Advertisement

© 2019

Computer Supported Cooperative Work and Social Computing

14th CCF Conference, ChineseCSCW 2019, Kunming, China, August 16–18, 2019, Revised Selected Papers

 • Yuqing Sun
 • Tun Lu
 • Zhengtao Yu
 • Hongfei Fan
 • Liping Gao
Conference proceedings ChineseCSCW 2019

Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 1042)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xviii
 2. Collaborative Models, Approaches, Algorithms, and Systems

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Miao Xie, Tengjiang Wang, Qianyu Jiang, Li Pan, Shijun Liu
   Pages 3-17
  3. Qian Jiang, Haibin Zhu, Ming Liao, Baoying Huang, Xiaozhao Fang, Dongning Liu
   Pages 18-29
  4. Bo Jiang, Yezhi Chen, Ye Wang, Pengxiang Liu
   Pages 30-49
  5. Can Liu, Ningjiang Chen, Ruwei Huang, Yongsheng Xie
   Pages 50-64
  6. Birui Liang, Ningjiang Chen, Yongsheng Xie, Ruifeng Wang, Yuhua Chen
   Pages 65-80
  7. Liangyan Li, Zhanting Wen, Dazhi Wang, Changyou Zhang
   Pages 81-91
  8. Limin Lu, Shaohua Teng, Wei Zhang, Zhenhua Zhang, Lunke Fei, Xiaozhao Fang
   Pages 104-115
  9. Saihua Cai, Ruizhi Sun, Huiyu Mu, Xiaochen Shi, Gang Yuan
   Pages 116-130
  10. Sicong Li, Saihua Cai, Ruizhi Sun, Gang Yuan, Zeqiu Chen, Xiaochen Shi
   Pages 143-157
  11. Wen Bo, Yufang Sun, Xiaobo Hu, Qian Xu, Changyou Zhang
   Pages 158-169
  12. Zhanghui Liu, Yongjie Zheng, Bing Lin, Xing Chen, Kun Guo, Yuchang Mo
   Pages 183-196
  13. Lei Duan, Wen Bo, Qing Wen, Shan Ren, Changyou Zhang
   Pages 197-211
  14. Yao Wu, Jian Cao, Yudong Tan, Quanwu Xiao
   Pages 212-226
  15. Pengfei Sun, Zhicheng Cai, Duan Liu
   Pages 243-260

About these proceedings

Introduction

This book constitutes the refereed proceedings of the 14th CCF Conference on Computer Supported Cooperative Work and Social Computing, ChineseCSCW 2019, held in Kunming, China, in August 2019. 

The 52 revised full papers and 10 short papers were carefully reviewed and selected from 169 submissions. The papers of this volume are organized in topical sections on: collaborative models, approaches, algorithms, and systems; social computing (online communities, crowdsourcing, recommendation, sentiment analysis, etc.); AI for CSCW and social computing.

Keywords

artificial intelligence communication channels (information theory) computer network computer supported cooperative work CSCW social computing telecommunication networks wireless telecommunication systems

Editors and affiliations

 • Yuqing Sun
  • 1
 • Tun Lu
  • 2
 • Zhengtao Yu
  • 3
 • Hongfei Fan
  • 4
 • Liping Gao
  • 5
 1. 1.Shandong UniversityJinanChina
 2. 2.Fudan UniversityShanghaiChina
 3. 3.Kunming University of Science and TechnologyKunmingChina
 4. 4.Tongji UniversityShanghaiChina
 5. 5.University of Shanghai for Science and TechnologyShanghaiChina

Bibliographic information