HISTORICAL AND RECENT FLOODS IN THE CZECH REPUBLIC: CAUSES, SEASONALITY, TRENDS, IMPACTS

 • RUDOLF BRÁSDIL
 • PETR DOBROVOLNY
 • VILIBALA KAKOS
 • OLDRICK KOTYZA
Part of the NATO Science Series book series (NAIV, volume 67)

Abstract

In the Czech Republic the most destructive natural disasters result from floods. Evidence for this was the flood of July 1997 in Moravia and Silesia which took 52 lives and caused damage in excess of 63 billions Kč (Czech Crowns). Similarly the flood in Bohemia in August 2002, took 19 lives and damage ran over 70 billions Kč. The flooding in eastern Bohemia in July 1998 (6 victims, damage 2 billions Kč) was lesser in scope. The occurrence of destructive floods following a long period of relative calm raises the question as to what extent these floods are the results of natural climatic variability or the consequence of anthropogenic conditioned global warming that could result in future increase in frequency and intensity of floods (Houghton et al. 2001, Beniston 2002, Milly et al. 2002, Christensen and Christensen 2003). In order to implement protective measure that would tend to minimise human and material losses it is necessary to establish a knowledge base that would be sufficiently comprehensive, and when necessary to combine the information from systematic (instrumental) hydrological observations with those documentary sources of the pre-instrumental period.

Keywords

Czech Republic Disastrous Flood Historical Flood Flood Risk Assessment Synoptic Type 

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

References

 1. Beniston M. ed. (2002) Climatic Change: Implications for the Hydrological Cycle and for Water Management. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London.Google Scholar
 2. Benito G., Diéz-Herrero A. and Fernández de Villalta M. (2003) Magnitude and frequency of flooding in the Tagus basin (Central Spain) over the last millennium. Climatic Change 58, 171–192.CrossRefGoogle Scholar
 3. Brázdil R. (1998) The history of floods on the rivers Elbe and Vltava in Bohemia. Erfurter Geographische Studien 7, 93–108.Google Scholar
 4. Brázdil R., Dobrovolný P. and Kotyza O. (2004) Floods in the Czech Republic during the past millennium. Colloque SHF “Etiages et crues extrêmes régionaux en Europe perspectives historiques”. Societe Hydrotechnique de France, Paris, 81–88.Google Scholar
 5. Brázdil R., Glaser R., Pfister C., Dobrovolný P., Antoine J.-M., Barriendos M., Camuffo D., Deutsch M., Enzi S., Guidoboni E., Kotyza O. and Rodrigo F.S. (1999) Flood events of selected European rivers in the sixteenth century. Climatic Change 43, 239–285.CrossRefGoogle Scholar
 6. Brázdil R. and Kotyza O. (1995) History of Weather and Climate in the Czech Lands I. Period 1000–1500. Zürcher Geographische Schriften 62, Zürich.Google Scholar
 7. Bretholz B., ed. (1923) Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag, Weidmann, MGH SRG NS II, Berlin.Google Scholar
 8. Christensen J.H. and Christensen O.B. (2003) Severe summertime flooding in Europe. Nature 421, 805–806.CrossRefGoogle Scholar
 9. Hladný J. (1995) Odhad vývoje povodňových situací analýzou historických případ , in Povodňová ochrana na Labi. Český hydrometeorologický ústav, Ministerstvo životního prostředí, Povodí Labe, Ústí nad Labem, 161–183.Google Scholar
 10. Houghton J.T., Ding Y., Griggs D.J., Noguer M., van der Linden P.J. and Xiaosu D. (eds.) (2001) Climate Change 2001: The Scientific Basis, Cambridge University Press, Cambridge.Google Scholar
 11. Kakos V. (1978) Výskyt povodní na Vltavěv Praze ve vztahu k pražským meteorologickým pozorováním v Klementinu. Meteorologické zprávy 31, 119–126.Google Scholar
 12. Kakos V. (2001) Přehled povodní na Vltavě v Praze a na Labi v Děčín v období přístrojových měření. Manuscript.Google Scholar
 13. Kašpárek L. and Bušek M. (1990) Vliv vltavské kaskády na povodňový režim Vltavy v Praze. Vodní hospodářství 40, 280–286.Google Scholar
 14. Katzerowsky W. (1886) Periodicität der Überschwemmungen. Mitteilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmen 25, 156–171.Google Scholar
 15. Kotyza O., Cvrk F. and Pažourek, V. (1995) Historické povodn na dolním Labi a na Vltavě. Okresní muzeum, Děčin.Google Scholar
 16. Meteorologické zprávy [Special volume devoted to the 2002 flood], 55, Prague 2002, 161- 203.Google Scholar
 17. Milly P.C.D., Wetherald R.T., Dunne K.A. and Delworth T.L. (2002) Increasing risk of great floods in a changing climate. Nature 415, 514–517.CrossRefGoogle Scholar
 18. Novotný J. (1963) Dvě stoleté hydrologické řady průtokový na českých řekách. Sborník prací Hydrometeorologického ústavu SSR 2, Praha.Google Scholar
 19. Palacký F., ed. (1941) Staří letopisové čeští od roku 1378 do roku 1527 čili pokračování v kronikách Přibíka Pulkavy a Beneše z Hořovic z rukopisů starých vydané. J. Charvát, Dílo Františka Palackého, Díl 2. L. Mazáč, Praha.Google Scholar
 20. Sturm K., Glaser R., Jacobeit J., Deutsch M., Brázdil R., Pfister C., Luterbacher J. and Wanner H. (2001) Hochwasser in Mitteleuropa seit 1500 und ihre Beziehung zur atmosphärischen Zirkulation. Petermanns Geographische Mitteilungen 145, 14–23.Google Scholar
 21. Šimek F. and Kaák M. (eds.) (1959) Staré letopisy české z rukopisu kříżovnického, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, Praha.Google Scholar
 22. Štekl J., Brázdil R., Kakos V. Jeż J., Tolasz R. and Sokol Z. (2001) Extrémní denní sráżkové úhrny na území ČR v období 1879–2000 a jejich synoptické příčiny. Národní klimatický programČeské republiky 31, Praha.Google Scholar
 23. Thorndycraft V.R., Benito G., Llasat M.C. and Barriendos M. (2003) Palaeofloods, historical data & climatic variability: applications in flood risk assessment. Thorndycraft V.R., Benito G., Barriendos M. and Llasat M.C. (eds.) Palaeofloods, Historical Data and Climatic Variability: Applications in Flood Risk Assessment. CSIC, Madrid, 3–9.Google Scholar
 24. Značky velkých vod na Labi v úseku od státní hranice u Hřenska po ústí Vltavy. Ředitelství vodních toků v Praze. Správa vodohospodařského rozvoje, Praha 1966.Google Scholar

Copyright information

© Springer 2006

Authors and Affiliations

 • RUDOLF BRÁSDIL
  • 1
 • PETR DOBROVOLNY
  • 1
 • VILIBALA KAKOS
  • 2
 • OLDRICK KOTYZA
  • 3
 1. 1.Institute of GeographyMasaryk UniversityBrnoCzech Republic
 2. 2.Czech Academy of SciencesInstitute of Atmospheric PhysicsPragueCzech Republic
 3. 3.Regional MuseumLitom iceCzech Republic

Personalised recommendations