Advertisement

Proceedings of the Seventh Asia International Symposium on Mechatronics

Volume II

 • Baoyan Duan
 • Kazunori Umeda
 • Woonbong Hwang
Conference proceedings

Part of the Lecture Notes in Electrical Engineering book series (LNEE, volume 589)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xvii
 2. Yuhao He, Changming Hu, Yongfang Hu, Minghui Zhang, Jian Zhang, Rongchang Shi
  Pages 1-10
 3. Zhaohang Zhang, Jinfeng Liu, Jingxia Shang, Weisheng Yang, Xu Chen, Jianjun Zhu
  Pages 11-18
 4. Qiuping Yi, Na Li, Jin Zhang, Zhenyuan Sun
  Pages 69-77
 5. Zhenyuan Sun, Guobiao Yang, Na Li, Jin Zhang, Qiuping Yi
  Pages 84-96
 6. Hyundo Hwang, Seongmin Kim, Jongseon Choi, Woonbong Hwang
  Pages 97-102
 7. Jinyoung Park, Hana Yu, Seongmin Kim, Woonbong Hwang
  Pages 103-107
 8. Seeun Woo, Jinyoung Park, Woonbong Hwang
  Pages 108-112
 9. Fei Zhao, Shiwang Jia, Yuanlan Dang, Jing Chen
  Pages 113-122
 10. Changming Hu, Wei Gao, Changhong Xu, Kecun Ben
  Pages 123-137
 11. Zhaohang Zhang, Weisheng Yang, Jinfeng Liu, Xu Chen, Jianjun Zhu
  Pages 155-162
 12. Dong Wu, Fang Fang, Zhao-hang Zhang, Wei-sheng Yang
  Pages 168-175
 13. Jianwei Xu, Huili Cao, Wei Chen, Zhanying Feng
  Pages 187-191
 14. Yaowen Liu, Xueliang Zhang, Junyu Zhou
  Pages 192-200
 15. Dianting Liu, Guibin Liang, Zhixian Zhong, Jingwen Tang
  Pages 201-214
 16. Kai Cui, Dongming Ge, Runran Deng, Jingli Du, Xuelin Du, Fengtao Zhang
  Pages 215-229
 17. Tao Wei, Guoping Chen, Xiangju Kong, Jiyu Qian
  Pages 257-265
 18. Dongdong Zhan, Jiyu Qian, Yusheng Zhang, Haojie Huang
  Pages 266-276
 19. Kaibo Hu, Lizheng Su, Jipeng Liu
  Pages 277-285
 20. Y. Zhang, R. Li, J. Y. Zhang, Z. P. Chen, K. He, C. G. Li
  Pages 310-318
 21. Hu Pan, Lejuan Ma, Ling Zhu, Huan Wang
  Pages 319-325
 22. Fengqun Pan, Xiangjun Jiang, Chong Ni, Jingli Du
  Pages 326-333
 23. Liming Yin, Mei Wang, Jinzhu Zhou, Tang Li
  Pages 334-344
 24. Long Li, Xiaodong Zhang, Mingchun Tang
  Pages 381-389
 25. Jiawei Ge, Dayuan Jin, Zhiwei Qian
  Pages 400-412
 26. Yanfei Bian, Shuai Zhuang, Meng Cai, Shi Li, Lichao Tong, Shengxuan Wu
  Pages 436-444
 27. Meng Cai, Yanfei Bian, Shi Li, Lichao Tong, Shengxuan Wu
  Pages 445-451
 28. Yanzhao Cai, Yuqing Xue, Xueyong Chen, Yali Feng, Peng Wei, Shanwei Zheng
  Pages 452-462

About these proceedings

Introduction

This book presents high-quality papers from the Seventh Asia International Symposium on Mechatronics (AISM 2019). It discusses the latest technological trends and advances in electromechanical coupling and environmental adaptability design for electronic equipment, sensing and measurement, mechatronics in manufacturing and automation, micro-mechatronics, energy harvesting & storage, robotics, automation and control systems. It includes papers based on original theoretical, practical and experimental simulations, development, applications, measurements, and testing. The applications and solutions discussed here provide excellent reference material for future product developments.

Keywords

Electromechanical Coupling of the Electronic Equipment Robotics, Automation and Control System Environmental Adaptability Design of the Electronic Equipment Sensing and Measuring Mechatronics in Manufacturing and Automation MEMS

Editors and affiliations

 • Baoyan Duan
  • 1
 • Kazunori Umeda
  • 2
 • Woonbong Hwang
  • 3
 1. 1.Xidian UniversityXi'anChina
 2. 2.Department of Precision MechanicsChuo UniversityTokyoJapan
 3. 3.Mechanical EngineeringPohang University of Science and TechnologyPohangKorea (Republic of)

Bibliographic information