Digital TV and Wireless Multimedia Communication

14th International Forum, IFTC 2017, Shanghai, China, November 8-9, 2017, Revised Selected Papers

 • Guangtao Zhai
 • Jun Zhou
 • Xiaokang Yang
Conference proceedings IFTC 2017

Part of the Communications in Computer and Information Science book series (CCIS, volume 815)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages I-XIII
 2. Image Processing

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Qingqing Wang, Xiao Tu, Shujing Lu, Yue Lu
   Pages 3-11
  3. Vanbang Le, Yu Zhu, Dawei Yang, Bingbing Zheng, Xiaodong Ren
   Pages 12-24
  4. Anlun Zhang, Guowei Teng, Guozhong Wang, Haiwu Zhao
   Pages 46-54
  5. Xiangyang Wang, Jiacheng Hu, Yusu Jin, Zhi Liu, Xiaoqiang Zhu, Qiuyu Zhu et al.
   Pages 55-66
  6. Qi Chen, Yuanchun Chen
   Pages 67-77
  7. Lei Wang, Menghan Hu, Duo Li, Zhaohui Che, Xiaoliang Zhang
   Pages 78-90
  8. Mading Li, Jiaying Liu, Wenhan Yang, Zongming Guo
   Pages 91-99
  9. Menghan Hu, Xiongkuo Min, Wenhan Zhu, Yucheng Zhu, Zhaodi Wang, Xiaokang Yang et al.
   Pages 100-114
  10. Wenhan Yang, Jiaying Liu, Zongming Guo
   Pages 115-127
  11. Rong Chen, Xianming Liu, Deming Zhai, Debin Zhao
   Pages 128-137
  12. Maoshen Liu, Junfei Qiao, Li Wu, Huiqing Zhang
   Pages 138-146
  13. Lixin Shi, Yang Li, Bin Fu, Mengxiang Zhang, Jianling Hu
   Pages 147-158
 3. Machine Learning

  1. Front Matter
   Pages 159-159
  2. Lixue Zhuang, Yi Xu, Bingbing Ni
   Pages 172-181
  3. Fan Qiu, Weiyao Lin, Xin Liu, Haoyang Yu, Hongkai Xiong
   Pages 182-192

About these proceedings

Introduction

This book presents revised selected papers from the 14th International Forum on Digital TV and Wireless Multimedia Communication, IFTC 2017, held in Shanghai, China, in November 2017.

The 46 papers presented in this volume were carefully reviewed and selected from 122 submissions. They were organized in topical sections named: image processing; machine learning; quality assessment; social media; telecommunications; video surveillance; virtual reality; computer vision; and image compression.

Keywords

image processing computer vision pattern recognition artificial intelligence machine learning video processing classification image quality assessment object tracking image segmentation modeling and simulation neural networks image reconstruction image compression

Editors and affiliations

 1. 1.Shanghai Jiao Tong University ShanghaiChina
 2. 2.Shanghai Jiao Tong University ShanghaiChina
 3. 3.Jiao Tong University ShanghaiChina

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-981-10-8108-8
 • Copyright Information Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2018
 • Publisher Name Springer, Singapore
 • eBook Packages Computer Science
 • Print ISBN 978-981-10-8107-1
 • Online ISBN 978-981-10-8108-8
 • Series Print ISSN 1865-0929
 • Series Online ISSN 1865-0937
 • About this book