Advertisement

Data Science

5th International Conference of Pioneering Computer Scientists, Engineers and Educators, ICPCSEE 2019, Guilin, China, September 20–23, 2019, Proceedings, Part I

 • Xiaohui Cheng
 • Weipeng Jing
 • Xianhua Song
 • Zeguang Lu
Conference proceedings ICPCSEE 2019

Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 1058)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xxv
 2. Data Mining

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Jing Yang, Peng Wang, Jianpei Zhang
   Pages 3-19
  3. Jinghua Zhu, Xinxing Ma, Chenbo Yue, Chao Wang
   Pages 20-31
  4. Kang Yang, Jinghua Zhu
   Pages 32-41
  5. Xinmeng Zhang, Xinguang Li, Shengyi Jiang, Xia Li, Bolin Xie
   Pages 52-61
  6. Yuxuan Liu, Guanghui Yan, Jianyun Ye, Zongren Li
   Pages 62-75
  7. Zichen Guo, Tieke He, Zemin Qin, Zicong Xie, Jia Liu
   Pages 76-88
 3. Database

  1. Front Matter
   Pages 101-101
  2. Jing Xiong, Qingju Jiao, Guoying Liu, Yongge Liu
   Pages 124-136
  3. Liqun Shen, Yuansheng Lou, Yong Chen, Ming Lu, Feng Ye
   Pages 137-147
  4. Zaibing Lv, Cheng Zhang, Futian Wang
   Pages 148-157
  5. Yaxin Zhao, Guangsheng Feng, Bingyang Li, Chengbo Wang, Haibin Lv
   Pages 158-171
  6. Xiaolin Wang, Cheng Dong, Wen Zeng, Zhen Xu, Junsheng Zhang
   Pages 172-185
 4. Network

  1. Front Matter
   Pages 187-187
  2. Qin Qiao, Xinghua Li, Yunwei Wang, Bin Luo, Yanbing Ren, Jianfeng Ma
   Pages 189-206
  3. Zhao Chen, Ning Xiong, Yujue Wang, Yong Ding, Hengkui Xiang, Chenjun Tang et al.
   Pages 226-240
  4. Lv Ting, Donghong Qin, Lina Ge
   Pages 253-263
 5. Security

  1. Front Matter
   Pages 281-281
  2. Guowu Yuan, Menglin Jin, Zexiao Cui, Gaifang Luo, Guoliang Li, Hongbing Dai et al.
   Pages 283-294
  3. Shaozhuo Li, Na Wang, Xuehui Du, Aodi Liu
   Pages 295-311
  4. Yanbin Zheng, Hongxu Yun, Fu Wang, Yong Ding, Yongzhong Huang, Wenfen Liu
   Pages 323-333
  5. Meng Zhao, Yong Ding, Yujue Wang, Huiyong Wang, Bingyao Wang, Lingang Liu
   Pages 334-345
  6. Xue Li, Yuan Rao, Long Sun, Yi Lu
   Pages 346-356
  7. Dapeng Lang, Wei Ding, Yuhan Xiang, Xiangyu Liu
   Pages 357-372
  8. Jiyue Huang, Kai Lei, Maoyu Du, Hongting Zhao, Huafang Liu, Jin Liu et al.
   Pages 386-395
  9. Xu Cheng, Fulong Chen, Dong Xie, Hui Sun, Cheng Huang, Zhuyun Qi
   Pages 396-411
  10. Qi Guo, Jinhao Shi, Yong Liu, Xiaokun Li
   Pages 441-453
  11. Linxia Yao, Jidong Ge, Chuanyi Li, Yuan Yao, Zhenhao Li, Jin Zeng et al.
   Pages 466-478
  12. Guoyong Cai, Xinhao He, Jiao Pan
   Pages 479-489
  13. Lili Wang, Ziyan Chen, Hongwu Yang
   Pages 490-503
  14. Jin Xu, Tieke He, Hao Lian, Jiabing Wan, Qin Kong
   Pages 504-517
  15. Mengting He, Zhongyue Li, Yanshu Wei, Jidong Ge, Peitang Ling, Chuanyi Li et al.
   Pages 518-533
  16. Peitang Ling, Zian Wang, Yi Feng, Jidong Ge, Mengting He, Chuanyi Li et al.
   Pages 534-548
 6. Machine Learning

  1. Front Matter
   Pages 549-549
  2. Saige Qin, Guanjun Rao, Chenzhong Bin, Liang Chang, Tianlong Gu, Wen Xuan
   Pages 551-563
  3. Zhenshan Bao, Wanqing Zhou, Wenbo Zhang
   Pages 564-576
  4. Haiyan Xu, Yuren You, Hongwu Yang
   Pages 577-584

Other volumes

 1. Data Science
  5th International Conference of Pioneering Computer Scientists, Engineers and Educators, ICPCSEE 2019, Guilin, China, September 20–23, 2019, Proceedings, Part I
 2. 5th International Conference of Pioneering Computer Scientists, Engineers and Educators, ICPCSEE 2019, Guilin, China, September 20–23, 2019, Proceedings, Part II

About these proceedings

Introduction

This two volume set (CCIS 1058 and 1059) constitutes the refereed proceedings of the 5th International Conference of Pioneering Computer Scientists, Engineers and Educators, ICPCSEE 2019 held in Guilin, China, in September 2019. 

The 104 revised full papers presented in these two volumes were carefully reviewed and selected from 395 submissions. The papers cover a wide range of topics related to basic theory and techniques for data science including data mining; data base; net work; security; machine learning; bioinformatics; natural language processing; software engineering; graphic images; system; education; application.

Keywords

artificial intelligence authentication clustering algorithms computational linguistics computer crime cryptography data security image processing image segmentation network architecture neural networks public key cryptography recommender systems routing protocols sensor networks signal processing Support Vector Machines (SVM) telecommunication networks wireless networks wireless telecommunication systems

Editors and affiliations

 • Xiaohui Cheng
  • 1
 • Weipeng Jing
  • 2
 • Xianhua Song
  • 3
 • Zeguang Lu
  • 4
 1. 1.Guilin University of TechnologyGuilinChina
 2. 2.Northeast Forestry UniversityHarbinChina
 3. 3.Harbin University of Science and TechnologyHarbinChina
 4. 4.National Academy of Guo Ding Institute of Data ScienceHarbinChina

Bibliographic information