Advertisement

From an Experiencer to a Saintly Man: Losing Biography, Gaining Hagiography in the Accounts of Marian Apparitions in Early Modern Poland

 • Tomasz WiśliczEmail author
Chapter
 • 19 Downloads
Part of the Palgrave Studies in the History of Experience book series (PSHE)

Abstract

Tomasz Wiślicz, for his part, focuses on the apparitions of Virgin Mary in the early modern Polish-Lithuanian Commonwealth in his article ‘From an Experiencer to a Saintly Man: Losing Biography, Gaining Hagiography in the Accounts of Marian Apparitions in Early Modern Poland’. By using devotional prints and manuscripts related to Marian shrines, Wiślicz examines the transformation and use of the life stories of visionaries who gave rise to the shrines. He finds that popularity among pilgrims to the shrines made the life stories become more detailed and hagiographic serving the needs of pastoral care, especially of people of the lower strata.

Bibliography

Archival Sources

 1. Archdiocesan Archives in Przemyśl (Archiwum Archidiecezjalne w Przemyślu, AAP) Google Scholar
 2. MS 180: ‘Visitatio et status ecclesiarum in decanatu Leżajscensi […] A. D. 1754.’Google Scholar
 3. Archive of the Metropolitan Curia in Krakow (Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, AKMK) Google Scholar
 4. MS AVCap. 25: ‘Visitatio decanatuum Sandecensis et Novifori externa per R.D. Joannem Januszowski, archidiaconum Sandecensem facta […] A. D. 1608.’Google Scholar
 5. Library of the National Ossoliński Institute in Wrocław (Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, BO) Google Scholar
 6. MS 1444: ‘Confessio variarum facultatum visitatoribus dioecesis delegatis: Michael [Poniatowski] […] dat. Varsavie 30 aprilis 1783.’Google Scholar
 7. MS 5799: ‘Krótkie objawienie cudów obrazu Najśw. Panny Gidelskiej przez jednego księdza zakonu kaznodziejskiego ś. Dominika 1636.’Google Scholar

Printed Sources

 1. Constitutiones synodi dioecesanae Cracovien[sis], die XX. nona mensis Martii celebratae, anno Domini M.D. nonagesimo tertio. 1593. Cracoviae: In Archityp. Regia & Ecclesiastica Lazari.Google Scholar
 2. Klonowic, Stanisław. 1600. Worek Judaszow: to jest złe nábyćie máiętnośći, Kraków: s.n.Google Scholar
 3. Majewski, Jacek. 1753. Pustynia w Ray Zamieniona. Lublin: Druk. Soc. Jesu.Google Scholar

Literature

 1. Albert-Llorca, Marlène. 2001. ‘Les apparitions et leur histoire.’ Archives de sciences sociales des religions 116: 53–66.  https://doi.org/10.4000/assr.539.
 2. Ataman, Julian. 1936. W.H. Sierakowski i jego rządy w diecezji przemyskiej. Warszawa: Dom Książki Polskiej.Google Scholar
 3. Barnay, Sylvie. 2002. ‘“La bergère, l’apparition, l’annonce et le signe”: genèses des sanctuaires et apparitions de la Vierge.’ Réflexions de formes et de fonds, Annali di studi religiosi 3: 141–54.Google Scholar
 4. Bogdalski, Czesław. 1929. Pamiętnik kościoła i klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku, Kraków: Nakł. Zakonu OO. Bernardynów.Google Scholar
 5. Bromley, David G. and Rachel S. Bobbitt. 2011. ‘The Organizational Development of Marian Apparitional Movements.’ Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions 14 (3): 5–41.  https://doi.org/10.1525/nr.2011.14.3.5.CrossRefGoogle Scholar
 6. Carroll, Michael P. 1985. ‘The Virgin Mary at La Salette and Lourdes: Whom Did the Children See?’ Journal for the Scientific Study of Religion 24 (1): 56–74.  https://doi.org/10.2307/1386275.CrossRefGoogle Scholar
 7. Chiron, Yves. 1995. Enquête sur les apparitions de la Vierge. Paris: Perrin.Google Scholar
 8. Christian, William A., Jr. 1973. ‘Holy People in Peasant Europe.’ Comparative Studies in Society and History 15 (1): 106–14.  https://doi.org/10.2307/1386275.CrossRefGoogle Scholar
 9. Christian, William A., Jr. 1996. Visionaries: The Spanish Republic and the Reign of Christ. Berkeley, Los Angeles, and London: University of California Press.Google Scholar
 10. Claverie, Elisabeth. 2003. Les guerres de la Vierge. Une anthropologie des apparitions. Paris: Gallimard.Google Scholar
 11. Claverie, Elisabeth. 2009. ‘Peace, War, Accusations, Criticism, and the Virgin, Medjugorje and the Anthropology of Marian Apparitions.’ In: The Vision Thing, Studying Divine Intervention, ed. William A.Christian Jr. and Gábor Klaniczay. Budapest: Collegium Budapest, 219–38.Google Scholar
 12. Dierkens, Jean. 1991. ‘Apparitions et théories psychologiques contemporaines.’ In: Apparitions et miracles, ed. Alain Dierkens. Bruxelles: Éditions de l’Université de Bruxelles, 7–46.Google Scholar
 13. Drażyk, Maria. 2002. ‘The Marian Sanctuary in Gietrzwałd in the 125th Anniversary of the Holy Virgin’s Apparitions.’ Peregrinus Cracoviensis 13: 87–103.Google Scholar
 14. Góralski, Wociech. 1986. ‘Andrzej Stanisław Załuski biskup płocki (1723–1736) wobec zjawiska zabobonów i czarów.’ Notatki Płockie 3: 8–10.Google Scholar
 15. Hvidt, Niels Christian. 2007. Christian Prophecy: The Post-biblical Tradition. Oxford: Oxford University Press.CrossRefGoogle Scholar
 16. Jansen, Willy and Catrien Notermans. 2010. ‘From Vision to Cult Site: A Comparative Perspective.’ Archives de sciences sociales des religions 151: 71–90.  https://doi.org/10.4000/assr.22334.
 17. Joyeux, Henri and René Laurentin. 1985. Etudes médicales et scientifiques sur les apparitions de Medjugorje. Paris: O.E.I.L.Google Scholar
 18. Kaufman, Suzanne K. 2005. Consuming Visions: Mass Culture and the Lourdes Shrine. Ithaca and London: Cornell University Press.Google Scholar
 19. Kracik, Jan. 1975. ‘Praktyki religijno-magiczne na Górze Witosławskiej w czasie epidemii 1708 roku.’ Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 22 (4): 149–58.Google Scholar
 20. Maunder, Chris. 2016. Our Lady of the Nations: Apparitions of Mary in 20th-Century Catholic Europe. New York: Oxford University Press.Google Scholar
 21. Obruśnik, Andrzej Efrem. 2005. ‘Obraz Matki Bożej Leżajskiej.’ Peregrinus Cracoviensis 16: 167–82.Google Scholar
 22. Obruśnik, Andrzej Efrem. 2014. Początki Leżajskiego Sanktuarium według najstarszych tekstów, ikonografii i tradycji. Kalwaria Zebrzydowska: Calvarianum.Google Scholar
 23. Rusecki, Marian. 1996. Cud w chrześcijaństwie. Lublin: TN KUL.Google Scholar
 24. Sjöström, Niklas. 2010. ‘The Awaited Miracle: Reflections of Marian Apparitions in Garabandal, Spain.’ Scripta Instituti Donneriani Aboensis 22: 353–67.  https://doi.org/10.30674/scripta.67374.CrossRefGoogle Scholar
 25. Śnieżyńska-Stolot, Ewa. 1988. ‘Erazm Prezbiter, malarz leżajski.’ Rocznik Historii Sztuki 17: 169–77.  https://doi.org/10.11588/diglit.14540.20.CrossRefGoogle Scholar
 26. Szykuła-Żygawska, Agnieszka. 2015. Matka Boska Krasnobrodzka. Szafarka Łask, Pocieszycielka Zamojszczyzny… Przedstawienia Matki Boskiej adorującej Dzieciątko, powstałe z inspiracji wydarzeniem w borze pod Krasnobrodem 1640 roku. Krasnobród-Lublin: Werset.Google Scholar
 27. Taves, Ann. 2009. Religious Experience Reconsidered: A Building-Block Approach to the Study of Religion and Other Special Things. Princeton and Oxford: Princeton University Press.CrossRefGoogle Scholar
 28. Turner, Edith. 2009. ‘Legitimization or Suppression? The Effect of Mary’s Appearances at Knock, Ireland.’ In Moved by Mary: The Power of Pilgrimage in the Modern World, ed. Anna-Karina Hermkens, Willy Jansen, and Catrien Notermans. Farnham and Burlington: Ashgate, 201–14.Google Scholar
 29. Wójcik, Anna Teresa. 1990. Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Janowie Lubelskim. Lublin: Lubelskie Wydawnictwo Diecezjalne.Google Scholar
 30. Zimdars-Swartz, Sandra L. 1991. Encountering Mary. From La Salette to Medjugorje. Princeton: Princeton University Press.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Tadeusz Manteuffel Institute of HistoryPolish Academy of SciencesWarsawPoland

Personalised recommendations