Advertisement

Commuting to Places of Work and Study in the Light of Marketing Research Results with Particular Emphasis on Gdynia in Poland

 • Katarzyna HebelEmail author
 • Olgierd Wyszomirski
Conference paper
Part of the Springer Proceedings in Business and Economics book series (SPBE)

Abstract

As part of research into the demand for urban transport services, special attention is paid to the demand resulting from the implementation of transport needs of an obligatory nature, such as commuting to places of work and study. The research on commuting to places of work and study are carried on in different countries. Noteworthy is the example of Great Britain and Poland. The article presents the methodology of research on commuting to places of work and study as well as the results of research from 2000, 2008 and 2015 carried on in Gdynia. These changes in commuting to places of work and study are significant, since the travel time both to places of work and study has increased. The main mode of travel to work has become the use of own car, instead of travelling by public transport. This is one of the basic conclusions from the analysis carried on in the article.

Keywords

Urban transport Travel behaviour Marketing research 

References

 1. 1.
  National Travel Survey: Statistical Release, 27 July 2017. Department for Transport, England (2016)Google Scholar
 2. 2.
  Herma, J.: Dojazdy do pracy w województwie krakowskim, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Prace Geograficzne, 10, Kraków, 129–141 (1962)Google Scholar
 3. 3.
  Herma, J.: Kwalifikacje zawodowe pracowników dojeżdżających do przemysłu w ośrodkach w województwa krakowskiego, Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Prace Geograficzne, 22, Kraków, strony (1964)Google Scholar
 4. 4.
  Herma, J.: Dojazdy do pracy w Polsce Południowej (województwo katowickie, kieleckie, krakowskie, opolskie, rzeszowskie) 1958–1961, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie, Kraków (1966)Google Scholar
 5. 5.
  Lijewski, T.: Dojazdy do pracy w Polsce, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polska Akademia Nauk, t. 14, Warszawa, strony (1967)Google Scholar
 6. 6.
  Cegielski, J.: Dalekie dojazdy pracownicze do Warszawy, Kronika Warszawy, 1, 1, 7, 45–56 (1974)Google Scholar
 7. 7.
  Gawryszewski, A.: Związki przestrzenne między migracjami stałymi a stałymi dojazdami do pracy oraz czynniki przemieszczeń ludności, Ossolineum, Instytut Geografii Polska Akademia Nauk, Prace Geograficzne, 109, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk (1974)Google Scholar
 8. 8.
  Olędzki, M.: Dojazdy do pracy. Zagadnienia społeczno-ekonomiczne na przykładzie rejonu płockiego. Książka i Wiedza, Warszawa (1967)Google Scholar
 9. 9.
  Gawryszewski, A.: Ludność Polski w XX wieku, Monografie, 5, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, Warszawa (2005)Google Scholar
 10. 10.
  Matykowski, R., Tobolska, A.: Funkcjonowanie zakładów przemysłowych XXI wieku na przykładzie Swedwood Poland i Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. Analiza dojazdów do pracy, Prace Komisji Geografii Przemysłu, 14, Warszawa-Kraków, 65–75 (2009)Google Scholar
 11. 11.
  Kruszka, K. (ed.): Dojazdy do pracy w Polsce. Terytorialna identyfikacja przepływów ludności związanych z zatrudnieniem, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Poznań (2010)Google Scholar
 12. 12.
  Raport z wyników Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (2011). https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lud_raport_z_wynikow_NSP2011.pdf
 13. 13.
  Dojazdy do pracy NSP, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa (2014)Google Scholar
 14. 14.
  Badanie pilotażowe zachowań komunikacyjnych ludności w Polsce. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa (2017) https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/5851/1/1/streszczenie_raportu_badanie_pilotazowe_zachowan_komunikacyjnych.pdf
 15. 15.
 16. 16.
  Transport and Commute The European Commute: calm and relaxed or stressful and inefficient? https://www.pagepersonnel.nl/en/news-insights/studies/transport-and-commute
 17. 17.
 18. 18.
  Kierowcy w siedmiu największych polskich miastach tracą już 3,8 mld zł rocznie przez korki. https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/korki-w-polskich-miastach-2016.html
 19. 19.
  Dojazd do pracy: Pracownicy tracą 40 godzin miesięcznie w korkach. Rozwiązaniem praca zdalna. http://www.pulshr.pl/zarzadzanie/dojazd-do-pracy-pracownicy-traca-40-godzin-miesiecznie-w-korkach-rozwiazaniem-praca-zdalna,49155.html
 20. 20.
  Rojek-Kiełbasa A., Czy przez dłuższy dojazd do pracy jesteśmy mniej szczęśliwi? Brytyjczycy owszem są. http://natemat.pl/91921,czy-przez-dluzszy-dojazd-do-pracy-jestesmy-mniej-szczesliwi-brytyjczycy-owszem-sa
 21. 21.
  Badania pierwotne pt. “Preferencje i zachowania transportowe mieszkańców Gdyni”, Katedra Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego i Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Gdynia (2000)Google Scholar
 22. 22.
  Badania pierwotne pt. “Preferencje i zachowania transportowe mieszkańców Gdyni”, Katedra Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego i Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Gdynia (2008)Google Scholar
 23. 23.
  Badania pierwotne pt. “Preferencje i zachowania transportowe mieszkańców Gdyni”, Katedra Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego i Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni, Gdynia (2015)Google Scholar
 24. 24.
  Hebel, K.: Zachowania transportowe mieszkańców w kształtowaniu transportu miejskiego. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk (2013)Google Scholar
 25. 25.
  Hebel, K.: Zmiany preferencji i zachowań transportowych mieszkańców Gdyni w latach 1996–2013. Transport Miejski i Regionalny, Nr 4, 10–15 (2014)Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.University of GdanskSopotPoland

Personalised recommendations