Advertisement

Multi-cultural Education and Its Pitfalls: The Case of Popular Non-governmental Education Programmes in Poland

 • Filip SchmidtEmail author
Chapter
Part of the Yearbook of the European Network of Observatories in the Field of Arts and Cultural Education (ENO) book series (ENOS)

Abstract

Considering the diverse history of both regions, associations with the concept of multiculturalism and cultural diversity in Poland are different from those in postcolonial Western Europe. Even so many Polish handbooks and educational scenarios resemble their Western counterparts and/or treat multi- and interculturalism as a universal and global phenomenon. The first part of the article indicates the differences between Polish and Western associations and presents the most important contexts in which multiculturalism appears in Poland. The second (main) part of the article is based on the analysis of three handbooks of multi-cultural education which treat multiculturalism as a universal phenomenon, addressed to Polish practitioners, mainly teachers.

Firstly, three kinds of justifications of multi-cultural education are identified: pragmatic, ethical and utilitarian. Secondly, two ways of expressing the idea of multiculturalism for educational activities, present in different proportions in each of these parts, are identified. The first one suggests the cultures are separate, distinct beings, which can be described and are usually linked to a nation. They should be learnt and given respect and tolerance, often contrary to the negative emotions associated with contact with otherness. The second one is aimed at deconstructing ethnic differences and treating them as one of many dimensions of similarities and differences between people and at demonstrating the fortuitousness and contextuality of such differences. Thirdly, several problems faced by multi-cultural education and present in analysed papers are indicated, for example, (1) the difficulty separating different, often incompatible ways of understanding multiculturalism and the tensions between them; (2) the risk of replacing negative stereotypes with opposite generalisations; (3) denial of the existence of social inequalities instead of deconstructing their cultural background; and (4) the risk of strengthening intercultural barriers by essentialising, exoticising and foreignising cultural differences.

Keywords

Multiculturalism Cultural diversity Education Teacher Tolerance Identity Social exclusion Poland 

References

 1. Allemann-Ghionda, Cristina. 2008. Sociocultural and linguistic diversity, educational theory and the consequences for teacher education: A comparative perspective. In Global constructions of multicultural education. Theories and realities, ed. Carl A. Grant and Joy L. Lei. Mahwah/London: Lawrence Erlbaum.Google Scholar
 2. Appadurai, Arjun. 2005. Modernity at large: Cultural dimensions of globalization. Minneapolis: University of Minnesota Press.Google Scholar
 3. Barker, Chris. 2005. Cultural studies: Theory and practice. London: SAGE.Google Scholar
 4. Bartkowski, Jerzy. 2008. Regionalne zróżnicowanie niektórych wymiarów kapitału społecznego w Polsce. Przegląd Socjologiczny 57 (1): 63–80.Google Scholar
 5. Białek Kinga, Michalina Jarmuż, and Aleksandra Ośko. 2015. Międzykulturowość w szkole. Poradnik dla nauczycieli i specjalistów, Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji. Available at: https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=6196. Accessed 25 Aug 2017.
 6. Brzezińska-Hubert, Marta, and Anna Olszówka et al. 2008. Edukacja międzykulturowa. Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu (Część 2), Warszawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Available at: http://czytelnia.frse.org.pl/edukacja-miedzykulturowa/.Accessed 15 Oct 2017.
 7. Buchowski, Michał. 2004. Zrozumieć innego: antropologia racjonalności. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.Google Scholar
 8. Bulandra, Adam, and Jakub Kościółek. 2017. Lekcje tolerancji. Pakiet edukacyjny dla nauczycielek i nauczycieli, Kraków: Stowarzyszenie Interkulturalni. Available at: http://interkulturalni.pl/plik.php?id=160. Accessed 15 Oct 2017.
 9. Burszta, Wojciech. 1996. Blaski i cienie multikulturalizmu. Warszawa: Zakład Badań Narodowościowych PAN.Google Scholar
 10. ———. 2010. Wielokulturowość, obcość i multikulturalizm. In Kompetencja interkulturowa w teorii i praktyce edukacyjnej, ed. Maciej Mackiewicz. Poznań: Wydawnictwo WSB.Google Scholar
 11. Coser, Lewis. 1956. The functions of social conflict. New York: Routledge.Google Scholar
 12. Garapich, Michał P. 2016. Wielokulturowość i jej wrogowie,„Liberte!”, 14/03/2016. Available at: http://liberte.pl/wielokulturowosc-i-jej-wrogowie/. Accessed 25 Aug 2017.
 13. Grzybowski, Przemysław Paweł. 2011. Edukacja międzykulturowa – konteksty. Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”.Google Scholar
 14. Harris, T. Casey, Steffensmeier Darrell, Jeffrey T. Ulmer, and Noah Painter-Davis. 2009. Are Blacks and hispanics disproportionately incarcerated relative to their arrests? Racial and ethnic disproportionality between arrest and incarceration. Race and Social Problems 1 (4): 187–199.CrossRefGoogle Scholar
 15. Jade, Fettig, et al. 2014. Global epidemiology of HIV. Infectious Disease Clinics of North America 28 (3): 323–337.CrossRefGoogle Scholar
 16. Kempny, Marian, Kapciak Alina, and Łodziński Sławomir. 1997. U progu wielokulturowości. Warszawa: Oficyna Naukowa.Google Scholar
 17. Krzyżanowska, Natalia. 2015. Elityzacja i stygmatyzacja w polskim ruchu kobiet po 1989 r. In Odkrywając współczesną młodzież: studia interdyscyplinarne, ed. Monika I. Dąbkowska, 103–133. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszalek.Google Scholar
 18. Magdalena, Ż., and S. Krystyna. 2017. Mixed relationships and marriages in the context of migration and multiculturalism. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny 166(4): 5–12.Google Scholar
 19. Młynarczuk-Sokołowska, Anna, Katarzyna Potoniec, and Katarzyna Szostak-Król, eds. 2011. Przygody innego. Bajki w edukacji międzykulturowej. Białystok: Fundacja Edukacji i Twórczości/Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku. Available at: http://www.platformakultury.pl/files/2012-08-01/Przygody_Innego_Bajki_w_edukacji_miedzykulturowej.pdf. Accessed 15 Oct 2017.Google Scholar
 20. Mucha, Janusz. 2015. O badaniach nad wielokulturowością w Europie Środkowo-Wschodniej. Na marginesie książki “Polityka wielokulturowości a migracje”. In Pogranicza. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Sadowskiego, ed. Małgorzata Bieńkowska and Waldemar Żelazny, 57–69. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.Google Scholar
 21. ———. 2016. Migracje, Polska i problemy z wielokulturowością. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny 4 (162): 9–21.Google Scholar
 22. Page, Scott E. 2007. The difference. How the power of diversity creates better groups, firms, schools and societies. Princeton: Princeton University Press.Google Scholar
 23. Pasieka, Agnieszka. 2012. Czy Łemkowie chodzą w dżinsach? Pogranicze. Studia społeczne XX: 35–52.CrossRefGoogle Scholar
 24. Peisert, Tomasz. 2017. Zróżnicowanie postaw wobec konsultacji społecznych w Polsce jako przejaw regionalnego zróżnicowania tradycji obywatelskich, LXVI/3:97–114.Google Scholar
 25. Rakowski, Tomasz. 2009. Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy: etnografia człowieka zdegradowanego. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.Google Scholar
 26. Roger, B., and J. Hall. 1998. The state of the Nation. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
 27. Schmidt, Jacek. 1997. Stereotyp i granica: pogranicze zaborów w mentalności współczesnych Wielkopolan. Międzychód: Eco.Google Scholar
 28. Simmel, Georg. 2008. Soziologie: Untersuchungenüber die Formen der Vergesellschaftung. Berlin: Duncker & Humblot. 1908.Google Scholar
 29. Skobrtal, Marcin. 2011. RzeczPiSpolitaPOlska. Geografia wyborcza Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości w latach 2005–2010, “Refleksje”, nr 3, wiosna-lato 2011, pp. 61–79.Google Scholar
 30. Zarycki, Tomasz. 2015. The electoral geography of Poland: Between stable spatial structures and their changing interpretations. Erdkunde 69 (2): 107–124.CrossRefGoogle Scholar
 31. Zarycki, Tomasz, and Andrzej Nowak. 2000. Hidden dimensions: The stability and structure of regional political cleavages in Poland. Communist and Post-Communist Studies 33 (3): 331–354.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Faculty of Social Sciences, Institute of SociologyAdam Mickiewicz UniversityPoznańPoland

Personalised recommendations