Advertisement

Startups as a Challenge for Management and Education

 • Agnieszka Skala
Chapter

Abstract

This chapter presents a new philosophy of startup management—Lean Startup—in the context of management culture. Particular attention is placed on the development of management in Poland, including historical and social factors. The technocratic spirit of large manufacturing industry and the tradition of family businesses and small-scale artisan production clash with the startup culture which is open, egalitarian, and dynamic, but also nomadic and volatile. These attributes of startup culture are a source of its strength and potential, but they can be a barrier to its rapid adaptation in Poland and other countries with similar experiences. The second part of the chapter is devoted to education for startups in the context of education in the field of management and entrepreneurship. The chapter also presents examples of the author’s own courses programmes educating for startup entrepreneurship based on her knowledge and experience conducting classes and training for students and entrepreneurs.

Keywords

Change Startup management Lean Startup Education for startups 

References

 1. Ács, Z. J., & Audretsch, D. B. (2010). Knowledge spillover entrepreneurship. In Handbook of entrepreneurship research. New York: Springer.CrossRefGoogle Scholar
 2. Ács Z. J., Estrin, S., Mickiewicz, T., & Szerb, L. (2017). Institutions, entrepreneurship and growth: The role of national entrepreneurial ecosystems. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2912453. Accessed 31 Jan 2018.
 3. Adamczyk, M. (2016). Koncepcje zarządzania innowacjami na przykładzie krakowskich start-upów technologicznych. Przegląd Organizacji, 7, 41–45.Google Scholar
 4. Andersson, L. M., Giacalone, R. A., & Jurkiewicz, C. L. (2007). On the relationship of hope and gratitude to corporate social responsibility. Journal of Business Ethics, 70(4), 401–409.CrossRefGoogle Scholar
 5. Andries, P., Debackere, K., & Looy, B. (2013). Simultaneous experimentation as a learning strategy: Business model development under uncertainty. Strategic Entrepreneurship Journal, 7(4), 288–310.CrossRefGoogle Scholar
 6. Arbaugh, J. B., Fornaciari, C., & Hwang, A. (2014). Development patterns in business and management education research: Knowledge-based or knower-based? Academy of Management Proceedings, 2014(1), 1232.CrossRefGoogle Scholar
 7. Atwater, J. B., Kannan, V. R., & Stephens, A. A. (2008). Cultivating systemic thinking in the next generation of business leaders. Academy of Management Learning & Education, 7(1), 9–25.CrossRefGoogle Scholar
 8. Backhaus, K. B., Stone, B. A., & Heiner, K. (2002). Exploring the relationship between corporate social performance and employer attractiveness. Business & Society, 41(3), 292–318.CrossRefGoogle Scholar
 9. Batra, R., Ahuvia, A., & Bagozzi, R. P. (2012). Brand love. Journal of Marketing, 76(2), 1–16.CrossRefGoogle Scholar
 10. Bauman, Z., & Kunz, T. (2006). Płynna nowoczesność. Kraków: Wydawnictwo Literackie.Google Scholar
 11. Beauchamp, M., Kowalczyk, A., & Skala, A. (2017). Polish startups. Report 2017. Warsaw: Startup Poland.Google Scholar
 12. Becker, A., Knyphausen-Aufseß, D. Z., & Brem, A. (2015). Beyond traditional developmental models: A fresh perspective on entrepreneurial new venture creation. International Journal of Entrepreneurial Venturing, 7(2), 152–172.CrossRefGoogle Scholar
 13. Bell, M. P., Connerley, M. L., & Cocchiara, F. K. (2009). The case for mandatory diversity education. Academy of Management Learning & Education, 8(4), 597–609.Google Scholar
 14. Białek-Jaworska A., Gabryelczyk R., & Pugacewicz A. (2015). Czy komercjalizacja wyników badań nauko- wych wpływa na dojrzałość modelu biznesowego? Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 16(11), issue 2: Zarządzanie – nowe perspektywy: heurystyczne podejście do innowacyjności.Google Scholar
 15. Birch, D. L. (1979). The job generation process. Cambridge, MA: MIT Program on Neighborhood and Regional Change.Google Scholar
 16. Birch, D. L. (1987). Job creation in America: How our smallest companies put the most people to work. New York: The Free Press.Google Scholar
 17. Bis, J. (2013). Innowacyjny model biznesowy – sposób na zwiększenie przewagi konkurencyjnej. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 14(13), issue 2: Modele biznesowe, 53–63.Google Scholar
 18. Blank, S. (2003). The four steps to the epiphany: Successful strategies for products that win. Pescadero: K&S Ranch.Google Scholar
 19. Blank, S. (2013). Why the lean start-up changes everything. Harvard Business Review, 91(5), 63–72.Google Scholar
 20. Blank, S. (2016). Why visionary CEOs never have visionary successors. Harvard Business Review. http://hbr.org/2016/10/why-visionary-ceos-never-have-visionary-successors. Accessed 17 Jan 2017.
 21. Blank, S., & Dorf, B. (2012). Startup owner’s manual. Pescadero: K&S Ranch Inc.Google Scholar
 22. Błaszczak, A., & Ogonowska-Rejer, A. (2016). Przynajmniej dwóch na pięciu szefów czołowych przedsię- biorstw to absolwenci uczelni technicznych. Rzeczpospolita. online. http://www.rp.pl/Sciezki%2D%2Dkariery/312069882-Najwiekszymi- rmami-w-Polsce-najczesciej-zarzadzaja-inzynierowie.html. Accessed 6 Dec 2016.
 23. Block, Z., & Stumpf, S. A. (1992). Entrepreneurship education research: Experience and challenge. In D. L. Sexton & J. D. Kasarda (Eds.), The state of the art of entrepreneurship. Boston: PWS-Kent Publishing.Google Scholar
 24. Bratnicki, M., Dyduch, W., & Gabryś, B. J. (2002). Mity przedsiębiorczości w polskich organizacjach: diagnoza i mechanizmy ożywiania potencjału przedsiębiorczości. In P. Wachowiak, M. Dąbrowski, & B. Majewski (Eds.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, materiały konferencyjne. Warszawa.Google Scholar
 25. Byers, T. H., Dorf, R. C., & Nelson, A. J. (2011). Technology ventures: From idea to enterprise (Vol. 3). New York: McGraw-Hill.Google Scholar
 26. Castells, M., & Marody, M. (2013). Społeczeństwo sieci. Warszawa: WN PWN.Google Scholar
 27. Charney, A., & Libecap, G. D. (2000). The impact of entrepreneurship education: An evaluation of the Berger Entrepreneurship Program at the University of Arizona, 1985–1999. Final report. https://ebr.eller.arizona.edu/sites/ebr/les/docs/research-studies/impact-of-entrepreneurship-education-1985-1999.pdf. Accessed 9 May 2018.
 28. Chesbrough, H. (2006). Open innovation: The new imperative for creating and profiting from technology. Boston: Harvard Business Press.Google Scholar
 29. Chesbrough, H. (2010). Business model innovation: Opportunities and barriers. Long Range Planning, 43(2), 354–363.CrossRefGoogle Scholar
 30. Christensen, C., & Raynor, M. (2013). The innovator’s solution: Creating and sustaining successful growth. Boston: Harvard Business Review Press.Google Scholar
 31. Chrostowski, A., & Jemielniak, D. (2008). Action Research w teorii organizacji i zarządzania. Organizacja i Kierowanie, 1, 41–56.Google Scholar
 32. Cieślik, J. (2006). Przedsiębiorczość dla ambitnych: jak uruchomić własny biznes. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.Google Scholar
 33. Cieślik, J. (2008). Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości na poziomie akademickim. http://www.fun-dacja.edu.pl/przedsiebiorczosc/_referaty/sesja_IIa/5. pdf. Accessed 30 Jan 2018.
 34. Cieślik, J. (2014a). Przedsiębiorczość, polityka, rozwój. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno.Google Scholar
 35. Cieślik, J. (2014b). Iluzje innowacyjnej przedsiębiorczości. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 3, 4–16.Google Scholar
 36. Cieślik, J. (2015). Miejsce przedsiębiorczości w strukturze nauk o zarządzaniu. Kwartalnik nauk o przedsiębiorstwie, 2, 59–69.Google Scholar
 37. Cieślik, J. (2017). Entrepreneurship in emerging economies: Enhancing its contribution to socio-economic development. Cham: Palgrave Macmillan.CrossRefGoogle Scholar
 38. Cieślik, J., & Skala, A. (2016). Nowe tendencje w kształceniu innowacyjnych przedsiębiorców. Horyzonty Wychowania, 15(34), 309–322.Google Scholar
 39. Cieślik, J., Matusiak, K. B., Guliński, J., & Skala-Poźniak, A. (2011). Edukacja dla przedsiębiorczości akademickiej. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.Google Scholar
 40. Clegg, S., Berti, S., & Jarvis, W. P. (2017). Future in the past: A philosophical reflection on the prospects of management. In A. Wilkinson, S. J. Armstrong, & M. Lounsbury (Eds.), The Oxford handbook of management. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
 41. Collis, D. (2016). Lean strategy. Harvard Business Review, 3, 62–68.Google Scholar
 42. Cooper, B., & Vlaskovits, P. (2010). The entrepreneur’s guide to customer development. Norwich: Bertrams.Google Scholar
 43. Cope, J. (2005). Toward a dynamic learning perspective of entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 29(4), 373–397.CrossRefGoogle Scholar
 44. Cope, J., & Watts, G. (2000). Learning by doing – An exploration of experience, critical incidents and reflection in entrepreneurial learning. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 6(3), 104–124.CrossRefGoogle Scholar
 45. Corbett, A. C. (2005). Experiential learning within the process of opportunity identification and exploitation. Entrepreneurship Theory and Practice, 29(4), 473–491.CrossRefGoogle Scholar
 46. Cunningham, J. B., & Lischeron, J. (1991). Defining entrepreneurship. Journal of Small Business Management, 29(1), 45.Google Scholar
 47. Czakon, W. (2014). Kryteria oceny rygoru metodologicznego badań w naukach o zarządzaniu. Organization and Management, 1(161), 51–62.Google Scholar
 48. Czakon, W. (2015). Od humanizmu do kariery. Zmiany uniwersytetu dziś i jutro. In K. Jędralska & J. Bernais (Eds.), Uniwersytet w perspektywie kształcenia przez całe życie (pp. 103–112). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.Google Scholar
 49. Czech, A. (2004). Adamiecki, Hauswald, Rothert: w 100-lecie nauki organizacji i zarządzania w Polsce. Katowice: Prace Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Katowicach.Google Scholar
 50. Daszkiewicz, N. (2013). Education as a stimulating factor for entrepreneurship development. Horyzonty Wychowania, 13(26), 165–177.Google Scholar
 51. David, F. R., David, M. E., & David, F. R. (2011). What are business schools doing for business today? Business Horizons, 54(1), 51–62.CrossRefGoogle Scholar
 52. Dhaliwal, D. S., Li, O. Z., Tsang, A., & Yang, Y. G. (2011). Voluntary nonfinancial disclosure and the cost of equity capital: The initiation of corporate social responsibility reporting. The Accounting Review, 86(1), 59–100.CrossRefGoogle Scholar
 53. Dochy, F., Segers, M., van den Bossche, P., & Gijbels, D. (2003). Effects of problem-based learning: A meta-analysis. Learning and Instruction, 13, 533–568.CrossRefGoogle Scholar
 54. Drzewiecki, J. (2013). Model biznesu jako narzędzie zarządzania strategicznego: zastosowanie, dylematy i wyzwania. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 14(13), issue 2: Modele biznesowe, 65–75.Google Scholar
 55. Drzewiecki, J. (2016). Zmienność modelu biznesowego w kontekście innowacyjności organizacji. Management Forum, 1(4), 11–16.Google Scholar
 56. Enfield, J. (2013). Looking at the impact of the flipped classroom model of instruction on undergraduate multimedia students at CSUN. TechTrends, 57(6), 14–27.CrossRefGoogle Scholar
 57. Etzkowitz, H. (2002). Networks of innovation: Science, technology and development in the triple helix era. International Journal of Technology Management & Sustainable Development, 1(1), 7–20.CrossRefGoogle Scholar
 58. Fayolle, A. (2005). Evaluation of entrepreneurship education: Behavior performing or intention increasing? International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 2(1), 89–98.CrossRefGoogle Scholar
 59. Fayolle, A., & Lassas-Clerc, N. (2006). Essay on the nature of entrepreneurship education. In International Conference Entrepreneurship in United Europe-Challenges and Opportunities.Google Scholar
 60. Fayolle, A., Gailly, B., & Lassas-Clerc, N. (2006). Assessing the impact of entrepreneurship education programs: A new methodology. Journal of European Industrial Training, 30(9), 701–720.CrossRefGoogle Scholar
 61. Feld, B. (2012). Startup communities: Building an entrepreneurial ecosystem in your city. Hoboken: John Wiley & Sons.CrossRefGoogle Scholar
 62. Feldman, D. C. (2012). Student engagement: Selection, management, and outcomes. In B. Holtom & E. Dierdor (Eds.), Disrupt or be disrupted: A blueprint for change in management education. San Francisco: Jossey-Bass.Google Scholar
 63. Ferraro, F., Pfeffer, J., & Sutton, R. I. (2005). Economics language and assumptions: How theories can become self-fulfilling. Academy of Management Review, 30(1), 8–24.CrossRefGoogle Scholar
 64. Frederiksen, D. L., & Brem, A. (2017). How do entrepreneurs think they create value? A scientific reflection of Eric Ries’ Lean Startup approach. International Entrepreneurship and Management Journal, 13(1), 169–189.CrossRefGoogle Scholar
 65. Furr, N., & Ahlstrom, P. (2011). Nail it then scale it: The entrepreneur’s guide to creating and managing breakthrough innovation. Lexington: NISI Institute.Google Scholar
 66. Garavan, T. N., & O’Cinneide, B. (1994). Entrepreneurship education and training programmes: A review and evaluation – Part 1. Journal of European Industrial Training, 18(8), 3–12.CrossRefGoogle Scholar
 67. Gartner, W. B. (1990). What are we talking about when we talk about entrepreneurship? Journal of Business Venturing, 5(1), 15–28.CrossRefGoogle Scholar
 68. Gassmann, O., Sandmeier, P., & Wecht, C. (2006). Extreme customer innovation in the front-end: Learning from a new software paradigm. International Journal of Technology Management, 33(1), 46–65.CrossRefGoogle Scholar
 69. Gaweł, A. (2011). Kształcenie uniwersyteckie jako czynnik wpływający na przedsiębiorczość. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 215, 71–87.Google Scholar
 70. Ghoshal, S. (2005). Bad management theories are destroying good management practices. Academy of Management Learning & Education, 4(1), 75–91.CrossRefGoogle Scholar
 71. Gibb, A., & Hannon, P. (2006). Towards the entrepreneurial university. International Journal of Entrepreneurship Education, 4(1), 73–110.Google Scholar
 72. Glinka, B. (2008). Kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości. Warszawa: PWE.Google Scholar
 73. Glinka, B., & Kostera, M. (red.). (2012). Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer.Google Scholar
 74. Govindarajan, V., & Ramamurti, R. (2011). Reverse innovation, emerging markets, and global strategy. Global Strategy Journal, 1(3–4), 191–205.CrossRefGoogle Scholar
 75. Hägg, G., & Kurczewska, A. (2016). Connecting the dots: A discussion on key concepts in contemporary entrepreneurship education. Education + Training, 58(7/8), 700–714.CrossRefGoogle Scholar
 76. Hauser, J., Tellis, G., & Griffn, A. (2006). Research on innovation: A review and agenda for ‘marketing science’. Marketing Science, 25(6), 687–717.CrossRefGoogle Scholar
 77. Hébert, R. F., & Link, A. N. (1989). In search of the meaning of entrepreneurship. Small Business Economics, 1(1), 39–49.CrossRefGoogle Scholar
 78. Henrekson, M., & Sanandaji, T. (2014). Small business activity does not measure entrepreneurship. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(5), 1760–1765.CrossRefGoogle Scholar
 79. Henry, C., Hill, F., & Leitch, C. (2005a). Entrepreneurship education and training: Can entrepreneurship be taught? Part I. Education + Training, 47(2), 98–111.CrossRefGoogle Scholar
 80. Henry, C., Hill, F., & Leitch, C. (2005b). Entrepreneurship education and training: Can entrepreneurship be taught? Part II. Education + Training, 47(3), 158–169.CrossRefGoogle Scholar
 81. Herreid, C. F., & Schiller, N. A. (2013). Case studies and the flipped classroom. Journal of College Science Teaching, 42(5), 62–66.Google Scholar
 82. Hlupic, V. (2014). The management shift: How to harness the power of people and transform your organization for sustainable success. London: Palgrave Macmillan/Springer.CrossRefGoogle Scholar
 83. Hlupic, V. (2017). The frogs in hot water. Dialog Review. http://dialoguereview.com/frogs-hot-water/. Accessed 30 Oct 2017.
 84. Honig, B. (2004). Entrepreneurship education: Toward a model of contingency-based business planning. Academy of Management Learning & Education, 3(3), 258–273.CrossRefGoogle Scholar
 85. Johnson, M. W., Christensen, C. M., & Kagermann, H. (2008). Reinventing your business model. Harvard Business Review, 86(12), 50–59.Google Scholar
 86. Khurana, R., & Penrice, D. (2011). Business education: The American trajectory. In M. Morsing & A. S. Rovira (Eds.), Business schools and their contribution to society. London: Sage.Google Scholar
 87. Kirby, D. A. (2004). Entrepreneurship education: Can business schools meet the challenge? Education + Training, 46(8/9), 510–519.CrossRefGoogle Scholar
 88. Korpysa, J. (2016). Przedsiębiorczość jako proces tworzenia i funkcjonowania akademickich mikroprzedsiębiorstw spin-o w Polsce. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.Google Scholar
 89. Kosała, M. (2016). Edukacja przedsiębiorczości – analiza tendencji, metod i narzędzi w zakresie nauczania przedsiębiorczości w środowisku akademickim. Horyzonty Wychowania, 15(34), 49–66.Google Scholar
 90. Koźmiński, A. K. (2011). The new revolution in management education? Master of Business Administration, 19(4), 2–6.Google Scholar
 91. Koźmiński, A. K. (2014). Wkład zarządzania we wzrost gospodarczy. In G. W. Kołodko (Ed.), Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju. Warszawa: Poltext.Google Scholar
 92. Kuckertz, A. (2011). Entrepreneurship education – Status quo and prospective developments. Journal of Entrepreneurship Education, 16, 59–71.Google Scholar
 93. Kuckertz, A. (2013). What’s hot in entrepreneurship research in 2013? (The 1st of a series of annual trend surveys). Hohenheim: Universität Hohenheim.Google Scholar
 94. Kuckertz, A., & Prochotta, A. (2018). What’s hot in entrepreneurship research in 2018? (Hohenheim entrepreneurship research brief). Hohenheim: Universität Hohenheim.Google Scholar
 95. Kuratko, D. F. (2005). The emergence of entrepreneurship education: Development, trends, and challenges. Entrepreneurship Theory and Practice, 29(5), 577–598.CrossRefGoogle Scholar
 96. Kurczewska, A. (2012). W jaki sposób myślą przedsiębiorcy? – czyli: jeśli mogę kontrolować przyszłość, nie muszę jej przewidywać”. E-mentor, 5(47). http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/47/id/965. Accessed 30 Oct 2017.
 97. Kurczewska, A. (2013). Przedsiębiorczość jako proces współoddziaływania sposobności i intencji przedsiębiorczych. Warszawa: PWE.Google Scholar
 98. Łada, M. (2016). Big Data wyzwaniem dla zarządzania i rachunkowości. Studia Ekonomiczne, 299, 197–206.Google Scholar
 99. Ladd, T. (2016, March). The limits of the lean startup method. Harvard Business Review.Google Scholar
 100. Ladd, T., Lyytinen, K., & Gemmell, R. (2015). How customer interaction and experimentation advance new venture concepts in a cleantech accelerator. Academy of Management Proceedings, 2015(1), 11415.CrossRefGoogle Scholar
 101. Lago, M. D., Corti, D., & Pedrazzoli, P. (2016). Turning a lean business model into a successful Start-up in the wearable technology sector: The case of Clara Swiss Tech. In R. Rinaldi & R. Bandinelli (Eds.), Business models and ICT technologies for the fashion supply chain (pp. 111–122). Cham: Springer International Publishing AG.Google Scholar
 102. Lange, J. E., Mollov, A., Pearlmutter, M., Singh, S., & Bygrave, W. D. (2007). Pre-start-up formal business plans and post-start-up performance: A study of 116 new ventures. Venture Capital, 9(4), 237–256.CrossRefGoogle Scholar
 103. Latusek-Jurczak, D., & Prystupa-Rządca, K. (2015). Wykorzystanie profesjonalnych studiów przypadków w dydaktyce zarządzania. Organizacja i Kierowanie, 4, 191–203.Google Scholar
 104. Liñán, F. (2007). The role of entrepreneurship education in the entrepreneurial process. In A. Fayolle (Ed.), Handbook of research in entrepreneurship education (pp. 230–247). Cheltenham/Northampton: Edward Elgar.Google Scholar
 105. Matlay, H. (2005). Entrepreneurship education in UK business schools: Conceptual, contextual and policy considerations. Journal of Small Business and Enterprise Development, 12(4), 627–643.CrossRefGoogle Scholar
 106. Maurya, A. (2012). Running lean: Iterate from plan A to a plan that works. Sebastopol: O’Reilly Media.Google Scholar
 107. McGrath, R. G. (2013). The end of competitive advantage: How to keep your strategy moving as fast as your business. Boston: Harvard Business Review Press.Google Scholar
 108. McGrath, R. G., & MacMillan, I. C. (1995). Discovery driven planning, Wharton School. Philadelphia: Snider Entrepreneurial Center.Google Scholar
 109. McGrath, R. G., & MacMillan, I. C. (2009). Discovery-driven growth: A breakthrough process to reduce risk and seize opportunity. Boston: Harvard Business Review Press.Google Scholar
 110. McKeown, J., Millman, C., Reddy, S. S., Smith, K., & Martin, L. M. (2006). Graduate entrepreneurship education in the United Kingdom. Education + Training, 48(8/9), 597–613.CrossRefGoogle Scholar
 111. McMullan, W. E., & Long, W. A. (1987). Entrepreneurship education in the nineties. Journal of Business Venturing, 2(3), 261–275.CrossRefGoogle Scholar
 112. McNally, J. J., Martin, B. C., & Kay, M. J. (2010). Examining the formation of human capital in entrepreneurship: A meta-analysis of entrepreneurship education outcomes. Paper presented at the annual meeting of the academy of management, Montreal.Google Scholar
 113. Mwasalwiba, E. S. (2010). Entrepreneurship education: A review of its objectives, teaching methods, and impact indicators. Education + Training, 52(1), 20–47.CrossRefGoogle Scholar
 114. Nicholas, J., Ledwith, A., & Perks, H. (2011). New product development best practice in SME and large organisations: Theory vs practice. European Journal of Innovation Management, 14(2), 227–251.CrossRefGoogle Scholar
 115. Noga, B., & Noga, M. (2016). Edukacja ekonomiczna społeczeństwa a edukacja przedsiębiorczości. Studia i Prace WNEiZ US, 44(2), 255–266.CrossRefGoogle Scholar
 116. Osterwalder, A. (2004). The business model ontology: A proposition in a design science approach (PhD thesis). Université de Lausanne, Ecole des Hautes Etudes Commerciales. http://www.acade-mia.edu/download/30373644/thebusiness-model-ontology.pdf. Accessed 30 Apr 2018.
 117. Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation: A handbook for visionaries, game changers, and challengers. Hoboken: John Wiley & Sons.Google Scholar
 118. Owens, T., & Fernandez, O. (2014). The lean enterprise: How corporations can innovate like startups. Hoboken: John Wiley & Sons.CrossRefGoogle Scholar
 119. Picken, J. C. (2017a). From founder to CEO: The entrepreneur’s roadmap. Business Horizons, 60(1), 7–14.CrossRefGoogle Scholar
 120. Picken, J. C. (2017b). From startup to scalable enterprise: Laying the foundation. Business Horizons, 60(5), 587–595.CrossRefGoogle Scholar
 121. Pietrzykowski, M. (2011). Entrepreneurship in higher education – The case of Poland. In M. Dabić & M. Pietrzykowski (Eds.), Fostering education in entrepreneurship. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Bo- gucki.Google Scholar
 122. Piketty, T. (2014). Capital in the twenty-first century. Cambridge, MA: Harvard University Press.CrossRefGoogle Scholar
 123. Piotrowska-Piątek, A. (2015). O trzeciej misji szkół wyższych w Polsce w świetle analizy ich misji i strategii rozwoju. Organizacja i Kierowanie, 3, 151–165.Google Scholar
 124. Piróg, D. (2015). Kompetencje z zakresu przedsiębiorczości: rozważania teoretyczne i ich ilustracje w ob- szarze szkolnictwa wyższego. Przedsiębiorczość-Edukacja, 11, 364–376.Google Scholar
 125. Pittaway, L., & Cope, J. (2007). Entrepreneurship education: A systematic review of the evidence. International Small Business Journal, 25(5), 479–510.CrossRefGoogle Scholar
 126. Politis, D. (2005). The process of entrepreneurial learning: A conceptual framework. Entrepreneurship Theory and Practice, 29(4), 399–424.CrossRefGoogle Scholar
 127. Popowska, M., & Nalepa, P. (2015). Lean Startup as a new way of managing technology ventures illustrated by the example of Wilcome App, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Studia i Materiały, 2(19), 7–21.Google Scholar
 128. Power, B. (2014, April). How GE applies lean startup practices. Harvard Business Review.Google Scholar
 129. PricewaterhouseCoopers. (2014). 17th annual global CEO survey: Fit for the future. https://www.pwc.com/ve/en/publicaciones/encuesta-global-anual-de-ceo.html. Accessed 20 Feb 2017.
 130. Rachwał, T. (2006). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w edukacji szkolnej. In B. Muchacka (Ed.), Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej (Vol. 2). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.Google Scholar
 131. Rachwał, T., & Wach, K. (2016). Badanie intencji przedsiębiorczych młodego pokolenia: wyniki ankietyzacji wśród studentów kierunków nieekonomicznych. Przedsiębiorczość-Edukacja, 12, 405–415.Google Scholar
 132. Rachwał, T., Kurek, S., & Boguś, M. (2016). Entrepreneurship education at secondary level in transition economies: A case of Poland. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(1), 61–81.CrossRefGoogle Scholar
 133. Rae, D. (2000). Understanding entrepreneurial learning: A question of how? International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 6(3), 145–159.CrossRefGoogle Scholar
 134. Rae, D., & Carswell, M. (2001). Towards a conceptual understanding of entrepreneurial learning. Journal of Small Business and Enterprise Development, 8(2), 150–158.CrossRefGoogle Scholar
 135. Reiser, D. B. (2011). Benefit corporations—A sustainable form of organization. Wake Forest Law Review, 46, 591.Google Scholar
 136. Ries, E. (2011). The lean startup: How today’s entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses. New York: Crown Business.Google Scholar
 137. Royce, W. W. (1987). Managing the development of large software systems: Concepts and techniques. In W. E. Riddle (Ed.), Proceedings of the 9th International Conference on Software Engineering (pp. 328–338). Monterey: IEEE Computer Society Press.Google Scholar
 138. Salerno, M. S., de Vasconcelos Gomes, L. A., da Silva, D. O., Bagno, R. B., & Freitas, S. L. T. U. (2015). Innovation processes: Which process for which project? Technovation, 35, 59–70.CrossRefGoogle Scholar
 139. Sarasvathy, S. (2001). Causation and effectuation: Toward a theoretical shift from economic inevitability to entrepreneurial contingency. Academy of Management Review, 26(2), 243–263.CrossRefGoogle Scholar
 140. Sarasvathy, S. (2008). Effectuation: Elements of entrepreneurial expertise. Northampton: Edward Elgar Publishing.CrossRefGoogle Scholar
 141. Shane, S. A., & Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of Management Review, 25, 217–226.Google Scholar
 142. Shepherd, D. A. (2004). Educating entrepreneurship students about emotion and learning from failure. Academy of Management Learning & Education, 3(3), 274–287.CrossRefGoogle Scholar
 143. Skala, A. (2015). Przedsiębiorczość-wyzwanie dla edukacji. In A. Pustuła, J. Majczyk, & M. Darecki (Eds.), Przedsiębiorczość: jednostka, organizacja, kontekst. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.Google Scholar
 144. Skala, A. (2016). Badanie efektywności programów edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości na podstawie studium przypadku Politechniki Warszawskiej – komunikat z badań. Przedsiębiorczość-Edukacja, 12, 364–377.Google Scholar
 145. Sommer, S. C., Loch, C. H., & Dong, J. (2009). Managing complexity and unforeseeable uncertainty in startup companies: An empirical study. Organization Science, 20(1), 118–133.CrossRefGoogle Scholar
 146. Sońta-Drączkowska, E. (2016). Zarządzanie przedsięwzięciami innowacyjnymi – przegląd literatury. Przegląd Organizacji, 11, 7.Google Scholar
 147. Souitaris, V., Zerbinati, S., & Al-Laham, A. (2007). Do entrepreneurship programs raise entrepreneurial intention of science and engineering students? The effect of learning, inspiration and resources. Journal of Business Venturing, 22(4), 566–591.CrossRefGoogle Scholar
 148. Sułkowski, Ł. (2016). Kultura akademicka – koniec utopii? Łódź: Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.Google Scholar
 149. Sykes, H., & Dunham, D. (1995). Critical assumption planning: A practical tool for managing business development risk. Journal of Business Venturing, 10(6), 413–424.CrossRefGoogle Scholar
 150. Tanev, S. (2017). Is there a lean future for global startups? Technology Innovation Management Review, 7(5), 6–15.CrossRefGoogle Scholar
 151. Teece, D. J. (2010). Business models, business strategy and innovation. Long Range Planning, 43(2), 172–194.CrossRefGoogle Scholar
 152. The Oxford handbook of management. (2017). Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
 153. Thomke, S. (1998). Managing experimentation in the design of new products. Management Science, 44(6), 743–762.CrossRefGoogle Scholar
 154. Thomke, S. (2003). Experimentation matters: Unlocking the potential of new technologies for innovation. Boston: Harvard Business Press.Google Scholar
 155. Trzcieliński, S. (2011). Przedsiębiorstwo zwinne. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.Google Scholar
 156. Urbaniec, M. (2014). Współczesne wyzwania edukacji na rzecz przedsiębiorczości w szkolnictwie wyższym. Horyzonty Wychowania, 13(26), 209–230.Google Scholar
 157. van Weele, M. A., Steinz H. J., & van Rijnsoever, F. J. (2014). Start-ups down under: How start-up communities facilitate Australian entrepreneurship. In Paper to be presented at the DRUID Conference, Copenhagen.Google Scholar
 158. Vanevenhoven, J. (2013). Advances and challenges in entrepreneurship education. Journal of Small Business Management, 51(3), 466–470.CrossRefGoogle Scholar
 159. Vesper, K. H., & Gartner, W. B. (1997). Measuring progress in entrepreneurship education. Journal of Business Venturing, 12(5), 403–421.CrossRefGoogle Scholar
 160. Viale, R., & Etzkowitz, H. (2005, May 18–21). Third academic revolution: Polyvalent knowledge; the DNA of the triple helix. 5th Triple Helix Conference theme paper, Turin.Google Scholar
 161. von Graevenitz, G., Harho, D., & Weber, R. (2010). The effects of entrepreneurship education. Journal of Economic Behavior & Organization, 76(1), 90–112.CrossRefGoogle Scholar
 162. von Hippel, E. (2005). Democratizing innovation. Cambridge, MA: MIT Press.Google Scholar
 163. Wach, K. (2007). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w programach nauczania: stan obecny i proponowane kierunki zmian. In P. Wachowiak, M. Dąbrowski, & B. Majewski (Eds.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna. Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.Google Scholar
 164. Wach, K. (2013). Edukacja na rzecz przedsiębiorczości wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjno-gospodarczych. Przedsiębiorczość-Edukacja, 9, 246–257.Google Scholar
 165. Wach, K. (2014a). Edytorial: Przedsiębiorczy uniwersytet. Horyzonty Wychowania, 13(28), 3–6.Google Scholar
 166. Wach, K. (2014b). Edukacja dla przedsiębiorczości: pomiędzy przedsiębiorczą pedagogiką a edukacją ekonomiczną i biznesową. Horyzonty Wychowania, 13(28), 11–31.Google Scholar
 167. Waddock, S., & Lozano, J. M. (2013). Developing more holistic management education: Lessons learned from two programs. Academy of Management Learning & Education, 12(2), 265–284.CrossRefGoogle Scholar
 168. Wang, L., Malhotra, D., & Murnighan, J. K. (2011). Economics education and greed. Academy of Management Learning & Education, 10(4), 643–660.CrossRefGoogle Scholar
 169. Wasserman, N. (2003). Founder-CEO succession and the paradox of entrepreneurial success. Organization Science, 14(2), 149–172.CrossRefGoogle Scholar
 170. Weaver, K. M., Dickson, P., & Solomon, G. (2006). Entrepreneurship and education: What is known and not known about the links between education and entrepreneurial activity. Small Business Administration, 1(1), 113–156.Google Scholar
 171. Wodecka-Hyjek, A. (2013). Paradygmat przedsiębiorczości w perspektywie wybranych reprezentantów klasycznej szkoły organizacji i zarządzania. Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae, 2, 105–119.Google Scholar
 172. Yunus, M. (2007). Banker to the poor. New Delhi: Penguin Books.Google Scholar
 173. Zawiła-Niedźwiecki, J. (2014). Propozycja strukturalizacji problematyki zrównoważonego zarządzania. In A. Stabryła & T. Małkus (Eds.), Strategie zarządzania organizacjami w społeczeństwie informacyjnym. Mfiles.pl.Google Scholar
 174. Ziębicki, B. (2014). Lean Startup jako nowa koncepcja zwinnego zarządzania przedsięwzięciami biznesowymi w warunkach skrajnej niepewności. Marketing i Rynek, 5(CD), 736–742.Google Scholar
 175. Zioło, Z. (2013). Miejsce przedsiębiorczości w edukacji. Przedsiębiorczość-Edukacja, 8, 10–23.Google Scholar

Copyright information

© The Author(s) 2019

Authors and Affiliations

 • Agnieszka Skala
  • 1
 1. 1.Faculty of ManagementWarsaw University of TechnologyWarsawPoland

Personalised recommendations