Advertisement

Personal Social Responsibility and Its Impact to Consumerism

 • Marta Karwacka
Chapter
 • 316 Downloads
Part of the CSR, Sustainability, Ethics & Governance book series (CSEG)

Abstract

The main objective of this chapter is focusing on the importance of personal social responsibility in the management of corporate social responsibility. This new phenomenon has a big impact on market mainly because of Generation Y (that have social and environmental awareness). The impact of young people—both consumers and employees—behavior and lifestyle affects the CSR strategy of many companies.

References

 1. 2009 Edelman Trust Barometer.Google Scholar
 2. 2010 Edelman Trust Barometer.Google Scholar
 3. 2018 Edelman Trust Barometer. Global Report.Google Scholar
 4. Bauman Z., Globalizacja, PIW., Warszawa, 2000.Google Scholar
 5. Egan, D. (2011, Aug). CSR is dead, long live social enterprise. The Gourdian. https://www.theguardian.com/social-enterprise-network/2011/aug/09/shared-value-csr-social-enterprise
 6. Fromm, E. (1995). Mieć czy być, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.Google Scholar
 7. Karwacka, M. Siła Współpracy. Relacje przedsiębiorstw z organizacjami pozarządowymi w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu, Wyd. NOMOS, Kraków 2016.Google Scholar
 8. Koszewska. Wpływ wrażliwości ekologicznej i społecznej na sposób zachowania konsumentów na rynku tekstylno odzieżowym, Handel Wewnętrzny May–June 2012 Volume 3.Google Scholar
 9. López Davisa, S., Marín Rivesb, L. S., & de Maya, R. (2017). Introducing personal social responsibility as a key element to upgrade CSR. Spanish journal of Marketing, 21, 146–163.CrossRefGoogle Scholar
 10. Mróz, B. (2010). Consumerism vs. sustainability: The emergence of new consumer trends in Poland. International Journal of Economic Policy in Emerging Economies, 3(1), 1–15 www.pol-int.orgCrossRefGoogle Scholar
 11. Panek-Owsiańska, M. (2015). CSR r(E)wolucja. In Biznes (Ed.), który zmienia świat. Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu.Google Scholar
 12. Pietrowicz, K. (2004). Nasze gadżety codzienne albo o płynności symboli statusu. In T. Szlendak & K. Pietrowicz (Eds.), Na pokaz. O konsumeryzmie w kapitalizmie bez kapitału (p. 72).Google Scholar
 13. Szlendak, T., & Karwacki, A. (2010). Koncepcja poziomicy – cudowne lekarstwo czy utopijna terapia? Studia Socjologiczne, 1, 41.Google Scholar
 14. The 2017 Deloitte Millennial Survey Apprehensive millennials: Seeking stability and opportunities in an uncertain world. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/gx-deloitte-millennial-survey-2017-executive-summary.pdf

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2019

Authors and Affiliations

 • Marta Karwacka
  • 1
 1. 1.ToruńPoland

Personalised recommendations