Skip to main content
 • Book
 • © 2016

Klaar met leven?

Ouderen en het levenseinde in psychologisch perspectief

 • Behandelt thema ouderen en de dood vanuit psychologisch perspectief

 • Geeft inzicht in bijdrage psychologie aan laatste levensfase ouderen

 • Ondersteunt bij begeleiding ouderen met verlangens, dilemma’s en angsten mbt het levenseinde

 • Includes supplementary material: sn.pub/extras

Buying options

eBook USD 39.99
Price excludes VAT (USA)
 • ISBN: 978-90-368-1094-4
 • Instant PDF download
 • Readable on all devices
 • Own it forever
 • Exclusive offer for individuals only
 • Tax calculation will be finalised during checkout
Softcover Book USD 49.99
Price excludes VAT (USA)

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Table of contents (8 chapters)

 1. Front Matter

  Pages I-XVII
 2. Het vredige levenseinde

  • Luc van de Ven
  Pages 1-9
 3. Het zelfgekozen levenseinde

  • Jos de Keijser
  Pages 11-23
 4. Psychologische hulp bij euthanasievragen bij dementie

  • Maritza Allewijn, Saskia Teunisse
  Pages 25-35
 5. Stoppen met eten en drinken

  • Dick Elzenga
  Pages 37-48
 6. Het gevreesde levenseinde

  • Quin van Dam
  Pages 49-62
 7. Emotionele turbulentie bij de naderende dood

  • Christien de Jong, Jolanthe de Tempe
  Pages 63-73
 8. Geloof en (wan)hoop in de laatste levensfase

  • Etje Verhagen-Krikke
  Pages 75-90
 9. Omgaan met lijden in de laatste levensfase

  • Piet van Leeuwen
  Pages 91-102

About this book

Wat leert de klinische praktijk ons over stervenskunst, verlangen naar de dood, het zelfgekozen levenseinde en angst voor de dood? Wat kan de psychologie bijdragen aan ondersteuning voor ouderen in hun allerlaatste levensfase?

Ouderdom en de dood zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als de dood komt is het leven voltooid. Maar een leven kan al ‘klaar’ lijken voor de dood zich aandient. En andersom, kan de dood al aankloppen, terwijl iemand er nog absoluut niet klaar voor is. De naderende dood bij ouderen kent vele gezichten, die verschillende emoties, vragen en dilemma’s met zich meebrengen. Angst, onzekerheid en bezorgdheid kunnen tot wanhoop leiden. Gevoelens van eenzaamheid, van niet (meer) geliefd zijn of van anderen tot last zijn, kunnen verlangen naar de dood aanwakkeren.  

De naderende dood raakt niet alleen de oudere zelf, maar ook de naasten en betrokken hulpverleners. Het vraagt veel professionaliteit om ouderen en hun dierbaren in deze fase bij te staan.

Dit boek belicht het thema ‘klaar met leven’  vanuit een psychologisch perspectief. Het sluit aan bij vraagstukken waar professionals mee worden geconfronteerd in de praktijk en geeft handreikingen om ouderen bij te staan in hun verlangens, dilemma’s en angsten ten aanzien van het levenseinde. Het is primair geschreven voor psychologen, artsen, verpleegkundigen, geestelijk verzorgers en andere professionals die met ouderen werkzaam zijn. Maar het kan ook een inspirerende bron van informatie zijn voor ouderen zelf en andere geïnteresseerden.

Keywords

 • levenseinde
 • ouderen
 • dood
 • stervensbegeleiding
 • euthanasie
 • dementie
 • zelfdoding
 • geloof
 • lijden

Editors and Affiliations

 • GERION/VUmc en Zorgspectrum, Amsterdam, The Netherlands

  Marja Vink

 • GERION/VUmc en Amstelring, Amsterdam, The Netherlands

  Saskia Teunisse

 • Gerion/Vumc, Amsterdam, The Netherlands

  Henk Geertsema

Bibliographic Information

 • Book Title: Klaar met leven?

 • Book Subtitle: Ouderen en het levenseinde in psychologisch perspectief

 • Editors: Marja Vink, Saskia Teunisse, Henk Geertsema

 • DOI: https://doi.org/10.1007/978-90-368-1094-4

 • Publisher: Bohn Stafleu van Loghum Houten

 • eBook Packages: Dutch language eBook collection

 • Copyright Information: Bohn Stafleu van Loghum 2016

 • Softcover ISBN: 978-90-368-1093-7

 • eBook ISBN: 978-90-368-1094-4

 • Edition Number: 1

 • Number of Pages: XVII, 102

 • Number of Illustrations: 8 b/w illustrations

 • Topics: Geriatrics, Health Psychology, Ageing

Buying options

eBook USD 39.99
Price excludes VAT (USA)
 • ISBN: 978-90-368-1094-4
 • Instant PDF download
 • Readable on all devices
 • Own it forever
 • Exclusive offer for individuals only
 • Tax calculation will be finalised during checkout
Softcover Book USD 49.99
Price excludes VAT (USA)