Advertisement

Hungarian Ethnobotanical Studies in Romania

 • Nóra PappEmail author
 • Kata Birkás-Frendl
 • Ágnes Farkas
 • Dóra Czégényi
Chapter

Abstract

Traditional ethnobotanical knowledge concerning plant use can be attributed to the archaic folklore system in Romania, particularly in Transylvania, which forms a considerable part of the country. Various regions of Transylvania are inhabited by Hungarians and Romanians. This chapter provides an overview of the first herbal books from the sixteenth century published in Transylvania, followed by the most significant ethnobotanical surveys conducted in ten main regions from the 1930s to date, the results of which were published in monographs, books and journal papers, mostly in Hungarian. Based on traditional experiences and observations of inhabitants, the present data inventories the local use of plants in ethnomedicine, in construction and household tools, as food and fodder, as well as in various beliefs and customs. The reports are of pivotal importance in documenting the ethnomedicinal knowledge of the rural people, underlining the significance of vernacular names, various applications, home treatments and special local terminology of the plant taxa in the selected areas.

Similar surveys are being performed today, focusing on the preservation of archaic elements of folk traditions, as well as on the study of new and promising plant taxa for further laboratory analyses. However, traditional knowledge of local people has clearly decreased; therefore, the conservation, documentation and preservation of these data from disappearance are of primary importance in the future.

Keywords

Hungarians Transylvania Ethnobotany Ethnomedicine Herbarium Vernacular name Popular belief 

Notes

Acknowledgement

This work was supported by a grant from the OTKA (Hungarian Scientific Research Fund, PD 108534).

References

 1. Antalné TM (2003) Gyimes-völgyi népi gyógyászat (Ethnomedicine in the Ghimes). Európa Folklór Intézet—L’Harmattan, BudapestGoogle Scholar
 2. Babai D, Molnár ZS (2009) Népi növényzetismeret Gyimesben II (Ethnogeobotanical studies in Ghimes. Part II). Bot Közl 96:145–173Google Scholar
 3. Bakay P, Harangozó I (eds) (2007) Tankó Mónus Berta csángó pásztor emlékezései (Memoirs of the Csángó shepherd Berta Tankó Mónus). Ipolyi Arnold Népfőiskola, ÚjkígyósGoogle Scholar
 4. Balázs D (2010) Popular healing in Siklód and some questions of the research. Kaleidoscope 1:88–94Google Scholar
 5. Bartha SG (2013) Népi gyógynövényismeret Erdővidéken (Ethnobotanical data in Erdővidék) (MSc Thesis). University of Pécs, PécsGoogle Scholar
 6. Bartha S, Balogh L, Papp N (2011) Népi gyógynövényismereti adatok Nagybaconban és környékén (Ethnobotanical values in Băţanii Mari and in its vicinity). Gyógyszerészet (Suppl):23–24Google Scholar
 7. Benkő J (1778) Transsilvania specialis (Latin manuscript) In Hungarian: (1999): Transsilvania specialis: Erdély földje és népe I–II. (World and people of Transylvania). Kriterion, Bucharest, Cluj NapocaGoogle Scholar
 8. Benkő J (1781) Halotti Beszéd Toronyfalvi Toronya Borbára Cserei Miklósné felett (Funeral oration for Toronyfalvi Toronya Borbára Cserei Miklósné). SibiuGoogle Scholar
 9. Boris GY (2010) Népi gyógynövényismeret a székelyföldi Lövétén (Ethnobotanical data in Lueta) (BSc Thesis). University of Pécs, PécsGoogle Scholar
 10. Bosnyák S (1973) Adalékok a moldvai csángók népi orvoslásához (Ethnomedicinal data of the Csángós in Moldova). Orvostört Közl 69–70:279–298PubMedGoogle Scholar
 11. Csedő K (ed) (1980) Hargita megye gyógy- és füszernövényei (Medicinal and aromatic plants of Harghita county). Tipografia, Targu MuresGoogle Scholar
 12. Csergő B (1978) A vörösfenyő Küküllőkeményfalva népi növényismeretében (Scots in the botanical knowledge of the people of Târnoviţa). In: Kós K, Faragó J (eds) Népismereti dolgozatok. Kriterion, Bucharest, pp 40–50Google Scholar
 13. Csoma G (2000) Varázslások és gyógyítások a moldvai csángómagyaroknál (Witchcraft and healings of the Csángós in Moldova). Kráter Mühely Egyesület, PomázGoogle Scholar
 14. Csürös I, Csürös L (1996) A kolozsvári Malomvölgy flórájának növényföldrajzi és ökológiai jellemzése (Geographical and ecological characterization of the flora of Malom-valley). Múzeumi Füzetek 5:39–44Google Scholar
 15. Csürös I, Csürös M, Pálfalvi P (1980) A Csíki-havasok néhány növénytársulásának ökológiai jellemzése (Ecological characters of the vegetation of Munţii Ciucului). Acta Hargit 27:417–432Google Scholar
 16. Csüry B (1933) Növénynevek Bogdánfalváról (Plant names in Valea Seacă). Magy Nyelvőr 29:249–251 (316–321)Google Scholar
 17. Diószegi V (1960) Embergyógyítás a moldvai székelyeknél (Human medicine of the Széklers in Moldova). Népr Közl 3–4:35–124Google Scholar
 18. Erdei A (2011) Elődeink öröksége: békési és székelyföldi települések etnobotanikai értékelése (Ethnobotanical evaluation of Békés and Lueta) (BSc Thesis). University of Szeged, SzegedGoogle Scholar
 19. Ernyei J (1932) Benkő József természettudományi hagyatéka (Natural legacy of József Bekő). Botanikai Közlemények 29(1–4):56–72Google Scholar
 20. Fancsali I (2010) Reevaluarea acţiunii plantelor medicinale folosite în etnomedicina din bazinul superior al Trotuşului (Ghimeş) (Ethnomedicinal data of Ghimeş) (MSc Thesis). University of Medicine and Pharmacy of Targu Mures, Targu MuresGoogle Scholar
 21. Frendl K (2001) Népi növényismeret, népi humán- és állatgyógyászati adatok gyüjtése Székelyföldön (Ethnobotanical data of human medicine and veterinary in Széklerland) (MsC Thesis). University of West Hungary, MosonmagyaróvárGoogle Scholar
 22. Frendl K, Balogh L (2004) Etnobotanikai és etnomedicinai adatok Gyimesközéplok térségéből (Ethnogeobotanical and ethnomedicinal data from Lunca de Sos). Bot Közl 91:147–148Google Scholar
 23. Frendl K, Kripner V (2005) Kutatómunka csángó lakta településeken (Studies in the villages of the Csángós). Agrár Hírvilág 12(3):10–11Google Scholar
 24. Frendl K, Balogh L (2006) Gyimesi és Úz-völgyi csángó települések népi növényismerete (Ethnobotanical knowledge of the Csángós in Ghimes and Uz). Kitaibelia 11(1):50Google Scholar
 25. Frendl K, Papp N, Grynaeus T (2007) Veterinary based on experience and belief in Gyimes and Úz Valley of Csángó’s (Transylvania, Romania). In: Abstracts of the 6th European Ethnopharmacological Congress, Leipzig, Germany, 8–10 November, p 46Google Scholar
 26. Grynaeus T, Szabó LGy (2002) A bukovinai hadikfalvi székelyek növényei (Plants of the Széklers in Dorneşti in Bucovina). Gyógyszerészet 46:251–259 (327–336, 394–399, 588–600)Google Scholar
 27. Gub J (1991) Népi gyógyászat a Sóvidéken (Ethnomedicine in Sóvidék), vol  1. Hazanéző könyvek, Firtos Müvelődési Egylet, Corund, pp 14–16Google Scholar
 28. Gub J (1993) Adatok a Nagy-Homoród és a Nagy-Küküllő közötti terület népi növényismeretéhez (Ethnobotanical data of the Nagy-Homoród and Nagy-Küküllő). Néprajzi Látóhatár 1–2:95–110Google Scholar
 29. Gub J (1994) Növényekkel kapcsolatos hiedelmek és babonák a Sóvidéken (Beliefs and superstitions related to plants in Sóvidék). Népr Látóhatár 3–4:193–198Google Scholar
 30. Gub J (1996) Erdő-mező növényei a Sóvidéken (Plants in the fields and forests in Sóvidék). Hazanéző könyvek, Firtos Müvelődési Egylet, CorundGoogle Scholar
 31. Gub J (1998) Borogatók, kenőcsök, sebtapaszok a Sóvidéken (Foments, ointments and plasters in Sóvidék), vol 6. Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve, Cluj-Napoca, pp 266–276Google Scholar
 32. Gub J (2001) Kertek, mezők termesztett növényei a Sóvidéken (Cultivated plants in the fields and gardens in Sóvidék). Erdélyi Gondolat, Odorheiu SecuiescGoogle Scholar
 33. Gub J (2003) Természetismeret és néphagyomány a székely Sóvidéken (Traditions and knowledge about the nature in Sóvidék). Erdélyi Gondolat, Odorheiu SecuiescGoogle Scholar
 34. Györffy I (1937) Viricselés a Székelyföldön (Drainage of birch in Széklerland). Ethnographia 48(2–3):205–220Google Scholar
 35. Halász P (2007) A moldvai csángó magyarok hagyományos állattartása (Traditional livestock keeping of the Csángós in Moldova). General Press, BudapestGoogle Scholar
 36. Halász P (2010) Növények a moldvai magyarok hagyományában és mindennapjaiban (Plants in the tradition and everyday life of the Hungarians in Moldova). General Press, BudapestGoogle Scholar
 37. Halászné ZK (1981) Adatok a moldvai magyarok gyógynövény-használatához (Ethnobotanical data of the Hungarians in Moldova). Gyógyszerészet 25:361–367Google Scholar
 38. Halászné ZK (1987) Moldvai csángó növénynevek (Csángó plant names in Moldova). Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 36. University of Eötvös Loránd, BudapestGoogle Scholar
 39. Halászné ZK (1993) Sebkezelés a moldvai és a gyimesi magyaroknál napjainkban és Gelencén a XVIII. században (Treatment of wounds in Ghimes nowadays and in Gelence in the 18th century). In: Halász P (ed) Studies dedicated to the memory of Pál Domokos. Lakatos Demeter Egyesület, Budapest, pp 109–116Google Scholar
 40. Holló G, Rácz G (1968) Plante folosite in medicina populară din Bazinul superior al Trotusului (Ghimes) (Ethnomedicinal data in Ghimes). Plantele medicinale din flora spontană al Bazinului Ciuc. Cons. Pop. al Jud. Harghita, Miercurea Ciuc, pp 171–176Google Scholar
 41. Hoppál M (1990) Népi gyógyítás. In: Dömötör T, Hoppál M (eds) Magyar Néprajz VII (Hungarian Ethnography VII). Akadémiai Kiadó, Budapest, pp 693–724Google Scholar
 42. István L, Szőcs L (2008) Taplómegmunkálás Korondon (Preparation of tinders in Corund). Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, Odorheiu SecuiescGoogle Scholar
 43. Kakas Z (1973) A “nagyerejü fü” a felső-háromszéki néphitben (Atropa belladonna L. in the beliefs in Trei Scaune). Folk Arch 1:91–97Google Scholar
 44. Keszeg V (1981) A mezőségi Detrehemtelep népi gyógyászata (Ethnomedicine in Colonia in Câmpia Transilvaniei). Népism Dolg 97–117Google Scholar
 45. Kisné PI (2006) A fenyő hasznosítása a Székelyföldön (Use of pines in Széklerland). Székelyföld Kult Folyóir 10(12):101–116Google Scholar
 46. Kobzos KT (1999) Adalékok a moldvai csángók növényi gyapjúfestéséhez (Data to wool dyeing at the Csángós in Moldova). In: Pozsgai P (ed) Tüzcsiholó. Táton Bt, Budapest, pp 707–713Google Scholar
 47. Kocsis M (2010) Népi gyógyászat Szitáson (Ethnomedicine in Nicoreşti). In: Czégényi D, Keszeg V (eds) A beteg ember. Mentor, Targu Mures, pp 15–108Google Scholar
 48. Kóczián G (1990) A nadragulya (Atropa belladonna L.) babonás felhasználása Máramarosban (The magical use of Atropa belladonna L. in Maramureş). Honism 4:58–62Google Scholar
 49. Kóczián G, Pintér I, Szabó LGy (1975) Adatok a gyimesi csángók népi gyógyászatához (Ethnobotanical data of the Csángós in Ghimes). Gyógyszerészet 19:226–230Google Scholar
 50. Kóczián G, Pintér I, Gál M, Szabó I, Szabó L (1976) Etnobotanikai adatok Gyimesvölgyéből (Ethnobotanical data of the Ghimes-valley). Bot Közl 63(1):29–35Google Scholar
 51. Kóczián G, Szabó I, Szabó L (1977) Etnobotanikai adatok Kalotaszegről (Ethnobotanical data from Ţara Călatei). Bot Közl 64(1):23–29Google Scholar
 52. Kosz Zs (2010) Népi gyógyászat Csíkrákoson (Ethnomedicine in Racu). In: Czégényi D, Keszeg V (eds) A beteg ember (The ill people). Mentor, Targu Mures, pp 109–178Google Scholar
 53. Kovács S (1976) Kalotaszegi népi gyógymódok (Ethnomedicinal treatments in Ţara Călatei). Folk Arch 5:93–113Google Scholar
 54. Kovács JA (1997) A Székelyföld flórakutatásának áttekintése (Review of the flora surveys in Széklerland). Bot Közl 84(1–2):41–49Google Scholar
 55. Kovács JA (2009) A cserefa és a székelység (The oak species and the Széklers). Müvelődés 62:41–45Google Scholar
 56. Lakatos I (2000) Embergyógyítás a lábnyiki csángóknál (Human medicine of the Csángós in Vladnic). Mold Magys 5:12–13Google Scholar
 57. Mészáros Á (1998) Népi gyógyítás Székelyvarságon (Ethnomedicine in Varşag). In: Bárth J (ed) Havasalja havasa. Bács–Kiskun Megyei Múzeum, Kecskemét, pp 391–468Google Scholar
 58. Mihalescu L, Vosgan Z, Rosca OM, Danci O (2010) The ornamental, aromatic and edible vegetal species from Lapus region (Transylvania). Abstracts of the 19th EVS Workshop, Pécs, 27th April–2nd May, p 66Google Scholar
 59. Miklóssy VV (1978) Festőnövények a csíki háziiparban (Dyeing plants in home industry in Ciuc). Népism Dolg 91–100Google Scholar
 60. Miklóssy VV (1980) Csíki népi sebtapaszok (Traditional plasters in Ciuc). Népism Dolg 60–63Google Scholar
 61. Molnár Zs, Babai D (2009) Népi növényzetismeret Gyimesben I (Ethnogeobotanical studies in Ghimes. Part I). Bot Közl 96(1–2):117–143Google Scholar
 62. Molnár Zs, Babai D (2010) Sajátosságok a gyimesi népi növény- és növényzetismeretben (Peculiarities in the ethnobotany in Ghimes). Korunk 3(21):1Google Scholar
 63. Pálfalvi P (1995) A Gyimesi-hágó (1164 m) környékének florisztikai vázlata (Floristic map of the vicinity of Ghimes). Múzeumi Füzetek 4:107–114Google Scholar
 64. Pálfalvi P (1999) Növények a csíkszentdomokosi ember- és állatgyógyászatban (Plants in the human medicine and veterinary in Sândominic). In: Boér H (ed) Acta—1998 II. Székely Nemzeti Múzeum—Csíki Székely Múzeum, Sfântu Gheorghe—Miercurea Ciuc, pp 265–284Google Scholar
 65. Pálfalvi P (2001) A Gyimesek botanikai és etnobotanikai kutatásának története (The history of the botanical and ethnobotanical studies of Ghimes). Kanitzia 9:165–180Google Scholar
 66. Pápai PF (1690) Pax Corporis. M. Tótfalusi Kis Miklós nyomt., Cluj-NapocaGoogle Scholar
 67. Papp N (2011) Népi gyógynövény-ismereti kutatások a kolostori gyógyászatban és Erdélyben (2007–2010) (Ethnobotanical studies in the monasteries and in Transylvania). Kaleidoscope 2(2):76–88Google Scholar
 68. Papp N, Horváth D (2013) Vadon termő ehető növények Homoródkarácsonyfalván (Erdély) (Wild edible plants in Crăciunel (Transylvania)). In: Dénes A (ed) Ehető vadnövények a Kárpát-medencében (Wild edible plants in the Carpathians). Janus Pannonius Múzeum, Pécs, pp 83–92Google Scholar
 69. Papp N, Birkás-Frendl K, Boris Gy, Vojkovics É, Bencsik T, Grynaeus T (2009a) Gyógynövények a népi bőrgyógyászatban (Herbs in the folk dermatology). Abstracts of the 14th Congressus Pharmaceuticus Hungaricus, Budapest, 13–15th November, p 110Google Scholar
 70. Papp N, Frendl K, Boris Gy, Fancsali I, Csedő K, Grynaeus T (2009b) Comparative ethnobotanical study of medicinal plant uses from Transylvania. In: Abstracts of the Séminaire International sur Les Plantes, Aromatiques et Médicinales (SIPAM), Djerba, Tunesia, pp 188–189Google Scholar
 71. Papp N, Birkás-Frendl K, Grynaeus T (2011a) Ethnobotanical values from some gardens in Csinód (Transylvania). Curare 34(1–2):97–102Google Scholar
 72. Papp N, Bartha S, Boris Gy, Balogh L (2011b) Traditional use of medicinal plants for respiratory diseases in Transylvania. Nat Prod Commun 6(150):1459–1460PubMedGoogle Scholar
 73. Papp N, Birkás-Frendl K, Farkas Á, Pieroni A (2013) An ethnobotanical study on home gardens in a Transylvanian Hungarian Csángó village (Romania). Genet Res Crop Evol 60:1423–1432CrossRefGoogle Scholar
 74. Péntek J (1980) Kerti virágok és dísznövények Kalotaszegen (Ornamental plants in Ţara Călatei). Népism Dolg 104–114Google Scholar
 75. Péntek J (1982) Kalotaszegi népi növényismeret. Az antropomorfizáció nyelvi vonatkozásai (Ethnobotanical knowledge in Ţara Călatei. Linguistic aspects of anthropomorphism). Müvelődés 35(2):40–42Google Scholar
 76. Péntek J (1984) Tökfélék a kalotaszegi népnyelvben és népi kultúrában (Pumpkin species in the folk linguistics and culture in Ţara Călatei). Müvelődés 37(2):34–38Google Scholar
 77. Péntek J (1997) A növénynevek és a földrajzi nevek viszonyáról (Relation between the geographical names and plant terminology). In: Gergely P, Hajdú M (eds) Az V. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai (Presentations of the 5th Congress of Onomatology), vol 209. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest—Miskolc, pp 427–430Google Scholar
 78. Péntek J (2003) Népi nevek, népi hagyományok (Folk terminology, traditions). Mentor, Targu MuresGoogle Scholar
 79. Péntek J, Szabó TA (1976a) Tájékoztató mutatvány egy népi növényismereti gyüjtésből (Handout of an ethnobotanical study). Nyelv Irodalomtud Közl 20(1):52–60Google Scholar
 80. Péntek J, Szabó TA (1976b) Egy háromszéki falu népi növényismerete (Ethnobotanical studies in a village in Trei Scaune). Ethnographia 87(1–2):203–225Google Scholar
 81. Péntek J, Szabó TA (1980) A régi növényvilág és változásai a kalotaszegi földrajzi nevek tükrében (The old vegetation and its change as reflected by the geographical names in Ţara Călatei). In: Teiszler P (ed) Nyelvészeti tanulmányok (Linguistic studies). Kriterion, Bucharest, pp 131–172Google Scholar
 82. Péntek J, Szabó TA (1985) Ember és növényvilág. Kalotaszeg növényzete és népi növényismerete (People and plants: vegetation and rural botanical knowledge in Ţara Călatei). Kriterion, BucharestGoogle Scholar
 83. Pintér I, Szabó I, Kóczián G, Gál M, Szabó L (1974) Kultúrnövény-tájfajták, vad növényfajok és etnobotanikai adatok gyüjtése a Kászoni-medencében (Ethnobotanical data of cultivated and wild plants in Depresiunea Plăieşi). Agrobot 16:123–137Google Scholar
 84. Pócs É (1990) Néphit. In: Dömötör T, Hoppál M (eds) Magyar Néprajz VII (Hungarian Ethnography VII). Akadémiai Kiadó, Budapest, pp 527–692Google Scholar
 85. Rab J (1982) Újabb népgyógyászati adatok Gyimesből (New ethnomedicinal data in Ghimes). Gyógyszerészet 26:325–333Google Scholar
 86. Rab J (1993) Az etnogeobotanika—mint történeti ökológiai segédtudomány (The ethnogeobotany as auxiliary science). In: Várkonyi Á, Kósa L (ed) Európa híres kertje (Famous garden of Europe). Orpheusz, Budapest, pp 223–257Google Scholar
 87. Rab J (2000) Népi növényismeret a Gyergyói-medencében (Ethnobotany in Gheorgheni). Pallas-Akadémia, Miercurea CiucGoogle Scholar
 88. Rab J, Tankó P, Tankó M (1980) Növényismeretünk gazdag és pontos (Gyergyó és Gyimes) (Ethnobotany in Gheorgheni and Ghimes). Falvak Dolgozó Népe 36(13):4Google Scholar
 89. Rab J, Tankó P, Tankó M (1981) Népi növényismeret Gyimesbükkön (Ethnobotany in Ghimeş-Făget). Népism Dolg 23–38Google Scholar
 90. Rácz J (2000) Húr szavunk a növénynevekben (The word chord in plant names). Magyar Nyelvőr 124(2):239–247Google Scholar
 91. Rácz G, Füzi J (eds) (1973) Kovászna megye gyógynövényei (Medicinal plants in Covasna). Árkosi Agronómusok Háza, Sfântu GheorgheGoogle Scholar
 92. Rácz G, Rácz E (1972) Erdővidék flórája Benkő József (1740–1814) kézirataiban (Flora of Covasna in manuscripts of József Benkő). Aluta 61–69. Ceres Könyvkiadó, BucharestGoogle Scholar
 93. Sebestyén Á (2008) Gyógyító praktikák. Néprajzi gyüjtés a bukovinai székelyeknél (Healing practices. Ethnographical study among the Széklers in Bucovina). Sebestyén Ádám Székely Társulat, KakasdGoogle Scholar
 94. Sipos Á (2010) Népi gyógymódok és babonák Magyarlapádon (Home remedies and beliefs in Lopadea Noua). Termész Világa 141(12):154–157Google Scholar
 95. Szabó TA (1976) A természettudományok és a néprajz határán (On the border of natural sciences and ethnography). Népism Dolg 36–40Google Scholar
 96. Szabó TA (ed) (1978) Melius Peter: Herbarium. Kriterion, BucharestGoogle Scholar
 97. Szabó TA, Péntek J (1976) Ezerjófü. Etnobotanikai útmutató (Centaury. Ethnobotanical guide). Kriterion, BucharestGoogle Scholar
 98. Szabó L (1990) Népi természetismeret. In: Dömötör T, Hoppál M (eds) Magyar Néprajz VII (Hungarian Ethnography VII). Akadémiai Kiadó, Budapest, pp 725–742Google Scholar
 99. Szabó LGy (2002) Népi gyógynövény-ismeret Kalotaszegen és Gyimesvölgyében (Ethnobotanical data in Ţara Călatei and Ghimes). Turán 32(5/4):39–52Google Scholar
 100. Tankó M, Ilyés Á (1978) Növények, helynevek (Gyimesbükk, Tekerőpatak) (Plants, toponyms (Ghimeş-Făget, Valea Strâmbă)). Falvak Dolg Népe 14(13):5Google Scholar
 101. Tarisznyás M (1978) A gyüjtögető gazdálkodás hagyományai Gyergyóban (Traditions of the gatherer agriculture in Gheorgheni). Népism Dolg 25–33Google Scholar
 102. Vajkai A (1943) Népi orvoslás a Borsavölgyében (Ethnomedicine in Borsa-valley). Erdélyi Tudományos Intézet, Cluj-NapocaGoogle Scholar
 103. Vajkai A (2003) Népi gyógyászat (Ethnomedicine). Jószöveg Mühely, BudapestGoogle Scholar
 104. Varjas B (1943) XVI. századi magyar orvosi könyv (Hungarian medical book from the 16th century). Gróf Teleki Pál Tudományos Intézet, Sárkány Nyomda RT.,Cluj-NapocaGoogle Scholar
 105. Vasas S (1985) Népi gyógyászat, kalotaszegi gyüjtés (Ethnomedicinal study in Ţara Călatei). Kriterion, BucharestGoogle Scholar
 106. Vita Zs (1994) Tápláléknövények gyüjtése Nagyenyed környékén (Gathering of food plants in the vicinity of Aiud). Népism Dolg 44–47Google Scholar
 107. Vörös É (2008) A magyar gyógynövények neveinek történeti-etimológiai szótára (Historical-etymological vocabulary of Hungarian plant names). University of Debrecen, DebrecenGoogle Scholar
 108. Zakariás E (1995) Nemi szerepek a növénytermesztésben Erdővidéken (Gender’s role in agriculture). In: Zakariás E (ed) Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 3. Növény és kultúra (The 3rd annuary of the Society János Kriza. Plant and culture). Society János Kriza, Cluj-Napoca, pp 27–33Google Scholar
 109. Zillmann J (1997) Népi gyógyászat Havadon (Ethnomedicine in Neaua). Népr Látóhatár 1–2:124–148Google Scholar
 110. Zsigmond Gy (ed) (2005) Növények a folklórban. Plante în folclor (Plants in the folklore). Magyar Köztársaság Bukaresti Kulturális Központja, BucharestGoogle Scholar

Copyright information

© Springer Science+Business Media New York 2014

Authors and Affiliations

 • Nóra Papp
  • 1
  Email author
 • Kata Birkás-Frendl
  • 2
 • Ágnes Farkas
  • 1
 • Dóra Czégényi
  • 3
 1. 1.Department of Pharmacognosy, Faculty of Medical ScienceUniversity of PécsPécsHungary
 2. 2.Department of Ethnography and Cultural AnthropologyUniversity of PécsPécsHungary
 3. 3.Department of Hungarian Ethnography and AnthropologyUniversity of Babeş-Bolyai of Cluj-NapocaCluj-NapocaRomania

Personalised recommendations