Advertisement

Data Science

5th International Conference of Pioneering Computer Scientists, Engineers and Educators, ICPCSEE 2019, Guilin, China, September 20–23, 2019, Proceedings, Part II

 • Rui Mao
 • Hongzhi Wang
 • Xiaolan Xie
 • Zeguang Lu
Conference proceedings ICPCSEE 2019

Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 1059)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xxv
 2. Bioinformatics

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Zirui Qiu, Jun Sun, Mingyue Guo, Mantao Wang, Dejun Zhang
   Pages 3-21
 3. Natural Language Processing

  1. Front Matter
   Pages 23-23
 4. Software Engineering

  1. Front Matter
   Pages 39-39
  2. Chunling Hu, Bixin Li, Xiaofeng Wang, Gang Lv
   Pages 41-53
 5. Graphic Images

  1. Front Matter
   Pages 55-55
  2. Jianquan Ouyang, Hao He, Minnan Chu, Dong Chen, Huanrong Tang
   Pages 57-73
  3. Guixiong Liu, Bodi Wang, Junfang Wu
   Pages 74-89
  4. Peng Qiao, Weichu Sun, Yong Dou, Rongchun Li
   Pages 90-101
  5. Dian He, Ying Liang, Xiaolong Li, Yao Liu, Jianglian Liu
   Pages 110-119
  6. Ying Huang, Gaofeng Mao, Min Liu, Yafei Ou
   Pages 120-129
  7. Yizhi Zhou, Hong Yu, Junfeng Wu, Zhen Cui, Fangyan Zhang
   Pages 130-141
  8. Xin Li, Dongdong Gao, Haijiang Hao
   Pages 142-156
  9. Zhen Cui, Junfeng Wu, Hong Yu, Yizhi Zhou, Liang Liang
   Pages 157-165
  10. Minghua Liu, Zhikao Ren, Chuansheng Wang, Xianlun Wang
   Pages 166-178
  11. Qirong Lu, Qianmin Liang, Jiqiu Chen, Jiwei Xia
   Pages 179-185
  12. Yanan Wang, Haiwei Pan, Bin Yang, Xiaofei Bian, Qianna Cui
   Pages 214-222
 6. System

  1. Front Matter
   Pages 223-223
  2. Xin Lu, Lifeng Cao, Xuehui Du, Zhanbing Zhu
   Pages 225-245
  3. Ximing Li, Weizhao Chen, Yubin Guo, Sha Ma, Qiong Huang
   Pages 246-266
  4. Xiaoping Yang, Jixuan Du, Zhaoyu Su, Pubin Nong, Zhirong Qin, Bailin Chen
   Pages 267-277
  5. Zhidan Hu, Hengzhou Ye, Tianmeizi Cao
   Pages 278-290
 7. Education

  1. Front Matter
   Pages 291-291
  2. Jianting Shi, Jun Sun, Jiancai Wang, Jingping Cao, Chunyuan Liu
   Pages 293-302
  3. Yanjun Shu, Wei Emma Zhang, Yanxin Liu, Chunpei Wang, Jian Dong, Zhan Zhang et al.
   Pages 303-312
  4. Yuwei Ji, Xiangjun Zhang, Hanze Tang, Hao Luo, Shengwei Zhao, Zhaowen Qiu et al.
   Pages 313-334
  5. Tiejun Zhu, Jun Liu, Yue Zheng, Min Ou, Chengxing Jin
   Pages 352-363
  6. Xiaofeng Li, Qiushi Wang
   Pages 405-416
  7. Jiancai Wang, Jianting Shi, Yanjing Cui, Jiuyang Hou
   Pages 417-421
  8. Jingping Cao, Jiancai Wang
   Pages 422-429
 8. Application

  1. Front Matter
   Pages 431-431
  2. Yu Li, Juan Zheng, Yi-ran Zhao
   Pages 433-444
  3. Dianting Liu, Jingwen Tang, Chenguang Zhang
   Pages 445-467
  4. Wenjun Wu, Yue Wang, Jiaxiu Fu, Jiayi Yan, Zhiping Wang, Jiaqing Liu et al.
   Pages 476-487
  5. Dong Xiang, Yuehua Wang, Yingting Wang, Tianyi Bu, Guangjun Chen, Minhong Wu
   Pages 488-498
  6. Jinghua Zhu, Yuekai Zhang, Bochong Li
   Pages 499-510
  7. Wei Sha, Shuai Qiu, Wenjun Yuan, Zhangrong Qin
   Pages 511-527
  8. Jing Wan, Libing Wu, Youhua Xia, Jianzong Hu, Zhenchang Xia, Rui Zhang et al.
   Pages 528-544
  9. Lei Yu, Fangliang Huang, Yong Yang, Qunshan Tao, Tongping Shen, Luyao Zhang
   Pages 545-555

Other volumes

 1. 5th International Conference of Pioneering Computer Scientists, Engineers and Educators, ICPCSEE 2019, Guilin, China, September 20–23, 2019, Proceedings, Part I
 2. Data Science
  5th International Conference of Pioneering Computer Scientists, Engineers and Educators, ICPCSEE 2019, Guilin, China, September 20–23, 2019, Proceedings, Part II

About these proceedings

Introduction

This two volume set (CCIS 1058 and 1059) constitutes the refereed proceedings of the 5th International Conference of Pioneering Computer Scientists, Engineers and Educators, ICPCSEE 2019 held in Guilin, China, in September 2019. 

The 104 revised full papers presented in these two volumes were carefully reviewed and selected from 395 submissions. The papers cover a wide range of topics related to basic theory and techniques for data science including data mining; data base; net work; security; machine learning; bioinformatics; natural language processing; software engineering; graphic images; system; education; application.

Keywords

artificial intelligence classification algorithm cloud computing computer systems data security evolutionary algorithms genetic algorithms image processing image reconstruction image segmentation imaging systems neural networks Support Vector Machines (SVM)

Editors and affiliations

 • Rui Mao
  • 1
 • Hongzhi Wang
  • 2
 • Xiaolan Xie
  • 3
 • Zeguang Lu
  • 4
 1. 1.College of Computer Science and Software EngineeringShenzhen UniversityShenzhenChina
 2. 2.Harbin Institute of TechnologyHarbinChina
 3. 3.Guilin University of TechnologyGuilinChina
 4. 4.National Academy of Guo Ding Institute of Data ScienceHarbinChina

Bibliographic information