Skip to main content

Toetsen in het hoger onderwijs

 • Book
 • © 2017
 • Latest edition

Overview

 • Helpt om toetsbeleid op te zetten
 • Is bruikbaar voor het halen van kwaliteitscertificaten
 • Is toegankelijk en praktisch door voorbeelden
 • Includes supplementary material: sn.pub/extras
 • Includes supplementary material: sn.pub/extras

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this book

Other ways to access

Licence this eBook for your library

Institutional subscriptions

Table of contents (25 chapters)

Keywords

About this book

Dit boek geeft een breed overzicht van toets- en beoordelingsvormen in het hoger onderwijs. Ook beschrijft het verschillende aspecten van toetsen en het toetsproces. Het boek geeft handreikingen en praktijkvoorbeelden. Daarmee is het een praktische en inspirerende informatiebron voor opleidingen, examencommissies, toetscommissies en (aankomende) docenten.

 

In deze vierde druk staan nieuwe hoofdstukken over onder meer de kwaliteitspiramide, het samenwerken bij toetsontwikkeling, het toetsen van creativiteit en over de rechtsbescherming van examinandi. De hoofdstukken over digitaal toetsen en ervaringscertificaten (EVC) zijn herschreven. Bijvoorbeeld met extra informatie over flexibel onderwijs. In ieder hoofdstuk is veel aandacht voor de rol van de docent.

 

Toetsen in het hoger onderwijs kan gebruikt worden om een goed toetsbeleid op te zetten en uit te voeren. Daarmee is het geschikt om het certificaat Basiskwalificatie Examinering(BKE) en het Seniorkwalificatie Examinering (SKE) te behalen. Het boek is toegankelijk en daarom ook goed bruikbaar voor toetsconstructie in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.


Editors and Affiliations

 • Maastricht, The Netherlands

  Henk van Berkel, Anneke Bax

 • Landgraaf, The Netherlands

  Desirée Joosten-ten Brinke

Bibliographic Information

 • Book Title: Toetsen in het hoger onderwijs

 • Editors: Henk van Berkel, Anneke Bax, Desirée Joosten-ten Brinke

 • DOI: https://doi.org/10.1007/978-90-368-1679-3

 • Publisher: Bohn Stafleu van Loghum Houten

 • eBook Packages: Dutch language eBook collection

 • Copyright Information: Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media B.V. 2017

 • Edition Number: 4

 • Number of Pages: XVIII, 354

 • Number of Illustrations: 29 illustrations in colour

 • Topics: Teaching and Teacher Education

Publish with us