Advertisement

Long-Term Forensic Psychiatric Care: The Dutch Perspective

 • Marjam Veerle Smeekens
 • Peter Braun
Chapter

Abstract

The Netherlands is one of the few European countries where a formal distinction is made between compulsory clinical forensic psychiatric treatment and long-stay forensic psychiatric care as a specialization within that treatment. This chapter deals with this specific form of long-term forensic psychiatric care, its position in the Dutch forensic psychiatric field, its development and a description of the patient group and the way treatment and care for these patients are realized. Finally, some results from research in this population are mentioned.

References

 1. 1.
  Braun PC. De Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg: heeft de forensische ‘longstay’ toekomst? Orde van de Dag. 2016;74:72–81.Google Scholar
 2. 2.
  Van Gemmert N, Van Schijndel C. Forensische Zorg in getal. 2010–2014. DJI. Ministerie van Justitie; 2015.Google Scholar
 3. 3.
  Schnabel P. Meer geluk dan wijsheid. De zoektocht naar een betere geestelijke volksgezondheid. Tijdschrift gezondheidsbevordering. 1996;17(1):5–14.Google Scholar
 4. 4.
  Hoogduin CAL, Appelo MT, Fokkink J. Het contact. In: van der Gaag M, Appelo MT, Hoogduin CAL (red). De psychologische behandeling van psychosen: richtlijnen, valkuilen en omwegen. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum; 2003. p. 10–23.Google Scholar
 5. 5.
  Van der Stel J. Innovatie rond herstel. Verslaving. 2013;9(4):5–18.CrossRefGoogle Scholar
 6. 6.
  Van der Stel JC. Ontwikkeling en innovatie van de psychische gezondheidszorg en de psychiatrie. In: Psychische gezondheidszorg op maat. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2015. p. 29–79.Google Scholar
 7. 7.
  Andrews DA, Bonta J, Wormith JS. The risk-need-responsivity (RNR) model does adding the good lives model contribute to effective crime prevention? Crim Justice Behav. 2011;38(7):735–55.CrossRefGoogle Scholar
 8. 8.
  Barnao M, Ward T, Robertson P. The good lives model: a new paradigm for forensic mental health. Psychiatry Psychol Law. 2015;23(2):288–301.CrossRefGoogle Scholar
 9. 9.
  Van Gemmert N. Forensische Zorg in getal. 2012–2016. DJI. Ministerie van Justitie; 2017.Google Scholar
 10. 10.
  Doddema E. Levenslang verpleegd? Ervaringen met de eerste longstay-afdeling in Nederland. Dth. 2003;23(1):51–7.CrossRefGoogle Scholar
 11. 11.
  Goethals K. Is het gras altijd groener aan de overkant? Lessen uit de Nederlandse tbs-maatregel met dwangverpleging. Hoofdstuk in handboek forensische gedragswetenschappen, redactie Wittouck, Audenaert en Vander Laenen; 2015.Google Scholar
 12. 12.
  Wartna BSJ, Blom M, Tollenaar N, Alma SM, Essers AAM, Alberda DL, Bregman IM. Recidivebericht 1997–2006: Ontwikkelingen in de strafrechtelijke recidive van Nederlandse justitiabelen. Den Haag: WODC; 2009. Factsheet 2009-5.Google Scholar
 13. 13.
  Haan E. De Herstelspecial, GGZ Nederland i.s.m. de SBWU; 2013.Google Scholar
 14. 14.
  Becker HM. De verborgen hand van culturele sturing (geluk bevorderende zorg in een vergrijzende wereld), Proefschrift. Rotterdam: Stichting Humanitas; 2003.Google Scholar
 15. 15.
  Eckert M, Schel SHH, Kennedy HG, Bulten BHE. Patient characteristics related to length of stay in Dutch forensic psychiatric care. J Forensic Psychiatry Psychol. 2017;28(6):863–80.CrossRefGoogle Scholar
 16. 16.
  Nijman H, Lammers S, Vrinten M, Bulten E. (Te) lang in tbs? Een onderzoek naar patiënten die meer dan 15 jaar in tbs-behandeling zijn. Tijdschrift voor de psychiatrie. 2016;59(1):9–19.Google Scholar
 17. 17.
  Bowlby J. A secure base: clinical applications of attachment theory, vol. 393. Hoboken: Taylor & Francis; 2005.Google Scholar
 18. 18.
  Vorstenbosch ECW, Bouman YHA, Braun PC, Bulten BH. Kwaliteit van leven binnen de langdurige forensische psychiatrie, vol. 65. Maandblad Geestelijke volksgezondheid; 2010, p. 869–83.Google Scholar
 19. 19.
  Goffman E. Asylums: essays on the social situation of mental patients and other inmates. New York: Doubleday; 1961.Google Scholar
 20. 20.
  Braun PC. Perspectiefverlies bij levenslange gevangenisstraf en longstay-tbs-kader. Justitiële Verkenningen. 2013;39(2):109.Google Scholar
 21. 21.
  Fazel S, Seewald K. Severe mental illness in 33,588 prisoners worldwide: systematic review and meta-regression analysis. Br J Psychiatry. 2012;200(5):364–73.CrossRefGoogle Scholar
 22. 22.
  Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. Advies Risico’s en knelpunten in de longstay. 2015.Google Scholar
 23. 23.
  Molewijk AC, Muijen H, Abma T, Widdershoven G. Moreel beraad in de kliniek. Van waaruit, waarom en waartoe. Tijdschrift voor Gezondheidszorg en Ethiek. 2008;18:35–40.Google Scholar
 24. 24.
  Molewijk B. Widdershoven G. Moreel beraad: Methodisch omgaan met dagelijkse morele vragen. In: de Beaufort I et al. (red.). De kwestie. Praktijkboek ethiek voor de gezondheidszorg. Den Haag: Lemma; 2008, p. 81–91.Google Scholar
 25. 25.
  Vorstenbosch EC, Bouman YH, Braun PC, Bulten EB. Psychometric properties of the forensic inpatient quality of life questionnaire: quality of life assessment for long-term forensic psychiatric care. Health Psychol Behav Med. 2014;2(1):335–48.CrossRefGoogle Scholar
 26. 26.
  Schel SHH, Bouman YHA, Bulten BH. Quality of life in long-term forensic psychiatric care: comparison of self-report and proxy assessments. Arch Psychiatr Nurs. 2015;29(3):162–7.CrossRefGoogle Scholar
 27. 27.
  Schel SHH, Bouman YHA, Vorstenbosch ECW, Bulten E. Forensic inpatient quality of life questionnaire – short version. Nijmegen: Pompestichting; 2015.Google Scholar
 28. 28.
  Schel S, Bouman Y, Vorstenbosch E, Bulten B. Development of the forensic inpatient quality of life questionnaire: short version (FQL-SV). Qual Life Res. 2016;26(5):1–9.Google Scholar
 29. 29.
  Pisart J. Exploratief onderzoek zorgzwaarte en risicomanagement in de LFPZ, Unpublished Manuscript. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen; 2013.Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2019

Authors and Affiliations

 • Marjam Veerle Smeekens
  • 1
 • Peter Braun
  • 1
 1. 1.PompestichtingNijmegenThe Netherlands

Personalised recommendations