China Satellite Navigation Conference (CSNC) 2016 Proceedings: Volume III

 • Jiadong Sun
 • Jingnan Liu
 • Shiwei Fan
 • Feixue Wang

Part of the Lecture Notes in Electrical Engineering book series (LNEE, volume 390)

Table of contents

 1. Front Matter
  Pages i-xviii
 2. Satellite Orbit and Clock Offset Determination

  1. Front Matter
   Pages 1-1
  2. Yang Yang, Yufei Yang, Kun Zheng, Yongjun Jia
   Pages 15-25
  3. Xueqing Xu, Shanshi Zhou, Si Shi, Xiaogong Hu, Yonghong Zhou
   Pages 27-35
  4. Jinfei Chen, Xingyu Wang, Tao Wang, Ting Wang
   Pages 49-62
  5. Kui Lin, Wende Huang, Zhuli Hu, Jianwei Yang, Fanghong Huang
   Pages 63-73
  6. Fanghong Huang, Wende Huang, Yueke Wang, Yifan Zhou, Kui Lin
   Pages 75-85
  7. J. Liu, W. Wang, Y. Gao, L. Shu
   Pages 87-98
  8. Zongpeng Pan, Hongzhou Chai, Kefan Yang, Biao Feng, Di Li, Yingdong Zhou et al.
   Pages 99-110
  9. Mingzhe Li, Shaocheng Zhang, Youjian Hu, Lijuan He
   Pages 111-119
  10. Xin Shi, Li Liu, Gang Yao, Junping Li, Lei Gong
   Pages 121-129
  11. Rui Guo, Xiao Gong Hu, Xiao Jie Li, Yan Wang, Cheng Pan Tang, Zhi Qiao Chang et al.
   Pages 131-141
  12. Honglei Yang, Tianhe Xu, Dawei Sun
   Pages 143-152
  13. Weiping Liu, Jinming Hao, Jiantao Xie, Kang Zhang, Yu Zhang
   Pages 153-166
  14. Bingbing Duan, Junping Chen, Jiexian Wang, Yize Zhang, Sainan Yang, Jiejun Zhang et al.
   Pages 167-174
  15. Weili Zhou, Chao Huang, Shuli Song, Qinming Chen, Zhimin Liu
   Pages 187-200

About these proceedings

Introduction

These Proceedings present selected research papers from CSNC2016, held during 18th-20th May in Changsha, China. The theme of CSNC2016 is Smart Sensing, Smart Perception. These papers discuss the technologies and applications of the Global Navigation Satellite System (GNSS), and the latest progress made in the China BeiDou System (BDS) especially. They are divided into 12 topics to match the corresponding sessions in CSNC2016, which broadly covered key topics in GNSS. Readers can learn about the BDS and keep abreast of the latest advances in GNSS techniques and applications. 

Keywords

BeiDou System (BDS) CSNC2016 Chinese GNSS Compass/BDS GNSS Satellite Navigation Satellite navigation conference

Editors and affiliations

 • Jiadong Sun
  • 1
 • Jingnan Liu
  • 2
 • Shiwei Fan
  • 3
 • Feixue Wang
  • 4
 1. 1.China Aerospace Sci. & Technology Corp.Chinese Academy of SciencesBeijingChina
 2. 2.Wuhan UniversityWuhanChina
 3. 3.China Satellite Navigation OfficeBeijingChina
 4. 4.National Uni. of Defense Tech.ChangshaChina

Bibliographic information

 • DOI https://doi.org/10.1007/978-981-10-0940-2
 • Copyright Information Springer Science+Business Media Singapore 2016
 • Publisher Name Springer, Singapore
 • eBook Packages Engineering
 • Print ISBN 978-981-10-0939-6
 • Online ISBN 978-981-10-0940-2
 • Series Print ISSN 1876-1100
 • Series Online ISSN 1876-1119
 • About this book