Advertisement

System for Adhesion Control of Car Steering Column Couplers

 • Józef Grzybowski
 • Dawid Janeczko
Conference paper
Part of the Lecture Notes in Electrical Engineering book series (LNEE, volume 548)

Abstract

This paper presents designed and implemented system to measurement of parameters of car steering column couplers. Described system is operating as a quality control machine and it is a part of production line in severe environmental conditions. This paper consist of diagnostic and metrological requirements, design solutions, registered measurement parameters and system software.

Keywords

Distortion measurement Welding seam detection Industrial measurement system software 

References

 1. 1.
  Baranowski, J.: Odtwarzanie stanu systemów dynamicznych z dyskretnych danych pomiarowych. In: Kacprzyk, J. (eds): Innowacyjne rozwiązania w obszarze automatyki, robotyki i pomiarów, praca zbiorowa red. nauk. Janusz. Warszawa (2011)Google Scholar
 2. 2.
  Babiasz, E.: Przewodnik zapewnienia bezpieczeństwa w konstrukcjach pokładowych urządzeń elektronicznych - dokument RTCA DO-254/ED-80EUROCAE. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Mechanika nr 83. Rzeszów (2011)Google Scholar
 3. 3.
  Homik, W., Grzybowski, J.: System pomiaru parametrów kinematycznych wiskotycznego tłumika drgań skrętnych. Metody obliczeniowe i badawcze w rozwoju pojazdów samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych. In: Materiały XVII Konferencji SAKON 06. Rzeszów (2006)Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Rzeszów University of TechnologyRzeszówPoland
 2. 2.PILCRzeszówPoland

Personalised recommendations