Advertisement

Social Responsibility Management in a Small Enterprise: Selected Problems and Good Practices

 • Agnieszka Sokołowska-Durkalec
Chapter
Part of the CSR, Sustainability, Ethics & Governance book series (CSEG)

Abstract

The objective of the hereby chapter is to present selected problems and good practices in social responsibility management in small Polish enterprises and therefore to clarify the instrumental dimension of social responsibility concept. The study presents a brief and synthetic discussion of selected conclusions resulting from multidimensional and in-depth empirical studies. Its theoretical part presents the assumptions referring to social responsibility management from the perspective of the specific nature of small enterprise functioning, while the empirical part presents the selected problems and good practices in social responsibility management, which is identification of social responsibility areas and entities, its planning, organizing, developing and controlling, with reference to this group of enterprises. The chapter is summarized by a short list of the resulting recommendations.

Keyword

Social responsibility Social responsibility management Small enterprise Problems Good practices 

References

 1. Aluchna, M. (2016). From ideas to impacts: CSR in the eyes of top managers in Poland. In S. O. Idowu & S. Vertigans (Eds.), Stages of corporate social responsibility: From ideas to impacts (pp. 47–64). Cham: Springer.Google Scholar
 2. Carroll, A. B. (1999). Corporate social responsibility: Evolution of a definitional construct. Business & Society, 38(3), 268–295.CrossRefGoogle Scholar
 3. Freeman, R. E., & Phillips, R. A. (2002). Stakeholder theory: Libertarian defense. Business Ethics Quarterly, 12(3), 331–349.CrossRefGoogle Scholar
 4. Friedman, M. (1970, September 13). The social responsibility of business is to increase its increase its profits. New York Times Magazine, 32–33, 122–124.Google Scholar
 5. Garriga, E., & Mele, D. (2004). Corporate social responsibility theories: Mapping the territory. Journal of Business Ethics, 8(53), 51–71.CrossRefGoogle Scholar
 6. Hąbek, P. (2017). CSR reporting practices in Visegrad Group countries and the quality of disclosure. Sustainability, 9(12), 2322.  https://doi.org/10.3390/su9122322.CrossRefGoogle Scholar
 7. Kung, H. (1999). Pokój na świecie – światowe religie – światowy etos. In J. Sekuła (Ed.), Idea etyczności globalnej (pp. 386–398). Siedlce: Wydawnictwo Seculum.Google Scholar
 8. Madueño, H., et al. (2016). Development of corporate social responsibility in small and medium-sized enterprises and its nexus with quality management. Cogent Business & Management, 3, 1–21.Google Scholar
 9. Sokołowska, A. (2013). Społeczna odpowiedzialność małego przedsiębiorstwa. Identyfikacja-ocena-kierunki doskonalenia. Seria: Monografie i Opracowania nr 232, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.Google Scholar
 10. Sokołowska, A. (2016). Uwarunkowania implementacji założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności w małym przedsiębiorstwie. Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, 14(2), 351–360.Google Scholar
 11. Sokołowska-Durkalec, A. (2017). Identyfikacja warunków, przejawów i problemów badawczych dotyczących reguły wzajemności w relacjach małego przedsiębiorstwa z interesariuszami w procesie zarządzania społeczną odpowiedzialnością. Marketing i Rynek, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, Rok XXIV, Listopad, Nr 11/2017: 553–566.Google Scholar
 12. Stawicka, E. (2017, October). Social responsibility model of the sustainable development in enterprises in Poland. The Journal of Human and Work, 4(2), 143–149.Google Scholar
 13. Wójcik-Jurkiewicz, M. (2017). Role of CSR reporting. Evidence from Poland. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości. Stowarzyszenie Księgowych, 94(150), 173–188.Google Scholar

Copyright information

© Springer Nature Switzerland AG 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.Uniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuWrocławPoland

Personalised recommendations