Advertisement

© 2021

Intelligent Computing and Block Chain

First BenchCouncil International Federated Conferences, FICC 2020, Qingdao, China, October 30 – November 3, 2020, Revised Selected Papers

 • Wanling Gao
 • Kai Hwang
 • Changyun Wang 
 • Weiping Li
 • Zhigang Qiu
 • Lei Wang
 • Aoying Zhou
 • Weining Qian
 • Cheqing Jin
 • Zhifei Zhang
Conference proceedings FICC 2020

Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 1385)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xvi
 2. AI and Medical Technology

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Xiwei Zhang, Mingchao Li, Yuhan Zhang, Songtao Yuan, Qiang Chen
   Pages 14-21
  3. Akaysha C. Tang, Adam John Privitera, Yunqing Hua, Renee Fung
   Pages 22-38
  4. Wenrui Kang, Xu Wang, Jixia Zhang, Xiaoming Hu, Qin Li
   Pages 50-60
  5. Jiewei Wu, Yue Zhang, Weikai Huang, Li Lin, Kai Wang, Xiaoying Tang
   Pages 85-92
 3. AI and Big Data

  1. Front Matter
   Pages 93-93
  2. Siqi Kang, Guangzhong Yao, Sijie Guo, Jin Xiong
   Pages 107-122
  3. Rui Ren, JieChao Cheng, Hao Shi, Lei Lei, Wuming Zhou, Guofeng Wang et al.
   Pages 123-133
  4. Xinlei Wei, Yingji Liu, Wei Zhou, Haiying Xia, Daxin Tian, Ruifen Cheng
   Pages 134-146
  5. Rui Ren, Jinheng Li, Yan Yin, Shuai Tian
   Pages 147-165
  6. Yuan Liang, Yange Guo, Yanxia Gong, Chunjie Luo, Jianfeng Zhan, Yunyou Huang
   Pages 166-176
  7. Hansen He, Guozi Sun, Qiumei Yu, Huakang Li
   Pages 177-189

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the refereed post-conference proceedings of the Second BenchCouncil International Federated Intelligent Computing and Block Chain Conferences, FICC 2020, held in Qingdao, China, in October/ November 2020.

The 32 full papers and 6 short papers presented were carefully reviewed and selected from 103 submissions. The papers of this volume are organized in topical sections on AI and medical technology; AI and big data; AI and block chain; AI and education technology; and AI and financial technology.

Keywords

artificial intelligence blockchain computer systems computer vision data mining database federated intelligent computing image analysis information retrieval machine learning pattern recognition

Editors and affiliations

 • Wanling Gao
  • 1
 • Kai Hwang
  • 2
 • Changyun Wang 
  • 3
 • Weiping Li
  • 4
 • Zhigang Qiu
  • 5
 • Lei Wang
  • 6
 • Aoying Zhou
  • 7
 • Weining Qian
  • 8
 • Cheqing Jin
  • 9
 • Zhifei Zhang
  • 10
 1. 1.Institute of Computing TechnologyChinese Academy of SciencesBeijingChina
 2. 2.The Chinese University of Hong KongShenzhenChina
 3. 3.Renmin University of ChinaBeijingChina
 4. 4.Oklahoma State UniversityStillwaterUSA
 5. 5.Renmin University of ChinaBeijingChina
 6. 6.Institute of Computing TechnologyChinese Academy of SciencesBeijingChina
 7. 7.East China Normal UniversityShanghaiChina
 8. 8.East China Normal UniversityShanghaiChina
 9. 9.East China Normal UniversityShanghaiChina
 10. 10.Capital Medical UniversityBeijingChina

Bibliographic information

 • Book Title Intelligent Computing and Block Chain
 • Book Subtitle First BenchCouncil International Federated Conferences, FICC 2020, Qingdao, China, October 30 – November 3, 2020, Revised Selected Papers
 • Editors Wanling Gao
  Kai Hwang
  Changyun Wang 
  Weiping Li
  Zhigang Qiu
  Lei Wang
  Aoying Zhou
  Weining Qian
  Cheqing Jin
  Zhifei Zhang
 • Series Title Communications in Computer and Information Science
 • Series Abbreviated Title Communic.Comp.Inf.Science
 • DOI https://doi.org/10.1007/978-981-16-1160-5
 • Copyright Information Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2021
 • Publisher Name Springer, Singapore
 • eBook Packages Computer Science Computer Science (R0)
 • Softcover ISBN 978-981-16-1159-9
 • eBook ISBN 978-981-16-1160-5
 • Series ISSN 1865-0929
 • Series E-ISSN 1865-0937
 • Edition Number 1
 • Number of Pages XVI, 508
 • Number of Illustrations 56 b/w illustrations, 140 illustrations in colour
 • Topics Artificial Intelligence
  Professional Computing
  Information Systems and Communication Service
  Machine Learning
 • Buy this book on publisher's site