Advertisement

Is Finland Connected for e-Health and e-Welfare?

 • Minna ZechnerEmail author
Chapter
Part of the International Perspectives on Aging book series (Int. Perspect. Aging, volume 20)

Abstract

This chapter focuses on e-Welfare and e-Health by illuminating the general trends in e-Welfare and e-Health in Finland. The main aim is to describe the policy goals of e-Welfare and e-Health in Finland, to assess current experiences using e-Welfare and e-Health case studies, and to evaluate the possibilities and expectations placed on e-Welfare and e-Health services. Notably, the focus of the article is at a policy level, and on user-related approaches and experiences, rather than technical issues and solutions.

References

 1. Bertilsson, T. M., & Hjorth-Andersen, C. (2009). The Nordic welfare state. In G. T. Svendsen & G. L. H. Svendsen (Eds.), Handbook of social capital. The troika of sociology, political science and economics (pp. 212–277). Cheltenham: Edward Elgar.Google Scholar
 2. Cox, R. (2004). The path-dependency of an idea: Why Scandinavian welfare states remain distinct. Social Policy & Administration, 38(2), 204–219.CrossRefGoogle Scholar
 3. De Hert, M., Cohen, D., Bobes, J., Cetkovich-Bakmas, M., Leucht, S., Ndetei, D. M., et al. (2011). Physical illness in patients with severe mental disorders. II. Barriers to care, monitoring and treatment guidelines, plus recommendations at the system and individual level. World Psychiatry: Official Journal of the World Psychiatric Association (WPA), 10(2), 138–151.CrossRefGoogle Scholar
 4. Digitalisaatio terveyden ja hyvinvoinnin tukena. (2016). Sosiaali- ja terveysministeriön digitalisaatiolinjaukset 2025. Helsinki: Valtioneuvosto. Retrieved June 13, 2017, from http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75526/JUL2016-5-hallinnonalan-ditalisaation-linjaukset-2025.pdf.Google Scholar
 5. Ervasti, H., Friberg, T., Hjerm, M., Kangas, O., & Ringdal, K. (2008). The Nordic model. In H. Ervasti, T. Friberg, M. Hjerm, & K. Ringdal (Eds.), Nordic social attitudes in a European perspective (pp. 1–21). Cheltenham: Edward Elgar.CrossRefGoogle Scholar
 6. European Commission (2018) The Digital Economy and Society Index (DESI) 2018. Fact sheet. Retrieved January 31, 2019, from https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi.
 7. Gilbert, N. (2002). Transformation of the welfare state. The silent surrender of public responsibility. Oxford: Oxford University Press.CrossRefGoogle Scholar
 8. Hämäläinen, P., & Reponen, J. (2015). Finnish social and health care system and ICT-policies. In H. Hyppönen, P. Hämäläinen, & J. Reponen (Eds.), E-health and e-welfare of Finland. Check point 2015 (pp. 21–46). Helsinki: THL. Retrieved June 13, 2017, from https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129709/URN_ISBN_978-952-302-563-9.pdf?sequence=1.Google Scholar
 9. Health, Social Services and Regional Government Reform. (2017). An internet site where the Finnish public sector reform is explained. Retrieved June 13, 2017, from http://alueuudistus.fi/en/frontpage.
 10. Heinonen, H. (2017). Kelan toimihenkilöiden näkemyksiä toimeentulotukityöstä. A Youtube recording from a Kela seminar titled Uusi toimeentulotukijärjestelmä ei ole vielä valmis–tutkimus kehittämisen tukena, 26 April 2017. Helsinki: Kela. Retrieved June 19, 2017, from https://www.youtube.com/watch?v=08pYk7_Rk4E.
 11. Hoppania, H.-K., Karsio, O., Näre, L., Olakivi, A., Sointu, L., Vaittinen, T., et al. (2016). Hoivan arvoiset. Vaiva yhteiskunnan ytimessä. Tampere: Vastapaino.Google Scholar
 12. Huovila, M., Aaltonen, A., Porrasmaa, J., Laaksonen, M., & Korhonen, M. (2015). Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuuri. Periaatteet ja yhteiset linjaukset. Helsinki: THL. Retrieved June 16, 2017, from https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/126970/URN_ISBN_978-952-302-531-8.pdf?sequence=1.Google Scholar
 13. Hyppönen, H., Hämäläinen, P., & Reponen, J. (Eds.). (2015). E-health and e-welfare of Finland. Check point 2015. Helsinki: THL. Retrieved June 13, 2017, from https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129709/URN_ISBN_978-952-302-563-9.pdf?sequence=1.Google Scholar
 14. Hyppönen, H., Koch, S., Faxvaag, A., Gilstad, H., Nohr, C., Audur Hardardottir, G., Andreassen, H., Bertelsen, P., Kangas, M., Reponen, J., Villumsen, S., & Vimarlund, V. (2017). Nordic eHealth benchmarking. From piloting towards established practice. TemaNord 2017:528. Nordic council of Ministers. Retrieved June 13, 2017, from http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1093162/FULLTEXT01.pdf.
 15. Hyppönen, H., Lääveri, T., Kaipio, J., Vainiomäki, S., Vänskä, J., Reponen, J., et al. (2015). Physicians’ use and usability of health information systems. In H. Hyppönen, P. Hämäläinen, & J. Reponen (Eds.), E-health and e-welfare of Finland. Check point 2015. Helsinki: THL. Retrieved June 13, 2017, from https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129709/URN_ISBN_978-952-302-563-9.pdf?sequence=1.Google Scholar
 16. Ihalainen, P., Hieta, A., & von Hertzen, K. (2014). Laillisuustarkastuskertomus. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin. Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 12/2014. Helsinki: Valtiovarainministeriö.Google Scholar
 17. Kaipio, J., Lääveri, T., Hyppönen, H., Kushniruk, A., Vainiomäki, S., Reponen, J., et al. (2017). Usability problems do not heal by themselves: National survey on physicians’ experiences with EHRs in Finland. Medical Informatics, 97, 266–281.  https://doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2016.10.010CrossRefGoogle Scholar
 18. Kela. (2017). Kela internet pages on Social assistance. Retrieved June 15, 2017, from http://www.kela.fi/web/en/social-assistance.
 19. Kelan henkilöstö huolissaan perustoimeentulotuen toimeenpanosta. (2017). A statement given by the Kela professional branch of PARDIA, The federation of salaried employees 23.2.2017. Retrieved June 19, 2017, from https://www.pardia.fi/kelantoimihenkilot/?x1796127=11825262.
 20. Laaksonen, M., & Ailio, E. (2011). Terminologisen sanastotyön ja luokitustyön yhdistäminen. In K. Häyrinen (Ed.), Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojenkäsittelyn tutkimuspäivät (Tutkimuspaperit 2011). Helsinki: THL. Retrieved June 16, 2017, from https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80252/b0105265-570a-4f89-8c98-f7b3da930d51.pdf?sequence=1.Google Scholar
 21. Lumme, S., Pirkola, S., Manderbacka, K., & Keskimäki, I. (2016). Excess mortality in patients with severe mental disorders in 1996-2010 in Finland. PLOS One, 11(3), e0152223.  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0152223CrossRefGoogle Scholar
 22. Lumme, S., Sund, R., Leyland, A. H., & Keskimäki, I. (2012). Socioeconomic equity in amenable mortality in Finland 1992-2008. Social Science & Medicine, 75(5), 905–913.  https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2012.04.007CrossRefGoogle Scholar
 23. Malin, M., & Gissler, M. (2006). Maahanmuuttajien terveys- ja sosiaalipalveluiden saatavuus, laatu ja käyttöoikeudenmukaisuuden näkökulmasta. In J. Teperi, L. Vuorenkoski, K. Manderbacka, E. Ollila, & I. Keskimäki (Eds.), Riittävät palvelut jokaiselle. Näkökulmia yhdenvertaisuuteen sosiaali- ja terveydenhuollossa (pp. 115–133). Helsinki: Stakes. Retrieved June 25, 2017, from https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/76061/M233%20-%20VERKKO.pdf?sequence=1#page=110.Google Scholar
 24. Matveinen, P., & Knape, N. (2016). Terveydenhuollon menot ja rahoitus 2014. Helsinki: THL. Retrieved June 15, 2017, from https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/130783/Tr13_16_FI_SV_EN.pdf?sequence=4.Google Scholar
 25. Meagher, G., & Szebehely, M. (Eds.). (2013). Marketisation in Nordic eldercare: a research report on legislation, oversight, extent and consequences. Stockholm: Stockholm University Press.Google Scholar
 26. Ministry of Finance. (2017). Onward from the Finnish Open Data Programme. Helsinki: Ministry of Finance. Retrieved June 25, 2017, from http://vm.fi/en/open-data-programme.Google Scholar
 27. Muhonen, T. (2017). Näin Kela-kriisi alkoi: Kunnat tarjosivat työntekijöitään – “Kela ei halunnut heitä”. Newspaper article in Talouselämä 17 March 2017. Retrieved June 19, 2017, from http://www.is.fi/taloussanomat/art-2000005132006.html.
 28. Näätänen, A.-M., Londén, P., & Peltosalmi, J. (2017). Sosiaalibarometri 2017. Helsinki: SOSTE. Retrieved June 15, 2017, from https://www.soste.fi/media/soste_sosiaalibarometri_2017.pdf.Google Scholar
 29. Perustoimeentulotuen siirto Kelaan. (2017). Kelan sisäinen arviointi 2017. Helsinki: Kela. Retrieved June 19, 2017, from http://www.kela.fi/documents/10180/3571044/toturaportti0806.pdf/06f4fd6b-50de-4302-b6ea-ac5c2adb0ae9.Google Scholar
 30. Räsänen, P., & Koiranen, I. (2016). Changing patterns of ICT use in Finland – The senior citizens’ perpective. In J. Zhou & G. Salvendy (Eds.), Human aspects of IT for the aged population. Design for aging. Second International Conference, ITAP 2016, Toronto, ON, Canada, July 17–22, 2016, Proceedings, Part I, 226−237.Google Scholar
 31. Saari, J. (2001). Reformismi. Sosiaalipolitiikan perusteet 2000luvun alussa. Helsinki: Gaudeamus.Google Scholar
 32. Saari, J. (2017). Oleskeluyhteiskunta. In J. Saari (Ed.), Sosiaaliturvariippuvuus. Sosiaalipummit oleskeluyhteiskunnassa? (pp. 13–35). Tampere: Tampere University Press. Retrieved June 15, 2017, from http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/100775/Saari_Sosiaaliturvariippuvuus.pdf?sequence=1.Google Scholar
 33. Sachdeva, N., Tuikka, A-M., & Suomi, R. (2013). Digital disability in information society: The case of impairments. In T. Ward Bynum, W. Fleishman, A. Gerdes, G. Møldrup Nielsen, & S. Rogerson (Eds.), Proceedings of the Thirteenth International conference. The possibilities of ethical ICT. ETHICOMP 2013. University of Southern Denmark, Kolding Campus, Denmark, June 12–14, 2013. Retrieved June 24, 2017, from https://www.researchgate.net/profile/Simon_Rogerson/publication/260298598_ETHICOMP_2013_Conference_Proceedings_The_possibilities_of_ethical_ICT/links/56b71c3d08aebbde1a7b163b.pdf#page=414.
 34. Social Assistance. (2017). Ministry of Social Affairs and Health internet page explaining the Finnish social welfare. Retrieved June 19, 2017, from http://stm.fi/en/income-security/social-assistance.
 35. Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto. (2017). Palveluihin, palveluprosesseihin ja asiakastietoihin liittyviä käsitteitä. Versio 3.0. Helsinki: THL. Retrieved June 13, 2017, from https://www.thl.fi/documents/920442/2920708/sosiaalialan_tiedonhallinnan_sanasto_versio_3_0.pdf/06ef0be0-2503-48ee-972a-1ca7dd7becfe.Google Scholar
 36. Sosiaaliturvan menot ja rahoitus 2015. (2017). Helsinki: THL. Retrieved June 15, 2017, from https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/132142/Tr_07_17_kokonaisraportti.pdf?sequence=4.
 37. Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena - Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020. (2015). Helsinki: Ministry of Social Affairs and Health. Retrieved June 13, 2017, from http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/70321.
 38. Van Aerschot, L., & Zechner, M. (2014). Is there a Nordic model of elder care? - Similarities and differences between Denmark, Finland, Norway and Sweden. In M. Pietrzykowski & T. Toikko (Eds.), Sustainable welfare in a regional context (pp. 116–138). Seinäjoki: Seinäjoki University of Applied Sciences. Retrieved June 13, 2017, from https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/85076/B83_Sustainable%20welfare%20in%20a%20regional%20context.pdf?sequence=1.Google Scholar
 39. Vänskä, J., Vainiomäki, S., Kaipio, J., Hyppönen, H., Reponen, J., & Lääveri, T. (2014). Potilastietojärjestelmät lääkärin työvälineenä 2014: käyttäjäkokemuksissa ei merkittäviä muutoksia. Suomen Lääkärilehti, 49(69), 3351–3358.Google Scholar
 40. Viitala, S. (2017). Uutissuomalainen: Kela on saamassa toimeentulotuen jonot kuriin. Newspaper article in Turun Sanomat 18 April 2017. Retrieved June 19, 2017, from http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/3478453/Uutissuomalainen+Kela+on+saamassa+toimeentulotuen+jonot+kuriin.
 41. Wilska, T-A., & Kuoppamäki, S-A. (2017). Yhteenveto ja johtopäätökset. In T-A Wilska & S-A. Kuoppamäki (Eds.), Varttuneet kuluttajat, digitalisoituva arki ja kulutusympäristöjen muutos. Digi 50+ -hankkeen loppuraportti. 209/2017. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu. Retrieved June 24, 2017, from https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/54393/978-951-39-7101-4.pdf?sequence=1.
 42. Winblad, I., Hämäläinen, P., & Reponen, J. (2011). What is found positive in healthcare information and communication technology implementation?—The results of a nationwide survey in Finland. Telemedicine and e-Health, 17(2), 118–123.  https://doi.org/10.1089/tmj.2010.0138CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.University of LaplandRovaniemiFinland

Personalised recommendations