere (pp. 249–268). İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.Google Scholar
 18. İlkkaracan, İ., & İlkkaracan, P. (1999). 1990’lar Türkiye’sinde kadın ve göç. In O. Baydar (Ed.), 75 yılda köylerden şehirlere (pp. 305–322). İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları.Google Scholar
 19. Jongerden, J. (2017). Gender equality and radical democracy: Contractions and conflicts in relation to the “new paradigm” within the Kurdistan Workers’ Party (PKK). Anatoli, 8, 233–256. http://journals.openedition.org/anatoli/618;  https://doi.org/10.4000/anatoli.618.
 20. KAMER. (2004). Diyarbakır Kadın Merkezi KAMER Acil Yardım Hattı 01.01.1997–28.02.2004 İstatistikleri. Diyarbakır: KAMER.Google Scholar
 21. Kandiyoti, D. (2013). Cariyeler, bacılar, yurttaşlar. İstanbul: Metis.Google Scholar
 22. Lorde, A. (2007). Transformation of silence. Sister outsider: Essays and speeches by Audre Lorde (pp. 40–44). Berkeley: Crossing Press.Google Scholar
 23. Merkezi, K. (2006). Zorunlu göç ve etkileri. Diyarbakır: Diyarbakır Kalkınma Merkezi Yayınları.Google Scholar
 24. Nikitine, B. (1956).  Les Kurdes. Etude Sociologique et Historique. Paris: Imprimerie nationale, Bibliothèque C. Klincksieck. Turkish edition: Nikitine, B. (1986). Kürtler: Sosyolojik ve Tarihi İnceleme (n.t). Şehir: Bulunmuyor Özgürlük Yolu.Google Scholar
 25. Özar, Ş., Çağlayan, H., & Tepe-Doğan, A. (2011). Ne değişti? Kürt kadınların zorunlu göç deneyimi. Ankara: Ayizi.Google Scholar
 26. Özar, Ş., Uçarlar, N., & Aytar, O. (2013). Geçmişten günümüze Türkiye’de paramiliter bir yapılanma: Köy koruculuğu sistemi. Diyarbakır: DİSA.Google Scholar
 27. Pérez, G. (2014). Reflection: The work that remains. In C. Craven & D.-A. Davis (Eds.), Feminist activist ethnography: Counterpoints to neoliberalism in North America (pp. 217–221). Lanham, MD: Lexington Books.Google Scholar
 28. Stacey, J. (1988). Can there be a feminist ethnography? Women’s Studies International Forum, 11(1), 21–27.CrossRefGoogle Scholar
 29. TESEV, Norveç Mülteci Konseyi ve Ülke İçinde Yerinden Edilme İzleme Merkezi. (2006). Güvensizlik Mirasının Aşılması: Devlet ve Yerinden Edilmiş Kişiler Arasında Toplumsal Mutabakata Doğru. BM Genel Sekreteri’nin Yerinden Olmuş Kişiler Özel Temsilcisi’nin Türkiye Ziyaretinin Ardından Yaptığı Tavsiyelerin Yaşama Geçirilmesiyle İlgili Güncelleme, İstanbul: TESEV Yayınları.Google Scholar
 30. Tillion, G. (1966). Le Harem et les Cousins. Paris: Editions du Seuil. Turkish edition: Tillion, G. (2006). Harem ve Kuzenler (N. Sirman & Ş. Tekeli, Trans.). İstanbul: Metis.Google Scholar
 31. TMMOB. (1996). Bölge içi zorunlu göçten kaynaklanan toplumsal sorunların Diyarbakır kenti ölçeğinde araştırılması. Ankara: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği.Google Scholar
 32. UN Office of the High Commissioner for Human Rights. (2017, February). Report on the human rights situation in South-East Turkey, July 2015 to December 2016. https://www.ohchr.org/documents/countries/tr/ohchr_south-east_turkeyreport_10march2017.pdf. Accessed 10 January 2018.
 33. Ünlü, B., & Değer, O. (Eds.). (2011). İsmail Beşikçi. İstanbul: İletişim.Google Scholar
 34. Yalçın-Heckmann, L. (2002). Kürtlerde aşiret ve akrabalık ilişkileri. İstanbul: İletişim.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2020

Authors and Affiliations

 • Handan Çağlayan
  • 1
 1. 1.Bamberg Otto Friedrich UniversityBambergGermany

Personalised recommendations