Advertisement

Strategic CSR in Poland

 • Przemysław WołczekEmail author
Chapter
Part of the CSR, Sustainability, Ethics & Governance book series (CSEG)

Abstract

Since 1950s, the CSR concept has been gaining growing interest—not only among researchers, journalists and entrepreneurs, but also from consumers and public opinion. In the theory of management it is currently treated by some authors as a modern tool for building goodwill and competitive advantage (Pańków et al., Oblicza społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Scholar, Warszawa, 2010). An analysis of the definition of CSR performed by a few selected authors (Bowen, Social responsibilities of the businessman. Harper and Brothers, New York, 1953; McGuire, Business and society. McGraw-Hill, New York, 1963; Sethi, California Management Review 17(3):58–64, 1975; Carroll, Academy of Management Review 4(4):497–505, 1979; Epstein, California Management Review 29(3):99–114, 1987; Rok, Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa, 2004; Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. PWE, Warszawa, 2009; Wołczek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 156:275–286, 2011a) allows stating that it is a concept which assumes that companies will voluntarily make commitments that go beyond their obligations resulting from the law, in order to make improvements in the environmental, social, and market contexts associated with their functioning. Attention should be paid to the character of these commitments. Whether these commitments are one-off, accidental or not related to the corporate strategy or are permanent, long-lasting commitments included in the strategy of the company and its business model? The competitive position of a given company and its relations with stakeholders will depend on the character of such commitments. In this section we will examine the image of the strategic CSR in Poland and present some examples of companies that use a strategic approach to the CSR concept.

References

 1. 10 lat raportowania niefinansowego w Polsce. Accessed August 20, 2017, from http://www.csrinfo.org/10-raportowania-niefinansowego-polsce/
 2. 5 lat raportowania odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Accessed August 30, 2017, from http://www.csrinfo.org/wp-content/uploads/2016/03/5_lat_raportowania_odpowiedzialnego_biznesu_w_polsce_csrinfo.pdf
 3. Adamczyk, J. (2009). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.Google Scholar
 4. Bloomberg. (2017). Global sustainable investment review. Accessed August 10, 2017, from http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2017/03/GSIR_Review2016.F.pdf
 5. Bowen, H. R. (1953). Social responsibilities of the businessman. New York: Harper and Brothers.Google Scholar
 6. Carroll, A. B. (1979). A three-dimensional conceptual model of corporate performance. Academy of Management Review, 4(4), 497–505.CrossRefGoogle Scholar
 7. DB Climate Change Advisors. (2012). Sustainable investing. Establishing long-term value and performance. Frankfurt am Main: Deutsche Bank AG. Accessed August 20, 2017, from https://www.db.com/cr/en/docs/Sustainable_Investing_2012.pdf
 8. Eggers, W. D., Macmillan, P. (2013, September). Government alone can’t solve society’s biggest problems. Harvard Business Review.Google Scholar
 9. Epstein, E. M. (1987). The corporate social policy process: Beyond business ethics, corporate social responsibility, and corporate social responsiveness. California Management Review, 29(3), 99–114.CrossRefGoogle Scholar
 10. European Commision. (2011). A renewed EU strategy 2011–14 for corporate social responsibility. Brussels.Google Scholar
 11. Fijałkowska, J., & Macuda, M. (2017). Value creation disclosure in CSR reports – Evidence from Poland. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom, 93(149), 61–78.CrossRefGoogle Scholar
 12. Filek, J. (2006). Społeczna odpowiedzialność biznesu. Tylko moda czy nowy model prowadzenia działalności gospodarczej? Warszawa: UOKiK.Google Scholar
 13. Gangi, F., Males, A., Monferra, S., & Mustilli, M. (2018). Does corporate social responsibility help the survivorship of SMEs and large firms?  https://doi.org/10.1016/j.gfj.2018.01.006.
 14. Gligor-Cimpoieru, D. C., & Munteanu, V. P. (2015). CSR benefits and costs in a strategic approach. Annals of the University of Craiova, Economic Sciences Series, 1, 90–99.Google Scholar
 15. Grant, R. M. (2011). Współczesna analiza strategii. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.Google Scholar
 16. Griffin, R. W. (2005). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Google Scholar
 17. Hambrick, D. C., & Fredrickson, J. W. (2001). Are you sure you have a strategy? The Academy of Management Executive, 15(4), 48–59.Google Scholar
 18. Ignacy, J., & Wołczek, P. (2014). Forma strategii. In A. Kaleta (Ed.), Ewolucja zarządzania strategicznego w trakcie rozwoju przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.Google Scholar
 19. Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2015. (2016). Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa.Google Scholar
 20. Krajowy Plan Działań w zakresie zielonych zamówień publicznych na lata 2007–2009. (2007). Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa.Google Scholar
 21. Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2010–2012. (2010). Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa.Google Scholar
 22. Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2013–2016. (2013). Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa.Google Scholar
 23. Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017–2020. (2017). Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa.Google Scholar
 24. Krzemień, M., & Piskalski, G. (2012). Największe polskie firmy a społeczna odpowiedzialność biznesu. Raport z badania 2012. Fundacja Centrum CSR.PL.Google Scholar
 25. Makowska, M. (2010). Koncepcja odpowiedzialności społecznej firm farmaceutycznych. Annales. Etyka w życiu gospodarczym, 13(2), 95–104.Google Scholar
 26. McGuire, J. (1963). Business and society. New York: McGraw-Hill.Google Scholar
 27. Moszkowicz, M. (2000). Strategia przedsiębiorstwa okresu przemian. Warszawa: PWE.Google Scholar
 28. Murawski, T. (2011). Społecznie odpowiedzialne inwestowanie. Miesięcznik Kapitałowy, 2, 59–60.Google Scholar
 29. Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. Raport. (2011). MillwardBrown SMG/KRC and PwC, Warszawa.Google Scholar
 30. Pańków, W., et al. (2010). Oblicza społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Warszawa: Scholar.Google Scholar
 31. Pawłowski, J. (2016). Biznes społecznie odpowiedzialny: Rząd zachęca, ale fiskus niekoniecznie. Gazeta Prawna.pl. Accessed August 20, 2017, from http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/980148,biznes-spolecznie-odpowiedzialny-rzad-zacheca-ale-fiskus-niekoniecznie.html
 32. Penc, J. (1999). Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie, systemowe działanie. Warszawa: Placet.Google Scholar
 33. Porter, M. E., & Kramer, M. R. (2006). Strategy and society: The link between competitive advantage and corporate social responsibility. Harvard Business Review, 84(12), 78–92.Google Scholar
 34. Przegląd zachęt podatkowych w kontekście CSR w wybranych krajach europejskich. (2011). Accessed August 15, 2017, from http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Zachety_podatkowe_CSR_AccreoTaxand_2011.pdf
 35. Raport. Odpowiedzialny biznes 2008. (2009). Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.Google Scholar
 36. Raport. Odpowiedzialny biznes 2009. (2010). Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.Google Scholar
 37. Raport. Odpowiedzialny biznes 2010. (2011). Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.Google Scholar
 38. Raport. Odpowiedzialny biznes 2011. (2012). Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.Google Scholar
 39. Raport. Odpowiedzialny biznes 2012. (2013). Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.Google Scholar
 40. Raport. Odpowiedzialny biznes 2013. (2014). Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.Google Scholar
 41. Raport. Odpowiedzialny biznes 2014. (2015). Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.Google Scholar
 42. Raport. Odpowiedzialny biznes 2015. (2016). Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.Google Scholar
 43. Raport. Odpowiedzialny biznes 2016. (2017). Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.Google Scholar
 44. Raportowanie CSR w Polsce 2010. (2011). CSRinfo.Google Scholar
 45. Ratajczak, P. (2014). Powiązanie działalności społecznie odpowiedzialnej ze strategią przedsiębiorstwa a wartość dla jego właścicieli oraz pozostałych interesariuszy. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2(11(272)), 122–136.Google Scholar
 46. Rok, B. (2004). Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu.Google Scholar
 47. Sethi, S. P. (1975). Dimensions of corporate social performance: An analytical framework. California Management Review, 17(3), 58–64.CrossRefGoogle Scholar
 48. Sikacz, H., & Wołczek, P. (2017a). Analiza raportów informacji niefinansowych spółek z RESPECT Index. Marketing I Rynek, 11(CD), 540–552.Google Scholar
 49. Sikacz, H., & Wołczek, P. (2017b). Analiza ESG spółek z indeksu RESPECT na podstawie bazy ASSET4 ESG. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, 18(67), 158–169.  https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.18.67.31.CrossRefGoogle Scholar
 50. Sikacz, H., & Wołczek, P. (2017c). Analiza ESG spółek z indeksu RESPECT – podsumowanie badań. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse I Marketing, 18(67), 170–180.  https://doi.org/10.22630/PEFIM.2017.18.67.32.CrossRefGoogle Scholar
 51. Sikacz, H., & Wołczek, P. (2018). Analysis and evaluation of the functioning of the RESPECT Index. Management Sciences. Nauki o Zarządzaniu, 23(3), 30–38.  https://doi.org/10.15611/ms.2018.3.04.CrossRefGoogle Scholar
 52. Społeczna odpowiedzialność biznesu: fakty i opinie. CSR oczami dużych i średnich firm w Polsce. (2014). KPMG and Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.Google Scholar
 53. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). (2017). Warszawa.Google Scholar
 54. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polski do 2025 roku. (1999). Warszawa. Accessed July 31, 2017, from http://www.access.zgwrp.org.pl/materialy/dokumenty/StrategiaZrownowazonegoRozwojuPolski/index1.html
 55. Świerżewski, Ł. (2006). Czy zaangażowanie społeczne może mieć dla firmy wymiar strategiczny. In: Brief. Kiedy zaangażowanie społeczne ma dla firmy kluczowe znaczenie. Suplement promocyjny do Harvard Business Review Polska nr 7/8.Google Scholar
 56. Szumniak-Samolej, J. (2016). Rozmowy z liderami biznesu społecznego w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.Google Scholar
 57. Thomson Reuters. (2017a). Thomson Reuters ESG scores for public companies, Thomson Reuter ESG score data fact sheet. Accessed August 30, 2017, from https://financial.thomsonreuters.com/content/dam/openweb/documents/pdf/financial/esg-scores-factsheet.pdf
 58. Thomson Reuters. (2017b). Thomson Reuters ESG scores, methodology. Accessed August 30, 2017, from https://financial.thomsonreuters.com/content/dam/openweb/documents/pdf/financial/esg-scores-methodology.pdf
 59. Visser, W. (2012). The future of CSR: Towards transformative CSR, or CSR 2.0. Kaleidoscope futures paper series, no. 1.Google Scholar
 60. Wołczek, P. (2010). Społeczna odpowiedzialność biznesu w ujęciu strategicznym. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 100, 133–145.Google Scholar
 61. Wołczek, P. (2011a). Strategia a CSR. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 156, 275–286.Google Scholar
 62. Wołczek, P. (2011b). Społeczna odpowiedzialność biznesu źródłem przewagi strategicznej. In E. Urbanowska-Sojkin (Ed.), Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Rezultaty ekonomiczne, organizacyjne i społeczne (pp. 321–331). Poznań: Zeszyty Naukowe nr 170, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.Google Scholar
 63. Wołczek, P., & Sikacz, H. (2017). Stan raportowania informacji o stosowanej polityce różnorodności przez spółki z Respect Index. Marketing i Rynek, 11(CD), 707–720.Google Scholar
 64. Zarządzenie nr 23 Ministra Rozwoju z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw.Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Department of Strategic ManagementWroclaw University of EconomicsWrocławPoland

Personalised recommendations