Advertisement

© 2019

Cyberspace Data and Intelligence, and Cyber-Living, Syndrome, and Health

International 2019 Cyberspace Congress, CyberDI and CyberLife, Beijing, China, December 16–18, 2019, Proceedings, Part II

 • Huansheng Ning
Conference proceedings CyberDI 2019, CyberLife 2019

Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 1138)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xx
 2. Communication and Computing

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Haowei Chen, Mengran Liu, Yunpeng Wang, Weiwei Fang, Yi Ding
   Pages 3-20
  3. Di Wu, Huan Li, Xiang Li, Jianlong Zhang
   Pages 21-37
  4. Hassan Azeem, Liping Du, Ata Ullah, Muhammad Arif Mughal, Muhammad Muzamil Aslam, Muhammad Ikram
   Pages 38-50
  5. Meng Wang, Haixia Zhang, Leiyu Wang, Guannan Dong
   Pages 51-64
  6. Tian Li, Xuekun Hao, Guoyan Li, Hui Li, Xinwei Yue
   Pages 65-78
  7. Jihua Ye, Shengjun Xue, Aiwen Jiang
   Pages 79-91
  8. Wenmin Lin, Xiaolong Xu, Qihe Huang, Fei Dai, Lianyong Qi, Weimin Li
   Pages 92-104
  9. Qinglong Dai, Jin Qian, Jianwu Li, Jun Zhao, Weiping Wang, Xiaoxiao Liu
   Pages 105-120
  10. Yucheng Ma, Yanbin Jiao, Yongqing Liu, Hao Qin, Lanlan Rui, Siqi Yang
   Pages 121-129
  11. Qian Li, Pan Chen, Rui Wang
   Pages 130-137
  12. Muhammad Muzamil Aslam, Liping Du, Zahoor Ahmed, Hassan Azeem, Muhammad Ikram
   Pages 138-145
 3. CyberLife 2019: Cyber Philosophy, Cyberlogic and Cyber Science

  1. Front Matter
   Pages 147-147
  2. Ra’ed Bani Abdelrahman, Hussain Al-Aqrabi, Richard Hill
   Pages 149-168
  3. Hussain Al-Aqrabi, Phil Lane, Richard Hill
   Pages 169-184
  4. Yu Zhao, Qingjuan Li, Fadi Farha, Tao Zhu, Liming Chen, Huansheng Ning
   Pages 205-215
  5. Zezhou Li, Tianran Tan, Yizhe Yuan, Changqing Yin
   Pages 228-240

Other volumes

 1. International 2019 Cyberspace Congress, CyberDI and CyberLife, Beijing, China, December 16–18, 2019, Proceedings, Part I
 2. Cyberspace Data and Intelligence, and Cyber-Living, Syndrome, and Health
  International 2019 Cyberspace Congress, CyberDI and CyberLife, Beijing, China, December 16–18, 2019, Proceedings, Part II

About these proceedings

Introduction

This two-volume set (CCIS 1137 and CCIS 1138) constitutes the proceedings of the Third International Conference on Cyberspace Data and Intelligence, Cyber DI 2019, and the International Conference on Cyber-Living, Cyber-Syndrome, and Cyber-Health, CyberLife 2019, held under the umbrella of the 2019 Cyberspace Congress, held in Beijing, China, in December 2019.

The 64 full papers presented together with 18 short papers were carefully reviewed and selected from 160 submissions. The papers are grouped in the following topics: cyber data, information and knowledge; cyber and cyber-enabled intelligence; communication and computing; cyber philosophy, cyberlogic and cyber science; and cyber health and smart healthcare. 

Keywords

social tagging systems social network security privacy online social networks routing protocols network simulations cloud computing social recommendation social engineering social network analysis ambient intelligence machine learning engineering database systems signal processing computer hardware computer vision

Editors and affiliations

 1. 1.University of Science and TechnologyBeijingChina

Bibliographic information