Advertisement

Quo Vadis, Corporate Social Responsibility in Poland?

Institutional Perspectives and Challenges for Public Policy
 • Aldona Wiktorska-ŚwięckaEmail author
Chapter
Part of the CSR, Sustainability, Ethics & Governance book series (CSEG)

Abstract

The aim of the chapter is the reflection on the future of legal dimension of the concept of Socially Responsible Business (CSR) in Poland based on experiences before and after the EU accession and current institutional arrangements. An outline of the development of Polish public policies will be presented here in the context of taking into account this approach in two dimensions: a wide and a specific one. The author identifies the CSR concept in public governance in Poland after political transition, elaborates issues related to Europeanization of this approach in institutional practice and discusses its institutionalization in Polish public policies after 2015. She also evaluates the vision of the state as such which is a framework for CSR implementation, presents selected good practices and finally tackles particular facilitators and obstacles in CSR institutionalization in Poland.

References

 1. Börzel, T., & Risse, T. (2007). Europeanization: The domestic impact of European Union politics. In K. Jørgensen, M. Pollack, & B. Rosamond (Eds.), Handbook of European Union politics. London: Sage Publication.Google Scholar
 2. COM. (2011). A renewed EU strategy 2011–14 for corporate social responsibility, 681.Google Scholar
 3. Corruption Perception Index, Transparency International. (2016). Accessed September 19, 2017, from https://www.transparency.org
 4. Dylus, A. (2002). Erozja standardów etycznych w biznesie. In J. Mariański (Ed.), Kondycja moralna społeczeństwa polskiego (pp. 273–287). Kraków: Wydawnictwo WAM Polska Akademia Nauk.Google Scholar
 5. European Governance. (2001). A white paper, COM (2001) 428 final.Google Scholar
 6. Friedman, M. (1999). Społeczna odpowiedzialność biznesu to zwiększanie zysków. In G. Chryssides & J. Kaler (Eds.), Wprowadzenie do etyki biznesu (pp. 260–265). Warszawa: PWN.Google Scholar
 7. Graziano, P., & Vink, M. (Eds.). (2007). Europeanization: New research agendas. Basingstoke: Palgrave.Google Scholar
 8. Hausner, J. (1992). Postsocjalistyczne państwo w procesie ustrojowej transformacji. In J. Hausner (Ed.), Studia nad systemem reprezentacji interesów (Vol. 1, pp. 9–37). Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.Google Scholar
 9. Hausner, J. (1995a). Formowanie się systemów stosunków pracy i reprezentacji interesów w Polsce w warunkach transformacji ustrojowej. In T. Kowalak (Ed.), Negocjacje. Droga do paktu społecznego (pp. 289–314). Warszawa: Doświadczenia, treść, partnerzy, formy, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej & Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.Google Scholar
 10. Hausner, J. (1995b). Modele systemu reprezentacji interesów w społeczeństwach postsocjalistycznych. In J. Hausner (Ed.), Studia nad systemem reprezentacji interesów (Vol. 3, pp. 317–333). Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie & Fundacja „Praca Polska”.Google Scholar
 11. Hausner, J. (2007). Pętle rozwoju. O polityce gospodarczej w latach 2001–2005. Warszawa: Scholar.Google Scholar
 12. Horváth, P., & Pütter, J. M. (2017). Status quo and future development of sustainability reporting in central and Eastern Europe. Journal of East European Management Studies, 22, 221–243.CrossRefGoogle Scholar
 13. Kudlak, I., & Ogórek, W. (2017). CSR influence on modern corporations – Examples from Poland. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Логістика, 863, 279–284.Google Scholar
 14. Piskalski, G. (2015). Społeczna odpowiedzialność biznesu w polskich realiach. Teoria a praktyka. Warszawa: Fundacja CentrumCSR.PL.Google Scholar
 15. Radaelli, C. (2006). Europeanization: Solution or problem? In M. Cini & A. Bourne (Eds.), Advances in European Union studies (pp. 56–76). Bansingkoke: Palgrave.CrossRefGoogle Scholar
 16. Rosamund, B. (2004). New theories of European integration. In M. Cini (Ed.), European Union politics (pp. 109–127). Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
 17. Śmigielska, G., & Oczkowska, R. (2017). Retailers’ responsibility towards consumers and key drivers of their development in Poland. Administrative Science, 2017(7), 1–15.  https://doi.org/10.3390/admsci7010003.CrossRefGoogle Scholar
 18. Sojka, W., & Walczuk, K. (2015). Mobbing – Socjologiczno-prawny zarys zagadnienia. Rocznik Administracji Publicznej, 2015(1), 145–161.Google Scholar
 19. Sroka, J. (2003). Dialog społeczny w Polsce. In J. Sroka (Ed.), Administracja i polityka. Ewolucja stosunków przemysłowych w Europie Środkowej i Wschodniej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.Google Scholar
 20. Stawicka, E. (2017). Social responsibility model of the sustainable development in enterprises in Poland. [Polonya’daki İşletmelerin Sürdürülebilir Gelişmesinin Sosyal Sorumluluk Modeli]. The Journal of Human and Work [İş ve İnsan Dergisi], 4(2), 143–149.Google Scholar
 21. Szreder, J. (2006). Portret przedsiębiorcy wyobrażenia a rzeczywistość. In Z. A. Walo (Ed.), Przedsiębiorca i jego odbiór społeczny. Słupsk: Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa.Google Scholar
 22. Wołodźko, K., & Woźniak, J. (2017). The use by large polish organizations of information about CSR activities in e-recruitment. Economics & Sociology, 10(2), 47–60.CrossRefGoogle Scholar
 23. www.mg.gov.pl. Accessed September 20, 2017.
 24. www.mr.gov.pl. Accessed September 20, 2017.
 25. Zarządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 lipca 2014 r. (Dz. Urz. Ministra Gospodarki z dnia 21 lipca 2014 r., poz. 13).Google Scholar
 26. Zarządzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 września 2016 r. (Dz. Urz. Ministra Rozwoju z dnia 22 września 2016 r., poz. 49).Google Scholar
 27. Zarządzenie Nr 38 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2009 r. (Dz. Urz. Ministra Gospodarki z dnia 11 maja 2009 r., poz. 17).Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.University of WroclawWrocławPoland

Personalised recommendations