China Satellite Navigation Conference (CSNC) 2017 Proceedings: Volume II

 • Jiadong Sun
 • Jingnan Liu
 • Yuanxi Yang
 • Shiwei Fan
 • Wenxian Yu

Part of the Lecture Notes in Electrical Engineering book series (LNEE, volume 438)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xix
 2. Satellite Navigation Signals and Signal Processing

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Daoning Yang, Ying Liu, Gang Li, Jun Yang, Qian Zhao, Zhixi Yang
   Pages 3-9
  3. Ke Liu, Wenqi Wu, Kanghua Tang, Shihao Zhang, Zhijia Wu
   Pages 23-35
  4. Bingxue Chen, Xufang Huang, Xuyang Wang, Tangchao Li
   Pages 37-55
  5. Xue Wang, Jianchao Du, Weibin Li
   Pages 57-68
  6. Muzi Yuan, Zhicheng Lv, Huaming Chen, Jingyuan Li, Gang Ou
   Pages 69-80
  7. Yuze Wang, Xin Chen, Peilin Liu, Wenxian Yu
   Pages 95-105
 3. Satellite Navigation Augmentation Technology

  1. Front Matter
   Pages 107-107
  2. Dun Liu, Xiao Yu, Liang Chen, Weimin Zhen
   Pages 119-130
  3. Dun Liu, Xiao Yu, Jian Feng, Weimin Zhen
   Pages 131-143
  4. Tian-yu Zhang, Gang-qiang Ye, Jing Li, Jing-wen Xu
   Pages 155-165
  5. Liang Chen, Ying Liu, Changjiang Geng, Maorong Ge, Jiao Wenhai
   Pages 167-182
  6. Dun Liu, Jian Feng, Li Chen, Weimin Zhen
   Pages 195-208
  7. Zhen Li, Dan Song, Fei Niu, Chengdong Xu
   Pages 209-220

About these proceedings

Introduction

These proceedings present selected research papers from CSNC2017,  held during 23th-25th May in Shanghai, China. The theme of CSNC2017 is Positioning, Connecting All. These papers discuss the technologies and applications of the Global Navigation Satellite System (GNSS), and the latest progress made in the China BeiDou System (BDS) especially. They are divided into 12 topics to match the corresponding sessions in CSNC2017, which broadly covered key topics in GNSS. Readers can learn about the BDS and keep abreast of the latest advances in GNSS techniques and applications.

Keywords

CSNC2017 Satellite Navigation GNSS BDS BeiDou System

Editors and affiliations

 • Jiadong Sun
  • 1
 • Jingnan Liu
  • 2
 • Yuanxi Yang
  • 3
 • Shiwei Fan
  • 4
 • Wenxian Yu
  • 5
 1. 1.China Aerospace Science and Technology CorporationBeijingChina
 2. 2.Wuhan University WuhanChina
 3. 3.National Administration of GNSS and ApplicationsBeijingChina
 4. 4.China Satellite Navigation Office BeijingChina
 5. 5.Shanghai Jiao Tong University ShanghaiChina

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-981-10-4591-2
 • Copyright Information Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2017
 • Publisher Name Springer, Singapore
 • eBook Packages Engineering
 • Print ISBN 978-981-10-4590-5
 • Online ISBN 978-981-10-4591-2
 • Series Print ISSN 1876-1100
 • Series Online ISSN 1876-1119
 • About this book